DataBase Security 40-734 
  CE Department- Sharif University of Technology 1 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1394-12-16 March 06, 2016 10:19 AM  
سلام

ریز نمرات نهایی در بخش نمرات بارگذاری شده است.  در سایت آموزش هم نمرات وارد شده است که حداکثر تا سه روز قابل تغییر است.  برگه های پایان نیمسال هم نزد آقای ضیائی در طبقه پنجم از امروز قرار دارد.

ر جلیلی
16/12/1394 ساعت ده و ربع صبح

  1394-11-09 January 29, 2016 06:27 PM  

زمان تحویل پروژه های امنیت پایگاه داده در قسمت تمارین قرار داده شد. همان طور که در صورت پروژه بیان شده بود پروژه ها بر مبنای کلید واژه DBSEC-PRJ فیلتر شده اند  1394-11-05 January 25, 2016 05:06 AM  


زمان ارایه های مقاله مروری در قسمت تکالیف قرار گرفته است


  1394-10-11 January 01, 2016 01:04 PM  

موضوعاتی که تا کنون پروپوزال آنها دریافت شده است و مورد تاید می باشند در فایلی در قسمت تکالیف قرار گرفته است. سایر افراد زودتر موضوعات خود را نهایی و پروپوزال را ارسال نمایند تا دچار کاهش نمره نشوند  1394-10-02 December 23, 2015 10:45 AM  

سلام
در قسمت تمرین ها موضوعات تحقیقاتی ممکن ارایه شده است. با استفاده از راهنمای ارایه شده فعالیت پژوهشی را شروع نمایید. همچنین فرمت لازم نیز در همان جا قرار داده شده است

  1394-10-02 December 23, 2015 10:37 AM  
سلام بر عزیزان

نمره میان نیمسال درس امنیت پایگاه داده در سایت درس بار شد.

ر جلیلی

  1394-09-25 December 16, 2015 04:02 PM  


سلام
با توجه به درخواست دانشجویان مبنی بر تمدید زمان پروژه ، زمان ارسال پروژه ها(فاز اول ، دوم و امتیازی با هم) تا 24 دی تمدید گردید
موفق باشید  1394-08-21 November 12, 2015 12:18 PM  

پروژه درس بر روی سایت قرار گرفته است. برای دریافت آن به قسمت تمرین های سایت مراجعه نمایید  1394-08-17 November 08, 2015 01:08 PM  
سلام بر عزیزان

امتحان میان نیمسال در روز سه شنبه دهم آذرماه 1394 برگزار خواهد شد.

ر جلیلی

  1394-07-22 October 14, 2015 03:13 PM  

سلام
اسلاید های ارایه شده در کلاس در قسمت منابع درس قرار گرفت
همچنین برخی کتاب ها و مقالات ارجاع شده در اسلاید ها  نیز درهمان قسمت قرار داده شد

Instructor:
Rasool Jalili
(jalili@sharif.ir)

3 Units
10:30 - 12:00
Room: CE 725

 This website is visited 2817 times since October 2015. Updated Sunday 2016-03-06 10:19