Information Technology Strategic Management & Planning 40448 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 93-94 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1394-04-16 July 07, 2015 01:23 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان    این درس
برای   5679 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1394-04-15 July 06, 2015 06:14 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام شد

  1394-04-15 July 06, 2015 09:51 AM  
نتایج بازبینی اوراق امتحانات اعلام میگردد
نمرات جدید اعتراضات وارده به شرح زیر است
میان ترم
90105601     59
89104053     49.5
90102167     57
90105356     56
پایان ترم
90105356      64.5
90105537      41
90105442      45
89109746     39.5
90110834     45.5
90105515      29
91111254      25.5

  1394-04-14 July 05, 2015 09:04 PM  
نمرات و ریز نمرات تمرین دوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1394-04-10 July 01, 2015 09:47 PM  
نمرات تمرین سوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1394-04-09 June 30, 2015 03:03 PM  
جلسه مراجعه دانشجوئی برای دیدن برگه های امتحانی و امتحانک ها در محل و زمان از پیش اعلام شده برگزار گردید
چهل  برگه رویت و به هفده برگه اعتراض گردید
نتایج بازبینی برگه های اعتراضی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-04-07 June 28, 2015 12:00 PM  
زمان مراجعه برای دیدن برگه های آزمون های درس
سه شنبه 9 تیرماه از ساعت 14:30 الی 18:30
اطاق 401 دانشکده در طبقه چهارم

  1394-04-05 June 26, 2015 04:14 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمون ها متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-03-27 June 17, 2015 03:22 PM  
نمرات  و ریز نمرات انفرادی وبگاه های گروه های درسی
در بخش نمرات اعلام شد

  1394-03-17 June 07, 2015 08:38 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-03-17 June 07, 2015 08:37 AM  
یکی از ده ها ایراد ترجمه کتاب درسی را در بخش منابع ببینید

  1394-03-16 June 06, 2015 03:45 PM  
تحویل تمرین دو

پرینت از صفحات فردی و گروهی در موقع مقرر درج شده مربوطه در وبگاه گروه تحویل در جلسه آزمون پایان ترم

  1394-03-16 June 06, 2015 03:45 PM  
به درخواست گروهی از دانشجویان تحویل تمرین 3 به شکل دست نویس تا جلسه امتحان
امتحان پایان ترم تمدید گردید

  1394-03-10 May 31, 2015 01:47 PM  
سی امین  و آخرین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار
و طی آن پاسخ پرسشهای آزمون میان ترم درس داده شد

  1394-03-05 May 26, 2015 02:02 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
آزمون پایان ترم درس کتاب بسته خواهد بود

  1394-03-05 May 26, 2015 01:44 PM  
اشکالی از ترجمه کتاب درسی را  از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1394-03-05 May 26, 2015 01:43 PM  
بیست و نهمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-03-03 May 24, 2015 01:39 PM  
مدل استاندارد مصوب معماری سازمان در ایران
INEAF
را در بخش منابع مطالعه کنید

  1394-03-03 May 24, 2015 01:38 PM  
از طریق مقاله ای نوشته شده توسط پیشنهاد دهنده با
چارچوب چم یک استاندارد پیشنهادی برای مدل ملی معماری سازمان در ایران
در بخش منابع آشنا شوید

  1394-03-03 May 24, 2015 01:30 PM  
ارائه نمایشی هوش تجاری را در بخش منابع ببینید

  1394-03-05 May 26, 2015 01:43 PM  
بیست و هشتمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار گردید
برخی از غایبین جلسه
ابراهیمی
ستوده
راسخی
قدیری
بزرگ پور
بشردوست
اربابی
سپاسی
عظیمی
نادری

  1394-02-29 May 19, 2015 02:23 PM  
صورت تمرین سوم درس در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل به شکل دست نویس فقط تا 16 خرداد 94

  1394-02-29 May 19, 2015 12:43 PM  
بیست و هفتمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-02-28 May 18, 2015 03:17 PM  
از طریق نشانی درج شده  در بخش پیوندها  سیزده مقاله فارسی در موضوعات درسی را به عنوان پیوست های تمرین سوم درس که به زودی صورت آن اعلام خواهد شد ، به دقت مطالعه کنید
و برای پاسخ دهی به این تمرین آماده شوید
با تقسیم کار گروهی و جلسات ارائه مقاله در گروه در زمان لازم برای مطالعه این مقالات میتوانید صرفه جوئی کنید

  1394-02-27 May 17, 2015 12:34 PM  
بیست و ششمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید
ارزشیابی درس انجام شد

  1394-02-25 May 15, 2015 09:50 AM  
نمرات نهائی آزمون میان ترم درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1394-02-22 May 12, 2015 01:23 PM  
بیست و پنجمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-02-21 May 11, 2015 06:15 AM  
آخرین نتایج تصحیح اوراق آزمون میان ترم درس
در بخش نمرات اعلام شد
نتایج اوراق تصحیح شده به شکل لحظه ای بر وبگاه درج خواهد شد

  1394-02-20 May 10, 2015 01:29 PM  
موضوعاتی برای مطالعه انفرادی اضافی درس برای دانشجویانی که در کلاسهای درس حضور و مشارکت چشمگیر دارند در بخش منابع اعلام گردیده است
با شرایط زیر میتواند برای انجام پژوهش در هر یک از موارد با رایانامه  از مدرس درس تقاضای مجوز انجام بنمایید
در صورت اعلام آمادگی داوطلب و اخذ توافق مدرس و رسیدن تعداد داوطلب مجوز گرفته برای هر موضوع به سه نفر
این مطالعه قابل  انجام و نمره اضافی  این مطالعه
تنها به بهترین پژوهش در هر زمینه تعلق خواهد گرفت
بیشینه نمره اضافی این کار 1.5 نمره است

  1394-02-20 May 10, 2015 12:59 PM  
ارائه نمایشی
روندهای نو در  مدیریت معماری سازمانی را در بخش منابع بخوانید

  1394-02-20 May 10, 2015 12:48 PM  
ارائه نمایشی دانشجوئی
رایانش ابری برای معماری‌های سازمانی
را میتوانید در بخش منابع بخوانید

  1394-02-20 May 10, 2015 12:34 PM  
بیست و چهارمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-02-15 May 05, 2015 12:54 PM  
بیست و سومین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-02-14 May 04, 2015 02:33 PM  
بیست و دومین جلسه  درس   در زمان مقرر
در
1394-02-13
برگزار گردید

  1394-02-13 May 03, 2015 05:32 AM  
مطالب مهمی در مورد
مدلهای مرجع
سیاست نامه نویسی
و مدلهای مطالعه راهبردی سازمانهای مجازی را در بخش منابع بخوانید

  1394-02-13 May 03, 2015 05:09 AM  
الگوئی براي مديريت تغيير ات در معماري اطلاعات سازمان
را در بخش منابع بخوانید

  1394-02-13 May 03, 2015 02:54 AM  
نمرات امتحانک های دوم ، سوم ، چهارم و تمربن اول درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1394-02-08 April 28, 2015 08:56 AM  
مستندات برنامه راهبردی جامع فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1394-02-08 April 28, 2015 08:42 AM  
بیست  و یکمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-02-06 April 26, 2015 01:08 PM  
بیستمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-02-05 April 25, 2015 02:24 PM  
صورت تمرین دوم درس در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل 19  اردیبهشت

  1394-02-02 April 22, 2015 11:06 AM  
ارائه هائی نمایشی در مورد سیزده روشگان متفاوت معماری سازمانی را  در نشانی درج شده در بخش پیوندهای وبگاه بخوانید

  1394-02-01 April 21, 2015 01:13 PM  
روابط تاریخی بین روشگان های معماری سازمانی
در بخش منابع ببینید

  1394-02-01 April 21, 2015 01:10 PM  
ارائه های نمایشی گارگاه چند روزه آموزش مبانی سواد معماری سازمانی
را در بخش منابع میتوانید مرور کنید

  1394-02-01 April 21, 2015 01:01 PM  
نوزدهمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید
غایبین این جلسه
ابراهیمی
راسخی
بشردوست
اربابی
سپاسی
عظیمی
نادری

  1394-02-01 April 21, 2015 05:08 AM  
نمرات امتحانک اول درس در بخش نمرات اعلام شد

  1394-01-30 April 19, 2015 08:28 AM  
هجدهمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید
غایبین این جلسه
سقائی
راشدی نیا
راسخی
بشر دوست
فخاریان
نادری
بزرگ پور
قدیری
ستوده
سلمانی
راستی
اربابی
ابوالحسنی
ابراهیمی
ملک محمدی

  1394-01-25 April 14, 2015 01:25 PM  
هفدهمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید
غایبین این جلسه
سقائی
بالش زر
راشدی نیا
فراهانی
راسخی
حقیقی
بشر دوست
آقامیر
فخاریان
عظیمی
نادری
عزتی
ملک محمدی

  1394-01-23 April 12, 2015 12:24 PM  
شانزدهمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار گردید

  1394-01-20 April 09, 2015 12:59 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-01-18 April 07, 2015 12:28 PM  
ارائه ای در مورد انواع مطالعات راهبردی را در بخش منابع ببینید

  1394-01-18 April 07, 2015 12:19 PM  
پانزدهمین جلسه  درس   در زمان مقرر  برگزار
گردید

  1394-01-18 April 07, 2015 05:44 AM  
با مطالعه متن درج شده در بخش منابع با مفاهیم و مدلهای
همسوئی یا همترازی راهبردی آشنا شوید

  1394-01-17 April 06, 2015 09:13 AM  
برای آزمون میان ترم
شش مقاله فارسی در مورد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
مندرج در بخش منابع را بخوانید

  1394-01-16 April 05, 2015 12:35 PM  
چهاردهمین جلسه  درس در روز یک شنبه 16 فروردین  در زمان مقرر  برگزار
و طی آن امتحانک از پیش اعلام شده و چهارم درس گرفته شد
غایبین این جلسه
مروتجو
سقائی
بالش زر
راشدی نیا
راسخی
جعفری
ستوده
عزتی
ماک محمدی

  1394-01-16 April 05, 2015 12:33 PM  
یادآوری
زمان و محل آزمون میان ترم درس
پنج شنبه 20 فروردین   ساعت  3 بعد از ظهر  اطاق 101

  1394-01-09 March 29, 2015 04:25 AM  
سال نو مبارک
امروز شنبه ساعت 17:30 شیکه چهار مستند پسر اینترنت را داره پخش میکنه اگر امروز ندیدید تکرار آن را
ببینید
یکشنبه  9 فروردین ساعت  8:40 الی 10:15
پوستر فیلم در بخش منابع درج شده است

  1393-12-27 March 18, 2015 04:32 PM  
سیزدهمین جلسه  درس در روز سه شنبه 26 اسفند  در زمان مقرر  برگزار
و طی آن امتحانک سوم درس گرفته شد
غایبین این جلسه
مشایخ
مروتجو
راسخی
فخاریان
اربابی
رهبر
سپاسی
سلمانی
شکاریان
گل گونی

  1393-12-25 March 16, 2015 01:49 PM  
مقاله ای در باره تحلیل راهبردی سوات عرضه شده دردومین کنفرانس شهر الکترونیکی - خرداد ماه 1388
در بخش منابع بخوانید

  1393-12-25 March 16, 2015 01:46 PM  
ارائه نمایشی از یک کارگاه در مورد مدلهای برنامه ریزی راهبردی
را به زبان انگلیسی در بخش منابع ببینید

  1393-12-25 March 16, 2015 01:45 PM  
خلاصه تصویری مدلهای برنامه ریزی راهبردی مطروحه در کلاس درس
را در بخش منابع بخوانید

  1393-12-25 March 16, 2015 01:42 PM  
برخی از مدلهای برنامه ریزی و مدیریت راهبردی به روایت کتب تالیفی یا ترجمه ای فارسی
در بخش منابع ورق بزنید

  1393-12-25 March 16, 2015 01:41 PM  
شش مقاله فارسی در مورد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
در بخش منابع بخوانید

  1393-12-25 March 16, 2015 10:57 AM  
دوازدهمین جلسه  درس در روز یکشنبه 24 اسفند  در زمان مقرر  برگزار
گردید
غایبین جلسه
مروتجو
ابراهیمی
راسخی
فخاریان
راستی
سپاسی

  1393-12-19 March 10, 2015 08:58 PM  
صورت تمرین یکم در بخش تمرینات درج گردید

  1393-12-19 March 10, 2015 08:44 PM  
یازدهمین جلسه  درس در زمان مقرر  برگزار
و طی آن امتحانک دوم درس گرفته شد
غایبین  جلسه
مروتجو
بالش زر
ابراهیمی
راسخی
حقیقی
فخاریان
سپاسی
عظیمی
نادری
قدیری

  1393-12-19 March 10, 2015 07:39 PM  
کتاب الکترونیکی فارسی مقدمه ای بر معماری سازمانی را از نشلنی درج شده در بخش پیوندها یردارید ومطالعه آنرا شروع کنید و برای  چهارمین امتحانک درس در اولین جلسه کلاس در سال 94 آماده شوید

  1393-12-17 March 08, 2015 04:39 PM  
ابتدا از طریق بخش منابع و از طریق سه نوشته درج شده در آن
با شرکت براد آشنا شوید و سپس فیلم هائی در مورد کارهای آنان از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببنید

  1393-12-19 March 10, 2015 09:09 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار
گردید
غایبین
ابراهیمی
بالش زر
راسخی
فراهانی
راستی
سپاسی
نادری
عظیمی

  1393-12-15 March 06, 2015 07:37 PM  
متن نامه معاونت محترم آموزشی دانشگاه در مورد زمان پایان کلاسهای درس در سال جاری
به نام خدا
12 اسفند 1393
اطلاعیه
با توجه به سؤال مکرر دانشجویان در خصوص وضعیت تشکیل کلاس‏ها در هفته پایانی سال جاری، به اطلاع می‏رساند که بر اساس برنامه‏ی مصوب در شورای آموزش و هیأت رییسه دانشگاه، کلیه کلاس‏ها تا روز چهارشنبه مورخ 27 اسفندماه برگزار خواهد شد. شایان ذکر است که معاون محترم دانشجویی دانشگاه اعلام کرده است که خوابگاه‏ها نیز تا روز 27 اسفندماه فعال خواهد بود.
همچنین، انشاءالله همچون سنوات گذشته، مطابق برنامه نیم‏سال دوم، تمامی کلاس‏ها از اول صبح شنبه مورخه 15/01/94 با نشاط و نظم همیشگی ادامه خواهد یافت.
سیدقاسم میرعمادی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  1393-12-12 March 03, 2015 09:48 AM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار
گردید

  1393-12-12 March 03, 2015 09:47 AM  
تمرینک سوم درس با تاثیر در نمره فردی وبگاه گروه
و نمره اضافه بهترین پاسخ از بین بهترین پاسخ منتخب اعضای هر گروه به انتخاب اعضای هر گروه و انتخاب نهائی مدیران گروه ها با انتخاب بهترین بهترین ها بدون حق انتخاب بهترین پاسخ گروه خود
از طریق اعلام در گروه مباحثه درس در وبگاه درس
با تحلیل عوامل داخلی و خارجی یک نقطه قوت ، یک نقطه ضعف و یک موقعیت تهدید آفرین و یک موقعیت فرصت ساز را برای سازمان منتخب گروه خود بیابید
سپس با تحلیل سوات از هریک از چهار گونه راهبرد سوات  یک راهبرد بنویسید و هر  چهار راهبرد پیشنهادی خود را  را در برگه شخصی خود در گروه درسی تان  درج نمائید تا در جلسه گروهتان برای انتخاب بهترین پاسخ مورد بررسی قرار گیرد

 
مهلت تحویل 19/12/93

  1393-12-10 March 01, 2015 03:51 PM  
الگوی ارزیابی ادواری وبگاه گروه های درسی
ونحوه امتیاز دهی فردی بر اساس آنرا در بخش منابع ببینید

  1393-12-10 March 01, 2015 03:08 PM  
هشتمین  جلسه درس در زمان مقرر  برگزار ,
و امتحانک اول درس گرفته شد

  1393-12-05 February 24, 2015 09:59 PM  
یازدهمین گروه درسی با نام راهبرد برتر تشکیل شد
از برگه های اینترنتی این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید بازدید کنید

  1393-12-05 February 24, 2015 01:39 PM  
تمرینک دوم درس با تحویل از طریق درج در صفحه فردی وبگاه گروهی به شکل انفرادی
تحقیق در استخراج  هستان شناسی یا الگویا الگوهای زبانی مناسب برای توصیف واژگان کلیدی مباحث راهبردی
از طریق اعلام گزینه های واژه ای در یک ساختار عبارتی با سه مثال در هر مورد در موضوع سازمان مورد مطالعه گروه
مهلت تحویل 12/12/93

  1393-12-05 February 24, 2015 01:36 PM  
تمرینک اول درس
درج مستند با ارجاع به منابع ارکان راهبردی سازمان منتخب به شکل گروهی در وبگاه گروه
تا پایان روز 6/12/83
تحویل با تاخیر با جریمه روزانه 33 درصد نمره
انجام این تمرین به هر حال الزامی است و بدون انجام آن انجام تمرینات بعدی میسر نیست
پس از انجام این تمرینک است که پنج روز فرصت دارید در مورد تغییر سازمان مورد مطالعه گروه تنها یکبار با اعلام و درج در بخش مباحثه گروهی وبگاه درس تصمیم بگیرید

  1393-12-05 February 24, 2015 01:32 PM  
هفتمین  جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1393-12-05 February 24, 2015 05:10 AM  
دهمین گروه درسی با نام مدیران راه تشکیل شد
از برگه های اینترنتی این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید بازدید کنید

  1393-12-05 February 24, 2015 05:07 AM  
گروه دانشجوئی راهبرد برتر
به علت عدم برپائی و اعلام نشانی برگه های اینترنتی از مجموعه گروه های درسی حذف شد

  1393-12-04 February 23, 2015 09:15 AM  
نهمین گروه درسی با نام راهبرد ساب تشکیل شد
لازم به ذکر است این گروه اولین گروه تشکلیل شده بوده که اعلام تشکیل آن به علت گم شدن رایانامه ارسالی آنها دیر هنگام صورت گرفت
از برگه های اینترنتی این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید بازدید کنید

  1393-12-04 February 23, 2015 09:17 AM  
تشکیل گروه راهبرد برتر  اعلام می گردد
نشانی وبگاه   این  گروه به زودی اعلام میشود

  1393-12-04 February 23, 2015 06:18 AM  
هشتمین گروه درسی با نام راهبر تشکیل شد
از برگه های اینترنتی این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید بازدید کنید

  1393-12-04 February 23, 2015 05:31 AM  
هفتمین گروه درسی با نام برفاب تشکیل شد
از برگه های اینترنتی این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید بازدید کنید

  1393-12-03 February 22, 2015 02:41 PM  
دانشجویانی که گروه تشکیل نداده اند نمره تمرین اول را از دست خواهند داد

  1393-12-03 February 22, 2015 02:35 PM  
ششمین گروه درسی با نام به راه فا تشکیل شد
از برگه های اینترنتی این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید بازدید کنید

  1393-12-03 February 22, 2015 02:33 PM  
پنجمین گروه درسی با نام فرفا تشکیل شد
از برگه های اینترنتی این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید بازدید کنید

  1393-12-03 February 22, 2015 02:29 PM  
چهارمین گروه درسی با نام راه جویان جوان تشکیل شد
از برگه های اینترنتی این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید بازدید کنید

  1393-12-03 February 22, 2015 02:23 PM  
سومین گروه درسی با نام  رفاس تشکیل شد
از برگه های اینترنتی این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید بازدید کنید

  1393-12-03 February 22, 2015 02:20 PM  
دومین گروه درسی با نام فناوران رایانه شریف تشکیل شد
از برگه های اینترنتی این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید بازدید کنید

  1393-12-03 February 22, 2015 02:17 PM  
اولین گروه درسی با نام نوین اندیشان تشکیل شد
از برگه های اینترنتی این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس میتوانید بازدید کنید

  1393-12-03 February 22, 2015 01:28 PM  
ششمین  جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید
غایبین جلسه
بشردوست
عباسی زاده
فخاریان
سپاسی
عظیمی
نوری
عزتی
بزرگ پور

  1393-11-28 February 17, 2015 09:26 AM  
پنجمین  جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1393-11-27 February 16, 2015 05:32 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
ارائه های نمایشی مفاهیم پایه درسی و
مروری بر کتاب استراتژی 360 درجه را میتوانید ببینید

  1393-11-27 February 16, 2015 05:31 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندهای وبگاه درس
دسترسی محدود یک هفته ای به نسخه الکترونیکی کتاب درسی دارید
در بخش پیوندها میتوانید مشخصات ترجمه ای از کتاب درسی را هم ببینید

  1393-11-27 February 16, 2015 02:08 PM  
چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر یکشنبه 26 بهمن ماه  برگزار گردید

  1393-11-27 February 16, 2015 02:09 PM  
طبق اطلاع قبلی و با پوزش به اطلاع میرسد کلاس امروز درس
سه شنبه 21  بهمن به علت گرفتاری کاری مدرس درس برگزار نخواهد شد
کلاس جبرانی این جلسه در روز سه شنبه 12 خرداد 1394 در محل  اطاق 101 و ساعت کلاس فعلی درس تشکیل خواهد شد

  1393-11-19 February 08, 2015 01:50 PM  
سومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-11-18 February 07, 2015 11:12 AM  
زمان و محل آزمون میان ترم درس
پنج شنبه 20 فروردین   ساعت  3 بعد از ظهر  اطاق 101

  1393-11-14 February 03, 2015 04:36 PM  
دومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1393-11-12 February 01, 2015 03:15 PM  
وبگاه های درس با ارائه توسط همین مدرس در نه  اجرای پیشین را
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1393-11-12 February 01, 2015 09:41 AM  
لطفا  تا جلسه آینده گروه های سه نفر را تشکیل داده ، نام گروه درسی را تعیین  و سازمانی داخلی برای انجام تمرینات درس با موضوع آن سازمان انتخاب و با اعلام نام گروه ، اعضا و سازمان منتخب در بخش مباحثه وبگاه درس از تکرار سازمان برای گروه های درسی اجتناب کنید

  1393-11-12 February 01, 2015 09:37 AM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
سقائی
بالش زر
راشدی نیا
ابراهیمی
فراهانی
راسخی
حقیقی
بشردوست
ابوالحسنی
اسماعیلی
بلباسی
راستی
رسولی
رهبر
سلمانی
نادری
نوری
سلطانی نژاد
فرازی
ستوده
صنیعی فرد
ملک محمدی
فخاریان : با تاخیر

  1393-11-12 February 01, 2015 05:13 AM  
برنامه و زمان بندی اجرای جلسات درسی در بخش منابع اعلام شد

  1393-11-07 January 27, 2015 09:44 PM  
به نام بهترین سرآغا ز
به وبگاه درس  مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
در ترم دوم سال تحصیلی94-93
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 12 بهمن برگزار خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 10:30 - 12

 This website is visited 13954 times since January 2015. Updated Tuesday 2015-07-07 13:23