داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها 40254 
  CE Department- Sharif University of Technology 2 / 94-95 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources
   Piazza


Announcments

  1394-12-11 March 01, 2016 11:09 AM  
دوستانی که تاکنون در پیاتزا ثبت نام نکرده اند حتما به مدرس درس ایمیل بزنند

  1394-12-11 March 01, 2016 11:08 AM  
تقویم نهایی تر درس در قسمت منابع قرار گرفت. زمان آزمون میان ترم نظری اول سه شنبه ۱۷ فروردین ساعت ۷:۳۰ تا ۹ صبح خواهد بود

  1394-12-10 February 29, 2016 10:04 PM  
شرح پروژه ویکی پدیا در قسمت منابع اضافه شد

  1394-11-27 February 16, 2016 12:41 AM  
راهنمای نصب IPython Notebook در Resources اضافه شد.

  1394-11-27 February 16, 2016 12:40 AM  
تمرین نظری اول آپلود شد

Instructor:
علی شریفی زارچی
(asharifiz جی میل)

3 Units
Sun, Tue 7:30-9:00
Room: 102
 This website is visited 4100 times since February 2016. Updated Tuesday 2016-03-01 11:09