Fundamentals of Information Technology 40467  
  CE Department- Sharif University of Technology 93-94 Fall - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1393-12-06 February 25, 2015 04:47 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس اصول فناوری اطلاعات به اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران ساعی این درس
برای بالغ بر 5798 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد   صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1393-12-02 February 21, 2015 06:16 PM  
نتایج بازبینی ماتریس ریز نمرات و نمرات نهائی تغییر یافته دانشجویان
90105453      13.1
91105671       18
92110302       12.5
93111728       10
نمرات به آموزش ارسال شد

  1393-11-29 February 18, 2015 06:57 PM  
نمرات و ریز نمرات درس در بخش نمرات اعلام شد
اگر در انتقال نمرات به ماتریس ریز نمرات جابجائی صورت گرفته 24 ساعت فرصت دارید با رایانامه مدرس درس را مطلع نمائید
پس از این زمان نمرات به آموزش ارائه خواهد شد
ضمنا تمام چرائم  تاخیرات تمرینات بخشیده شده است

  1392-12-21 March 12, 2014 08:06 AM  
نتایج بازبینی   اوراق آزمون ها
92101733
آزمون پایان ترم : 57
91105585
آزمون پایان ترم : 32.5

  1393-11-19 February 08, 2015 05:48 AM  
با سلام و پوزش از تاخیر در اعلام نهائی نمره  این درس به علل ناخواسته و غیر قابل پیش بینی

به اطلاع میرسد تلاش خواهد شد نمرات نهئی درس قبل از پایان مهلت ترمیم اعلام شود

لطفا روز سه شنبه بعد از ظهر به وبگاه دروس سربزنید

  1393-11-11 January 31, 2015 03:38 PM  
جلسه 4 ساعته مراجعه جهت دیدن اوراق امتحانی در زمان و محل اعلام شده برگزار و نتایج اعتراضات دانشجوئی به تصحیح این اوراق متعاقبا اعلام خواهد شد

  1393-11-08 January 28, 2015 03:28 PM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمونها
شنبه 11 بهمن از ساعت 14:30 الی 18:30
طبقه چهارم اطاق 401 آزمایشگاه فناوری اطلاعات

  1393-11-07 January 27, 2015 07:07 AM  
نمرات و ریز نمرات تمرین سوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1393-11-07 January 27, 2015 06:55 AM  
نمرات امتحانک چهارم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1393-11-07 January 27, 2015 06:44 AM  
نمرات آزمون نهائی شش فصل پیوست فناوری کتاب درسی
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-11-05 January 25, 2015 02:58 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد
زمان مراجعه برای دیدن اوراق آزمونها به زودی اعلام خواهد شد

  1393-10-27 January 17, 2015 01:44 PM  
نمرات و ریز نمرات تمرین دوم درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-10-20 January 10, 2015 12:17 PM  
به درخواست دانشجوئی علاقمند
در ارتباط با پیوست دهم آزمون پایان ترم درس و پرسش اول گروه هفتم پرسشها
با مراجعه به بخش پیوندهای وبگاه درس میتوانید فصل نهم کتاب کم عمق ها - اینترنت با مغز ما چه می کند آقای نیکلاس کار به عنوان منبع این پرسش را ببینید
خواندن این کتاب ارزشمند را به دانشجویان علاقمند توصیه می کنم

  1393-10-18 January 08, 2015 08:04 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون به زودی اعلام خواهد شد

  1393-10-16 January 06, 2015 01:52 PM  
جلسه بیست  و هشتم  و فوق العاده جبرانی دوم
درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه پرسشهای آزمون میان ترم درس پاسخ داده شد
با اتمام برنامه درسی این جلسه ، جلسه پایانی کلاس درس تلقی گردید و به خواست دانشجویان جلسه فوق العاده جبرانی سوم که قرار بود فردا  جهت رفع اشکالات درسی برگزار شود به علت عدم ضرورت و در جریان بودن امتحانات پایان ترم ، برگزار نخواهد شد

  1393-10-14 January 04, 2015 02:35 PM  
جلسه بیست و هفتم و پایانی ارائه مطلب کتاب درسی
 در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-10-14 January 04, 2015 02:26 PM  
به خواست دانشجویان مهلت تمرین سوم درس اصول فناوری اطلاعات تا 20 دیماه تمدید شد

  1393-10-11 January 01, 2015 02:15 PM  
جلسه 26 و فوق العاده جبرانی یک
درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-10-10 December 31, 2014 05:13 PM  
اسلایدهای انگلیسی باقیمانده فصول کتاب درسی از فصل هفتم تا دوازدهم
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-10-10 December 31, 2014 02:29 PM  
فردا
پنجشنبه 11 دیماه اطاق 202 از ساعت 13 الی 15
جلسه 26 و فوق العاده جبرانی یک
درس را فراموش نکنید

  1393-10-09 December 30, 2014 01:11 PM  
جلسه بیست و  پنجم   درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-10-08 December 29, 2014 10:19 PM  
نمرات و ریز نمرات تمرین اول درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-10-08 December 29, 2014 12:27 PM  
جدول تحویل تمرین یک درس اصول فناوری اطلاعات
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-10-07 December 28, 2014 02:34 PM  
برنامه پنج جلسه باقیمانده درس اصول فناوری اطلاعات در ترم اول 94-93
1- جلسات عادی  25   و 27 در روزهای سه شنبه  9  و یکشنبه  14 دیماه طبق روال قبلی در زمان و محل معمول درس  
2- جلسات 26 و 28 و 29 درس در قالب کلاسهای جبرانی فوق العاده درس در زمان و مکانهای زیر
3- پنجشنبه 11 دیماه اطاق 202 از ساعت 13 الی 15 جلسه 26 و فوق العاده جبرانی یک
4- سه شنبه 16 دیماه اطاق 202 از ساعت 13:30 الی 15 جلسه 28 و فوق العاده جبرانی دو
5- چهارشنبه 17 دیماه اطاق 202 از ساعت 9 الی10:30  جلسه 29 و فوق العاده جبرانی سه
در این جلسات دو امتحانک باقیمانده درس در  برگزار و   سوال های آزمون میان ترم پاسخ داده خواهد شد

  1393-10-07 December 28, 2014 01:54 PM  
به درخواست دانشجویان نرخ  جریمه تاخیر در ارائه پاسخ همه تمرینات به شرح زیر تغییر یافت
روز اول و دوم 5 درصد
روز سوم و چهارم 45 درصد

  1393-10-07 December 28, 2014 01:50 PM  
جلسه بیست و  چهارم   درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-10-06 December 27, 2014 04:18 PM  
صورت تمرین سوم و پایانی درس در بخش تمرینات قرار گرفت

  1393-09-30 December 21, 2014 06:27 PM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1393-09-29 December 20, 2014 02:53 PM  
اسلایدهای شش فصل فناوری کتاب درسی ارائه شده در کلاسهای حل تمرین
را در بخش منابع مطالعه و برای امتحان این مطالب در شش فصل پایانی و پیوست کتاب درسی به عنوان سواد اولیه فاوا در روز چهارشنبه ده دیماه در ساعت 17 در اطاق 103 آماده شوید

  1393-09-26 December 17, 2014 03:32 PM  
برای امتحان جامع مبانی سواد فا
موضوع شش فصل فناوری پیوست کتاب درسی آماده شوید و از استاد یار ارشد درس بخواهید ضمن درج اسلایدهای فارسی کلاسهای حل تمرین این فصول زامان و مکان این آزمون را که قبل از اتمام کلاسهای ترم  باشد را تعیین و به شما اعلام کند
ابتدا اسلاید های انگلیسی این شش فصل را در وبگاه درس بخوانید
سپس شش فصل پیوست کتاب موضوع این مباحث را مطالعه کنید
اگر کافی نبود اسلایدهای فارسی کلاسهای تمرین در دونوبت را که استادیاران درس بر پیازا قرار داده اند را بخوانید
اگر هنوز نیاز به مطالعه داشتید
مجموعه نمایشی مفصلی در این زمینه را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید و مطالعه کنید

  1393-10-06 December 27, 2014 04:19 PM  
دو کتاب الکترونیکی با آمار تازه ای از وضعیت فاوا در جهان را در بخش منابع  ببینید

  1393-09-26 December 17, 2014 01:52 PM  
جلسه بیست و  سوم درس در روز سه شنبه 25 آذر ماه در موعد مقرر برگزار گردید

  1393-09-26 December 17, 2014 01:25 PM  
نمرات  و ریز نمرات امتحانک سوم درس در  بخش نمرات اعلام شد

  1393-09-25 December 16, 2014 06:29 AM  
جلسه  فوق العاده جبرانی دوم درس در روز چهارشنبه 17 دی ماه از ساعت 9 الی 10:30 در محل اطاق 202 تشکیل خواهد شد

  1393-09-25 December 16, 2014 06:27 AM  
صورت تمرین دوم درس در بخش تمرینات قرار گرفت
نشانی پیوست های این تمرین  در بخش پیوندها قرار گرفت

  1393-09-22 December 13, 2014 08:15 PM  
با پوزش فراوان به علت  شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از اقوام نزدیک
کلاس درس فردا یکشنبه 23 آذر ماه تشکیل نخواهد شد
زمان و محل کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1393-09-22 December 13, 2014 08:07 PM  
پیوست های تمرن یکم در نشانی درج شده در بخش پیوندهای وبگاه درس قرار دارد

  1393-09-19 December 10, 2014 12:46 PM  
زمان تحویل تمرین اول درس تا آخر وقت دوشنبه 24 آذر ماه  از طریق رایانامه به استادیار ارشد درس خواهد بود
جریمه هر روز تاخیر در ارسال پاسخ تمرین کاهش 25 درصد نمره آن خواهد بود
زمان ارائه صورت تمرین دوم ، سوم  درس و مهلت پاسخدهی به آنها را در بخش تمرینات ببینید

  1393-09-18 December 09, 2014 02:37 PM  
جلسه فوق العاده جبرانی درس در روز سه شنبه 16 دی ماه در زمان  و مکان معمول درس برگزار خواهد شد

  1393-09-18 December 09, 2014 02:37 PM  
جلسه بیست و  دوم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-09-18 December 09, 2014 09:40 AM  
قدمه ای بر محاسبات رتبه بندی آمادگی شبکه ای
را در بخش منابع بخوانید

  1393-09-16 December 07, 2014 02:23 PM  
جلسه بیست و یکم  درس در زمان مقرر برگزار  و طی آن ارزیابی درس از سوی آموزش صورت گرفت

  1393-09-15 December 06, 2014 02:25 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل ششم کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-09-15 December 06, 2014 02:20 PM  
برای مطالعه شخصی چنانچه دوست داشتید میتوانید کتاب الکترونیکی
 -معماری فناوری اطلاعات برای همه -عموم
را در بخش منابع بخوانید
و چنانچه داوطلب بودید کاری بر روی آن انجام دهید میتوانید با کسب مجوز از مدرس درس
کمینه 35 اسلاید فارسی برای ارائه پوشای مطالب کتاب بسازید و با هدف جبران بخشهائی از نمرات از دست رفته خود و به عنوان کار جبرانی در صورت حضور مستمر در کلاس درس حین ترم این کار را انجام دهید

  1393-09-15 December 06, 2014 02:11 PM  
اگر به مفاهیم مربوط به مخازن داده ای ، هوش تجاری و داده کاوی علاقه مند شدید و میخواهید با گون هائی از این نرم افزارها و نحوه کار با آنها آشنا شوید
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالب زیر را ببینید
نرم افزار پالو ، راهنمای کاربری ، نمونه سامانه واقعی پیاده سازی شده و نشانی وبگاه دسترسی

  1393-09-15 December 06, 2014 01:53 PM  
با مفاهیم پول الکترونیکی
برای آمادگی جهت به پرسشهای تمرین دوم درس که در راه است
از طریق مطالعه مطالب  درج شده در بخش منابع وبگاه درس در این زمینه بیشتر آشنا شوید

  1393-09-14 December 05, 2014 08:49 PM  
صورت تمرین یکم درس اصول فا در بخش تمرینات قرار گرفت

  1393-09-11 December 02, 2014 08:13 PM  
جلسه بیستم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید

  1393-09-09 November 30, 2014 01:38 PM  
جلسه نوزدهم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید

  1393-09-04 November 25, 2014 01:53 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل پنجم کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-09-04 November 25, 2014 01:25 PM  
جلسه هجدهم  درس در زمان مقرر برگزار   و در پایان این جلسه امتحانک سوم درس گرفته شد

  1393-09-02 November 23, 2014 01:49 PM  
جلسه هفددهم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید
غایبین جلسه
زندکریمی
علائی
فایضی
جنگلی
رهبر
صادقی
لطفی
رستمی
ممیر عماد مروستی
احسان عماد مروستی

  1393-09-01 November 22, 2014 01:47 PM  
نمرات و ریز نمرات امتحانک وم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1393-08-28 November 19, 2014 03:35 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل چهارم کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-08-27 November 18, 2014 01:59 PM  
جلسه شانزدهم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید

  1393-08-27 November 18, 2014 01:58 PM  
جلسه  پانزدهم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید

  1393-08-22 November 13, 2014 12:26 PM  
آزمون میان ترم دری در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد
غایبین آزمون
صبا رهبر اوغانی
امیر عماد مروستی
احسان عماد مروستی

  1393-08-20 November 11, 2014 03:09 PM  
زیست چرخ های داده ، اطلاعات وانش
را در بخش منابع ببینید و مقایسه کنید

  1393-08-20 November 11, 2014 01:53 PM  
سلایدهای انگلیسی فصل   سوم کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-08-20 November 11, 2014 01:30 PM  
جلسه  چهاردهم  درس در زمان مقرر برگزار  گردید
زمان و محل جلسه جبرانی سیزدهم که برگزار نگردید متعاقبا اعلام خواهد شد

  1393-08-18 November 09, 2014 07:19 PM  
نمرات امتحانک یکم  درس در بخش نمرات اعلام شد

  1393-08-18 November 09, 2014 10:27 AM  
با پوزش فراوان از عدم برگزاری جلسه درس امروز
که به علت کاری غیر مترقبه و اضطراری صورت گرفت به اطلاع میرسد
جلسه فوق العاده جبرانی در اولین جلسه ممکن بعد از آخرن جلسه کلاس درمحل اطاق کلاس فعلی برگزار خواهد شد
ساعت9 دفتر دانشکده عدم برگزاری کلاسهای امروز اطلاع داده شد و اداره آموزش به قسمت رایانه برای درج این اطلاعیه در تابلو اعلانات دانشکده اطلاع داد.تا ساعت 12 هم این عمل به ثمر نرسید و با پیگیری قرار شد بر درب اطاق 202این عدم برگزاری اعلام شود. در عین حال ساعت 12:30 با رایانامه به همه دانشجویان دروس  اصول فناوری اطلاعات ، و مدیریت پروژه های فا عدم برگزاری کلاسهای امروز  اطلاع داده شد

  1393-08-15 November 06, 2014 10:10 AM  
برای آزمون کتاب بسته میان ترم درس آماده شوید
اطاق 101
پنجشنبه 22 آبان  از ساعت 10 الی 11:30
شامل همه مطالب فصول مطرح شده  کتاب درسی
همه مطالب مطروحه در کلاس درس و   امتحانک ها  
و مطالب مطروحه در کلاسهای حل تمرین  
و مطالب وبگاه درس

  1393-08-11 November 02, 2014 12:57 PM  
جلسه  دوازدهم  درس در زمان مقرر برگزار  و طی آن امتحانک دوم درس گرفته شد

  1393-08-06 October 28, 2014 03:32 PM  
دانشجویان
سینا زند کریمی
احسان عماد مروستی
امیر عماد مروستی
علل غیبت مکرر خود در جلسات کلاس درس را با رایانامه در اسرع وقت به مدرس درس اطلاع دهند

  1393-08-06 October 28, 2014 03:30 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل دوم  کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-08-06 October 28, 2014 02:08 PM  
جلسه  یازدهم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-08-04 October 26, 2014 01:55 PM  
جلسه  دهم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-29 October 21, 2014 04:40 PM  
جلسه  نهم  درس در زمان مقرر برگزار  شد

  1393-07-27 October 19, 2014 02:15 PM  
جلسه  هشتم  درس در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن امتحانک اول درس گرفته شد
غایبین امتحانک اول درس
سینا زند کریمی
احسان عماد مروستی
امیر عماد مروستی

  1393-07-22 October 14, 2014 02:15 PM  
جلسه  هفتم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-20 October 12, 2014 02:39 PM  
برای آشنائی با نرم افزارهای دورکاری
TEAMVIEWER گروه ابزار
را از بخش منابع بردارید و در رایانه شخصی خود نصب کنید و قابلیت های دور کاری آنرا از نزدیک ببینید
آیا این وسیله  به نظر شما برای نگهداری از دور رایانه ها مناسب نیست؟

  1393-07-20 October 12, 2014 02:35 PM  
الکترونیکی یا الکترونیک ؟
را در بخش منابع بخوانید

  1393-07-20 October 12, 2014 02:32 PM  
با مراجعه به بخش منابع
دیجیتال‌ترین کشورهای جهان را بشناسید

  1393-07-20 October 12, 2014 02:29 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل اول کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1393-07-20 October 12, 2014 02:25 PM  
اسلایدهای کلاس های حل تمرین نوبت اول فصل اول - سخت افزار
در بخش منابع وبگاه درس قرار گرفت

  1393-07-20 October 12, 2014 01:28 PM  
جلسه  ششم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-15 October 07, 2014 01:57 PM  
جلسه پنجم   درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-14 October 06, 2014 02:33 PM  
برای مرور مطالب درسی میتوانید ابتدا
سیر تعاریف فا
را در بخش منابع مطالعه کنید و سپس به مطالعه
پارادایم ها یا بن انگاره های فاوا تا فریمن
در همین بخش بپردازید و چنانچه در درک مفهوم پارادایم یا بن انگاره و مثال فریمن ابهامی داشتید نوشته
تفصیلی مفهوم پارادایم یا بن انگاره با ارجاع به پارادایم فای فریمن
را در  همین بخش منابع به دقت بخوانید

  1393-07-14 October 06, 2014 02:22 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها میتوانید
شش   ارائه نمایشی فصول سواد رایانه ای ضمیمه کتاب درسی به روایت نویسنده آنرا ببینید

  1393-07-14 October 06, 2014 01:53 PM  
با مطالعه مقاله
مقاله رایانش ، فرارشته ی آینده ی گرایش ها در آموزشهای دانشگاهی مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات
در بخش منابع
ضمن مرور مطالب ارائه شده در جلسات پیشین خود را برای اولین امتحانک ناگهانی درس که در راه است آماده کنید

  1393-07-14 October 06, 2014 12:26 PM  
نمرات پیش آزمون شش فصل سواد فناوری اطلاعات ضمیمه کتاب درسی
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-07-13 October 05, 2014 05:19 PM  
با پوزش اطلاعیه آخر این وبگاه  
در مورد آشنائی با نرم افزار مدیریت پروژه
مربوط به این درس نبوده و اشتباها درج شده
که   ابطال می گردد

  1393-07-12 October 04, 2014 02:50 PM  
به علت تراکم دانشجو و فضای ناکافی کلاس درس  هشت کارسوق مهارتی درس تبدیل به چهار امتحانک ناگهانی و چهار تمرین مهارتی گردید
که طبق زمان بندی و با موضوعات درج شده در بخش تمرینات در بازه های زمانی درج شده انجام خواهد شد
بر همین مبنا برنامه درسی اصلاح و در بخش منابع درج گردید

  1393-07-08 September 30, 2014 02:55 PM  
جلسه چهارم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-07 September 29, 2014 12:39 PM  
زمانبندی ارائه کلاس های مبانی سواد رایانه ای توسط دستیاران آموزشی
در بخش منابع وبگاه درس اعلام شد
پیش آزمون این کلاسها در روز چهارشنبه همین هفته نهم مهرماه از ساعت 17 الی 18:30
در اطاق 102 ددر طبقه اول دانشکده برگزار خواهد شد
برای شرکت در آین آزمون با ارسال رایانامه با موضوع تقاضای شرکت در پیش آزمون به استادیار ارشد درس ثبت نام نمائید

  1393-07-06 September 28, 2014 02:37 PM  
اسامی و نشانی رایانامه استادیاران درس در بخش
Syllabus
در وبگاه درس اعلام شد
دانشجویان درس با میتوانند در جلسه مشترک هفتگی مدرس درس با استادیاران که ساعت 16 الی 16:30 هر چهارشنبه در اطاق 401 در طبقه چهارم دانشکده
تشکیل میگردد در صورت تمایل و نیاز شرکت کنند
استاد یار ارشد درس آقای قدیری هستند

  1393-07-06 September 28, 2014 01:55 PM  
جلسه سوم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-07-05 September 27, 2014 04:04 PM  
صفحات 397 تا 502 کتاب درسی
به سواد ابتدائی رایانه ای اختصاص دارد
TG1 , TG2 , TG3 , TG4 , TG5 , TG6
این شش فصل توسط دستیاران درس در طول ترم   هر فصل دو نوبت آموزش داده خواهد شد
اگر این مطالب را بلد هستید میتوانید در پیش آزمونی که به زودی با اعلام قبلی برگزار خواهد شد شرکت کرده و با کسب اامتیاز هفتاد و پنج به  به بالا در این آزمون از کلاسهای تمرین معاف شوید و نمره این بخش  را در آزمون پایان کلاسهای تمرین به دست آورید

  1393-07-05 September 27, 2014 03:58 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید به نسخه انگلیسی  پی.دی.اف رنگی کتاب درسی تا پایان این هقته دسترسی یابید
برای تهیه نسخه کاغذی کتاب از طریق انتشارات دانشکده اقدام کنید

  1393-07-03 September 25, 2014 09:42 AM  
به علت کثرت دانشجویان ، فضای کوچک کلاس که امکان اجرای کارسوق های مهارتی را نمیدهد این مورد ارزیابی با تمرین های مهارتی منزل بردنی یا امتحانک های ناگهانی جایگزین و برنامه درسی در وبگاه درس اصلاح گردید

  1393-07-01 September 23, 2014 01:47 PM  
اطلاعات و نوشته هائی از و در باره وینر ، شانون و ژراردن
را در بخش منابع بخوانیذد
اثبات تابع آنتروپی شانون در همین محموعه است

  1393-07-01 September 23, 2014 01:10 PM  
جلسه دوم کلاس درس در زمان  مقرر برگزار گردید
غائبین جلسه
90100574
91104437
91105852
91106138
91110785
92100891
92101733
92105702
92105973
92110381

  1393-06-31 September 22, 2014 04:31 PM  
اگر به مطالب جلسه اول کلاس درس در مورد گرایش های رشته رایانش علاقمند شده اید برای مطالعه شخصی میتوانید اطلاعات بیشتری در این زمینه با مطالعه صفحات  12 تا 21
گزارش 2005 انجمن های ای.سی.لم و آی.ئی.ئی.ئی در مورد برنامه درسی رشته رایانش
که در بخش منابع وبگاه درس قرار داده شده است
به دست آورید

  1393-06-30 September 21, 2014 12:19 PM  
جلسه اول کلاس درس در زمان  مقرر برگزار گردید
غائبین جلسه
90100574
90105453
91105722
91105852
92100891
92105702
92110381

  1393-06-30 September 21, 2014 08:43 AM  
آداب جلسات کلاس درس
1-زمان ورود به کلاس تا 10 دقیقه پس از زمان شروع
2- اتمام کلاس تا ده  دقیقه پیش از پایان زمان
3- در میان کلاس چنانچه جلسه را ترک کردید لطفا قبل از پایان کلاس مراجعه نکنید
4- در حین جلسات ابزار الکترونیکی و ارتباطی و رایانه ای همراه را خاموش نمائید

  1393-06-29 September 20, 2014 04:28 PM  
برنامه درسی مصوب دانشکده ای درس
را میتوانید در بخش منابع ببینید

  1393-06-29 September 20, 2014 03:34 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها وبگاه درس میتوانید نسخه انگلیسی و فارسی کتاب کمک درسی توربان را برای خود ذخیره و مطالعه کنید مدت این دسترسی یکهفته است

  1393-06-28 September 19, 2014 08:51 PM  
عناوین ، موضوعات ، زمان دریافت صورت تمرین و مهلت پاسخگوئی به تمرینات منزل بردنی در بخش
assignments
اعلام گردید

  1393-06-28 September 19, 2014 08:15 PM  
عناوین موضوعات مطروحه در جلسات درس  و زمان برگزاری کارسوق های درس در بخش
calendar
اعلام گردید

  1393-06-28 September 19, 2014 07:40 PM  
جزئیات برنامه درسی و موضوعات مطروحه در جلسات درس در بخش
resources
اعلام گردید

  1393-06-26 September 17, 2014 06:04 AM  
محل و زمان کلاسهای حل تمرین درس معین گردید
سه شنبه ها
ساعت 12 الی 13:30
اطاق 103

  1393-06-26 September 17, 2014 05:58 AM  
محل  آزمون میان ترم درس
در روز پنجشنبه 22 آبان ماه  ساعت 10 الی 11:30 تعیین  شد
اطاق 101 دانشکده

  1393-06-18 September 09, 2014 10:32 AM  
زمان غیر قابل تغییر آزمونهای درس
لطفا در تعیین زمان آزمون میان ترم دروس دیگرتان این زمانها را بیاد داشته باشید
آزمون کتاب بسته میان ترم  پنجشنبه 22 آبان  از ساعت 10 الی 11:30
آزمون کتاب باز پایان ترم عصر 18 دی ماه

  1393-06-18 September 09, 2014 10:27 AM  
تقویم  روزهای شروع ، برگزاری و ختم  جلسات درس ، تعطیلات و زمان آزمونها در بخش تقویم وبگاه درس
Calendar
اعلام شد

  1393-06-17 September 08, 2014 01:25 PM  
وبگاه های هشت نوبت اجرای پیشین این درس توسط همین مدرس  از سال 86 تا 93
 از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوند های
Links
وبگاه درس میتوانید ببینید

  1393-06-17 September 08, 2014 12:29 PM  
اطاق گفتگوی درس آغاز به کار کرد
موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ در  
Discussion Area
وبگاه درس میتوانید مطرح کنید

  1393-06-17 September 08, 2014 12:17 PM  
مدل ارزیابی درس
در گزینه طرح درس وبگاه
Syllabus
درج  گردید

  1393-06-17 September 08, 2014 09:46 AM  
به وبگاه درس  اصول فناوری اطلاعات در ترم اول 94-93خوش آمدید
به زودی در این صفحات برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 30 شهریور برگزار خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 13:30-15:00
Room: 202

 This website is visited 5976 times since September 2014. Updated Tuesday 2015-04-07 07:29