Data Structures and Algorithms 40254 
  CE Department- Sharif University of Technology 1393-2 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources
   Piazza


Announcments

  1394-05-05 July 27, 2015 02:44 AM  
نمرات تمرین و کوییز ها در قسمت نمرات قرار گرفته است.

اعتراض خود را به ایمیل زیر بفرستید:
m.a.bashiri69[at]gmail[dot]com

توجه!
در صورتی که مطمئن هستید که در نمره ی شما اشتباهی رخ داده است اعتراض نمایید.
در غیر این صورت در اعتراض های نا درست از شما نمره کسر خواهد شد

موفق باشید.

  1394-04-01 June 22, 2015 02:02 PM  
تمرین عملی سری چهارم  حذف می شود (اگر کسانی این تمرین را فرستاده باشند، نمره ی اضافه برایشان در نظرگرفته می شود.)

تمرین تئوری سری پنجم را به ایمیل زیر با موضوع مشخص شده ارسال نمایید.

MABashiri69[at]gmail[dot]com

"DSA_HW5_#STNO"

همچنین می توانید تمرین های خود را به آزمایشگاه 505 تحویل دهید.

موفق باشید

  1394-03-24 June 14, 2015 02:31 PM  
تمرین عملی چهارم در سایت بارگزاری شد. مهلت انجام این تمرین تا ۳ تیر خواهد بود.
موفق باشید.

  1394-03-15 June 05, 2015 12:07 PM  
از آنجا که تعدادی از دانشجویان درخواست تمدید تمرین را داشتند صرفا یاداوری می‌کنم که همه دانشجوییان می‌توانند مجموعا ۱۱ روز تاخیر بدون کسر نمره در تحویل تمرینات عملی داشته باشند و به همین دلیل تمرین سوم تمدید نخواهد شد.(مهلت بدون تاخیر: ۱۵ خرداد)

  1394-03-14 June 04, 2015 07:27 PM  
با سلام
در تمرین عملی شما در سوال 2 در بخش کد نمونه مشکلی وجود داشت که اصلاح شده است.
نسخه نهایی را از سایت دریافت نمایید.
همچنین کد جاج این سوال در حال به روز شدن می باشد.

  1394-03-14 June 04, 2015 03:27 PM  
تمرین پنجم در قسمت تمرین ها قرار داده شد. مهلت تحویل این تمرین 1 تیر است. نحوه ی تحویل این تمرین متعاقبا اعلام خواهد شد.

  1394-03-06 May 27, 2015 04:27 AM  
تمرین عملی سوم در سایت قرار گرفت - مهلت انجام آن تا جمعه ۱۶ خرداد خواهد بود!

  1394-02-31 May 21, 2015 12:18 PM  
تمرین 4 در قسمت تمرین‌ها قرار داده شد. کوییز این تمرین دوشنبه 4 خرداد سر کلاس درس برگزار خواهدشد.

  1394-02-16 May 06, 2015 01:13 PM  
امتحان میان ترم، فردا پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در کلاس 101 برگزار می شود.

--
بشیری

  1394-02-07 April 27, 2015 04:28 PM  
تمرین عملی دوم تا روز جمعه ۱۱اردیبهشت ساعت ۲۳:۵۹ تمدید گردید.

  1394-01-31 April 20, 2015 08:06 PM  
تمرین عملی دوم در سایت قرار گرفت. مهلت انجام آن تا 8 اردیبهشت است.

  1393-12-25 March 16, 2015 06:26 PM  
تعداد روز‌هایی که می‌توانید تمرین‌های عملی را با تاخیر تحویل دهید در مجموع به ۱۱ روز افزایش پیدا کرد.

  1393-12-25 March 16, 2015 02:54 PM  
در تمرین عملی اول از آنجا که حجم ورودی و خروجی زیاد است بهتر است از رو‌ش‌‌های سریع خواند و نوشتن استفاده کنید.
علاوه برا آن حدکثر n در سوال دوم برابر ۵۰۰۰۰۰ است.

  1393-12-20 March 11, 2015 10:49 AM  
برای دریافت نام کاربری برای سامانه قاضی برنامه درس لطفا نام و شماره دانشجویی خود را به آدرس ایمیل hne1991@live.com بفرستید.

  1393-12-18 March 09, 2015 02:52 PM  
کوییز تمرین دوم به جای 23 اسفند، در تاریخ 17ام فروردین سر کلاس درس برگزار خواهد شد.

  1393-12-18 March 09, 2015 02:33 PM  
تمرین عملی اول در سایت قرار گرفت. مهلت انجام آن تا دوشنبه ۲۵ اسفند است و به زودی حساب‌های کاربری مورد نیاز برای ارسال راه حل‌ها برای شما ساخته می‌شود.

  1393-12-16 March 07, 2015 10:19 PM  
تمرین 2 در قسمت تمرین‌ها قرار داده شد. کوییز این تمرین شنبه 23ام اسفند سر کلاس درس برگزار خواهدشد.

  1393-12-15 March 06, 2015 08:42 PM  
کوییز تمرین اول در تاریخ 16 اسفند سر کلاس درس برگزار خواهدشد.

  1393-12-03 February 22, 2015 06:29 PM  
تمرین 1 در قسمت تمرین‌ها قرار داده شد. کوییز این تمرین شنبه 9ام اسفند سر کلاس درس برگزار خواهدشد.

Instructor:
Hamid Beigy
(beigy [AT} sharif [DOT] edu)

3 Units

 This website is visited 8466 times since February 2015. Updated Monday 2015-07-27 02:44