Information Technology Ethics 40347 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall 95-96 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1395-12-04 February 22, 2017 02:40 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران ساعی این درس
بابت 3176 بار مراجعه به وبگاه درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد
با توجه به امکان  درخواست همکاری استاد یاری آموزشی و پژوهشی برای  دانشجویان برجسته درس ، در صورت داشتن شرایط میتوانید برای  استادیاری دروس اعلام آمادگی کنید

  1395-11-28 February 16, 2017 11:47 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی
در بخش نمرات اعلام شد
نمرات جبرانی میان ترم با افزایش نمره تکوینی از دو نمره به سه نمره بمیزان یک نمره در نمره تکوینی در نظر گرفته شده است
نتایج نمره جبرانی میان ترم
سلطلنی 75
اسدی 65
بهروزی 55
حکاک 30
فایضی 25

  1395-11-26 February 14, 2017 05:36 PM  
نمرات تمرین سوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-11-26 February 14, 2017 02:14 PM  
نمرات تمرین دوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-11-26 February 14, 2017 10:08 AM  
نمرات تمرین یکم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-11-22 February 10, 2017 12:49 PM  
نتایج بازبینی اوراق دیده شده
پایان ترم
حبیبی 84
فکری 63
فایضی 50

  1395-11-13 February 01, 2017 01:12 PM  
جلسه دیدن اوراق امتحانی در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج اعتراضات دانشجوئی به نمرات این برگه ها متعاقبا اعلام خواهد شد

  1395-11-09 January 28, 2017 11:16 AM  
سه شنبه 12 بهمن ماه 95 زمان مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی دروس
از ساعت 8 صبح الی 13 بعد ازظهر
طبقه چهارم اطاق 401
فقط خود دانشجو میتواند برای دیدن برگه ها مراجعه کند
به هر برگه تا سه مورد با ذکر شماره پرسش و علت اعتراض دانشجو میتواند اعتراض کند
اعتراض فاقد نمره منفی است و به همه اعتراضات رسیدگی بعد از پایان جلسه دیدن برگه ها صورت می گیرد
این جلسه به درخواست نمره و یا تشریح شرایط خاص دانشجویان نمی پردازد
با توجه به تعداد دانشجویان دروس از مراجعه در پایان وقت غیر قابل تمدید خودداری نمائید
مدت دیدن برگه های خود را را با صف انتظار دانشجویان برای دیدن برگه هایشان به شکل منصفانه و عادلانه تنظیم نمائید
از مقایسه برگه ها و نمره ها در جلسه خودداری کنید
جلسه دیدن برگه های امتحانها جلسه شناسائی پاسخ درست پرسشها نیست
جلسه جلسه دیدن برگه ها است پرسش و پاسخ با دیگران تمرکز سایر دانشجویان را در دیدن برگه هایشان برهم میزند

  1395-11-06 January 25, 2017 03:32 PM  
در روز و ساعت و محلی که متعاقبا اعلام خواهد شد میتوانید در هفته آینده برای دیدن اوراق آزمونها ، آزمونکها ، و تمرین ها  شخصا مراجعه نمائید

  1395-11-04 January 23, 2017 11:15 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-11-03 January 22, 2017 01:02 AM  
نمرات امتحانک دوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-10-26 January 15, 2017 10:46 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-10-22 January 11, 2017 04:39 PM  
نمرات مطالعات انفرادی داوطلبانه که با ارائه همراه بوده است
شهامت نادری 75
بهروز 70

  1395-10-16 January 05, 2017 10:56 AM  
بیست و نهمین و آخرین جلسه کلاس درس با عنوان زنگ آخر با موضوع بررسی و نقد درس توسط دانشجویان  در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-10-14 January 03, 2017 08:04 PM  
اسلایدهای درباره فای سبز و زندگی دوم و
اسلایدهای مطالعه های انفرادی دانشجوئی عرضه شده در کلاس را در بخش منابع بخوانید

  1395-10-14 January 03, 2017 05:43 PM  
یست و هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن
پاسخ پرسش های آزمون میان ترم درس داده شد

  1395-10-12 January 01, 2017 06:35 PM  
بیست و هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن
امتحانک دوم درس انجام گردید

  1395-10-11 December 31, 2016 06:47 PM  
برگه اعلان زنگ آخر برگزیده کار آقای بهروزی
در بخش منابع رونمائی گردید

  1395-10-11 December 31, 2016 06:18 PM  
با تشکر از ارسال کنندگان برگه اعلان زنگ آخر به شرح اسامی زیر به اطلاع میرسد برگه اعلان آقای بهعروزی به عنوان برگه اعلان برگزیده انتخاب گردید که به زودی در وبگاه درس درج خوهند شد
فکری
حبیبی
اقدام دانشجویان ارسال کننده برگه اعلان در نمره تکوینی مدرس درس لحاظ خواهد شد

  1395-10-11 December 31, 2016 05:21 PM  
دانشجویان زیر که سه نمره برتر آزمون میان ترم درس را گرفته اند برای حل سوالات این آزمون برای سایر دانشجویان در جلسه پایانی کلاس در روز سه شنبه14 دی ماه آماده باشند
شهامت نادری
قهرمان پور
اسدی

  1395-10-07 December 27, 2016 05:45 PM  
بیست و ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-10-07 December 27, 2016 02:01 PM  
درس افزار
دو جهانی شدن : از جهان واقعی تا مجازی
از مدرس درس را که در شماره 219 ماهنامه گزارش کامپیوتر انجمن انفورماتیک ایران در بهمن و اسفند 1393 چاپ شده است را در بخش منابع بخوانید

  1395-10-06 December 26, 2016 06:02 PM  
با مراجعه به بخش منابع با
زندگینامه ؛ دیدگاه ها و تحلیل های نظریه پرداز دوفضائی شدن جهان و انسان دوزیست
آقای دکتر عاملی آشنا شوید

  1395-10-06 December 26, 2016 05:22 PM  
با مطالعه متنی در بخش منابع کمی بیشتر در مورد  زنددگی دوم بدانید
به نشانی های زیر هم میتوانید سر بزنید
https://community.secondlife.com/t5/Featured-News/Second-Life-s-10th-Anniversary-The-Celebrations-Continue/ba-p/2041119
https://community.secondlife.com/t5/Featured-News/Highlights-from-the-Second-Life-Destination-Guide-12-23-2016/ba-p/3089944
https://community.secondlife.com/t5/Featured-News/Putting-a-Big-Ol-Bow-on-2016-in-Second-Life/ba-p/3089875
https://community.secondlife.com/t5/Featured-News/The-Drax-Files-World-Makers-Episode-42-Death-Row-Designs/ba-p/3088472

  1395-10-06 December 26, 2016 03:42 PM  
مقاله ای در باره اخلاق مهندسی چاپ شده در آخرین شماره فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال هجدهم، شماره 71 ،پاییز 1395
با عنوان
اخلاق و ضرورت آن در جوامع مهندسی
را در بخش منابع بخوانید

  1395-10-06 December 26, 2016 11:12 AM  
به درخواست دانشجویان زمان تحویل تمرین سوم درس تا پایان روز جمعه 10 دی ماه تمدید شد

  1395-10-05 December 25, 2016 06:14 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-10-04 December 24, 2016 04:50 PM  
اسلایدهای متن باز و اسلاید های فارسی کتاب درسی به روایت کمک استاد را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1395-10-05 December 25, 2016 06:13 PM  
بیست و چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در همین جلسه ارزشیابی درس هم  انجام شد

  1395-09-29 December 19, 2016 12:56 PM  
برنامه کلاسهای درس تا پایان ترم
ادامه جلسات کلاس درس   30 آذر و 5 و  7 و12  و 14 دی ماه    
جلسه امتحانک دوم و پایانی درس یکشنبه 12 دی ماه در کلاس درس
جلسه پاسخگوئی به پرسش های آزمون میان ترم سه شنبه 14 دی ماه در کلاس درس
جلسه زنگ آخر   اطاق 101  پنجشنبه 16 دی ماه ساعت 10 الی 11
از فرصت جلسات باقی مانده درس برای ارائه مطالعات انفرادی داوطلبانه خود استفاده کنید

  1395-09-28 December 18, 2016 05:32 PM  
یست و سومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین  
فایضی
شهرکی پور
بهارلویی

  1395-09-23 December 13, 2016 05:26 PM  
یست و دومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین به شرح زیر لطفا علت غیبت های   خود را با رایانامه به مدرس درس اطلاع دهند
فکری
اسدی
شهرکی پور
بهارلوئی

  1395-09-21 December 11, 2016 05:42 PM  
بیست و یکمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-20 December 10, 2016 06:16 PM  
صورت تمرین سوم و پایانی درس در بخش تمرینات قرار گرفت.
پیوست های این تمرین را از نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید بردارید
زمان تحویل پاسخ این تمرین هفتم دی ماه
نحوه تحویل دست نویس کاغذی یا الکترونیکی رایانامه ای به انتخاب شما بدون کپی برداری

  1395-09-20 December 10, 2016 10:08 AM  
اگر از موضوع ارائه انفرادی داوطلبانه اضافی خود رضایت ندارید
از موضوعات زیر یکی را انتخاب کنید و با رایانامه به مدرس درس اطلاع دهید سپس
در جلسه درس کتاب قبلی را تحویل دهید و منبع جدید دریافت کنید
1-اینترنت با مغز ما چه می کند؟ نیکلاس کار
2-آرمانشهر ، دلفین و رایانه نوشته مری میجلی
3- تحلیل شبکه های اجتماعی با نرم افزار یوسین
4-شبکه های خشم و امید نوشته امانوئل کاستلز
5-ذهن کامل نو : گذر از عصر اطلاعاتی به عصر مفهومی نوشته دانیل.ه.پینک
6-زوال فاصله ها : چگونه انقلاب اطلاعات زندگی ما را تغییر خواهد داد؟ نوشته فرانسیس کارنکراس
7-فلسفه تکنولوژی نوشته کارل میچم
8-انقلاب چهارم نوشته لوچیانو فلوریدی

  1395-09-20 December 10, 2016 10:02 AM  
ارسال کنندگان تمرین دوم درس
بهروزی
فکری
فایضی
رهبری
شهامت
اسدی
قهرمان پور
سلطانی
رشیدی

  1395-09-17 December 07, 2016 11:11 AM  
اطلاعیه دعوت به همکاری استادیاری در ترم آینده
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1395-09-19 December 09, 2016 02:28 PM  
بیستمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
اعلم الهدی
فایضی
قهرمان پور
اسدی
حبیبی
شهرکی پور

  1395-09-15 December 05, 2016 11:22 PM  
از موارد زیر مطلع باشید
کسانی که تمرین یکم را تحویل نداده اند
حسابی
شهرکی پور
حبیبی
کسانی که کار جبرانی بخشی از نمره امتحانک یکم را تحویل داده اند
حکاک
سلطانی
فائضی
اسدی

  1395-09-15 December 05, 2016 05:05 PM  
جلسه زنگ آخر این ترم درس که در روز پنجشنبه 16 دی ماه برگزار خواهد شد به بحث و گفتگو در باره درس و مطالعات داوطلبانه اضافی دانشجویان اختصاص دارد و حضور در آن داوطلبانه و اختیاری با اعلام آمادگی و ثبت نام قبلی  است
دیوار کوب یا برگه اعلان یا پوستری برای این جلسه باید تا تاریخ اول دیماه از طریق یک مسابقه داوطلبانه بین دانشجویان کلاس تهیه شود که برنده این مسابقه نمره ای اضافی بابت کار انجام شده خواهد گرفت
نمونه این پوسترها و اطلاعات لازم برای درج بر آن را از نمونه های ترمهای پیشین میتوانید استخراج کنید
مسئول برپائی  و هماهنگی این جلسه آقای حبیبی از دانشجویان درس خواهند بود

  1395-09-14 December 04, 2016 05:31 PM  
مدل های داوری اخلاقی را در بخش منابع بخوانید

  1395-09-14 December 04, 2016 05:24 PM  
مهلت تمرین دوم درس تا پایان روز جمعه 19 آذر تمدید گردید

  1395-09-14 December 04, 2016 05:17 PM  
نوزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-07 November 27, 2016 05:32 PM  
هجدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-02 November 22, 2016 05:24 PM  
هفدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-02 November 22, 2016 01:31 AM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1395-08-25 November 15, 2016 05:29 PM  
شانزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-24 November 14, 2016 10:59 PM  
نمرات امتحانک یکم در بخش نمرات اعلام شد

  1395-08-23 November 13, 2016 11:01 PM  
پانزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-23 November 13, 2016 12:11 PM  
سخنرانی با موضوع "چند صدایی اخلاقی در فضای مجازی" توسط خانم دکتر مریم صانع پور از پژوهشگاه علوم انسانی روز چهارشنبه 26 ابان از ساعت 13:30 تا 15:30 در تالار اجتماعات گروه فلسفه علم برقرار میباشد . خلاصه سخنرانی ایشان ذیلا ارایه شده است.

چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازیگسترش فناوریهای سایبری در دنیای کنونی، موجب ارتباطاتی بی‏واسطه، نزدیک، و چند سویه‌ شده که مستلزم نظریه‌پردازی‏ها و برنامه‌ریزی‏های جدیدی است. دستیابی همزمان مردم سراسر جهان به اطلاعات و ارتباطات، امروزه تعریفی جدیدی از جهانی شدن ارائه می‏کند؛ زیرا در این کلانشهر سایبری مرزهای زمانی و مکانی از میان برداشته شده اند و جوامع مختلف در لامکان و لازمان با یکدیگر ارتباط برقرار می‏کنند و از آنجا که اخلاق مقوله‏ای ارتباط ـ محور است، گستردگی و تنوع ارتباطات سایبری، نظریه پردازان اخلاقی را به بازنگری بایدها و نبایدهای اخلاقی فرامی‌خواند.
در طرح پژوهشی «چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی» نگرش‏های اخلاقیِ جوامع مختلف دنیای مجازی، تبیین و بررسی می شود تا به‏گونه‏ای استقرایی، برخی اصول مشترک اخلاقی از فرهنگ های متنوع جهان اخذ و ارائه شود به این امید که پذیرش آن ارزشهای مشترک اخلاقی به وسیله جهانیان بتواند به جنگ، نژادپرستی، و تحقیر برخی از انسانها توسط برخی دیگر پایان دهد؛ و صلح، نوع دوستی، و احترام متقابل را در سراسر جهان بگستراند. زیرا فراگیری همزمان اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی، دوران تک صدایی یک فرهنگ مسلط از نوع « اروپایی ـ آمریکای شمالی» را در جهان به سر آورده و باید به دنبال اصول و ارزشهای مشترک اخلاقی بود که صدای فرهنگهای ارزش محور آسیایی - آفریقایی را نیز در جهان طنین انداز کند.  
گسترش عادلانه اطلاعات و ارتباطات امروزه فرصتی بدیع در اختیار بشریت گذارده که می تواند به ارتقای اخلاقی شهروندان جامعة جهانی منجر شود تا بدون تبعیض‏گرایی، حقوق انسان بما هو انسان پاس داشته شود و خیر مشترک همة افرانوع بشر «بدون تقسیم جوامع انسانی به اصلی و فرعی»تأمین گردد

  1395-08-22 November 12, 2016 09:23 PM  
تمرین دوم درس با موضوع تحلیل شرایط اخلاقی در محیطی فناورانه و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه آدابی و  حل تعارضات اخلاق حرفه اي  فا
در بخش تمرینات قرار گرفت
برای حل این تمرین پیوست های آن در بخش منابع را بردارید
آخرین مهلت تحویل : 15 آذر

  1395-08-22 November 12, 2016 11:28 AM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-18 November 08, 2016 06:19 PM  
چهاردهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-18 November 08, 2016 07:36 AM  
در رابطه با فصل سوم کتاب درسی قانون جرائم رایانه ای ایران را در بخش منابع بخوانید

  1395-08-16 November 06, 2016 07:16 PM  
پاسخ به امتحانک یکم درس را
با مطالعه برگه امتحانی دانشجو اکبر ساعی در بخش منابع مطالعه کرده و برای آزمون میان ترم درس آماده شوید
این پاسخ ها خالی از ایراد نیست ولی  به شکل آدابی توافق کنید از این برگه ها برای پاسخ دهی به تمرینک یکم تمدید شده رونویسی ننمائید

  1395-08-16 November 06, 2016 06:28 PM  
از دانش آموخته مهندسی تا مهندس حرفه ای
یادداشتی از مدرس درس را در بخش منابع بخوانید

  1395-08-16 November 06, 2016 05:54 PM  
مهلت تحویل  تمرین یکم درس تا پایان روز شنبه 22 آبان تمدید شد

  1395-08-16 November 06, 2016 05:31 PM  
به خواست دانشجویان به علت همزمانی آزمون های میان ترم دروس و با نظر دانشجویان حاضر در کلاس زمان آزمون میان ترم از ساعت 14 به ساعت 16 انتقال یافت

زمان  و محل آزمون میان ترم درس : پنجشنبه  20 آبان از ساعت 16 الی 18 اطاق 101

  1395-08-16 November 06, 2016 05:46 PM  
امتحانک یکم درس گرفته شد
کار جبرانی برای دانشجویانی که از نتیجه امتحانک خود راضی نبودند
شرح متنی توضیح هر یک از اسلایدهای
کار جبرانی امتحانک یکم
مندرج در بخش منابع وبگاه درس
مهلت تحویل با رایانامه تا پایان وقت روز سه شنبه 18 آبان

  1395-08-16 November 06, 2016 05:28 PM  
سیزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-11 November 01, 2016 06:25 PM  
دوازدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-09 October 30, 2016 06:23 PM  
یازدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-04 October 25, 2016 07:07 PM  
ارائه نمایشی اخلاق حرفه ای در منابع درج گردید

  1395-08-04 October 25, 2016 07:03 PM  
دهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-03 October 24, 2016 06:56 PM  
صورت تمرینک اول درس در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل تا 17 آبان

  1395-08-03 October 24, 2016 06:36 PM  
فلسفه اخلاق و ابعاد آن را در دو عنوان در بخش منابع بخوانید

  1395-08-03 October 24, 2016 06:20 PM  
روان شناسی قضاوت های اخلاقی
را در بخش منابع بخوانید

  1395-08-03 October 24, 2016 06:14 PM  
نمونه هائی از آداب نامه های حرفه ای
را در بخش منابع بخوانید و برای انجام تمرین یکم درس آماده شوید

  1395-08-03 October 24, 2016 06:08 PM  
نظام حرفه ای فا در ایران را در بخش منابع بخوانید و برای انجام تمرین یکم درس آماده شوید

  1395-08-03 October 24, 2016 06:09 PM  
اخلاق در رایاسپهر : مصاحبه با رحمتی
را در بخش منابع بخوانید و برای انجام تمرین یکم درس آماده شوید

  1395-08-03 October 24, 2016 05:50 PM  
تحلیل محتوای منشورهای اخلاقی سازمانهای ایرانی : هدایتی
را در بخش منابع بخوانید و برای انجام تمرین یکم درس آماده شوید

  1395-08-03 October 24, 2016 05:46 PM  
منشور و موازین اخلاقی پژوهش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
و برای انجام تمرین یکم درس آماده شوید

  1395-08-02 October 23, 2016 07:46 PM  
برای امتحانک اول و آزمون میان ترم درس آماده شوید

  1395-08-02 October 23, 2016 06:55 PM  
ارائه ای نمایشی در مورد اخلاق حرفه ای
را در بخش منابع بخوانید

  1395-08-02 October 23, 2016 06:52 PM  
دو نوشته کوتاه در مورد تنگناها و تعارضات اخلاقی را در بخش منابع بخوانید

  1395-08-02 October 23, 2016 06:50 PM  
گذر واژه دو پرونده اخلاق در فلسفه غرب به نشانی رایانامه دانشجویان ارسال شد

  1395-08-02 October 23, 2016 06:41 PM  
نهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-27 October 18, 2016 05:55 PM  
هشتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-25 October 16, 2016 06:16 PM  
هفتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-19 October 10, 2016 07:49 PM  
پاسخ به دو پرسش زیر را از دیدکاه دو متفکر در بخش منابع بخوانید
آيا زندگي اخلاقي عقلاني است؟
زندگي اخلاقي فراتر از زندگي تكليف محور است؟

  1395-07-19 October 10, 2016 07:47 PM  
مستنداتی در باره قوانین و تعاریف حقوق فکری نرم افزار در ایران را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-18 October 09, 2016 06:02 PM  
ششمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-18 October 09, 2016 02:30 PM  
ارائه  ای نمایشی و مختصر در مورد ارزش های بنگاهی را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-17 October 08, 2016 07:18 PM  
پیشینه اخلاق در فلسفه غرب را از یک کتاب تصویری قدم اول در مورد اخلاق به عنوان سواد اخلاقی از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1395-07-17 October 08, 2016 07:17 PM  
سه فیلم در مورد براد را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1395-07-15 October 06, 2016 12:39 AM  
مطالب و ارائه هائی نمایشی در مورد شرکت براد را در بخش منابع بخوانید
بزودی فیلم های مربوطه هم در وبگاه درج خواهد شد

  1395-07-13 October 04, 2016 05:57 PM  
پنجمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-11 October 02, 2016 06:07 PM  
چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-10 October 01, 2016 06:27 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب درسی را از بخش منابع بردارید

  1395-07-10 October 01, 2016 05:32 PM  
طرح سیلابس درس تکمیل گردید
Syllabus

  1395-07-09 September 30, 2016 01:30 AM  
موضوع ، زمان تحویل صورت تمرین ها ی درس و زمان دریافت پاسخ های آنها
در بخش
Assignments
وبگاه درس درج گردید

  1395-07-09 September 30, 2016 12:19 AM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها
Links
میتوانید سایت های اجرای این درس در هفت نوبت پیشین طی  نه سال گذشته  را ببینید

  1395-07-08 September 29, 2016 08:14 PM  
تقویم تاریخ های مهم درس در بخش
Calendar
وبگاه درس درج گردید
آنرا به دقت مطالعه کنید و به یاد بسپرید

  1395-07-06 September 27, 2016 06:16 PM  
سومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-04 September 25, 2016 07:01 PM  
دومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-03 September 24, 2016 06:25 PM  
موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ یا معرفی گروه درسی در
اطاق گفتگوی درس در
بخش
DISCUSSION AREA
وبگاه درس
میتوانید مطرح کنید

  1395-07-03 September 24, 2016 06:08 PM  
برنامه کاری مدرس درس در طول ترم در بخش منابع اعلام شد

  1395-07-03 September 24, 2016 05:57 PM  
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در بخش منابع
Resources
وبگاه درس درج گردید

  1395-06-28 September 18, 2016 06:20 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-06-14 September 04, 2016 06:04 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس آداب فناوری اطلاعات
در ترم اول سال تحصیلی 96-95
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 28 شهریور برگزار خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 16:30 - 18:00
Room: 202

 This website is visited 5386 times since September 2016. Updated Wednesday 2017-02-22 14:40