DataBase Security 40-734 
  CE Department- Sharif University of Technology 1st - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1393-11-29 February 18, 2015 05:11 AM  
سلام
نمات نهایی در سایت درس قرار گرفته است.  برای دیدن برگه امتحانی (در صورت لزوم) به آقای ضیائی در آزمایشگاه مراجعه فرمایید.

ر جلیلی

  1393-11-18 February 07, 2015 05:16 AM  
لیست نهایی نمرات درس به غیر از امتحان پایانی در قسمت نمرات قرار داده شده است.

  1393-11-05 January 25, 2015 05:14 PM  
زمان بندی تحویل پروژه نهایی درس امنیت پایگاه داده برای چهار شنبه 8 بهمن در قسمت تمرینات قرار گرفت. دانشجویانی که در این زمان بندی قرار ندارند به دستیاران درس اطلاع دهند.
با تشکر

  1393-10-24 January 14, 2015 06:17 AM  
اسلایدهای ارایه ها در قسمت منابع قرار گرفت.

  1393-10-20 January 10, 2015 08:30 AM  
نمرات کوییز و میانترم در قسمت نمرات قرار گرفت.
سوالات 5 و 6 میانترم مجدد برای تمام دانشجویان تصحیح شد.

  1393-10-20 January 10, 2015 06:04 AM  
نکاتی پیرامون ارایه‏ ها در قالب یک فایل در قسمت تمرینات قرار گرفت.

  1393-10-13 January 03, 2015 06:14 AM  
با توجه به درخواست دانشجویان محترم و تغییر زمان ارایه ها، تحویل فاز دوم پروژه تا سوم بهمن تمدید شد. در تاریخ 8 بهمن نیز تحویل حضوری پروژه انجام میشود.

  1393-10-07 December 28, 2014 06:56 AM  
قالب مورد انتظار برای نگارش مقاله مروری درس در قسمت منابع قرار گرفت.

  1393-10-07 December 28, 2014 06:49 AM  
لیست عناوین پژوهشی بروز رسانی شد.گروههایی که موضوعات خود را تایید نکرده اند هر چه زودتر نسبت به انتخاب موضوع خود اقدام نمایند.

  1393-09-16 December 07, 2014 05:19 AM  
لیست عناوین پژوهشی تایید شده در قسمت تمرینات قرار گرفت.

  1393-09-15 December 06, 2014 07:15 AM  
نمرات امتحان میان ترم درس در قسمت نمرات قرار گرفت

  1393-09-13 December 04, 2014 03:51 PM  
مهلت تحویل فاز اول پروژه تا سه شنبه 18 آذر تمدید گردید. هر روز تاخیر پس از این تاریخ موجب کسر 5 درصد نمره خواهد شد.

  1393-08-29 November 20, 2014 05:55 AM  
مستند مربوط به موضوعات و نکات مورد انتظار در پژوهش این درس در قسمت تمرینات قرار گرفته است.

  1393-08-15 November 06, 2014 04:59 AM  
مستند مربوط به پروژه درس در قسمت تمرینات قرار داده شده است.

  1393-07-09 October 01, 2014 07:24 AM  
سلام بر عزیزان دانشجوی درس امنیت پایگاه داده

به صفحه درس خوش آمدید

امتحانک اول درس از دو مقاله بارگذاری شده در این صفحه روز سه شنبه پانزدهم مهرماه برگزار میگردد.

ر جلیلی

Instructor:
Rasool Jalili
(jalili@sharif.ir)

3 Units
9:00 - 10:30
Room: 006
 This website is visited 3448 times since October 2014. Updated Tuesday 2015-04-07 07:29