Hardware Security and Trust 40843 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1393-11-14 February 03, 2015 02:22 PM  
نحوه محاسبه نمرات نهایی به شرح زیر است
بهترین نمره بین میان ترم و پایانترم 8 نمره
نمره کمتر بین میان ترم و پایانترم 4 نمره
پروژه 8 نمره
ارفاق به همه 0.5 نمره

  1393-10-20 January 10, 2015 11:23 AM  
تمارین نمونه سال گذشته برای امسال نیز در بخش منابع بارگذاری شد.
مواردی که مربوط به
Tadic-NAF  
تدریس نشده است ولی عموما با
BNAF
قابل جایگزینی است.
این تمارین لزوما نمونه سوال نیستند و کل مباحث تدریس شده بعد از میانترم مد نظر می‌باشند.

  1393-10-15 January 05, 2015 07:11 AM  
ارایه های روز 2 بهمن از ساعت 9 صبح و در کلاس 101 برگزار خواهد شد.
هر ارایه حداکثر 15 دقیقه و 5 دقیقه سوال و جواب یعنی جمعا 20 دقیقه خواهد بود.
به دلیل حضور تعداد زیادی از دانشجویان در این روز بیشتر از زمان مذکور ممکن نخواهد بود و ارایه بعد ا ز زمان مجاز قطع میشود.
زمانبدی ارایه ها در روز 2 بهمن متعاقبا اعلام میشود.

  1393-10-11 January 01, 2015 12:02 PM  
تاریخ ارایه پروژه ها روزهای 15 دی و 2 بهمن میباشد.
لطفا تاریخ مورد نظر خود را با ایمیل به استاد درس اطلاع دهید.
حضور تمامی دانشجویان در کلاس های سمینار الزامی است.
در ضمن گزارش نهایی پروژه را نیز در حداکثر 3 صفحه و حاوی مطالب کلیدی بصورت تایپ شده تا روز 2 بهمن ارایه نمایید. توجه داشته باشید تمامی پروژه ها اعم از نظری و عملی باید گزارش کتبی داشته باشند.

  1393-10-11 January 01, 2015 11:55 AM  
موضوعات پروژه های درس تا روز دوشنبه 15 دی باید تعیین شده و در لینک زیر ثبت شود. با ازای هر روز تاخیر بعد از تاریخ مذکور 0.25 نمره کسر خواهد شد.

http://ce.sharif.edu/courses/93-94/1/ce843-1/resources/root/Seminars/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C.docx

  1393-09-27 December 18, 2014 05:37 AM  
نمرات امتحان میانترم در بخش نمرات قابل مشاهده است

  1393-09-18 December 09, 2014 04:44 AM  
نام افرادی که مقالات خود را برای پروژه های نظری تعیین کرده اند به همراه تیتر مقالات در قسمت منابع و در بخش سمینارها در فایل "نظری" قرار گرفته است.
اگر قصد انجام پروژه نظری دارید در اسرع وقت  مقالات را با اینجانب نهایی کنید.

  1393-09-01 November 22, 2014 11:19 AM  
امتحان میان ترم در کلاس 101 برگزار میشود

  1393-08-21 November 12, 2014 02:29 PM  
سایت مسابقات مربوطه به شرح زیر است
https://cert.sharif.edu/ctf/p/53/hardware-security/
نمره پروژه تنها یک گروه (حداکثر سه نفره) که در این مسابقات شرکت کنند و جزء برگزیدگان مرحله دوم شوند، کامل محاسبه می شود.

  1393-08-15 November 06, 2014 01:12 PM  
اسلاید45 از سری 4 اصلاح شد و در بخش منابع قرار گرفت. در صورت داشتن سوال و یا نظر اصلاحی ایمیل بزنید یا مراجعه بفرمایید

  1393-08-10 November 01, 2014 02:23 PM  
امتحان میان ترم روز 6 آذر ساعت 2 بعد از ظهر برگزار میشود.

  1393-08-10 November 01, 2014 02:21 PM  
اسلاید فصل چهارم آپلود شد.

  1393-07-17 October 09, 2014 01:31 PM  
اسلاید های فصل سوم درس در بخش منابع آپلود شد

  1393-07-17 October 09, 2014 01:30 PM  
نکاتی در رابطه با سمینار و پروژه ها و موضوعات مربوطه در بخش منابع آپلود شد

  1393-07-12 October 04, 2014 05:20 AM  
اسلاید های درس به تدریج در قسمت منابع آپلود می شود

Instructor:
Siavash Bayat-Sarmadi
(sbayat@sharif.edu)

3 Units
شنبه ها و دوشنبه ها 13:30-15:00
Room: 202
 This website is visited 2199 times since October 2014. Updated Tuesday 2015-04-07 07:29