مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 40124 
  CE Department- Sharif University of Technology 94-2 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1395-05-02 July 23, 2016 10:57 PM  
زمان مراجعه برای اعتراض
دانشجویان پردیس: دوشنبه 4 مرداد ساعت 11 الی 12
دانشجویان دانشکده: سه شنبه 5 مرداد ساعت 10 الی 12
منظوری

  1395-05-02 July 23, 2016 10:53 PM  
ریز نمرات در بخش
Grades
قرار گرفت. چگونگی نمره دهی به شرح زیر است
Homeworks: 3 points
Spice:          3 points
Class:          1 point
MidTerm:     6 points
Final:         10 points

  1395-04-22 July 12, 2016 09:24 PM  
مهلت تحویل پروژه ی اسپایس 2 تا تاریخ 26 تیر ماه ساعت 20 تمدید شد. دانشجویان باید گزارش خود را به ایمیل
ce.feec.16@gmail.com
ارسال نمایند. ضمنا تحویل حضوری لغو شده است و نمره ی پروژه صرفا براساس گزارش ارسالی محاسبه و اعلام خواهد شد
منظوری

  1395-04-07 June 27, 2016 09:40 AM  
پروژه دوم اسپایس در بخش
Assignments
قرار گرفت. مهلت تحویل 21 تیر ماه
برای جزییات تحویل به فایل مذکور مراجعه کنید

  1395-04-06 June 26, 2016 10:19 AM  
جلسه ی رفع اشکال روز شنبه 12 تیر ساعت 12 در کلاس 103 برگزار می شود

  1395-03-23 June 12, 2016 10:24 PM  
تمرین سری 6 در بخش مربوطه قرار گرفت
مهلت تحویل: روز امتحان
توجه: دانشجویان پردیس می توانند سوالات 6 و 7 را حل نکنند

  1395-02-30 May 19, 2016 02:31 PM  
نمرات سری اول اسپایس در بخش
Grades
قرار گرفت

  1395-02-30 May 19, 2016 02:25 PM  
پاسخ سوالات تمرین سری 5 در بخش
Assignments
قرار گرفت
منظوری

  1395-02-24 May 13, 2016 09:32 PM  
نمرات میان ترم در بخش
Grades
قرار گرفت. لطفا به سیاست نمره دهی درس که در بخش
Syllabus
اعلام شده است توجه کنید
منظوری

  1395-02-21 May 10, 2016 08:20 AM  
به اطلاع می رسانم که کلاسهای امروز سه شنبه 21 اردیبهشت برگزار نمی شود
کلاس جبراتی در هفته آخر ترم تشکیل خواهد شد
منظوری

  1395-02-19 May 08, 2016 08:22 PM  
مهلت تحویل تمرین سری 5 تا یکشنبه 26 اردیبهشت تمدید شد
منظوری

  1395-02-13 May 02, 2016 09:02 PM  
سری پنجم تمرینات در بخش
Assignments
قرار گرفت
مهلت تحویل:سه شنبه 95/2/21

  1395-01-31 April 19, 2016 09:43 AM  
تمرین سری 4
از مرجع دوم درس، تمرینات زیر را حل کنید
فصل 15: تمرینات 26، 27، 32، 35
فصل 16: تمرینات 17، 20، 25، 38، 55، 60

مهلت تحویل: سه شنبه 7 اردیبهشت 95

  1395-01-27 April 15, 2016 04:46 PM  
توجه: نتایج اولین تمرین اسپایس را به ایمیل زیر بفرستید

Ce.feec.16@gmail.com

  1395-01-21 April 09, 2016 06:49 PM  
سری سوم تمرینات در بخش
Assignments
قرار گرفت
مهلت تحویل:سه شنبه 95/1/31

  1395-01-16 April 04, 2016 09:10 PM  
اولین تمرین شبیه سازی توسط اسپایس در بخش
Assignments
قرار گرفت
مهلت ارسال: دوشنبه 30 فروردین ساعت 20

  1395-01-16 April 04, 2016 08:55 PM  
نمرات تمرین سری اول در بخش
Grades
قرار گرفت

  1394-12-19 March 09, 2016 08:43 PM  
اسلایدهای آموزش اسپایس در بخش
Resources
قرار گرفت

  1394-12-15 March 05, 2016 10:05 PM  
سری دوم تمرینات در بخش
Assignments
قرار گرفت
مهلت تحویل:سه شنبه 94/12/25

  1394-12-04 February 23, 2016 12:02 PM  
با توجه به عدم تشکیل کلاس در روز سه شنبه، مهلت تحویل سری اول تمرینات تا یکشنبه 9 اسفند تمدید می شود
منظوری

  1394-12-01 February 20, 2016 10:06 PM  
شکل سوال 4 در تمرین سری اول رسم نشده است. از حل آن صرف نظر کنید
منظوری

  1394-11-28 February 17, 2016 08:52 PM  
سری اول تمرینات در بخش
Assignments
قرار گرفت
مهلت تحویل:سه شنبه 94/12/4

  1394-11-26 February 15, 2016 06:48 PM  
تاریخ و محل امتحان میان ترم
چهارشنبه 8 اردیبهشت 95 ساعت 16:30
کلاسهای 101، 102 و 103

Instructor:
manzuri
(manzuri@sharif.edu)

3 Units
Sunday and Tuesday, 10:30 - 12:00
Room: 201
 This website is visited 1478 times since February 2016. Updated Saturday 2016-07-23 22:57