Theory of Languages and Automata 40415 
  CE Department- Sharif University of Technology 1394-2 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1395-03-16 June 05, 2016 11:53 PM  
دانشجویان عزیز

امتحان پایان ترم درس شامل تمامی مباحث کلاسی از ابتدا تا انتهای  ترم خواهد
بود البته با تاکید بیشتری بر مطالب بعد از میان ترم

این مطالب شامل مطالب فصول زیر خواهد بود
کتاب سیپسر فصول یک تا پنج و فصل هفت به طور کامل

برخی مطالب کلاس در کتاب سیپسر بیان نشده که بایستی آنها را ار منابع زیر
مطالعه کنید

سلسله مراتب گرامرها و رابطه گرامرهای نوع صفر تا سه با ماشینها از کتاب لینز
به خصوص فصل یازده آن
خصوصیات بستاری زبانهای منظم و مستقل از متن در حد فصول چهار و هفت کتاب
هاپکرافت

سایر فصول کتاب هاپکرافت منیع بسیار خوبی برای مثال و تمرین مباحتی است که از
سیپسر مطالعه  میکنید

موفق باشید
ایزدی

  1395-02-08 April 27, 2016 05:12 PM  

سلام
تمرین پنجم درقسمت تمرینات آپلود شد
به تاریخ تحویل آن دقت نمایید

  1395-01-30 April 18, 2016 09:32 AM  
مهلت تحویل تمرین سری چهارم و زمان برگزاری کوییز به سه شنبه هفت اردیبهشت تغییر نمود
ایزدی

  1395-01-28 April 16, 2016 07:39 PM  
تمرین چهارم درس در قسمت تمارین آپلود شد.
به مهلت تحویل آن دقت فرمایید

  1395-01-15 April 03, 2016 12:29 AM  
با سلام

پیاتزای درس راه‌اندازی شد. لطفاً هرچه سریع‌تر در آن ثبت‌نام کنید

لینک پیاتزای درس

موفق باشید

  1395-01-13 April 01, 2016 10:09 PM  
تمرین سری سوم بارگذاری شد. تحویل بیست و دوم فروردین در کلاس درس

ایزدی

  1395-01-12 March 31, 2016 10:34 AM  
تقویم جدید کوییزها و امتحانات اعلام شد
ایزدی

  1394-12-25 March 15, 2016 11:05 AM  
موعد تحویل تمرینهای سری اول و دوم
روز یکشنبه پانزده فروردین در کلاس درس

ایزدی

  1394-12-16 March 06, 2016 11:31 PM  
به دلیل عدم برگزاری کلاس تمرین مناسب، برگزاری کوییز اول به روز سه شنبه هفده فروردین موکول شد
ایزدی

  1394-12-15 March 05, 2016 11:17 PM  
کلاس‌های حل تمرین از همین هفته به شرح زیر برگزار می‌شوند:

روزهای شنبه ساعت ۱۲ الی ۱۳ در کلاس ۰۰۶ دانشکده کامپیوتر

روزهای چهارشنبه ساعت ۱۲ الی ۱۳ در کلاس ۲۰۴ دانشکده کامپیوتر

کلاس روزهای شنبه به نوعی کلاس حل تمرین اصلی و روزهای چهارشنبه برای رفع اشکال و حل سوال بیشتر و مطالب اضافی در نظر گرفته شده است. هر هفته موضوع کلاس چهارشنبه در پیاتزای درس اطلاع‌رسانی می‌شود.

  1394-12-10 February 29, 2016 06:12 PM  
مشخصات درس در بخش سیلابس، کتابهای اصلی در بخش منابع و تاریخ کوییزها و امتحانات در بخش تقویم همین سایت بارگذاری شده اند

تمرین سری اول و دوم در بخش تمرینات قرار گرفته اند. کوییز اول در سطح این تمرینات خواهد بود

Instructor:
Mohammad Izadi
(izadi@sharif.edu)

3 Units
Sunday - Tuesday , 16:30 -18
Room: Talar 1

 This website is visited 1511 times since February 2016. Updated Sunday 2016-06-05 23:53