Fundamentals of Information Technology 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 94-95 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1395-04-29 July 19, 2016 05:59 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  اصول فناری اطلاعات  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران ساعی این درس
 و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد
با توجه به اطلاعیه درخواست همکاری استاد یاری و برنامه درسی ترمهای آیتده مدرس درس مندرج در بخش منابع در صورت داشتن شرایط میتوانید برای  استادیاری دروس در ترمهای آینده اعلام آمادگی کنید

  1395-04-26 July 16, 2016 03:32 PM  
نمرات نهائی در سامانه آموزش درج گردید

  1395-04-25 July 15, 2016 01:49 AM  
نمرات ، ریز نمرات و رتبه های نهائی درس در بخش نمرات قرار گرفت

  1395-04-25 July 15, 2016 12:39 AM  
نمرات نهائی اعتراضات وارد تشخیص داده شده
میان ترم شاهانی  60
پایان ترم  جعفری  69.5
پایان ترم معصومی  73.5
آزمون سواد رایانه ای  غلام زاده 85
آزمون سواد رایانه ای  پیغمبری  82
تمرینک یک  شاهانی  85.5
تمرینک دو  غلام زاده  477
تمرینک دو کریمی پور 472
تمرینک دو موسوی فر    405
تمرینک دو صنیعی فرد 309
تمرینک سه  موسوی فر  755
تمرینک سه  شیبانی  290
تمرینک سه  دبیران  480
تمرینک سه  عنابستانی   525
تمرینک سه  فاطمی  510

  1395-04-19 July 09, 2016 04:41 PM  
جلسه دیدن برگه های درسی توسط دانشجویان صبح و عصر امروز طبق برنامه برگزار و دانشجویان ضمن دیدن 64 برگه خود به 13 برگه اعتراض نمودند
پس از بررسی این اعتراضات و اعلام نتایج آنها نمرات نهائی درس اعلام خواهد شد

  1395-04-19 July 09, 2016 01:01 AM  
نمرات و ریز نمرات نهائی خام درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1395-04-19 July 09, 2016 12:27 AM  
نمرات تمرین سوم در بخش نمرات تمرین ها اعلام گردید

  1395-04-17 July 07, 2016 10:25 AM  
نمرات تمرین دوم درس  اصول فناوری اطلاعات در بخش نمرات وبگاه درس اعلام شد
نمرات تمرین سوم و ریز نمرات نهائی خام درس تا پایان هفته  در بخش نمرات وبگاه درس اعلام خواهد شد
به این نمرات پس از دیدن برگه های تصحیح شده آزمون ها ، کارسوق ها ،  تمرینک ها و امتحانک ها ، مقالات  درس توسط دانشجویان  ، نمره تکوینی به نشانه مشارکت مستمر دانشجو در برگزاری دوره اضافه خواهد شد
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمونها و تمرینات
شنبه 19 تیر از ساعت 10 الی 12 و 14 الی 16
طبقه چهارم اطاق 401  
لطفا قبل از حضور در این جلسه ریز نمرات خود را با نمرات اعللم شده در وبگاه درس و دریافت شده توسط خود مقایسه کنید و موارد مغایرت احتمالی را به اطلاع مدرس درس برسانید
نمرات نهائی پس از دیدن برگه ها توسط دانشجویان و بررسی به اعتراضات احتمالی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1395-04-17 July 07, 2016 10:20 AM  
نمرات تمرین دوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1395-04-12 July 02, 2016 02:18 AM  
نمرات آزمون سواد رایانه ای
TG
در بخش نمرات اعلام شد

  1395-04-07 June 27, 2016 06:45 PM  
نمرات آزمون پایان ترم اعلام شد
زمان مراجعه برای دیدن برگه های آزمون ها ، امتحانک ها و تمرینک ها متعاقبا اعلام خواهد شد

  1395-04-01 June 21, 2016 02:32 PM  
نمرات مطالعه انفرادی دوم داوطلبانه و اضافی دانشجویان
1- پوردامغانی 90
2-  معصومی 80

  1395-03-31 June 20, 2016 02:55 AM  
نتایح
مطالعات انفرادی داوطلبانه و غیر منتخب دانشجویان
1- فرهودی و معصومی  80
2- فامیل خلیلی و اسلامی و غلام زاده  75
3-  جعفری و شاهانی  70
4-  حسینی و سلطان و یزذیان و شیبانی  65
5- حسابی 60
6-شهامت نادری  40

  1395-04-01 June 21, 2016 11:41 AM  
نمرات کار اضافی داوطلبانه طراحی پوستر جلسه زنگ آخر
1-کریمی پور 100
2- یزدیان (دو پوستر)  90
3-حسینی 80
4-اسلامی 70
5- رضائی و حسابی 60
6- معصومی (مشترک) 30
7-   پوردامغانی (مشترک)  30

  1395-03-25 June 14, 2016 02:03 PM  
آزمون پایان ترم درس با حضور همه  دانشجویان در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1395-03-21 June 10, 2016 07:38 PM  
نمرات و رتبه های  امتحانک چهارم و پایانی درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-20 June 09, 2016 09:16 PM  
ارائه های نمایشی داوطلبانه منتخب و عرضه شده در جلسه زنگ آخر
را در بخش منابع ببینید

  1395-03-18 June 07, 2016 06:25 PM  
نتایح ارائه شفاهی
مطالعات انفرادی داوطلبانه و منتخب دانشجویان
پور دامغانی،  موسوی فر ، کریمی پور و لقمانی 100
رضائی 85

  1395-03-18 June 07, 2016 05:52 PM  
سی امین و آخرین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه تحت عنوان زنگ آخر مطالعات انفرادی داوطلبانه و منتخب دانشجویان ارائه گردید

  1395-03-17 June 06, 2016 05:34 PM  
نمرات تمرینک یکم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-17 June 06, 2016 03:26 PM  
کتابهای الکترونیکی بانک جهانی در مورد فا در جهان - از پیوست های تمرینک سوم
 در بخش منابع  هم درج گردید

  1395-03-16 June 05, 2016 06:44 PM  
پوستر منتخب جلسه زنگ آخر اثر خانم کریمی پور
را در بخش منابع ببینید

  1395-03-16 June 05, 2016 06:42 PM  
بیست و نهمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار و
طی این جلسه امتحانک شش فصل سواد فناوری رایانه پیوست کتاب درسی  گرفته شد

  1395-03-14 June 03, 2016 11:44 PM  
نمرات و رتبه های  امتحانک سوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-14 June 03, 2016 11:42 PM  
صورت تمرینک سوم درس در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل پاسخها دوم تیرماه فقط به شکل دست نوشته

  1395-03-12 June 01, 2016 08:11 PM  
پیوست های تمرینک سه
را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید و با مطالعه آن برای پاسخ دهی به تمرینک سوم آماده شوید

  1395-03-12 June 01, 2016 07:49 PM  
با مراجعه به بخش منابع با تعاریف و قواعد پول رقمی آشنا شده و خود را برای پاسخگوئی به پرسشی در تمرینک سه آماده کنید

  1395-03-12 June 01, 2016 07:40 PM  
با مراجعه به بخش منابع
با مفهوم هوش رقمی آشنا شوید
تا برای پاسخ دهی به پرسشی در تمرینک سه آماده شوید

  1395-03-12 June 01, 2016 06:25 PM  
آگر میخواهید بدانید به اینترنت معتاد هستید یا نه
آزمون اعتیاد به اینترنت را در بخش منابع بخوانید و در وبگاه ذکر شده این آزمون را انجام
دهید

  1395-03-12 June 01, 2016 05:43 PM  
پیوست های تمرینک سوم
با مراجعه به بخش پیوندها دو کتاب الکترونیکی در مورد آخرین آمار فا در جهان را از نگاه بانک جهانی بخوانید

  1395-03-12 June 01, 2016 05:36 PM  
چنانچه علاقمند به کار با گونه های رایگان مخازن داده ای هستید
با مراجعه به بخش پیوندها به کمک دستوالعمل های درج شده با نرم افزاری به نام پالو آشنا شده وپس از نصب ،  از قابلیت ها و نحوه کار با آن مطلع شوید

  1395-03-11 May 31, 2016 05:00 PM  
اسلایدهای کار انفرادی اضافی داوطلبانه برای جلسه زنگ آخر که  تا آخر    وقت  روز   15 خرداد قابل تحویل است علاوه بر فارسی بودن و داشتن قالب
PPT
باید به عنوان آخرین اسلاید دارای صورت کامل مشخصات مراجع و منابع  شکل ها و جدولها و فیلمها باشند

  1395-03-11 May 31, 2016 04:58 PM  
بیست و هشتمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
طی این جلسه امتحانک چهارم و پایانی درس گرفته شد

  1395-03-10 May 30, 2016 01:14 AM  
زمان ارائه اسلایدهای کار انفرادی اضافی داوطلبانه برای جلسه زنگ آخر تا آخرین   وقت  روز   15 خرداد تمدید گردید

  1395-03-09 May 29, 2016 06:30 PM  
پوستر یا دیوار کوب های کاندیدای جلسه عمومی زنگ آخر درس
در بخش منابع رونمائی شد
دیوارکوب برنده در این مجموعه به انتخاب دانشجویان متعلق به خانم کریمی پور در مرحله اول است که در جلسه آینده با دیگر دیوار کوب کاندیدا متعلق به خانم حسینی که سهوا در جلسه انتخاب نادیده گرفته شد برای انتخاب دیوارکوب برنده به رای دانشجویان گذارده خواهد شد

  1395-03-09 May 29, 2016 05:38 PM  
بیست و هفتمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-03-04 May 24, 2016 05:00 PM  
بیست و ششمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید و طی آن ارزشیابی درس از طریق نظرخواهی از دانشجویان توسط ارزیاب بیرونی به شکل کتبی صورت گرفت

  1395-03-04 May 24, 2016 12:57 AM  
تمریناتی که به شکل الکترونیکی با رایانامه در مهلت مقرر ارسال کرده اید
باید نسخه چاپ شده همان جواب ارسالی را چاپ کرده و در اولین جلسه کلاس درسی پس از ارسال نسخه الکترونیکی
تحویل دهید
هر تفاوتی بین دو نسخه الکترونیکی و چاپی به معنی عدم تحویل تمرین خواهد بود
رایانامه حاوی تمرین ارسالی را بابت اطمینان از به پیوست داشتن نسخه الکترونیکی تمرین پایش کنید

  1395-03-04 May 24, 2016 12:51 AM  
پرگه اعلان جلسه زنگ آخر این درس در ترم پیشین
را در بخش منابع ببینید و علاقمندان داوطلب پیشنهادات خود را برای برگه اعلان زنگ آخر این ترم درس ارائه دهند
هنوز هیچ پیشنهادی ارسال نشده است
لطفا داوطلب شوید

  1395-03-03 May 23, 2016 12:51 AM  
با پایان تصحیح برگه های آزمون میان ترم درس
نمرات  برگه های آزمون و رتبه دانشجویان  در بخش نمرات اعلام شد

  1395-03-02 May 22, 2016 05:02 PM  
برگه های آزمون میان ترم درس در حال تصحیح است و نمرات با اتمام تصحیح هر برگه اعلام و در بخش نمرات درج خواهد شد
نمرات را همزمان با تصحیح تا پایان این کار به شکل لحظه ای میتوانید پیگیری کنید
پس از پایان تصحیح برگه ها ، رتبه دانشجویان در آزمون هم اعلام خواهد شد

  1395-02-31 May 20, 2016 12:04 AM  
امتحانک شش فصل فناوری های پیوست کتاب درسی با نظر بیشینه دانشجویان در روز 16 خرداد - پس از نظر خواهی از دانشجویان در مورد زمان امتحانک بر پیاتزا توسط خانم غلام زاده - به جای  تمرینک چهارم درس  در زمان و محل کلاس درس برگزار خواهد شد

  1395-02-28 May 17, 2016 04:50 PM  
مهلت انجام تمرینک دوم درس تا پایان روز سوم خرداد تمدید شد

  1395-02-28 May 17, 2016 04:49 PM  
بیست و پنجمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-02-26 May 15, 2016 07:06 PM  
زمان ارائه اسلایدهای کار انفرادی اضافی داوطلبانه برای جلسه زنگ آخر تا آخرین روز رسمی کلاسها  12 خرداد تمدید گردید

  1395-02-26 May 15, 2016 06:42 PM  
امتحانک شش فصل فناوری های پیوست کتاب درسی در زمانی که متعاقبا اعلام خواهد شد -قبل از 16 خرداد و پس از نظر خواهی از دانشجویان در مورد زمان امتحانک بر پیاتزا توسط خانم غلام زاده - به جای  تمرینک چهارم درس برگزار خواهد شد

  1395-02-26 May 15, 2016 06:33 PM  
امتحانک چهارم درس در روز 11 خرداد در محل و زمان   کلاس درس برگزار خواهد شد

  1395-02-26 May 15, 2016 06:25 PM  
مشخصات جلسه پایانی درس با عنوان زنگ آخر
با آزادی ورود و حضور برای همه دانشجویان
زمان سه شنبه 18 خرداد
از ساعت  15 الی 16:30
در محل اطاق 201
با موضوع
فناوری های نو در  فناوری اطلاعات

  1395-02-26 May 15, 2016 06:24 PM  
بیست و چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-02-25 May 14, 2016 05:11 PM  
پرگه اعلان جلسه زنگ آخر   درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی  در ترم پیشین
را در بخش منابع ببینید و علاقمندان داوطلب پیشنهادات خود را برای برگه اعلان زنگ آخر این ترم درس اصول فناوری اطلاعات  ارائه دهند

  1395-02-21 May 10, 2016 05:15 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن امتحانک سوم درس هم برگزار گردید
غایبین
جعفرزاده
بهارلوئی
شعبانی

  1395-02-26 May 15, 2016 06:56 PM  
چنانچه علاقمند به کار داوطلبانه اضافی در زمینه  مرتبط با مضامین درسی هستید میاوانید اقدامات زیر را انجام دهید
در مسابقه معرفی فناوری های نو در این درس شرکت کنید
1- ارائه نمایشی معرفی فناوری های نو فا در بخش منابع را مطالعه کنید
2- از موضوعاتی که با رنگ قرمز معرفی شده اند موضوعی را انتخاب کنید
3-به بخش مباحثه گروهی وبگاه درس مراجعه و چنانچه کسی قبل از شما موضوع منتخب شما را به نام خود ثبت نکرده باشد این موضوع را به نام خود برای مطالعه انفرادی انتخاب کنید.
4- به بررسی موضوع پرداخته و با منابع غیر اینترنتی و اینترنتی در مورد آن مطالعه کنید
5-هرگاه مطمئن شدید از موضوع فهم قابل قبولی یافته اید یک ارائه نمایشی در قالب پ..پی.تی به زبان فارسی با جنبه آموزشی با تعداد کمینه 25 اسلاید که اسلاید آخر آن معرفی کامل منابع شما -و حتما بیش از یک منبع- باشد را تا تاریخ 12 خرداد از طریق رایانامه با موضوع کار اضافی فا برای مدرس درس ارسال نمائید
5-منتظر بمانید تا مدرس درس با مطلعه و بررسی کارهای انجام شده حداکثر سه کار برگزیده را برای ارائه در جلسه پایانی کلاس درس با نام زنگ آخر که زمان  و مکان آن اعلام خواهد شد ، اعلام نماید
6-انجام دهندگان سه مطالعه منتخب پس از ارائه حضوری نتایج کار خود در جلسه زنگ آخر درس نمره اضافه ای بین صفر تا دو نمره   و بقیه شرکت کنندگان بین یک تا صفر نمره دریافت خواهند کرد

  1395-02-20 May 09, 2016 09:17 AM  
سیر تا پیاز انحلال شوراهای موازی از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی
را در بخش منابع بخوانید

  1395-02-19 May 08, 2016 05:12 PM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-02-19 May 08, 2016 09:21 AM  
امتحانک سوم درس سه شنبه 21 اردیبهشت در کلاس درس برگزار خواهد شد

  1395-02-18 May 07, 2016 09:46 PM  
صورت تمرینک دو در بخش تمرینات و پیوست های آن در بخش منابع وبگاه درس قرار گرفت
مهلت تحویال اول خرداد

  1395-02-14 May 03, 2016 05:34 PM  
تحليلي بر شاخص توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات
در ایران 1394
را از قول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش منابع بخوانید

  1395-02-14 May 03, 2016 05:14 PM  
بیست و یکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
فرهودی
آقائی
جعفرزاده
حسابی
شهرکی پور
بهارلوئی
حسین پور
عنابستانی
شعبانی
عنابستانی

  1395-02-12 May 01, 2016 05:07 PM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
فرهودی
آقائی
حسابی
اکبری
جعفرزاده
اسلامی
حسین پور
شعبانی
عنابستانی
فاطمی
شیبانی

  1395-02-10 April 29, 2016 09:09 PM  
نمرات و رتبه های  امتحانک دوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-02-10 April 29, 2016 03:33 PM  
نمرات و رتبه های  امتحانک یکم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-02-07 April 26, 2016 07:15 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها در مورد بخش فاوای ایران از سال 82 تا 94
بر اطلاعات خود  برای حل تمرینات و حضور در امتحانک های درس بیفزائید

  1395-02-07 April 26, 2016 06:30 PM  
نوزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-02-05 April 24, 2016 06:16 PM  
مطالب و گزارشات و مقاله و نوشته ای در رابطه با
آمادگی الکترونیکی-شکاف رقمی-رتبه بندی های فا
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1395-02-05 April 24, 2016 06:11 PM  
در بخش منابع مقدمات پیشینه رایانه در ایران را بخوانید

  1395-02-05 April 24, 2016 06:09 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها با مبانی دولت الکترونیکی آشنا و برای انجام تمرین دوم درس آماده شوید
سپس بخشی از گزارشی را در رابطه با رتبه بندی کشورها در این زمینه در بخش منابع بخوانید

  1395-02-05 April 24, 2016 05:14 PM  
هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
فرهودی
آقائی
اکبری
دانشور
شهرکی پور
 برجیسیان
بهارلوئی
 حسین پور
عنابستانی
لقمانی
شیبانی
پردل

  1395-01-31 April 19, 2016 05:02 PM  
هفدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
فرهودی
جعفرزاده
سلطان
شهرکی پور
فامیل خلیلی
اسلامی
برجیسیان
بهارلوئی
جعفری
حسین پور
شعبانی
فاطمی
شیبانی

  1395-01-29 April 17, 2016 05:39 PM  
شانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-01-26 April 14, 2016 04:19 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایب
فرهودی

  1395-01-24 April 12, 2016 06:25 PM  
چند اسلاید در مورد زیست چرخ اطلاعات را در
بخش منابع ببینید

  1395-01-24 April 12, 2016 04:50 PM  
پانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-01-24 April 12, 2016 10:12 AM  
کتاب الکترونیکی جامع قوانین فا در ایران حاوی حقوق انفورماتیکی در ایران را از نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید بردارید

  1395-01-22 April 10, 2016 06:32 PM  
به زودی کتاب جامع الکترونیکی قوانین فا در ایران

  1395-01-22 April 10, 2016 06:31 PM  
نشانی وبگاه های اجراهای پیشین درس از سال 86 تا 94
را در بخش پیوندها ببینید

  1395-01-22 April 10, 2016 04:59 PM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-01-17 April 05, 2016 04:41 PM  
سیزدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
حسین پور
لقمانی
صنیعی

  1395-01-15 April 03, 2016 07:09 PM  
دوازدهمین جلسه درس و اولین جلسه در سال نو در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-01-15 April 03, 2016 02:10 AM  
آخرین برنامه دو دوره کلاس تمرین استادیاران درس برای ارائه شش فصل مباحث سواد فناوری رایانه
را در بخش منابع ببینید

  1395-01-15 April 03, 2016 02:08 AM  
نسخه اولیه اسلایدهای فارسی فصل چهارم سواد فناوری پیوست کتاب درسی
که در چهارمین جلسه کلاسهای حل تمرین درس  امروز ارائه خواهد شد را در بخش منابع ببینید و برای حضور در این جلسه آماده شوید

  1395-01-01 March 20, 2016 02:02 AM  
نوروز بمانید که ایّام شمایید!

آغاز شمایید و سرانجام شمایید!

آن صبح نخستین بهاری که ز شادی

می آورد از چلچله پیغام، شمایید!

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار

آن گنبد گردننده ی آرام شمایید!!

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟

ایّام ز دیدار شمایند مبارک

نوروز بمانید که ایّام شمایید!

"سال نو پیشاپیش بر شما مبارک"

  1394-12-25 March 15, 2016 02:55 PM  
جلسه پایانی کلاس درس در سال جاری در زمان مقرر  برگزار گردید
غایبین جلسه
فرهودی
آقائی
جعفرزاده
دانشور
سلطان
شهرکی پور
فامیل خلیلی
ملکان زاده
بهارلوئی
حسین پور
عنابستانی
غلام زاده
شیبانی
پردل

  1394-12-24 March 14, 2016 05:53 PM  
جلسه فوق العاده انجام امتحانک دوم درس در زمان اعلام شده برگزار و تمرینک اول درس از دانشجویان دریافت شد
غائبین
شهرکی پور
بهارلوئی
جلسه پایانی کلاس درس در سال جاری فردا در ساعت و محل اعلام شده در وبگاه درس برگزار خواهد شد

  1394-12-18 March 08, 2016 05:26 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
اکبری
سلطان
فامیل خلیلی
اسلامی
بهارلوئی
حسین پور
عنابستانی
فاطمی
کریمی پور
معصومی
موسوی فر
شیبانی

  1394-12-18 March 08, 2016 12:10 AM  
با مراجعه به بخش منابع
اطلاعیه معاونت محترم امور آموزشی دانشگاه
در زمینه تشکیل کلاسهای دروس در هفته پایانی اسفند
را مطالعه نمائید

  1394-12-17 March 07, 2016 06:13 PM  
صورت تمرینک یک در بخش تمرینات وبگاه درس
Assignments
درج گردید
مهلت تحویل جلسه آزمونک دوم درس در روز دوشنبه 24 اسفند
نسخه کاغذی تمرین حل شده را با ذکر صورت هر پرسش و شماره آن تحویل دهید
رونویسی احتمالی از پاسخ های دیگران حداقل باعث از دست رفتن همه نمره تمرینات برای دو طرف این اقدام غیر اخلاقی و از دست دادن دو نمره اضافی تکوینی مدرس درس خواهد شد

  1394-12-16 March 06, 2016 05:37 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-12-15 March 05, 2016 04:08 PM  
نسخه اولیه اسلایدهای فارسی فصل سوم سواد فناوری پیوست کتاب درسی
که در سومین جلسه کلاسهای حل تمرین درس فردا به شما ارائه خواهد شد را در بخش منابع ببینید و برای حضور در این جلسه آماده شوید

  1394-12-11 March 01, 2016 05:53 PM  
جلسه پایانی درس در سال جاری در روز سه شنبه 25 اسفند به جای زمان معمول از ساعت 12:05 الی 13:25 در اطاق 101 برگزار خواهد شد

  1394-12-11 March 01, 2016 05:51 PM  
زمان و مکان امتحانک دوم درس
دوشنبه 24 اسفند ماه از ساعت 12:10 الی 12:40 اطاق 101

  1394-12-11 March 01, 2016 05:50 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-12-11 March 01, 2016 12:35 AM  
نسخه اولیه اسلایدهای فارسی فصل دوم سواد فناوری پیوست کتاب درسی
که در دومین جلسه کلاسهای حل تمرین درس فردا به شما ارائه خواهد شد را در بخش منابع ببینید و برای حضور در این جلسه آماده شوید

  1394-12-09 February 28, 2016 05:51 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک اول درس گرفته شد

  1394-12-08 February 27, 2016 05:59 PM  
چنانچه در خواندن کتاب درسی دشواری دارید کتاب کمک درسی با ترجمه فارسی گونه ای از کتاب را با گذر واژه ای که از مدرس درس میگیرید در بخش پیوندها و از طریق نشانی درج شده بخوانید

  1394-12-08 February 27, 2016 05:28 PM  
اسلایدهای انگلیسی همه فصول (12 فصل)کتاب درسی
را از بخش منابع بردارید

  1394-12-08 February 27, 2016 05:11 PM  
نسخه اولیه اسلایدهای فارسی فصل اول سواد فناوری پیوست کتاب درسی
که در اولین جلسه کلاسهای حل تمرین درس فردا به شما ارائه خواهد شد را در بخش منابع ببینید و برای حضور در این جلسه آماده شوید

  1394-12-08 February 27, 2016 05:08 PM  
اسلایدهای انگلیسی شش فصل سواد فناوری پیوست کتاب موضوع کلاسهای حل تمرین که از فردا شروع خواهند شد
را از بخش منابع بردارید

  1394-12-08 February 27, 2016 05:01 PM  
اولین امتحانک درس فردا  در ابتدای جلسه کلاس برگزار خواهد شد
مطالب گفته شده قبل از شروع فصل یک کتاب درسی موضوع پرسش های این  امتحانک است
برای پاسخگوئی بهتر به این پرسش ها مطالب درج شده در این زمینه در وبگاه درس را مطالعه کنید

  1394-12-08 February 27, 2016 11:44 AM  
برنامه دو دوره کلاس تمرین استادیاران درس برای ارائه شش فصل مباحث سواد فناوری رایانه
در بخش منابع اعلام شد
از دانشجویان دعوت میشود با برنامه ریزی قبلی در این کلاسها که  از فردا آغاز میشود شرکت نمایند

  1394-12-05 February 24, 2016 07:40 PM  
نظریه ارزش اطلاعات شانون را در بخش منابع بخوانید

  1394-12-05 February 24, 2016 07:26 PM  
سیر تعاریف و بن انگاره های فاوا را
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1394-12-05 February 24, 2016 07:19 PM  
با نظریه اطلاعات ژراردن از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها آشنا شوید

  1394-12-05 February 24, 2016 07:15 PM  
مرجعی برای شناخت تفاوت های انواع گرایش های علوم و مهندسی رایانش را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1394-12-05 February 24, 2016 07:08 PM  
ارائه ای نمایشی در مورد سواد رایانه ای
را از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1394-12-05 February 24, 2016 07:06 PM  
مطالب مقدماتی و پیشینه ای فا
را از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1394-12-05 February 24, 2016 03:55 PM  
تفصیل برنامه درسی و زمان بندی آن در بخش منابع اعلام شد

  1394-12-09 February 28, 2016 05:53 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-12-04 February 23, 2016 02:49 AM  
نسخه الکترونیکی کتاب درسی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها دریافت کنید
این کتاب مدت محدودی از طریق وبگاه درس قابل دریافت خواهد بود بنابراین یک نسخه از آنرا برای استفاده آموزشی شخصی ذخیره کنید

  1394-12-09 February 28, 2016 05:55 PM  
چهاررمین و پنجمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-12-02 February 21, 2016 08:10 AM  
کلاسهای حل تمرین درس از سه شنبه این هفته برگزار خواهد شد
برنامه این کلاسها را در پیاتزا ببینید متعاقبا این برنامه در وبگاه درس اعلام حواهد شد

  1394-11-26 February 15, 2016 12:12 AM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-11-20 February 09, 2016 04:51 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
فرهودی
قابوسی
اکبری
جعفر زاده
فامیل خلیلی
برجیسیان
شعبانی
معصومی
یزدیان
شاهانی
رضائی
پردل

  1394-11-20 February 09, 2016 12:18 PM  
زمان و محل تشکیل کلاسهای حل تمرین درس
 یکشنبه  ها از ساعت 12:15 الی 13:15 اطاق 101

  1394-11-20 February 09, 2016 12:18 PM  
زمان و محل نهائی آزمون میان ترم درس به شرح زیر تعیین گردید
پنجشنبه 26 فروردین 1395 ساعت 14 الی 16 اطاق 101

  1394-11-19 February 08, 2016 05:35 PM  
اسامی غائبین اولین جلسه کلاس درس
فرهودی
قابوسی
پردل

  1394-11-18 February 07, 2016 04:43 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1394-11-18 February 07, 2016 01:50 AM  
زمان آزمون میان ترم  درس پنجشنبه 26 فروردین 1395 خواهد بود

  1394-11-18 February 07, 2016 01:09 AM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس  اصول فناوری اطلاعات  در ترم دوم 95-94خوش آمدید
به زودی در این صفحات برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 18 بهمن برگزار خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 15:00-16:30
Room: 201

 This website is visited 6341 times since February 2016. Updated Tuesday 2016-07-19 17:59