Systems Analysis and Design 40418 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 93-94 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1394-06-07 August 29, 2015 09:51 AM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران  ساعی این درس
برای   5679 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1394-06-01 August 23, 2015 09:34 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس
در بخش نمرات اعلام و  در سامانه آموزش درج گردید

  1394-06-01 August 23, 2015 01:52 PM  
نمرات گروهی لوح فشرده و راهنمای کاربری پروژه
تحلیلگران     87
طراحان راهبردی شریف       55
طراحان آینده نگر    40
سامانه جویان شریف      23
سامانا     10

  1394-06-01 August 23, 2015 12:51 PM  
در نتیجه بررسی  و بازبینی مورد تقاضا تغییر زیر در نمره دانشجویان پذیرفته شد
نمره پایان ترم   91106308      49

  1394-06-01 August 23, 2015 12:37 PM  
نمونه
کارنامه تحویل حضوری انفرادی پروژه درسی
را در بخش منابع ببینید

  1394-06-01 August 23, 2015 12:30 PM  
جلسه بازبینی اوراق امتحانی و امتحانک ها در زمان مقرر برگزار و نه برگه مورد بازبینی و به دو برگه از سوی دانشجویان اعتراض و تقاضای بازبینی  مجدد شد نتیجه این بازبینی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-05-31 August 22, 2015 10:43 AM  
نمرات انفرادی ارائه پروژه درسی در بخش نمرات اعلام شد

  1394-05-28 August 19, 2015 08:04 AM  
نمرات تحویل چارچوب یکپارچه پروژه درسی
در بخش نمرات اعلام شد

  1394-05-27 August 18, 2015 02:14 PM  
نمرات گزارشات تعریف و طراحی گروه های درسی
طراحان آینده نگر   95
تحلیلگران   90
طراحان راهبردی شریف   85
سامانا   60
سامانه جویان شریف   50
نمرات دو گروه آخر بدلیل تاخیر غیر مجاز در زمان تحویل با ارفاق و با میزانی کسر نمره به عنوان جریمه محاسبه شده است

  1394-05-27 August 18, 2015 11:56 AM  
نمرات آزمون پایان ترم در بخش نمرات اعلام شد
زمان مراجعه برای دیدن اوراق امتحانی یکشنبه اول شهریور از ساعت 14 الی 16 اطاق 401 طبقه چهارم

  1394-05-24 August 15, 2015 02:22 PM  
جدول زمان بندی و برنامه تحویل پروژه درسی
در بخش منابع اعلام شد

  1394-05-24 August 15, 2015 11:22 AM  
نمونه جزوه راهنمای کاربری که باید به شکل گروهی برای پروژه انجام شده خود تهیه  و در لوح فشرده گروهی روز قبل از جلسه تحویل ارائه نمائید را در بخش منابع ببینید

  1394-05-24 August 15, 2015 12:27 PM  
برای تحویل نهائی پروژه درسی آماده شوید
تحویل نهائی پروژه به شکل انفرادی
شامل یک گردش کار کامل سامانه از ابتدا تا انتها توسط هر نفر   بشکل یکپارچه با ارائه تفصیلی
سامانه های جزئی محوله فردی با  کدهای مربوطه
صورت خواهد گرفت .
داده های واقعی سامانه به اندازه کافی و با نمونه های واقعی و کامل از پیش فراهم شود تا در زمان ارائه صرفه جوئی گردد . مدت ارائه هر فرد بیست دقیقه و با زمان بندی معین که اعلام خواهد شد.
هر دانشجو مسئول آماده ساختن سامانه کامل و جامع بر روی رایانه شخصی خود است و این امر به دیگر اعضای گروه به لحاظ مسئولیتی ارتباطی ندارد.
هر گروه موظف است   لوح فشرده همه
مستندات پروژه شامل
آخرین نسخه گزارشات تحویلی پیشنهاد ، تعریف و طراحی گروه و
یک جزوه الکترونیکی حاوی راهنمای کاربری مصور
که نمونه آن در وبگاه درس ارائه خواهد شد به همراه نسخه اجرائی سامانه و مجموعه کاملی از نرم افزارها پایه لازم برای نصب وراه اندازی نسخه سورس برنامه که در لوح درج خواهد شد به همراه راهنمای نصب آنها را قرار داده و تا قبل از ساعت 16 روز قبل از تحویل یعنی چهرشنبه 28 مرداد به استاد درس تحویل دهد در روی لوح فشرده نام گروه و اعضای آن رابنویسید و لوح نوشته شده را برای قابل خواندن بودن آزمون کنید.
هر دانشجو روز قبل ازتحویل قابل اتصال بودن رایانه شخصی تحویل سامالنه را از طریق پروژکتور اطاق محل جلسه تحویل آزمایش کند تا ارائه ها در ساعت مقرر بدون تاخیر قابل اجرا باشد. زمان شروع تحویل زمان اعلام شده خواهد بود و زمان احتمالی که دانشجو صرف راه اندازی ابزار نمایش میکند اگر طولانی شود جزء زمان تحویل بوده و باعث کاهش فرصت و امتیاز تحویل خواهد شد
زمان تحویل پنجشنبه 29 مرداد 1394
زمان بندی تحویل و محل جلسه تحویل و نمونه جزوه راهبری متعاقبا در این وبگاه اعلام خواهد شد
محل برگزاری جلسه  تحویل پروژه درسی تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای اطاق 101 طبقه اول دانشکده

  1394-05-12 August 03, 2015 11:32 AM  
گروه های سامانا و سامانه جویان شریف
تا ارسال رایانامه ای اسامی گویندگان و نویسندگان سامانه های جزئی فیلم اجرای پروژه درسی
بررسی  فیلم اجرای سامانه پروژه شما میسر نیست

  1394-05-09 July 31, 2015 07:33 PM  
یادآوری
برای تحویل غیر حضوری سامانه پروژه
تحویل دی.وی.دی فیلم اجرای سامانه قبل از پایان ساعت اداری به شکل فیلم اجرای سامانه یکپارچه با داده های واقعی
با تشریح نحوه کار هر سامانه جزئی با صدای دانشجوی نویسنده برنامه هر سامانه جزئی بر روی فیلم اجرای آن سامانه جزئی
ذخیره فیلم برروی دی.وی.دی برای تحویل
آزمون دی.وی.دی قبل از تحویل برای کسب اطمینان از تصویر قابل دیدن و صدای قابل شنیدن
درج نام گروه و اعضا و سامانه جزئی هردانشجو بر روی دی.وی.دی قبل از تحویل
فیلم اجرای غیر قابل دیدن یا بی صدا ، عدم تحویل تلقی میشود

  1394-04-29 July 20, 2015 07:07 AM  
به یاد داشته باشید
 تحویل گونه نهائی سامانه در قالب فیلم اجرای جمعی یکپارچه با داده واقعی و
کسب مجوز برای ارائه گروهی سامانه تولید شده در جلسه جمعی
در روز یازده مرداد

  1394-04-05 June 26, 2015 08:01 PM  
برنامه تحویل حضوری انفرادی کد چارچوب یکپارچه شونده سامانه های جزئی هر فرد در  روز 11 تیرکه باید در زمان اعلام شده شخصا تحویل دهد
انشانی رایانامه ای  که کد پروژه ها باید قبلا به آن ارسال شود
sad.sharif.932@gmail.com
  زمان تحویل از ساعت 12 ظهر روز 11 تیر  شروع میشود.
جزئیات در پیاتزا اعلام میشود


.

  1394-03-31 June 21, 2015 08:12 AM  
گروه درسی سامانه جویان شریف
دانشجویان
ایلچی قزاآن ، فتاحی، رضایت و رشیدی
گزارش تعریف و طراحی پروژه درسی را در اسرع وقت تحویل دهید

  1394-03-31 June 21, 2015 07:31 AM  
آزمون پایان ترم درس با حضور همه دانشجویان جز یک نفر غایب
93021086
برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-03-30 June 20, 2015 12:47 PM  
تمرینک های برتر
تمرینک 1- علیرضائی از گروه طراحان آینده نگر
تمرینک 2- یزدانیان از گروه طرش

  1394-03-30 June 20, 2015 12:33 PM  
به علت کاهش تعداد اعضا گروه پاشا منحل و اعضای باقیمانده آن
آقایان جامی مقدم و محمدی به گروه سامانا پیوستند

  1394-03-27 June 17, 2015 12:11 PM  
نمونه اولیه سامانه شامل
نمونه کاری با کد منبع شامل قاب های متصل و یکپارچه شده  سامانه های جزئی

  1394-03-26 June 16, 2015 09:44 AM  
گروه های درسی که گزارش تعریف و طراحی خود را در زمان مقرر و تاکنون تحویل نداده اند بابت این گزارش نمره صفر دریافت نمودند

  1394-03-26 June 16, 2015 09:41 AM  
برای
 تحویل نمونه اولیه سامانه در قالب فیلم اجرا ی جمعی یکپارچه و ارائه حضوری
انفرادی چارچوب کدهای برنامه ای سامانه های جزئی
در تاریخ 11 تیر ماه 94
آماده شوید

  1394-03-23 June 13, 2015 12:09 PM  
امتحان پایان ترم درس به صورت کتاب باز برگزار خواهد شد
و استفاده از نسخه کاغذی کتاب درسی به زبان انگلیسی  لازم و ضروری و کلیه یادداشت های درسی مجاز است
استفاده از رایانه شخصی ، تبلت و تلفن همراه ، ماشین حساب ، فرهنک لغات و ترجمه  های کتاب درسی ممنوع است

  1394-03-16 June 06, 2015 03:35 PM  
به درخواست برخی از دانشجویان
و به شرط عدم جابجائی تاریخ های بعدی تحویل پروژه
زمان تحویل گزترش تعریف و طراحی تا چهارشنبه 20 خرداد تمدید شد

  1394-03-10 May 31, 2015 01:46 PM  
سی امین  و آخرین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار
و طی آن پاسخ پرسشهای آزمون میان ترم درس داده شد

  1394-03-05 May 26, 2015 01:45 PM  
بیست و نهمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-03-05 May 26, 2015 01:39 PM  
نمودارهای مبتنی بر گردش کار چارچوب
FAST
از کتاب درسی را با عنوان
برخی اشکال ترجمه فارسی کتاب درسی
در بخش منابع وبگاه درس ببینید

  1394-03-04 May 25, 2015 02:40 PM  
قالب ، محتوا و نمونه هائی از گزارش تعریف و طراحی
را در بخش منابع وبگاه ببینید
در گروه این محتوا و قالب را به بحث بگذارید
قالب و محتوای مناسب و کمینه ای که اهاف ذکر شده در تعریف این گزارشات را برآورده کند را طراحی و در مورد آن با اعضای گروه به توافق برسید
این گزارش را به شکل الکترونیکی و در قالب ورد فراهم و تا 17 خرداد 94 با رایانامه از طریق مدیر گروه برای مدرس درس ارسال کنید
جریمه هر روز تاخیر در تحویل کسر سی درصد نمره این مستند است

  1394-03-04 May 25, 2015 02:15 PM  
بر اساس شرح  خدمات توافقی با گروه های برنده مناقصه
پروژه درسی آغاز شد
گام بعدی تحویل گزارش تعریف-طراحی

  1394-03-04 May 25, 2015 02:14 PM  
ریز امتیازات پاکت فنی مناقصه
پروژه درسی در بخش نمرات اعلام شد

  1394-03-03 May 24, 2015 12:35 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول  19 و 20 کتاب درسی
در بخش منابع وبگاه درس قرار گرفت

  1394-03-03 May 24, 2015 12:14 PM  
بیست و هشتمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-03-02 May 23, 2015 06:33 PM  
نتایج و جزدیات مدل وزنی انتخاب برندگان مناقصه
را در بخش نمرات میتوانید ببینید
ریز نمرات متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-03-02 May 23, 2015 06:27 PM  
نتایج نهائی مناقصه در بخش نمرات اعلام شد
سامانا 100
طراحان آینده نگر و پاشا 80
طراحان راهبردی شریف-طرش 60
سامانه جویان شریف و تحلیل گران 40

  1394-02-29 May 19, 2015 01:03 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 14 تا 18 کتاب درسی
در بخش منابع وبگاه درس قرار گرفت

  1394-02-29 May 19, 2015 12:47 PM  
بیست و هفتمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار گردید
غایبین جلسه
اسماعیلی
نظریان
مشهدی ابراهیم
رفیعی
رضایت
جامی مقدم
محمدی
مصدق

  1394-02-27 May 17, 2015 12:33 PM  
بیست و ششمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید
ارزشیابی درس انجام شد

  1394-02-26 May 16, 2015 04:26 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1394-02-22 May 12, 2015 01:22 PM  
بیست و پنجمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-02-20 May 10, 2015 12:43 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل 13 کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1394-02-20 May 10, 2015 12:33 PM  
بیست و چهارمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-02-15 May 05, 2015 12:54 PM  
بیست و سومین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-02-15 May 05, 2015 08:51 AM  
ار طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
نمونه یک گزارش فنی و مالی یک گزارش پیشنهاد دانشجوئی را ببینید

  1394-02-14 May 04, 2015 02:37 PM  
پنجمین و ششمین جلسه مصاحبه با کارفرما را گروه های
سامانه جویان شریف و
طراحان راهبردی شریف
امروز
انجام دادند

  1394-02-14 May 04, 2015 02:37 PM  
سومین و چهارمین جلسه مصاحبه با کارفرما را گروه های
پاشا
و
سامانا
در روز چهارشنبه 9 اردیبهشت
انجام دادند

  1394-02-13 May 03, 2015 03:10 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 7 تا 12 کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1394-02-13 May 03, 2015 03:03 PM  
تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک مصوب سال 93 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
را در بخش منابع ببینید

  1394-02-13 May 03, 2015 03:03 PM  
با نمودارهای
UML
از طریق ارائه نمایشی درج شده در بخش پیوندها آشنا شوید

  1394-02-13 May 03, 2015 03:01 PM  
چگونه هزینه و زما ن اجرای پروژه های نرم افار را برآورد کنیم؟
یک ارائه نمایشی در این مورد را در بخش منابع ببینید

  1394-02-14 May 04, 2015 02:31 PM  
بیست و دومین جلسه  درس   در زمان مقرر
در
1394-02-13
برگزار گردید

  1394-02-13 May 03, 2015 04:10 AM  
قبل از شروع اقذام برای نوشتن گزارش پیشنهاد پروژه درسی
راهنمای تهیه گزارش پیشنهاد پروژه درسی
شامل جداول دستمزدها
قالب کمینه گزارش
و مدل امتیاز دهی به گزارشات پیشنهاد را در بخش منابع به دقت بخوانید

  1394-02-08 April 28, 2015 12:15 PM  
بیست و یکمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-02-14 May 04, 2015 02:38 PM  
اولین  و دومین جلسه مصاحبه با کارفرما را گروه های
طراحان آینده نگر
و
تحلیل گران
در دوشنبه هفتم اردیبهشت
انجام دادند

  1394-02-06 April 26, 2015 07:31 PM  
بهتربن پاسخ های تمرینک یک و دو
را از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1394-02-06 April 26, 2015 07:24 PM  
تمرینک برتر دوم با رای گیری انتخاب شد و متعلق به آقای یزدانیان از گروه طرش می باشد

  1394-02-06 April 26, 2015 07:21 PM  
تمرینک اول درس فقط توسط گروه طراحان آینده نگر انجام شده و تمرینک برتر این گروه توسط آقای علی علیرضایی نوشته شده است.

  1394-02-06 April 26, 2015 01:07 PM  
بیستمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-02-04 April 24, 2015 09:29 PM  
نمرات و ریز نمرات امتحانک سوم درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1394-02-01 April 21, 2015 12:59 PM  
نوزدهمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-01-31 April 20, 2015 07:05 PM  
گزارش درخواست پیشنهاد پروژه درسی
در بخش تمرینات قرار گرفت

  1394-01-31 April 20, 2015 07:05 PM  
گزارش درخواست پیشنهاد پروژه درسی
در بخش تمرینات قرار گرفت

  1394-01-31 April 20, 2015 02:20 PM  
برنامه کلاس های آموزشی درس تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای ترم دوم 94-93
در بخش منابع اعلام شد

  1394-01-30 April 19, 2015 12:22 PM  
هجدهمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید
غایبین این جلسه
محمدی
امیر فتاحی
رفیعی طباطبائی
زاکانی
غیور باغبانی
کریمی گلپایگانی
نظریان نائینی
ایلچی قزاآن
یزدانیان
صادقی سرخنی

  1394-01-25 April 14, 2015 01:23 PM  
هفدهمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید
غایبین این جلسه
امیر فتاحی
کریمی گلپایگانی
نداف پور اصلی

  1394-01-24 April 13, 2015 06:09 AM  
نمرات و ریز نمرات فردی وبگاه گروه های درسی-نوبت اول
در بخش نمرات اعلام شد

  1394-01-23 April 12, 2015 12:23 PM  
شانزدهمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-01-20 April 09, 2015 12:59 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-01-19 April 08, 2015 06:30 AM  
نمرات و ریز نمرات امتحانک دوم درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1394-01-18 April 07, 2015 12:20 PM  
پانزدهمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار
گردید

  1394-01-16 April 05, 2015 02:27 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول  پنجم و ششم کتاب درس در بخش منابع قرار گرفت

  1394-01-16 April 05, 2015 02:21 PM  
اطلاعیه مهم
جهت رعایت حال (و به درخواست) دانشجویان
آزمون میان ترم درس تا پایان فصل ششم کتاب درسی خواهد بود

  1394-01-16 April 05, 2015 12:31 PM  
چهاردهمین جلسه  درس در روز یک شنبه 16 فروردین  در زمان مقرر  برگزار
گردید

  1394-01-16 April 05, 2015 12:30 PM  
زمان و محل آزمون میان ترم درس
پنجشنبه  20 فروردین ماه 1394
ساعت 12      
اطلق 101 طبقه اول دانشکده مهندسی کامپیوتر

  1394-01-09 March 29, 2015 04:24 AM  
سال نو مبارک
امروز شنبه ساعت 17:30 شیکه چهار مستند پسر اینترنت را داره پخش میکنه اگر امروز ندیدید تکرار آن را
ببینید
یکشنبه  9 فروردین ساعت  8:40 الی 10:15
پوستر فیلم در بخش منابع درج شده است

  1393-12-27 March 18, 2015 04:27 PM  
سیزدهمین جلسه  درس در روز سه شنبه 26 اسفند  در زمان مقرر  برگزار
و طی آن امتحانک سوم درس گرفته شد
غایبین این جلسه
رضایت
غیور باغبانی
کریمی گلپایگانی
مشهدی ابراهیم
نداف پور اصلی
کیائیان موسوی
اسماعیلی

  1393-12-25 March 16, 2015 10:54 AM  
دوازدهمین جلسه  درس در روز یکشنبه 24 اسفند  در زمان مقرر  برگزار
گردید
غایبین جلسه
  محمدی
امیر فتاحی
رشیدی
رضایت
نداف پور اصلی
ایلچی قزاآن
علیرضائی

  1393-12-20 March 11, 2015 08:36 PM  
پیام استادیار درس برای دانشجویان
با سلام و احترام

استاد تمامی دانشجویانی که ایمیل خود را ثبت کرده بودند در درس اضافه شدند.

فقط اگر امکان دارد٬ در پیج درس٬ آدرس صفحه اعلام شود تا کسانی که به هر دلیلی به صفحه دعوت نشدند سریعا ثبت نام کنند.

آدرس صفحه جهت ثبت نام: piazza.com/sharif/spring2015/ce40418

  1393-12-20 March 11, 2015 01:44 PM  
برای کسب آمادگی انجام پروژه درسی پس از عید
بسته عیدی درس را شامل
آشنائی با
UML
,
نماتن
نظام مهندسی و استاندارد تولید و توسعه نرم افزار
را از بخش منابع بردارید و در ایام عید بخوانید

  1393-12-20 March 11, 2015 01:24 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل سوم  و چهارم کتاب درس در بخش منابع قرار گرفت

  1393-12-19 March 10, 2015 08:46 PM  
یازدهمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار
و طی آن امتحانک دوم درس گرفته شد
غایبین  جلسه
صادقی
نداف پور

  1393-12-18 March 09, 2015 10:06 AM  
تمرینک دوم گروهی درس
سامانه پمپ بنزین یاب
اعلام مکان نزدیکترین پمپ بنزین به شما
استخراج معماری شالوده و درج گردش کار نرم افزار آن بر روی وبگاه گروه
مهلت تحویل تا پایان روز 26/12/93

  1393-12-17 March 08, 2015 04:05 PM  
نمونه ای از یک گزارش امکان سنجی
را در بخش  منابع ببینید

  1394-02-08 April 28, 2015 08:37 AM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار
گردید
غایبین
امیر فتاحی
کریمی
صادقی
مسعودی
مصدق
امیر فتاحی

  1393-12-15 March 06, 2015 08:05 PM  
نمرات و ریز نمرات امتحانک یکم درس
در بخش نمرات وبگاه درس
Grades
اعلام شد

  1393-12-15 March 06, 2015 07:36 PM  
متن نامه معاونت محترم آموزشی دانشگاه در مورد زمان پایان کلاسهای درس در سال جاری
به نام خدا
12 اسفند 1393
اطلاعیه
با توجه به سؤال مکرر دانشجویان در خصوص وضعیت تشکیل کلاس‏ها در هفته پایانی سال جاری، به اطلاع می‏رساند که بر اساس برنامه‏ی مصوب در شورای آموزش و هیأت رییسه دانشگاه، کلیه کلاس‏ها تا روز چهارشنبه مورخ 27 اسفندماه برگزار خواهد شد. شایان ذکر است که معاون محترم دانشجویی دانشگاه اعلام کرده است که خوابگاه‏ها نیز تا روز 27 اسفندماه فعال خواهد بود.
همچنین، انشاءالله همچون سنوات گذشته، مطابق برنامه نیم‏سال دوم، تمامی کلاس‏ها از اول صبح شنبه مورخه 15/01/94 با نشاط و نظم همیشگی ادامه خواهد یافت.
سیدقاسم میرعمادی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  1393-12-15 March 06, 2015 07:27 PM  
گروه مباحثه درس در پیازا راه اندازی شد

  1393-12-13 March 04, 2015 07:52 AM  
اطلاعیه مهم
بر اساس الگوی ارزیابی وبگاه های گروه های دانشجوئی درس مندرج در وبگاه درس لطفا وبگاه گروه خود را تکمیل نمائید
در پایان هفته آینده اولین نمره این بگاه ها داده خواهد شد

  1393-12-13 March 04, 2015 07:50 AM  
ششمین  و آخرین گروه درسی با نام  سامانه جویان شریف تشکیل گردید
از طریق پیوند درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید برگه اینترنتی این گروه را که خودشان فکر می کنند وبگاه است و تهی از هر اطلاعی است ، ببینید

  1393-12-12 March 03, 2015 07:38 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار
گردید

  1393-12-10 March 01, 2015 05:23 PM  
اسامی و نشانی رایانامه استادیاران درس اعلام  می شود
میلاد عسگری,  e-mail: merlion380[at]gmail[dot]com
• امین صباغیان,  e-mail: sabbaghian.amin[at]gmail[dot]com
• بنیامین نوری,  e-mail: benyamin.noori[at]gmail[dot]com

  1393-12-10 March 01, 2015 03:50 PM  
الگوی ارزیابی ادواری وبگاه گروه های درسی
ونحوه امتیاز دهی فردی بر اساس آنرا در بخش منابع ببینید

  1393-12-10 March 01, 2015 03:11 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل دوم کتاب درس در بخش منابع قرار گرفت

  1393-12-10 March 01, 2015 03:07 PM  
هشتمین  جلسه درس در زمان مقرر  برگزار ,
و امتحانک اول درس گرفته شد

  1393-12-09 February 28, 2015 09:40 PM  
پنجمین گروه درسی با نام  سامانا  تشکیل گردید
از طریق پیوند درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید برگه های اینترنتی این گروه را ببینید

  1393-12-08 February 27, 2015 07:43 PM  
چهارمین گروه درسی با نام  طرش  تشکیل گردید
از طریق پیوند درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید برگه های اینترنتی این گروه را ببینید

  1393-12-06 February 25, 2015 04:27 PM  
سومین گروه درسی با نام پاشا تشکیل گردید
از طریق پیوند درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید برگه های اینترنتی این گروه را ببینید

  1393-12-05 February 24, 2015 01:31 PM  
تمرینک اول درس
سامانه 2000111
اعلام ساعت ورود اتوبوسهای تندرو به ایستگاه ها و استخراج و درج گردش کار آن بر روی وبگاه گروه
مهلت تحویل تا پایان روز 8/12/93

  1393-12-05 February 24, 2015 01:28 PM  
هفتمین  جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1393-12-05 February 24, 2015 09:43 AM  
دومین گروه درسی با نام طراحان آینده نگر تشکیل گردید
از طریق پیوند درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید برگه های اینترنتی این گروه را ببینید

  1393-12-03 February 22, 2015 02:12 PM  
اولین گروه درسی با نام تحلیل گرا ن تشکیل گردید
از طریق پیوند درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید برگه های اینترنتی این گروه را ببینید
برای انجام تمرین اول درس نیاز دارید گروهتان را تشکیل و با ایجاد وبگاه نشانی آنرا برای مدرس درس ارسال کنید
لطفا عجله کنید

  1393-12-03 February 22, 2015 01:34 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل اول کتاب درس در بخش منابع قرار گرفت.

  1393-12-03 February 22, 2015 01:30 PM  
ششمین  جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید
غایبین جلسه
محمدی
نظریان

  1393-11-28 February 17, 2015 10:28 PM  
پنجمین  جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1393-11-27 February 16, 2015 05:19 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندهای وبگاه درس
به مدت یک هفته به کتاب درسی دسترسی دارید
در همین نشانی مشخصات دو ترجمه از کتاب درسی را هم میتوانید ببینید

  1393-11-27 February 16, 2015 02:06 PM  
چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر یکشنبه 26 بهمن ماه  برگزار گردید

  1393-11-27 February 16, 2015 02:07 PM  
طبق اطلاع قبلی و با پوزش به اطلاع میرسد کلاس امروز درس
سه شنبه 21  بهمن به علت گرفتاری کاری مدرس درس برگزار نخواهد شد
کلاس جبرانی این جلسه در روز سه شنبه 12 خرداد 1394 در محل  اطاق 101 و ساعت کلاس فعلی درس تشکیل خواهد شد

  1393-11-19 February 08, 2015 01:50 PM  
سومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-11-18 February 07, 2015 11:09 AM  
زمان و محل آزمون میان ترم درس
پنج شنبه 20 فروردین   ساعت 12 ظهر اطاق 101

  1393-11-14 February 03, 2015 04:35 PM  
دومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
دشتی
امیری
طاهونی
محزون
جامی مقدم
میرفندرسکی
رضایت
رهبری
غیور باغبانی
قوسیان مقدم
لطیفیان
نظریان نائینی
ایلچی قزاآن
مسعودی
معین فر
هاشمی
خزعلی

  1393-11-12 February 01, 2015 03:03 PM  
وبگاه های درس با ارائه توسط همین مدرس در هشت اجرای پیشین را
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1393-11-12 February 01, 2015 01:40 PM  
دو ارائه نمایشی در مورد یک قالب گسترده فعالیتهای زیست چرخ تولید نرم افزار و نمونه مشخصاتی از سامانه های اطلاعاتی تجاری را در بخش منابع ببینید

  1393-11-12 February 01, 2015 01:19 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
دشتی
مصدق
محمدی
امیری
طاهونی
جامی مقدم
میرفندرسکی
رضایت
غیور باغبانی
قوسیان مقدم
نظریان نائینی
ایلچی قزاآن
مسعودی
هاشمی
با تاخیر
یزدانیان
صمدیان ذکریا

  1393-11-12 February 01, 2015 06:28 AM  
برنامه درسی و زمان بندی اجرای جلسات درس در بخش منابع اعلام شد

  1393-11-07 January 27, 2015 09:42 PM  
به نام بهترین سرآغا ز
به وبگاه درس تحلیل و طراحی  سیستمها  : سامانه های اطلاعاتی رایانه ای
در ترم دوم سال تحصیلی 94-93
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 12 بهمن برگزار خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 15 - 16:30

 This website is visited 15158 times since January 2015. Updated Saturday 2015-08-29 09:51