Information Technology Project Management 40428 
  CE Department- Sharif University of Technology 94-95 Fall - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1394-12-01 February 20, 2016 04:29 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران ساعی این درس
برای   3065 بار بازدید آنها از وبگاه این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1394-11-24 February 13, 2016 04:56 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1394-11-23 February 12, 2016 01:42 PM  
نتایج بازبینی برگه های آزمون که شامل 14 برگه : 3 برگه پایان ترم ، 3 برگه میان ترم ، 3 برگه امتحانک یک ، 3 برگه امتحانک دو و 2 برگه امتحانک سه بود به شرح زیر اعلام میگردد
نتیجه برگه ای که برخی اعتراضات آن وارد تشخیص داده شد
آقای جنگلی - امتحانک سوم- 80

  1394-11-14 February 03, 2016 12:35 AM  
جلسه مراجعه دانشجویان برای دیدن برگه های امتحانی درس در زمان مقرر برگزار گردید.
نتایج  اعتراضات انجام شده به این برگه ها متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-11-12 February 01, 2016 01:44 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس  در بخش نمرات وبگاه درس اعلام شد

  1394-11-10 January 30, 2016 04:51 PM  
زمان و محل مراجعه برای دیدن برگه های آزمونهای درس
سه شنبه 13 بهمن
از ساعت 8 الی 12
لطفا قبلا با ارسال رایانامه به مدرس درس در این بازه وقت مراجعه بگیرید
محل مراجعه اطاق 401 طبقه چهارم
برای دیدن برگه های دانشجو هیچ فردی غیر از خود او امکان مراجعه و دیدن برگه ها را ندارد
تا سه شنبه نمرات آزمون پایان ترم درس اعلام خواهد شد

  1394-11-05 January 25, 2016 12:40 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر در یکشنبه 4 بهمن ماه با حضور همه دانشجویان برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-10-12 January 02, 2016 05:42 PM  
نمرات امتحانک سوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1394-10-12 January 02, 2016 02:54 PM  
زنگ آخر
سمپوزیوم درس با کیفیت بسیار خوب
با حضور نه شرکت کننده و دو  مخاطب داوطلب علاقمند درس آقایان صادقی و همایونی  برگزار گردید
نمرات  اضافی زنگ آخر
مظفری 100
جنگلی 95
طاهر 85
تمجیدی 80
کریمی و غایب 75
حجازی 65
انصاری 50
ابریشمی 40
صادقی 20
همایونی 20
لطفا اسلایدهای این جلسه را ارسال نمائید

  1394-10-10 December 31, 2015 07:03 PM  
سی و یکمین , و آخرین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن  پاسخ پرسشهای آزمون میان ترم درس داده شد

  1394-10-06 December 27, 2015 05:12 PM  
به خواست دانشجویان مهلت پاسخ دهی به تمرین آخر درس تا سه شنبه 15 دی ماه تمدید گردید

  1394-10-12 January 02, 2016 02:53 PM  
سی امین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
جلسه فوق العاده  درس برای اتمام مطالب درسی و حل سوالات آزمون میان ترم  و رفع اشکالات درسی دانشجویان  در روز چهارشنبه 9 دی ماه از ساعت 10 الی 12 در اطاق 204 برگزار خواهد شد
جلسه اضافی زنگ آخر با موضوع بررسی آماری علل توفیق و شکست پروژه های فناوری اطلاعات در  جهان پنجشنبه دهم دی ماه از ساعت15 الی 17 در اطاق 201
به عنوان جلسه پایانی درس برگزار خواهد شد

  1394-10-01 December 22, 2015 05:21 PM  
بیست و نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک سوم درس  گرفته شد
غایبین
علائی
رستمی

  1394-09-29 December 20, 2015 05:12 PM  
زمان و محل جلسه فوق العاده جبرانی درس با توافق دانشجویان به شرح زیر تعیین گردید
چهارشنبه نهم  دی ماه ساعت 10 الی 12 اطاق 204

  1394-09-29 December 20, 2015 05:09 PM  
بیست و هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-09-28 December 19, 2015 07:04 PM  
پوستر یا دیوار کوب جلسه عمومی زنگ آخر درس
در بخش منابع رونمائی شد

  1394-09-24 December 15, 2015 08:14 PM  
ترجمه ای دیگر از کتاب درسی
در قسمت منابع با گذر واژه بردارید

  1394-09-24 December 15, 2015 07:49 PM  
بیست و ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
حجازی
مظفری
انصاری
طاهر

  1394-09-22 December 13, 2015 05:01 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
علائی
رستمی

  1394-09-17 December 08, 2015 09:03 AM  
کلاس امروز درس مپفا  سه شنبه 17 آذر ماه به علت کسالت مدرس درس تشکیل نخواهد شد. زمان و محل کلاس جبرانی در صورت عدم اتمام درس در زمان مقرر بلافاصله اعلام خواهد شد

  1394-09-17 December 08, 2015 12:49 AM  
با تشکر از آقای حبیبی
پوستر یا دیوارکوب
برای جلسه عمومی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی  را در بخش منابع ببینید
برای جلسه عمومی طرح مسئله میزان و علل توفیق و شکست پروژه های فاوا در جهان  توسط شش دانشجوی داوطلب کلاس که در روز دهم دی ماه از ساعت 15 الی 17
در اطاق 201 برگزار خواهد شد ببینید
مسئولین برگزاری این جلسه
جنگلی
تمجیدی
مظفری
به تهیه و ارسال پوستر در اسرع وقت اقدام نمایند

  1394-09-17 December 08, 2015 12:31 AM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر روز  15 آذر برگزار گردید

  1394-09-14 December 05, 2015 03:05 PM  
با تشکر از آقای حبیبی
پوستر یا دیوارکوب
برای جلسه عمومی درس اصول فناوری اطلاعات را در بخش منابع ببینید
برای جلسه عمومی طرح مسئله میزان و علل توفیق و شکست پروژه های فاوا در جهان  توسط شش دانشجوی داوطلب کلاس که در روز دهم دی ماه از ساعت 15 الی 17
در اطاق 201 برگزار خواهد شد ببینید
مسئولین برگزاری این جلسه
جنگلی
تمجیدی
مظفری
به تهیه و ارسال پوستر در اسرع وقت اقدام نمایند

  1394-09-14 December 05, 2015 02:43 PM  
با مشخصات مدیریت موفق یک پروژه ملی
پل طبقاتی صدر
با دیدن  یک ارائه ئنمایشی و یک فیلم
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها آشنا شوید

  1394-09-14 December 05, 2015 02:10 AM  
صورت تمرین سوم و پایانی درس را در بخش تمرینات ببینید
با توجه به تنگنای زمانی ، تمرین سوم و چهارم درس در این تمرین ادغام شده است
آخرین مهلت تحویل هشتم دیماه 94

  1394-09-10 December 01, 2015 04:55 PM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
علائی
کریمی
رستمی
جنگلی

  1394-09-10 December 01, 2015 01:31 AM  
با تاخیر بسیار
وب نبشت  سومین  گروه درسی به نام  راه ابریشم برپا شد
از طریق فهرست خدمات وبگاه درس کار این گروه را ببینید

  1394-09-09 November 30, 2015 08:07 PM  
نمرات نهائی آزمون میان ترم را در بخش نمرات ببینید

  1394-09-09 November 30, 2015 07:54 PM  
یادآوری : جهت آزمون پایان ترم درس که کتاب باز خواهد بود ، تهیه نسخه انگلیسی کتاب درسی به شکل کاغذی  و مطالعه   فصول آن  و به همراه داشتن آن در جلسه آزمون ضروری است

  1394-09-09 November 30, 2015 07:48 PM  
گروه درسی راه ابریشم
ابریشمی
صادقی
حجازی
غائب
به علت عدم برپائی و اعلام نشانی وبگاه گروهی از نمرات گروهی تمرینات محروم شدند

  1394-09-09 November 30, 2015 05:38 PM  
همزمان با تصحیح نهائی برگه های آزمون میان ترم از این لحظه میتواند از طریق بخش نمرات در جریان آخرین نمرات نهائی شده برگه های آزمون میان ترم درس به شکل لحظه ای قرار بگیرید

  1394-09-08 November 29, 2015 05:43 PM  
بیست یکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-09-08 November 29, 2015 01:26 PM  
گزارش
CHAOS2013
به عنوان منبع نمونه در بخش منابع برای
برای جلسه عمومی طرح مسئله میزان و علل توفیق و شکست پروژه های فاوا در جهان  توسط شش دانشجوی داوطلب کلاس در روز دهم دی ماه از ساعت 15 الی 17
در اطاق 201 برگزار خواهد شد ببینید

  1394-09-03 November 24, 2015 06:26 PM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
علائی
صادقی
رستمی

  1394-09-01 November 22, 2015 05:49 PM  
نوزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
علائی
رستمی
برای جلسه عمومی طرح مسئله میزان و علل توفیق و شکست پروژه های فاوا در جهان  توسط شش دانشجوی داوطلب کلاس در روز دهم دی ماه از ساعت 15 الی 17
توافق شد و افراد زیر به عنوان داوطلب برگزاری این جلسه با کمک دستیاران درس به شرح زیر انتخاب شدند
جنگلی
تمجیدی
مظفری

  1394-08-29 November 20, 2015 06:37 PM  
صورت تمرین دوم درس در بخش تمرینات درج گردید
آخرین مهلت تحویل 11 آدر

  1394-08-26 November 17, 2015 05:11 PM  
هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
علائی
رستمی
غایب

  1394-08-24 November 15, 2015 04:52 PM  
هفددهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
ابریشمی
علائی
جنگلی
رستمی

  1394-08-23 November 14, 2015 03:55 PM  
نمرات امتحانک دوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1394-08-21 November 12, 2015 04:00 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد
غایبین آزمون
علائی
رستمی

  1394-08-19 November 10, 2015 05:28 PM  
شانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
طی این جلسه امتحانک دوم درس گرفته شد و پرسشهای امتحانک یک پاسخ داده شد
غایبین
علائی
طاهر
رستمی

  1394-08-19 November 10, 2015 08:42 AM  
آزمون میان ترم درس از هفت فصل اول کتاب درسی
کلیات نه حوزه مدیریتی گستره های دانشی مدیریت پروژه
و مطالب کلاسی و مندرج در وبگاه درسی صورت خواه گرفت
به خواست دانشجویان مهلت تحویل تمرین اول درس به   شکل غیر قابل تمدید مجدد برای این تمرین و سه تمرین باقیمانده تا پایان وقت روز چهارشنبه 27 آبان تمدید گردید

  1394-08-18 November 09, 2015 06:29 PM  
نمرات امتحانک یکم درس در بخش نمرات اعلام شد
فردا امتحانک دوم درس در کلاس گرفته خواهد شد

  1394-08-18 November 09, 2015 02:09 PM  
برنده جایزه دوم مدیریت پروژه سال 2015 ایرانی بود
شرح خبر را در بخش منابع بخوانید

  1394-08-17 November 08, 2015 05:27 PM  
پانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
ابریشمی
علائی
صادقی
رستمی

  1394-08-13 November 04, 2015 06:30 PM  
زمان و محل نهائی آزمون میان ترم : پنجشنبه 21 آبان ساعت 10 الی 12 اطاق 103

  1394-09-09 November 30, 2015 06:58 PM  
وب نبشت  دومین  گروه درسی به نام خوابگاه برپا شد
از طریق فهرست خدمات وبگاه درس کار این گروه را ببینید

  1394-08-12 November 03, 2015 05:15 PM  
وب نبشت اولین گروه درسی به نام کوکومو برپا شد
از طریق فهرست خدمات وبگاه درس کار این گروه را ببینید

  1394-08-12 November 03, 2015 05:10 PM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-08-10 November 01, 2015 05:35 PM  
تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک مصوب سال 93 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و
یک دو ارائه نمایشی در مورد یک قالب گسترده فعالیتهای زیست چرخ تولید نرم افزار
برای انجام تمرین یکم درس در بخش منابع بخوانید

  1394-08-10 November 01, 2015 04:57 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-08-09 October 31, 2015 12:03 AM  
برای پاسخ دهی به تمرین اول درس نقشه جامع علمی کشور را
در بخش منابع بخوانید

  1394-08-08 October 30, 2015 11:04 PM  
صورت تمرین اول درس در بخش تمرینات قرار گرفت
لطفا در اسرع وقت مدیران گروه ها نام گروه ، شماره دانشجوئی و نام نام خانوادگی اعضای گروه و نام مدیر منتخب گروه که مسئول ارسال پاسخ بخشهای گروهی تمرینات درس است را برای مدرس  درس با رایانامه ارسال نمایند

  1394-08-05 October 27, 2015 04:58 PM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-08-03 October 25, 2015 10:57 PM  
جلسه سوم آموزش ام.اس.پروجکت  با حضور افراد زیر برگزار گردید
ابریشمی
همایونی
حجازی
مظفری

  1394-08-03 October 25, 2015 05:03 PM  
یلزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین
علائی
جنگلی
رستمی

  1394-08-03 October 25, 2015 02:42 AM  
برای کسب درک بیشتر از مطالعات امکان سنجی
مقاله ای از مدرس درس در مورد امکان سنجی چهاربعدی را
در بخش منابع بخوانید

  1394-07-29 October 21, 2015 06:22 PM  
مطالب مفصلی در مورد
PMBOK
در قالب ارائه ئنمایشی از کتابی فارسی در این زمینه
کتابی انگلیسی در مورد گونه چهارم و 2008 این استاندارد
به همراه 12 ارائه نمایشی شامل ده حوزه مدیریتی
PMBOK  
را به زبان فارسی در بخش منابع ببینید و بخوانید

  1394-07-29 October 21, 2015 06:06 PM  
استاندارد علمی درخت شکست کار را در دوبخش به همراه تعدادی مثال در بخش منابع بخوانید

  1394-07-28 October 20, 2015 05:54 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید

  1394-07-26 October 18, 2015 07:43 PM  
با توجه به مهلت اعلام شده کتاب درسی و اسلایدهای آن از وبگاه درس حذف گردید

  1394-07-26 October 18, 2015 05:50 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین
91105541
91105552
93111728

  1394-07-25 October 17, 2015 04:57 PM  
مشخصات و نشانی رایانامه دستیاران درس به شرح زیر در وبگاه درس درج  گردید
آرمان نعیمیان                  armannaeimian@gmail.com
مهدی رحمانی                  mrahmani1373@gmail.com

  1394-07-21 October 13, 2015 07:06 PM  
جدول نگاشت موارد بکارگیری حوزه های مدیریتی در گروه های فرآیندی مپفا
در بخش منابع درج گردید

  1394-07-21 October 13, 2015 07:03 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید

  1394-07-19 October 11, 2015 06:08 PM  
گزارش امکان سنجی طرح برپائی نقطه تجلری هوشمند ایران
کار ارتباط با صنعت مدرس درس را در بخش منابع ببینید و با مطالعه آن با شیوه های امکان سنجی گسترده آشنا شوید

  1394-07-19 October 11, 2015 06:07 PM  
مشخصات سه کتاب فارسی ترجمه ای در مورد مدیریت پروژه های فا
را در بخش منابع ببینید
دو کتاب اول ترجمه گونه پیشین کتاب درسی شماست

  1394-07-19 October 11, 2015 05:54 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایب جلسه
علی رستمی
در این جلسه امتحانک اول درس گرفته شد که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1394-07-14 October 06, 2015 05:25 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین جلسه
90105345
91105541

  1394-07-12 October 04, 2015 05:38 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید

  1394-07-12 October 04, 2015 12:23 PM  
کلاسهای حل تمرین از این هفته سه شنبه ها اطاق 202 از ساعت  12:15 الی 13:15
موضوع
MS. Project

  1394-07-11 October 03, 2015 07:54 PM  
مقاله مدرس درس در مورد سیلابس درس و پیشنهاد زیستچرخ پروژه های فا
را  در بخش منابع بخوانید

  1394-07-07 September 29, 2015 08:59 PM  
نسخه الکترونیکی آخرین گونه کتاب درسی و اسلایدهای انگلیسی  آن
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها به مدت محدود در دسترس دانشجویان قرار گرفت

  1394-07-07 September 29, 2015 05:23 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین جلسه
91105636
91105722
92105792
92105832
92105843
92105949
92106001

  1394-07-06 September 28, 2015 05:34 PM  
اگر میخواهید به شکل خودآموزی با
MS-Project
آشنا شوید از طریقی نشانی درج شده در بخش پیوندها با دو کتاب ساده آموزشی در این زمینه شروع کنید و گرنه برای حضور در کلاسهای حل تمرین آموزش آن از طریق رایانامه اعلام آمادگی کنید

  1394-07-05 September 27, 2015 04:54 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
91105722
92105792
92105832

  1394-07-04 September 26, 2015 04:58 PM  
متن اصلی گزارش و ارائه ای نمایشی  از گزارش کی آس 2013 در مورد سرنوشت پروژه های نرم افزاری را به روایت آقای نعیمیان دستیار درس در این ترم
را در بخش منابع بخوانید

  1394-07-04 September 26, 2015 04:43 PM  
اسلایدهای فصل اول کتاب درسی در بخش منابع قرار گرفت

  1394-07-04 September 26, 2015 03:58 PM  
بر اساس اطلاع مندرج در وبگاه آموزش دانشگاه زمان آزمون پایان ترم درس به ایت شرح اصلاح میگردد
چهارم بهمن

  1394-06-31 September 22, 2015 05:32 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار کردید
غایبین جلسه
91105722
92105792

  1394-06-30 September 21, 2015 08:11 PM  
با مطالعه اسلایدهای تعاریف ساده مفاهیم اولیه مدیریتی مندرج در بخش منابع وبگاه برای خودآموزی یا فراگیری این مطالب در کلاس درس در جلسه دوم کلاس باید  اعلام نظر نمائید
دقت کنید پس از این مرحله از این مطالب امتحانکی از دانشجویان گرفته خواهد شد

  1394-06-30 September 21, 2015 12:04 AM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایب  این جلسه
92105819

  1394-06-25 September 16, 2015 01:21 PM  
قبل از آغاز یادگیری مباحث مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات  باید در مورد دانش اولیه خود در مورد مفاهیم پایه در حوزه مدیریت و حوزه فناوری اطلاعات مطمئن شوید
هرچند این مباحث به تجمل در کلاس بحث خوواهد شد اما برای آشنائی اولیه دو ارائه نمایشی پیوسته در این زمینه را در بخش منابع میتوانید مطالعه کنید

  1394-06-23 September 14, 2015 03:59 PM  
تقویم درس
Calendar
در وبگاه تکمیل گردید

  1394-06-23 September 14, 2015 02:33 PM  
برنامه درسی این ترم در بخش منابع وبگاه درس اعلام شد

  1394-06-23 September 14, 2015 02:12 PM  
زمان بندی ارائه مطالب درسی در بخش منابع
وبگاه درس اعلام شد

  1394-06-23 September 14, 2015 02:11 PM  
برنامه کاری مدرس درس در طول ترم در بخش منابع وبگاه درس
Resources
اعلام شد

  1394-06-18 September 09, 2015 07:36 PM  
وبگاه های درس درهفت نوبت پیشین ارائه توسط همین مدرس از 85 تا 94 را  از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوند های
Links
وبگاه درس میتوانید ببینید

  1394-06-18 September 09, 2015 07:05 PM  
زمان و محل آزمون میان ترم : پنجشنبه 21 آبان ساعت 10 الی 12 اطاق 101
زمان آزمون پایان ترم : 23  دی ماه
زمان و محل کلاسهای حل تمرین : یکشنبه ها از ساعت 12:15 الی 13:15 اطاق 202

  1394-06-18 September 09, 2015 06:02 PM  
موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ در
اطاق گفتگوی درس در
بخش
DISCUSSION AREA
میتوانید مطرح کنید

  1394-06-17 September 08, 2015 03:42 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس مدیریت پروژه های  فناوری اطلاعات در ترم اول 95-94خوش آمدید
به زودی در این صفحات برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 29 شهریور برگزار خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday : 15 - 16:30
Room: 202

 This website is visited 1088 times since September 2015. Updated Saturday 2016-02-20 16:29