numerical methods 40215 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1394-03-25 June 15, 2015 01:05 PM  
با سلام

فایل ریزنمرات در قسمت نمرات قرار گرفت

موفق باشید

  1394-03-25 June 15, 2015 01:18 PM  
با سلام

برای رؤیت برگه‌های امتحانی خود، روز چهارشنبه، ۲۷ خرداد، ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ به اتاق استاد مراجعه نمایید

موفق باشید

  1394-03-17 June 07, 2015 05:04 AM  
آخرین مهلت تحویل تمارین ۲۱ خرداد می‌باشد

  1394-03-09 May 30, 2015 07:11 PM  
تمرین سری ۸ در قسمت تمارین قرارداده شد

  1394-03-05 May 26, 2015 10:45 AM  
تمرین ۷ام تا جمعه شب ساعت ۹ تمدید می‌شود

  1394-02-31 May 21, 2015 06:22 AM  
تمرین برنامه‌سازی شماره ۵ بر روی سایت درس قرار گرفت. مهلت ارسال، ساعت ۲۳:۵۹ روز پنجشنبه، ۱۴ خرداد می‌باشد. چنانچه تمرین را تا ساعت ۲۳:۵۹ روز پنجشنبه، ۷ خرداد ارسال نمایید، ٪۲۰ نمره اضافی دریافت خواهید کرد. موفق باشید

  1394-02-28 May 18, 2015 07:11 AM  
امتحان پایان‌ترم از فصول ۷ و ۸ برگزار می‌شود

  1394-02-28 May 18, 2015 07:11 AM  
مباحث امتحان میان‌ترم ۲ : فصول ۴و۵و۶

  1394-02-28 May 18, 2015 07:10 AM  
امتحان میان‌ترم ۲ در تاریخ یکشنبه ۳ خرداد برگزار می‌شود

  1394-02-22 May 12, 2015 04:39 PM  
تمرین ۷ در قسمت تمارین به‌روز‌رسانی شد

  1394-02-10 April 30, 2015 06:07 AM  
تمرین برنامه‌سازی شماره ۴ بر روی سایت درس قرار گرفت. مهلت ارسال، ساعت ۲۳:۵۹ روز پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت می‌باشد. چنانچه تمرین را تا ساعت ۲۳:۵۹ روز پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت ارسال نمایید، ٪۲۰ نمره اضافی دریافت خواهید کرد. موفق باشید

  1394-02-04 April 24, 2015 06:01 AM  
تمرین ۶ در قسمت تمارین به‌روز‌رسانی شد

  1394-01-29 April 18, 2015 07:13 AM  
تمرین ۵ در قسمت تمارین به‌روز‌رسانی شد

  1394-01-24 April 13, 2015 07:14 AM  
تمرین برنامه‌سازی شماره ۳ بر روی سایت درس قرار گرفت. مهلت ارسال، ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه، ۷ اردیبهشت می‌باشد. چنانچه تمرین را تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه، ۳۱ فروردین ارسال نمایید، ٪۲۰ نمره اضافی دریافت خواهید کرد. موفق باشید

  1394-01-23 April 12, 2015 03:58 PM  
تمرین ۴ در قسمت تمارین به‌روز‌رسانی شد

  1394-01-20 April 09, 2015 07:14 AM  
تاریخ میان‌ترم ۲۰ اردیبهشت ماه میباشد

  1394-01-19 April 08, 2015 06:34 PM  
لطفا به ددلاین غیر قابل تمدید تمرین تشریحی ۴ در قسمت تمارین توجه کنید

  1394-01-19 April 08, 2015 06:31 PM  
سلام، بعضی از دانشجوها تمرین‌ها رو برای آقای ورمزیار فرستادند در صورتی که تی ای درس محاسبات نیستند. لطفا فقط برای دستیاران آموزشی تعیین شده برای درس تمارینتون رو بفرستین.

  1394-01-18 April 07, 2015 09:22 AM  
تمرین تئوری فصل سوم تا روز جمعه 21 فروردین ماه تمدید شد. لازم به ذکر است که هیچیک از تمرینات عملی و تئوری فصل های آتی در هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد

  1394-01-08 March 28, 2015 07:30 PM  
تمرین برنامه‌سازی شماره ۲ بر روی سایت درس قرار گرفت. مهلت ارسال، ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه، ۲۲ فروردین می‌باشد. چنانچه تمرین را تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه، ۱۵ فروردین ارسال نمایید، ٪۲۰ نمره اضافی دریافت خواهید کرد. موفق باشید

  1394-01-05 March 25, 2015 05:13 PM  
تمرین سوم در قسمت تمارین قرار داده‌شده است

  1393-12-24 March 15, 2015 07:37 PM  
تمرین سری دوم و تمرین برنامه نویسی اول تا جمعه ساعت ۹ شب تمدید می‌شود. پیشاپیش عید همگی مبارک باشد

  1393-12-11 March 02, 2015 08:44 AM  
تمرین دوم در قسمت تمارین قرار داده‌شده است

  1393-12-11 March 02, 2015 07:34 AM  
تمرین برنامه‌سازی شماره ۱ بر روی سایت درس قرار گرفت. مهلت ارسال، ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه، ۲۵ اسفند می‌باشد. چنانچه تمرین را تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه، ۱۸ اسفند ارسال نمایید، ٪۲۰ نمره اضافی دریافت خواهید کرد. موفق باشید

  1393-11-30 February 19, 2015 02:51 PM  
تمرین اول در قسمت تمارین قرار داده‌شده است

  1393-11-27 February 16, 2015 05:55 AM  
اسلاید‌های درس را در قسمت منابع دنبال کنید

Instructor:
Hamid Sarbazi-Azad
(azad@sharif.edu)

3 Units
 This website is visited 8375 times since January 2015. Updated Monday 2015-06-15 13:18