Fundamentals of Programming (Python) 40153 
  CE Department- Sharif University of Technology spring - Group 1 & 2 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Resources
   Piazza
   Calendar
   Sharif Judge


Announcments

  1394-05-06 July 28, 2015 10:39 AM  

با سلام
نمرات نهایی درس در سایت درس بارگزاری شدند. لطفا ملاحظه کنید و در صورت وجود مشکلی ایمیل بزنید.

  1394-04-03 June 24, 2015 01:27 AM  

با سلام
نمرات پایان ترم در سایت درس بارگذاری شده اند.
اعتراض به نمرات پایان ترم، امروز چهارشنبه 3 تیر ماه ساعت 11 تا 13 و شنبه 6 تیر ماه، ساعت 11 تا 12 خواهد بود. مکان اتاق اساتید مدعو طبقه 8 دانشکده کامپیوتر خواهد بود.
در ضمن، با توجه به سختی امتحان، مبنای نمرات از 90 می باشد.

  1394-02-28 May 18, 2015 02:56 PM  

با سلام
نمرات میان ترم در سایت درس بارگذاری شده اند.
اعتراض به نمرات میان ترم، فردا (دوشنبه 28 اردیبهشت) و شنبه 2 خرداد، ساعت 2 - 3 (اتاق اساتید مدعو دانشکده کامپیوتر، طبقه 8 دانشکده کامپیوتر) خواهد بود.
در ضمن، با توجه به سختی امتحان، مبنای نمرات از 80 می باشد.

  1394-02-08 April 28, 2015 06:41 AM  
امتحان میانترم روز 5 شنبه 17 اردیبهشت ساعت 14:00 در تالار4 برگزار خواهد شد.

  1394-02-08 April 28, 2015 06:37 AM  
توضیحات تحویل حضوری پروژه در پیاتزا قرار گرفت.

  1394-02-08 April 28, 2015 06:36 AM  
جاج تمرین سوم آماده شد.

  1394-01-31 April 20, 2015 06:16 PM  
تمرین سوم در قسمت تمرینات قرار گرفت.

  1394-01-13 April 02, 2015 07:02 AM  
فایل پروژه تغییراتی کرد که با رنگ قرمز در فایل جدید مشخص شده است. فایل جدید در بخش تمرینات قرار گرفته است.

  1394-01-01 March 21, 2015 09:20 AM  
تمرین دوم تا سوم فروردین تمدید شد..

  1394-01-01 March 21, 2015 09:20 AM  
فاز اول پروژه در قسمت تمرینات قرار گرفت.

  1393-12-14 March 05, 2015 10:07 PM  
تمرین دوم درس در قسمت تمرینات قرار گرفت.

  1393-12-12 March 03, 2015 04:08 PM  
محل و زمان کلاس های جدید حل تمرین در تقویم درس قرار گرفت.

  1393-12-06 February 25, 2015 08:01 PM  
جاج تمرین یک باز شد و پست مربوط به تمرین اول در پیاتزا قرار گرفت. لطفا با دقت بخوانید.

  1393-12-06 February 25, 2015 07:07 AM  
لطفا صفحه Piazza درس را چک کنید. دو پست مهم یکی درباره تمرینات و یک نظرسنجی در مورد کلاس حل تمرین در آنجا قرار داده شده است. لطفا تا جمعه شب در نظرسنجی شرکت کنید.

  1393-12-03 February 22, 2015 09:18 PM  
جاج برای تمرین اول راه اندازی شد. ضمنا نسخه جدیدی از تمرین یک در بخش تمرینات قرار داده شد.

  1393-11-28 February 17, 2015 09:57 AM  
کتاب a byte of python و لینک دانلود پایتون پرتابل در قسمت resources قرار گرفت.

  1393-11-28 February 17, 2015 08:12 AM  
تمرین یک روی سایت در قسمت Assignments قرار گرفت. به موعد ارسال تمرینات دقت کنید.

  1393-11-28 February 17, 2015 07:56 AM  
کتاب‌های درس در قسمت resources در قسمت books بارگذاری شد.

  1393-11-28 February 17, 2015 07:55 AM  
راهنمای نصب پایتون و استفاده از پایتون قابل حمل، در قسمت resources در قسمت tutorials بارگذاری شد.

  1393-11-28 February 17, 2015 07:54 AM  
راهنمای استفاده از سایت Sharif Judge در قسمت resources در قسمت tutorials بارگذاری شد.

  1393-11-28 February 17, 2015 04:29 AM  
راهنمای استفاده از سایت piazza در قسمت resources در قسمت tutorials بارگذاری شد.

  1392-12-23 March 14, 2014 06:05 AM  
آدرس های مهم که از منو اصلی نیز قابل دسترس هستند:
تقویم درس
پیاتزا
شریف جاج

  1392-12-23 March 14, 2014 06:06 AM  
سلام

به درس مبانی برنامه سازی / پایتون خوش آمدید. اطلاعات مربوط به درس به مرور زمان اضافه خواهد شد.

کلیه‌ی فایل‌های مورد نیاز در رابطه با درس در این وبسایت قرار خواهد گرفت.

Instructor:
حسن نیک آئین
(nikaein+python932@gmail.com)

3 Units
شنبه دوشنبه 15-16:30 و 16:30-18
Room: الف 16

 This website is visited 12059 times since March 2014. Updated Tuesday 2015-07-28 10:39