Information Technology Project Management 40428 
  CE Department- Sharif University of Technology 93-94 Fall - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1393-12-06 February 25, 2015 04:45 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات به اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران ساعی این درس
برای بالغ بر 2393 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد   صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1393-11-29 February 18, 2015 03:51 PM  
نمرات و ریز نمرات درس در بخش نمرات اعلام شد
اگر در انتقال نمرات به ماتریس ریز نمرات جابجائی صورت گرفته 24 ساعت فرصت دارید با رایانامه مدرس درس را مطلع نمائید
پس از این زمان نمرات به آموزش ارائه خواهد شد

  1392-12-21 March 12, 2014 08:02 AM  
نتایج بازبینی اوراق
91105517
آزمون میان ترم : 55

  1392-12-21 March 12, 2014 08:01 AM  
نمرات کارهای اضافی داوطلبانه
91105711
85
91105517
85
91105499
30

  1393-11-19 February 08, 2015 05:47 AM  
با سلام و پوزش از تاخیر در اعلام نهائی نمره  این درس به علل ناخواسته و غیر قابل پیش بینی

به اطلاع میرسد تلاش خواهد شد نمرات نهئی درس قبل از پایان مهلت ترمیم اعلام شود

لطفا روز سه شنبه بعد از ظهر به وبگاه دروس سربزنید

  1393-11-11 January 31, 2015 03:34 PM  
جلسه 4 ساعته مراجعه جهت دیدن اوراق امتحانی در زمان و محل اعلام شده برگزار و نتایج اعتراضات دانشجوئی به تصحیح این اوراق متعاقبا اعلام خواهد شد

  1393-11-08 January 28, 2015 03:20 PM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمونها
شنبه 11 بهمن از ساعت 14:30 الی 18:30
طبقه چهارم اطاق 401 آزمایشگاه فناوری اطلاعات

  1393-11-07 January 27, 2015 07:32 AM  
نمرات و ریز نمرات تمرینات درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1393-11-06 January 26, 2015 08:15 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات وبگاه درس گردید
زمان مراجعه برای دیدن برگه های آزمونها  به زودی اعلام خواهد شد

  1393-10-23 January 13, 2015 01:56 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون به زودی اعلام خواهد شد

  1393-10-22 January 12, 2015 12:56 PM  
نمرات و ریز نمرات آزمونک مهارتی کار با نرم افزار ام.اس.پروجکت در
بخش نمرات اعلام شد

  1393-10-16 January 06, 2015 01:53 PM  
جلسه بیست  و هشتم  و فوق العاده جبرانی دوم
درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه پرسشهای آزمون میان ترم درس پاسخ داده شد
با اتمام برنامه درسی این جلسه ، جلسه پایانی کلاس درس تلقی گردید و به خواست دانشجویان جلسه فوق العاده جبرانی سوم که قرار بود فردا  جهت رفع اشکالات درسی برگزار شود به علت عدم ضرورت و در جریان بودن امتحانات پایان ترم ، برگزار نخواهد شد

  1393-10-14 January 04, 2015 04:50 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها و از طریق نشانی درج شده میتوانید نسخه 2012 و چاپ چهارم و آخر کتاب درسی را در چهارده فصل به شکل الکترونیکی ببینید

  1393-10-14 January 04, 2015 02:38 PM  
جلسه بیست و هفتم و پایانی ارائه مطلب کتاب درسی
در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-10-14 January 04, 2015 09:45 AM  
ارائه نمایشی تفاوتهای ام.اس.پروجکت و پریماورا
کار اضافی داوطلبانه آقای رحمانی را ببینید و برای یادگیری نحوه کار با پریماورا توسط ایشان در روز سه شنبه آماده شوید

  1393-10-13 January 03, 2015 12:42 PM  
نمرات و ریز نمرات امتحانک سوم درس  در بخش نمرات اعلام شد
تذکر مهم : در آزمون کتاب بسته پایان ترم درس بهمراه داشتن ترجمه کتاب درسی مجاز نیست

  1393-10-11 January 01, 2015 02:14 PM  
جلسه 26 و فوق العاده جبرانی یک
درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-10-10 December 31, 2014 05:07 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول باقیمانده  کتاب درسی از فصل یازدهم تا چهاردهم از چاپ چهارم و آخر کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-10-10 December 31, 2014 02:41 PM  
فردا
پنجشنبه 11 دیماه اطاق 202 از ساعت 15 الی  17  
جلسه 26 و فوق العاده جبرانی یک
درس مدیریت پروژه فناوری اطلاعات را فراموش نکنید

  1393-10-10 December 31, 2014 01:02 PM  
صورت تمرین چهارم و پایانی درس در بخش تمرینات قرار گرفت

  1393-10-09 December 30, 2014 01:13 PM  
جلسه بیست و  چهارم   درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
بابائی
جوادی

  1393-10-07 December 28, 2014 02:31 PM  
برنامه پنج جلسه باقیمانده مهندسی مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات   در ترم اول 94-93
1- جلسات عادی  25   و 27 در روزهای سه شنبه  9  و یکشنبه  14 دیماه طبق روال قبلی در زمان و محل معمول
2- جلسات 26 و 28 و 29 درس در قالب کلاسهای جبرانی فوق العاده درس در زمان و مکانهای زیر
3- پنجشنبه 11 دیماه اطاق 202 از ساعت 15 الی  17   جلسه 26 و فوق العاده جبرانی یک
4- سه شنبه 16 دیماه اطاق 202 از ساعت 15  الی 16:30 جلسه 28 و فوق العاده جبرانی دو
5- چهارشنبه 17 دیماه اطاق 202 از ساعت  15  الی 16:30   جلسه 29 و فوق العاده جبرانی سه
 در این جلسات یک امتحانک باقیمانده درس در  برگزار و   سوال های آزمون میان ترم پاسخ داده خواهد شد

  1393-10-07 December 28, 2014 01:54 PM  
به درخواست دانشجویان نرخ  جریمه تاخیر در ارائه پاسخ همه تمرینات به شرح زیر تغییر یافت
روز اول و دوم 5 درصد
روز سوم و چهارم 45 درصد

  1393-10-07 December 28, 2014 01:49 PM  
جلسه بیست و  چهارم   درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-10-06 December 27, 2014 06:47 AM  
صورت تمرین سوم درس در بخش تمرینات قرار گرفت

  1393-09-29 December 20, 2014 02:58 PM  
با مطالعه نمرات تاکنون امتحانک چهارم درس مدیریت پروژه فا - نقد کار انجام شده توسط آقای نعیمیان
نظر خود را در مورد تکمیل این نمره با 25 نمره ارزیابی مدرس درس و یا جایگزینی امتحانکی دیگر به جای آن با ارسال رایانامه به مدرس درس جهت تصمیم گیری بر اساس نظر اکثریت اعلام نمائید

  1393-09-26 December 17, 2014 03:51 PM  
برای امتحان شفاهی ، مهارتی و حضوری
MS-Project
آماده شوید
از استادیار ارشد درس بخواهید در بازه ای قبل از پایان کلاسهای درس با تعیین زمان و مکان این جلسه را برگزار کند

  1393-09-26 December 17, 2014 01:43 PM  
گستره های دانشی مدیریت برونسپاری
در بخش منابع بخوانید

  1393-10-07 December 28, 2014 01:48 PM  
جلسه اول جبرانی فوق العاده
و جلسه بیست و  سوم درس   برگزار  و طی آن   امتحانک سوم درس گرفته شد

  1393-09-26 December 17, 2014 01:09 PM  
نمرا ت تاکنون امتحانک چهارم  درس ( گفتگو در مورد ارائه اضافی آقای تعیمیان) به درخواست دانشجویان در بخش نمرات قرار  گرفت

  1393-09-25 December 16, 2014 06:39 AM  
با پوزش فراوان
به علت ضرورت شرکت در مراسم ختم
جلسه کلاس امروز سه شنبه 25 آذرماه درس در ساعت مقرر تشکیل نخواهد شد
جلسه جبرانی این جلسه
فردا چهارشنبه 26 آذر از ساعت 12 الی 13 در محل اطاق 202 تشکیل و امتحانک باقیمانده گرفته خواهد شد

  1393-09-25 December 16, 2014 06:35 AM  
جلسه دوم فوق العاده و جبرانی درس در روز چهارشنبه 17 دی ماه از ساعت 15 الی 16:30 در محل اطاق 202 تشکیل خواهد شد

  1393-09-24 December 15, 2014 09:47 PM  
صورت تمرین دوم درس در بخش  تمرینات قرار گرفت

  1393-09-24 December 15, 2014 09:29 PM  
تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک مصوب سال 93 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
در بخش منابع قرار گرفت
این تعرفه ها را برای استفاده در تمرین دوم درس مطالعه کنید

  1393-09-22 December 13, 2014 08:17 PM  
با پوزش فراوان به علت  شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از اقوام نزدیک
کلاس درس فردا یکشنبه 23 آذر ماه تشکیل نخواهد شد
زمان و محل کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1393-09-20 December 11, 2014 09:26 AM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1393-09-20 December 11, 2014 09:25 AM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1393-09-19 December 10, 2014 12:45 PM  
زمان تحویل تمرین اول درس تا آخر وقت دوشنبه 24 آذر ماه  از طریق رایانامه به استادیار ارشد درس خواهد بود
جریمه هر روز تاخیر در ارسال پاسخ تمرین کاهش 25 درصد نمره آن خواهد بود
زمان ارائه صورت تمرین دوم ، سوم و چهارم درس و مهلت پاسخدهی به آنها را در بخش تمرینات ببینید

  1393-09-18 December 09, 2014 02:36 PM  
جلسه فوق العاده جبرانی درس در روز سه شنبه 16 دی ماه در زمان  و مکان معمول درس برگزار خواهد شد

  1393-09-18 December 09, 2014 02:31 PM  
جلسه بیست و  دوم  درس در زمان مقرر برگزار  و طی آن    بخش دوم  امتحانک سوم درس برگزار گردید

  1393-09-16 December 07, 2014 02:23 PM  
جلسه بیست و یکم  درس در زمان مقرر برگزار  و طی آن ارزیابی درس از سوی آموزش صورت گرفت و بخش اول امتحانک سوم درس برگزار گردید

  1393-09-15 December 06, 2014 03:31 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
مستند گستره دانشی مدیریت پروژه 2000
به زبان فارسی را در قالب یک ارائه نمایشی مطالعه
و برای حضور در امتحانک سوم درس آماده شوید

  1393-09-15 December 06, 2014 01:38 PM  
جدول نگاشت موارد بکارگیری حوزه های مدیریتی گستره دانشی مدیریت پروژه در گروه های فرآیندی مپفا
را در بخش منابع ببینید

  1393-09-15 December 06, 2014 01:28 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل نهم و دهم از چاپ چهارم و آخر کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-09-14 December 05, 2014 05:02 PM  
صورت تمرین یکم درس در بخش منابع قرار گرفت

  1393-09-11 December 02, 2014 08:12 PM  
جلسه بیستم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید

  1393-09-09 November 30, 2014 01:37 PM  
جلسه نوزدهم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید

  1393-09-04 November 25, 2014 01:50 PM  
آخرین گزارش
CHAOS
در سال 2013 و ارائه نمایشی خلاصه ای ازآن را در بخش منابع بخوانید و برای امتحانکی در هفته آینده 11 آذر آماده شوید

  1393-09-15 December 06, 2014 01:28 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل هشتم از چاپ چهارم و آخر کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-09-04 November 25, 2014 01:23 PM  
جلسه هجدهم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید

  1393-09-04 November 25, 2014 01:23 PM  
جلسه هفدهم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید

  1393-09-02 November 23, 2014 09:26 AM  
مشخصات ترجمه هائی از کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1393-08-30 November 21, 2014 11:15 PM  
ریز نمرات  امتحانک اول و دوم
در بخش منابع اعلام شد

  1393-08-30 November 21, 2014 11:12 PM  
نمرات امتحانک دوم در بخش نمرات اعلام شد

  1393-08-28 November 19, 2014 03:34 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول ششم و هفتم  از چاپ چهارم و آخر کتاب درسی
را در بخش مراجع ببینید

  1393-08-27 November 18, 2014 02:00 PM  
جلسه شانزدهم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید
غایبین
شاداب
رحمانی
بابائی

  1393-08-25 November 16, 2014 02:42 PM  
جلسه  پانزددهم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید

  1393-08-22 November 13, 2014 12:24 PM  
آزمون میان ترم دری در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1393-08-21 November 12, 2014 01:02 PM  
دو کتاب در مورد
MS_Project2013
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1393-08-20 November 11, 2014 02:00 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 4 و 5 از چاپ چهارم و آخر کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-08-20 November 11, 2014 01:29 PM  
جلسه  چهاردهم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید
زمان و محل جلسه جبرانی سیزدهم که برگزار نگردید متعاقبا اعلام خواهد شد

  1393-08-18 November 09, 2014 10:25 AM  
با پوزش فراوان از عدم برگزاری جلسه درس امروز
که به علت کاری غیر مترقبه و اضطراری صورت گرفت به اطلاع میرسد
جلسه فوق العاده جبرانی در اولین جلسه ممکن بعد از آخرن جلسه کلاس درمحل اطاق کلاس فعلی برگزار خواهد شد
ساعت9 دفتر دانشکده عدم برگزاری کلاسهای امروز اطلاع داده شد و اداره آموزش به قسمت رایانه برای درج این اطلاعیه در تابلو اعلانات دانشکده اطلاع داد.تا ساعت 12 هم این عمل به ثمر نرسید و با پیگیری قرار شد بر درب اطاق 202این عدم برگزاری اعلام شود. در عین حال ساعت 12:30 با رایانامه به همه دانشجویان دروس  اصول فناوری اطلاعات ، و مدیریت پروژه های فا عدم برگزاری کلاسهای امروز  اطلاع داده شد

  1393-08-15 November 06, 2014 10:08 AM  
برای آزمون کتاب بسته میان ترم درس آماده شوید
اطاق 101
پنجشنبه 22 آبان  از ساعت 12 الی 13:30
شامل همه مطالب فصول مطرح شده  کتاب درسی
همه مطالب مطروحه در کلاس درس و   امتحانک ها  
و مطالب مطروحه در کلاسهای حل تمرین  
و مطالب وبگاه درس

  1393-08-13 November 04, 2014 09:21 PM  
نمرات امتحانک اول درس در بخش نمرات اعلام شد

  1393-08-11 November 02, 2014 12:57 PM  
جلسه  دوازدهم  درس در زمان مقرر برگزار  و طی آن امتحانک دوم درس گرفته شد

  1393-08-06 October 28, 2014 03:37 PM  
سه ارائه نمایشی در مورد مطالب مطروحه از گستره دانشی مدیریت پروژه در زمینه های
مدیریت ارتباطات ، مدیریت خطر و مدیریت تدارکات را در بخش منابع ببینید

  1393-08-06 October 28, 2014 02:07 PM  
جلسه  یازدهم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-08-04 October 26, 2014 01:46 PM  
سه ارائه نمایشی در مورد مطالب مطروحه از گستره دانشی مدیریت پروژه در زمینه های
مدیریت هزینه ، مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی را در بخش منابع ببینید

  1393-08-04 October 26, 2014 01:45 PM  
جلسه  دهم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-08-03 October 25, 2014 02:31 PM  
سه ارائه نمایشی در مورد مطالب مطروحه از گستره دانشی مدیریت پروژه در زمینه های
مدیریت یکپارچگی ، مدیریت دامنه و مدیریت زمان را در بخش منابع ببینید

  1393-08-03 October 25, 2014 01:50 PM  
اسلایدهای انگلیسی    فصل  سوم  چاپ چهارم و آخر کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1393-07-29 October 21, 2014 04:14 PM  
جلسه  نهم  درس در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک اول درس گرفته شد

  1393-07-27 October 19, 2014 01:56 PM  
جلسه  هشتم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-22 October 14, 2014 05:47 PM  
مدیریت پروژه های بزرگ
چند فیلم و ارائه نمایشی در مورد
طرح طبقاتی بزرگراه صدر
و تجارب مدیریت چابک شرکت براد را
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1393-07-22 October 14, 2014 02:14 PM  
جلسه  هفتم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-20 October 12, 2014 02:44 PM  
یک مطالعه امکان سنجی نمونه : طرح پژوهشی انجام شده توسط مدرس درس در سال 1385 برای موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
را میتوانید در بخش منابع ببینید

  1393-07-20 October 12, 2014 01:27 PM  
جلسه  ششم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-19 October 11, 2014 06:28 PM  
اطلاعیه مهم
جهت شرکت در جلسه حل تمرین
آموزش نرم افزار مایکروسافت پروجکت
رایانه شخصی همراه داشته باشید زیرا کلاس به شکل کارگاهی و مهارتی برگزار میشود

  1393-07-15 October 07, 2014 01:56 PM  
جلسه پنجم   درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-14 October 06, 2014 03:18 PM  
مشخصات کتاب فارسی ترجمه شده از کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1393-07-14 October 06, 2014 07:43 PM  
مقاله مدرس درس با عنوان یک زیست چرخ ترکیبی و تجمیعی وطرح درسی دانشگاهی
عرضه شده در کنفرانس مدیریت پروژه را در بخش منابع بخوانید

  1393-07-14 October 06, 2014 03:07 PM  
اسلایدهای انگلیسی دو فصل اول چاپ چهارم و آخر کتاب درسی را  میتوانید از بخش منابع بردارید

  1393-07-14 October 06, 2014 03:06 PM  
اطلاعاتی در باره گزارش کی آس در 2009 و 2011
را در بخش منابع میتوانید بخوانید

  1393-07-13 October 05, 2014 08:52 PM  
برای شرکت در امتحانک اول درس آماده شوید
برای کمک به دانشجویان جهت حضور در این امتحانک چکیده ای از مطالب طرح شده در جلسات اولیه کلاس
درس با عنوان سواد اولیه تعاریف مفاهیم مدیریت در قالب دو مجموعه ارائه نمایشی در بخش منابع درج شده است

  1393-07-13 October 05, 2014 05:27 PM  
برنامه دو جلسه مقدماتی آشنائی با نرم افزار مدیریت پروژه
در بخش منابع اعلام شد
با ارسال رایانامه به استادیار ارشد درس برای حضور در این کلاسها اعلام آمادگی نمائید

  1393-07-12 October 04, 2014 02:22 PM  
پیرو اطلاعیه قبلی  هشت کارسوق مهارتی درس تبدیل به چهار امتحانک ناگهانی و چهار تمرین مهارتی گردید
که طبق زمان بندی و با موضوعات درج شده در بخش تمرینات در بازه های زمانی درج شده انجام خواهد شد
بر همین مبنا برنامه درسی اصلاح و در بخش منابع درج گردید

  1393-07-08 September 30, 2014 02:55 PM  
جلسه چهارم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-06 September 28, 2014 02:40 PM  
اسامی و نشانی رایانامه استادیاران درس در بخش
Syllabus
در وبگاه درس اعلام شد
دانشجویان درس با میتوانند در جلسه مشترک هفتگی مدرس درس با استادیاران که ساعت 16 الی 16:30 هر چهارشنبه در اطاق 401 در طبقه چهارم دانشکده
تشکیل میگردد در صورت تمایل و نیاز شرکت کنند
استادیار ارشد درس خانم فرازی هستند

  1393-07-06 September 28, 2014 01:54 PM  
جلسه سوم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-12 October 04, 2014 02:19 PM  
با توجه به قلت تعداد دانشجویان و برگزاری کلاس آموزش مهارتی نرم افزار مدیریت پروژه ، کارسوق های مهارتی درس با امتحانک های ناگهانی و تمرین های مهارتی منزل بردنی جایگزین و برنامه درسی اصلاح گردید

  1393-07-01 September 23, 2014 01:06 PM  
جلسه دوم  درس در زمان مقرر برگزار گردید
غائب جلسه
91105499

  1393-06-30 September 21, 2014 12:21 PM  
جلسه اول درس در زمان مقرر برگزار گردید
غائب جلسه
91105499

  1393-06-30 September 21, 2014 08:42 AM  
آداب جلسات کلاس درس
1-زمان ورود به کلاس تا 10 دقیقه پس از زمان شروع
2- اتمام کلاس تا ده  دقیقه پیش از پایان زمان
3- در میان کلاس چنانچه جلسه را ترک کردید لطفا قبل از پایان کلاس مراجعه نکنید
4- در حین جلسات ابزار الکترونیکی و ارتباطی و رایانه ای همراه را خاموش نمائید

  1393-06-29 September 20, 2014 04:27 PM  
برنامه درسی مصوب دانشکده ای درس
را میتوانید در بخش منابع ببینید

  1393-06-29 September 20, 2014 04:03 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندهای وبگاه درس نسخه الکترونیکی انگلیسی کتاب درسی را میتوانید ذخیره و مطالعه کنید . مدت دسترسی به این کتاب محدود و یکهفته است

  1393-06-29 September 20, 2014 02:33 PM  
عناوین ، موضوعات ، زمان دریافت صورت تمرین و مهلت پاسخگوئی به تمرینات منزل بردنی در بخش
assignments
اعلام گردید

  1393-06-29 September 20, 2014 02:15 PM  
عناوین موضوعات مطروحه در جلسات درس  و زمان برگزاری کارسوق های درس در بخش
calendar
اعلام گردید

  1393-06-29 September 20, 2014 12:41 PM  
جزئیات برنامه درسی و موضوعات مطروحه در جلسات درس در بخش
resources
اعلام گردید

  1393-06-26 September 17, 2014 06:05 AM  
محل و زمان کلاسهای حل تمرین درس معین گردید
یک شنبه ها
ساعت 12 الی 13:30
اطاق 006

  1393-06-26 September 17, 2014 05:57 AM  
محل  آزمون میان ترم درس
در روز پنجشنبه 22 آبان ماه  ساعت 12 الی 13:30 تعیین  شد
اطاق 101 دانشکده

  1393-06-18 September 09, 2014 11:30 AM  
زمان غیر قابل تغییر آزمونهای درس
لطفا در تعیین زمان آزمون میان ترم دروس دیگرتان این زمانها را بیاد داشته باشید
آزمون کتاب بسته میان ترم  پنجشنبه 22 آبان  از ساعت 12 الی 13:30
آزمون کتاب باز پایان ترم  عصر 23 دی ماه

  1393-06-18 September 09, 2014 11:29 AM  
تقویم  روزهای شروع ، برگزاری و ختم  جلسات درس ، تعطیلات و زمان آزمونها در بخش تقویم وبگاه درس
Calendar
اعلام شد

  1393-06-17 September 08, 2014 01:12 PM  
وبگاه های درس درشش نوبت پیشین ارائه  توسط همین مدرس از 92- 85
 از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوند های
Links
وبگاه درس میتوانید ببینید

  1393-06-17 September 08, 2014 12:31 PM  
اطاق گفتگوی درس آغاز به کار کرد
موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ در  
Discussion Area
وبگاه درس میتوانید مطرح کنید

  1393-06-17 September 08, 2014 12:15 PM  
مدل ارزیابی درس
در گزینه طرح درس وبگاه
Syllabus
درج  گردید

  1393-06-17 September 08, 2014 10:12 AM  
به وبگاه درس مدیریت پروژه های  فناوری اطلاعات در ترم اول 94-93خوش آمدید
به زودی در این صفحات برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 30 شهریور برگزار خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday : 15 - 16:30
Room: 202

 This website is visited 2624 times since September 2014. Updated Tuesday 2015-04-07 07:29