Computer Workshop 40108 
  CE Department- Sharif University of Technology 94-95-2 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1395-04-07 June 27, 2016 07:00 PM  
نمرات نهایی درس

ریزنمرات درس به همراه نمرات نهایی درس را به تفکیک گروهها میتوانید از طریق لینکهای زیر مشاهده نمایید. لطفا در صورت وجود هر گونه مشکل در ریز نمرات و یا نمره نهایی محاسبه شده مراتب را از طریق ایمیل به اطلاع بنده و کمک استاد مربوط به گروه خود برسانید. نمرات روز چهارشنبه در سامانه آموزش ثبت و ۳ روز بعد نهایی خواهد شد.
نمرات گروه ۱
نمرات گروه ۲
نمرات گروه ۳
موفق باشید - امینی (amini@sharif.edu)

  1395-04-05 June 25, 2016 12:29 AM  
ریز نمرات گروه یکشنبه به روز رسانی شد.

  1395-04-04 June 24, 2016 07:13 PM  
ریز نمرات گروه دوشنبه پس از بررسی اعتراضات قرار داده شد

  1395-04-04 June 24, 2016 12:54 AM  
ریزنمرات گروه ۲ در بخش نمرات قرار داده شده است.در صورت اعتراض ایمیل ارسال کنید

  1395-04-01 June 21, 2016 09:14 PM  
ریزنمرات گروه یکشنبه در سایت قرار گرفته شده است.

  1395-04-01 June 21, 2016 12:20 PM  
ریز نمرات گروه دوشنبه در سایت قرار داده شد
لطفا هر دو فایل را بررسی نمایید و در صورت مشاهده اختلاف اطلاع دهید

  1395-03-27 June 16, 2016 09:26 PM  
نمرات کل تمرین های گروه دوشنبه قرار داده شد
هر تمرین یک نمره و در نهایت 10 نمره برای تمرین ها در نظر گرفته شده است

  1395-03-27 June 16, 2016 09:23 PM  
نمرات تمرین سری هشت تا ده گروه دوشنبه قرار داده شد

  1395-03-12 June 01, 2016 11:56 AM  
نمرات تمرین های سری پنجم،ششم و هفتم گروه دوشنبه قرار داده شد

  1395-03-11 May 31, 2016 08:49 PM  
امتحان پایان ترم در کلاس 102 برگزار خواهد شد

  1395-03-05 May 25, 2016 10:42 AM  
امتحان پایان ترم 4شنبه 12ام خرداد ساعت 9 صبح

  1395-03-04 May 24, 2016 02:23 PM  
:تمرین سری نهم و دهم
یک فایل اجرایی در ویندوز حاوی حداقل 10 دستور متفاوت تدریس شده ایجاد کنید
حداقل 5 دستور جدید در لینوکس به جز انچه در کلاس تدریس شد پیدا کرده و عملکرد ان را در گزارشی شرح دهید.
مهلت ارسال 19/03

  1395-03-04 May 24, 2016 02:18 PM  
تمرین سری هشتم:
یک مقاله فارسی یا رزومه خود را با استفاده از اکثر مطالب یاد گرفته شده در کلاس ایجاد کنید.
مدت ارسال تا 15/03

  1395-02-14 May 03, 2016 10:53 PM  
(تمرین سری هفتم قرار داده شد. مهلت تحویل این تمرین یک هفته است ( همزمان با مهلت تحویل تمرین ششم

  1395-02-07 April 26, 2016 08:18 PM  
تمرین سری ششم قرار داده شد. مهلت ارسال این تمرین به دلیل امتحانات میانترم دو هفته خواهد بود

  1395-02-03 April 22, 2016 10:56 PM  
نمرات تمرین سری چهارم گروه دوشنبه قرار داده شد

  1395-01-30 April 18, 2016 09:53 AM  

تمرین سری پنجم در قسمت Assignments قرار داده شده است.

  1395-01-27 April 15, 2016 11:23 PM  
نمرات تمرین سری سوم  گروه دوشنبه قرار داده شد

  1395-01-26 April 14, 2016 09:07 PM  

قابل توجه گروه یکشنبه:برای تمرین چهارم ،فقط سوال اول دو نفره است. بقیه سوالات را به صورت فردی انجام دهید..

  1395-01-23 April 11, 2016 09:27 AM  

تمرین سری چهارم در قسمت assignment قرار داده شده است.

  1395-01-22 April 10, 2016 09:55 PM  
نرم افزارهای مورد نیاز جلسه چهارم نصب شده اند نیازی به لپتاپ نیست

  1395-01-20 April 08, 2016 06:35 PM  

قابل توجه بچه های گروه یکشنبه: برای جلسه چهارم نیاز هست که لپتاب به همراه داشته باشید و نرم افزار آفیس برروی آن نصب باشد

  1395-01-20 April 08, 2016 06:32 PM  

نمرات تمرین سری اول و دوم گروه یکشنبه  در قسمت Assignments قرار داده شد.

  1395-01-16 April 04, 2016 08:40 PM  
قابل توجه گروه دوشنبه: نمرات تمرین سری اول و دوم درقسمت تمرینات قرار داده شده است

  1395-01-16 April 04, 2016 01:00 PM  
لطفا برای جلسه چهارم لپ تاپ به همراه داشته باشید و نرم افزارهای آفیس را نصب نمایید

  1395-01-16 April 04, 2016 12:49 PM  
قابل توجه گروه دوشنبه : فعالیت کلاسی جلسه سوم را می توانید به صورت گروهی(دو نفره) تا جلسه چهارم تحویل دهید

  1395-01-16 April 04, 2016 11:42 AM  
تمرین سری سوم با مهلت ارسال یک هفته قرار داده شد

  1395-01-15 April 03, 2016 02:18 PM  

مطالب درس در قسمت resources قرار داده شده است.

  1394-12-15 March 05, 2016 08:14 PM  

تمرین سری اول و دوم در قسمت assignment قرار داده شده است.

  1394-12-03 February 22, 2016 01:14 PM  

دانشجویان محترم توجه نمایند که طبق مقررات آموزشی هر گونه غیبت در کلاسهای کارگاه مجاز نیست و باعث مردودی در این درس می گردد. خواهشمند است به این نکته توجه جدی شود.

  1394-12-03 February 22, 2016 12:29 PM  

ترم جدید تحصیلی مبارک!

Instructor:
Morteza Amini
(amini [AT] sharif)

3 Units
Room: Floor 3 - Site
 This website is visited 3109 times since February 2016. Updated Monday 2016-06-27 19:00