Systems Analysis and Design 40418 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall 95-96 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1395-12-04 February 22, 2017 02:41 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران ساعی این درس
بابت 3709 بار مراجعه به وبگاه درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد
با توجه به امکان  درخواست همکاری استاد یاری آموزشی و پژوهشی برای  دانشجویان برجسته درس ، در صورت داشتن شرایط میتوانید برای  استادیاری دروس اعلام آمادگی کنید

  1395-11-28 February 16, 2017 10:02 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس  در بخش نمرات اعلام شد

  1395-11-27 February 15, 2017 12:01 PM  
نمرات پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد
زمان مراجعه برای دیدن اوراق آزمون ها
شنبه 30 بهمن از ساعت 12:15 الی 13:15 اطاق 401 طبقه چهارم

  1395-11-19 February 07, 2017 08:24 AM  
نمرات امتحانک دوم در بخش نمرات اعلام شد

  1395-11-16 February 04, 2017 07:05 PM  
جلسه تحویل پروژه درسی در زمان مقرر برگزار گردید
نمرات درس متعاقبا اعلام خواهد شد

  1395-11-13 February 01, 2017 12:52 PM  
برای تحویل نهائی پروژه درسی آماده شوید
تحویل نهائی پروژه به شکل انفرادی با حضور همه اعضای هر گروه
شامل یک گردش کار کامل سامانه از ابتدا تا انتها توسط هر نفر   بشکل یکپارچه با ارائه تفصیلی
سامانه های جزئی محوله فردی با  کدهای مربوطه
صورت خواهد گرفت
فقط حضور همه دانشجویان درس در جلسات ارائه گروه های درسی آزاد اما در حین ارائه هر گروه خروج از جلسه ارائه مودبانه نیست
داده های واقعی سامانه به اندازه کافی و با نمونه های واقعی و کامل از پیش فراهم شود تا در زمان ارائه صرفه جوئی گردد . مدت ارائه هر فرد بیست دقیقه و با زمان بندی معین که اعلام خواهد شد.
هر دانشجو مسئول آماده ساختن سامانه کامل و جامع بر روی رایانه شخصی خود است و این امر به دیگر اعضای گروه به لحاظ مسئولیتی ارتباطی ندارد.
سامانه تحویلی در فضای شبه واقعی با برپا بودن سرور های شبکه ای و نه به شکل محلی بر روی تک رایانه باید عرضه شود
کارهای اضافی داوطلبانه  هم با تحویل کار عملیاتی میسر است
هر گروه موظف است   لوح فشرده همه
مستندات پروژه شامل
آخرین نسخه گزارشات تحویلی پیشنهاد ، تعریف و طراحی گروه و
یک جزوه الکترونیکی حاوی راهنمای کاربری مصور
که نمونه آن در وبگاه درس ارائه خواهد شد به همراه نسخه اجرائی سامانه و مجموعه کاملی از نرم افزارها پایه لازم برای نصب وراه اندازی نسخه سورس برنامه که در لوح درج خواهد شد به همراه راهنمای نصب آنها را قرار داده و تا دو روز پس از تحویل سامانه پروژه در روزشنبه 16 بهمن  به استاد درس تحویل دهد در روی لوح فشرده نام گروه و اعضای آن رابنویسید و لوح نوشته شده را برای قابل خواندن بودن آزمون کنید.
هر دانشجو  قبل ازتحویل قابل اتصال بودن رایانه شخصی تحویل سامالنه را از طریق کابل اچ.دی.ام.آی به تلویزیون اطاق تحویل از طریق پروژکتور اطاق محل جلسه تحویل در طبقه ششم اطاق 627 آزمایش کند تا ارائه ها در ساعت مقرر بدون تاخیر قابل اجرا باشد. زمان شروع تحویل زمان اعلام شده خواهد بود و زمان احتمالی که دانشجو صرف راه اندازی ابزار نمایش میکند اگر طولانی شود جزء زمان تحویل بوده و باعث کاهش فرصت و امتیاز تحویل خواهد شد
نمونه جزوه راهبری متعاقبا در این وبگاه اعلام خواهد شد
زمان تحویل  شنبه 16 بهمن 1395
محل برگزاری جلسه  تحویل پروژه درسی تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای اطاق 627 طبقه ششم دانشکده
زمان بندی تحویل گروه یک 9 الی 10:30
گروه دو 10:30 الی 12
گروه سه 13 الی 14:30
گروه چهار 14:30 الی 16
گروه پنج 16 الی 17:30
توالی ارائه در گروه ها به انتخاب و توافق اعضای هر گروه
جابجائی برنامه زمان بندی تحویل گروه ها تنها   با توافق همه اعضای هر دوگروه جابجا شونده میسر است که این جابجائی های احتمالی
تا پایان روز جمعه باید به اطلاع مدرس درس برسد و هر  گروه ترتیب   زمان ارائه  اعضای گروه خود را به  مدرس درس اطلاع دهد
نمونه جزوه راهنمای کاربری که باید به شکل گروهی برای پروژه انجام شده خود تهیه  و در لوح فشرده گروهی تا دو روز پس از  تحویل  حضوری پروژه ارائه نمائید را در بخش منابع ببینید

  1395-10-19 January 08, 2017 11:04 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-10-16 January 05, 2017 08:48 AM  
بیست و نهمین و آخرین جلسه کلاس درس با عنوان زنگ آخر با موضوع بررسی و نقد درس توسط دانشجویان  در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-10-14 January 03, 2017 05:42 PM  
بیست و هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن
پاسخ پرسش های آزمون میان ترم درس داده شد

  1395-10-13 January 02, 2017 11:44 AM  
نمرات  گروهی گزارشات طراحی پروژه درسی
در بخش نمرات درج گردید

  1395-10-12 January 01, 2017 06:34 PM  
بیست و هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن
گزارشات طراحی پروژه دانشجوئی ارائه و نقد گردید

  1395-10-11 December 31, 2016 06:38 PM  
برگه اعلان زنگ آخر برگزیده کار آقای منظوری
در بخش منابع رونمائی شد

  1395-10-11 December 31, 2016 06:20 PM  
برگه اعلان  جلسه زنگ آخر درس کار آقای منظوری به عنوان برگه اعلان برگزیده انتخاب گردید که به زودی در وبگاه درس درج خوهند شد

  1395-10-11 December 31, 2016 05:23 PM  
دانشجویان زیر که سه نمره برتر آزمون میان ترم درس را گرفته اند برای حل سوالات این آزمون برای سایر دانشجویان در جلسه پایانی کلاس در روز سه شنبه14 دی ماه آماده باشند
محمد زاده
محمد بیگی
تمجیدی

  1395-10-07 December 27, 2016 06:25 PM  
حل کروه اول پرسش های امتحانک دوم درس
در بخش منابع قرار گرفت

  1395-10-07 December 27, 2016 05:46 PM  
بیست و ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار
و طی آن امتحانک دوم درس گرفته شد

  1395-10-05 December 25, 2016 06:15 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-10-02 December 22, 2016 10:00 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-09-30 December 20, 2016 11:24 AM  
بیست و چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-29 December 19, 2016 12:55 PM  
برنامه کلاسهای درس تا پایان ترم
ادامه جلسات ارائه گزارشات طراحی گروه های درسی  30 آذر و 5 و 12 و 14 دی ماه در کلاس درس  
جلسه امتحانک دوم و پایانی درس سه شنبه هفتم دی ماه در کلاس درس
جلسه پاسخگوئی به پرسش های آزمون میان ترم سه شنبه 14 دی ماه در کلاس درس
جلسه زنگ آخر  با اجرای گروه دانشمندان پر فرصت   اطاق 101 پنجشنبه 16 دیماه ساعت 8 الی 9

  1395-09-28 December 18, 2016 11:28 AM  
بیست و سومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین به شرح زیر لطفا علت غیبت  خود را با رایانامه به مدرس درس اطلاع دهند
تمجیدی
رجب زاده
معصومی
محمدزاده

  1395-09-23 December 13, 2016 11:25 AM  
اعضای  گروه چهارم درس که مسئولیت برگزاری جلسه زنگ آخر در 16 دی ماه به عهده آنها است با مطالعه اطلاعیه مربوطه در وبگاه درس اقدامات خواسته شده را انجام دهند
و حتما همگی باید در جلسه یکشنبه 28 آذر ماه برای ارائه گزارش طراحی به شکل گروهی در کلاس درس حاضر باشند

  1395-09-29 December 19, 2016 12:37 PM  
برنامه جلسات ارائه گزارشات طراحی پروژه  های درسی گروه های درسی به دانشجویان کلاس با نمره انفرادی
مدت 60 دقیقه و هر نفر 15 دقیقه
گروه چهارم : 28 آذرماه
گروه سوم : 30 آذرماه
گروه پنجم  : 5 دی ماه
گروه یکم : 12 دی ماه
گروه دوم : 14 دی ماه

  1395-09-23 December 13, 2016 11:17 AM  
امتحانک دوم درس در تاریخ هفتم دی ماه برگزار خواهد شد

  1395-09-23 December 13, 2016 11:26 AM  
بیست و دومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین به شرح زیر لطفا علت غیبت های   خود را با رایانامه به مدرس درس اطلاع دهند
گنج خانلو
ندری
سلطانی
حشمتی
دانشور
رجب زاده
محمد بیگی
معصومی
بیگی
معمارزاده
امینی
ملاجعفری
خورسند
بهروزیخواه
ابراهیم نژاد

  1395-09-21 December 11, 2016 01:33 PM  
بیست و یکمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-17 December 07, 2016 11:11 AM  
اطلاعیه دعوت به همکاری استادیاری در ترم آینده
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1395-09-17 December 07, 2016 06:32 AM  
نسخه ای از گزارش طراحی را برای استادیار درس هم ارسال کنید

  1395-09-16 December 06, 2016 11:20 AM  
بیستمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
سلطانی
گنج خانلو
حشمتی
بهروزیخواه
تمجیدی
بیگی
شاولی
ندری
ابراهیم نژاد
امینی
خورسند
معصومی
معمارزاده
منظوری
نفر

  1395-09-15 December 05, 2016 07:01 PM  
جلسه زنگ آخر درس در روز پنجشنبه 16 دیماه برگزار خواهد شد
موضوع این جلسه بررسی درس ، موضوعات درسی ، پروژه و کارگروهی و دلایل حضور مستمر یا نامستمر در جلسات کلاس درس و گفتگوی متقابل دانشجویان در این زمینه خواهد بود
تعدادی از دانشجویان در یک میزگرد برگزار کننده گفتگو و بقیه به عنوان شنونده با امکان مشارکت در گفتگوها حضور خواهند داشت
حضور دانشجویان با حضور غیر مستمر در جلسات کلاسهای درس به عنوان گفتگو کننده در این جلسه اجباری و برای سایر دانشجویان داوطلبانه و اختیاری است
دیوار کوب یا برگه اعلان یا پوستری برای این جلسه تا اول دی ماه باید فراهم شود برای تهیه این پوستر داوطلبان میتوانند اعلام داوطلبی نمایند و طراح پوستر منتخب بابت انجام این کار نمره اضافه دریافت خواهد کرد
برای اطلاع از مشخصات و اطلاعات لازم بر پوستر به وبگاه اجراهای پیشین این درس میتوانید مراجعه کنید

  1395-09-15 December 05, 2016 06:54 PM  
نوبت اول نمرات فردی
وبگاه های گروه های درسی در بخش نمرات اعلام شد

  1395-09-14 December 04, 2016 05:19 PM  
تحویل گزارش طراحی تا پایان روز سه شنبه 16 آذر تمدید گردید

  1395-09-14 December 04, 2016 05:18 PM  
نوزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-13 December 03, 2016 02:24 PM  
به درخواست دانشجویان و تایید استادیار درس و تشکر از دانشجویانی که در کلاسهای استادیار درس مشارکت مستمر دارند
بدینوسیله با تمدید زمان تحویل گزارش دوم پروژه(تعریف-گردش کار - طراحی-معماری) تا پایان روز سه شنبه 16/9/95 موافقت میشود لازم به ذکر است که زمان بندی فعالیتهای بعدی بدون تمدید و یا امکان تمدید بر مبنای برنامه از پیش اعلام شده صورت خواهد گرفت
گروه ها و دانشجویانی که در کلاسهای درس و حل تمرین مشارکت مستمر ندارند به اطلاعیه های استادیار درس در مورد ریز نمرات و نحوه ارزیابی گزارش دوم درس دقت نمایند که ملاک نمره دهی خواهد بود

  1395-09-07 November 27, 2016 05:32 PM  
هجدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-02 November 22, 2016 05:24 PM  
هفدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-01 November 21, 2016 10:48 AM  
نمرات و ریز نمرات مناقصه پروژه درسی
در بخش نمرات اعلام شد

  1395-08-30 November 20, 2016 10:17 PM  
ساختار و نمونه ای از گزارش ترکیبی تعریف و طراحی
در بخش منابع درج گردید
دقت نمائید در این ترم یک گزارش فقط در مورد تعریف و طراحی باید ارائه نمائید که در بخش طراحی ترسیم معماری سامانه راه حل را فراموش نکنید
و در بخش تعریف و قسمت پایانی آن حتما نمودار نگاره ای گردش کار کل سامانه و سامانه های جزئی را درج کنید

  1395-08-30 November 20, 2016 09:38 PM  
نتایج مناقصه پیشنهادات گروه های دانشجوئی در مورد انجام پروژه  درسی به این وسیله اعلام میگردد
سه گروه اول برنده مناقصه به ترتیب
1- گروه چهارم : با 566 امتیاز فنی و هزینه 557385  تومانی ایجاد یک واحد کیفیت در محصول نهائی
2- گروه سوم : با 509 امتیاز فنی و هزینه 687623   تومانی ایجاد یک واحد کیفیت در محصول نهائی
3- گروه یکم : با 309  امتیاز فنی و هزینه 1041586 تومانی ایجاد یک واحد کیفیت در محصول نهائی
گروه های دوم و پنجم که در مرحله اول به ترتیب 224 و 365 امتیاز فنی کسب و در این مرحله پنجم و سوم شده بودند به علت خارج از دامنه قابل
پذیرش اعلام نمودن هزینه و زمان پیشنهادی در پاکت مالی  از ورود به مرحله نهائی باز ماندند و در بر اساس امتیازات فنی مرحله اول به ترتیب رتبه های پنجم و چهارم را در مناقصه کسب کردند
ریز امتیازات این مناقصه به زودی اعلام خواهد شد
گروه ها  اقدامات خود برای تهیه گزارش طراحی شامل معماری سامانه پیشنهادی طبق زمان بندی پی بگیرند
و در این گزارش حتما گردش کار کامل سامانه پیشنهادی خود را شامل تجمیع یکپارچه ای از سامانه های جزئی را درج کنند
گروه ها فرض نمایند عین پیشنهاداتشان برای سامانه در گزارش پیشنهاد پذیرفته شده و بر مبنای آن با کارفرما طبق زمان بندی مندرج در وبگاه درس
قرارداد بسته و متعهد به تولید سامانه راه حل شده اند
قالب و نمونه گزارش طراحی را از وبگاه های اجرای ترم های پیشین این درس میتوانید بر دارید
هرچند به زودی این اطلاعات در وبگاه این ترم درس هم درج خواهد شد
برای کار اضافی تنها آقای معصومی داوطلب شده اند
که پذیرفته شده اند

  1395-08-25 November 15, 2016 11:15 AM  
شانزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
سلطلانی
گنج خانلو
بهروزیخواه
تمجیدی
بیگی
دانشور
ندری
ابزاهیم نژاد
امینی
خورسند
رجب زاده
منظوری
محمد بیگی

  1395-08-24 November 14, 2016 04:52 PM  
نمرات امتحانک یکم در بخش نمرات اعلام شد

  1395-08-23 November 13, 2016 11:02 PM  
پانزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-22 November 12, 2016 11:27 AM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-18 November 08, 2016 06:20 PM  
چهاردهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن
امتحانک یکم درس گرفته شد

  1395-08-16 November 06, 2016 05:52 PM  
سیزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-11 November 01, 2016 06:26 PM  
دوازدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-09 October 30, 2016 06:23 PM  
یازدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-04 October 25, 2016 07:09 PM  
دهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-03 October 24, 2016 07:05 PM  
پیام استادیار درس در پیازا  برای دانشجویان
همانطور که مستحضرید برای نوشتن RFP پروژهٔ درس هر گروه باید حداقل دو جلسه با استادیار و یک جلسه با استاد درس داشته باشد و سوالات و ابهامات احتمالی پیرامون پروژه را در آن‌جا مطرح کند. با توجه به اینکه آخرین مهلت ارسال گزارش پیشنهاد ۱۶ آبان است و فرصت زیادی باقی نمانده و پنج گروه داریم مسئولیت رسیدن وقت خالی به شما برای برگزاری این جلسات به عهدهٔ خودتان است و گروه‌هایی که زودتر اقدام به گرفتن وقت کنند از اولویت بیشتری برخوردار خواهند بود.

پیش از شرکت در این جلسات شما باید RFP را کامل مطالعه کرده باشید و در این جلسات شما برای اطلاع از نیازمندی‌های دقیق‌تر کارفرما (در اینجا مدرس یا استادیار درس) شرکت می‌کنید. تعریف و طراحی یک سیستم یکپارچه که نیازمندی‌های نوشته شده در پروپوزال و مواردی که در جلسهٔ حضوری مطرح می‌شوند را برطرف کند در نهایت به عهدهٔ خود شما خواهد بود و در پروپوزالی که ارسال می‌کنید باید نوشته شود.

برای مشخص کردن وقت برای جلسه، فایل گوگل داک ایجاد شده برای این منظور را باز کنید و شماره دانشجویی یکی از اعضای گروهتان را روبروی یکی از زمان‌های مشخص شده که قبلا شماره دانشجویی روبروی آن نوشته نشده، وارد کنید و در ستون روبروی آن با عدد 0 مشخص می‌کنید که جلسهٔ شما با استادیار درس اولین جلسه‌تان است و با عدد 1 مشخص می‌کنید که پیش از جلسه با استادیار، با استاد جلسه داشته‌اید (یا خواهید داشت).

  1395-08-02 October 23, 2016 07:46 PM  
برای امتحانک اول و آزمون میان ترم درس آماده شوید

  1395-08-03 October 24, 2016 07:08 PM  
با تشکر از مشارکت کنندگان در جلسه سوم کلاس حل تمرین مدیریت نسخه
تمجیدی
ندری
رجب زاده
محمدزاده نداف یزد
نفر

  1395-08-02 October 23, 2016 06:42 PM  
نهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-02 October 23, 2016 06:40 PM  
زمان  و محل آزمون میان ترم درس : پنجشنبه  20 آبان از ساعت 9 الی 11 اطاق 101

  1395-07-27 October 18, 2016 05:56 PM  
هشتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-25 October 16, 2016 06:17 PM  
هفتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-24 October 15, 2016 12:39 AM  
گزارش درخواست پیشنهاد پروژه درسی
در بخش منابع درج گردید

  1395-07-19 October 10, 2016 05:45 PM  
برای دریافت
RFP
پروژه درسی و نوشتن گزارش پیشنهاد آماده شوید
 قالب کمینه یک گزارش پیشنهاد با استاندارد نماتن و نمونه ای دانشجوئی از آن در قالب دو پاکت فنی و مالی
و
نحوه امتیازدهی و ارزیابی گزارش های پیشنهاد پروژه درسی در مناقصه ای که برگزار خواهد شد
را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-19 October 10, 2016 05:24 PM  
برای دریافت
RFP
پروژه درسی و نوشتن گزارش پیشنهاد آماده شوید
چگونه هزینه و زما ن اجرای پروژه های  فاوا را برآورد کنیم؟
را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-18 October 09, 2016 06:03 PM  
ششمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-17 October 08, 2016 06:16 PM  
با تشکر از مشارکت کنندگان در جلسه اول کلاس حل تمرین مدیریت نسخه
گنج  خانلو
تمجیدی
ندری
رجب زاده
منظوری
محمد بیگی
محمدزاده
نفر

  1395-07-17 October 08, 2016 12:42 AM  
بنا بر اطلاع استادیار درس
کلاس حل تمرین همانطور که در پیازا از قبل اطلاع‌رسانی شد فردا (شنبه) در ساعت ۱۲:۱۵ برگزار خواهد شد.
در جلسه‌ی فردا من یک سازوکار برای هماهنگی و پیشنهاد ارائه‌ی مطلب توسط دانشجویان در کلاس‌های حل‌تمرین برای نمره‌ی امتیازی که فرمودید مشخص خواهم کرد و اسامی افراد حاضر در کلاس را هم به دست شما خواهم رساند.

برای پوشش کامل آموزش سامانهٔ کنترل ورژن گیت به دو جلسه کلاس حل تمرین نیاز است که سرفصل‌های جلسهٔ اول به شرح زیر است:
امکانات و دلایل استفاده از ورژن کنترل
انواع سیستم‌های ورژن کنترل و مقایسهٔ آن‌ها
نحوهٔ کار کردن سیستم‌های کنترل ورژن
معرفی سایت‌های معروف ارائه‌دهندهٔ خدمات کنترل ورژن
سطوح Stage در گیت
مفاهیم Branch در گیت
انواع روش‌های merge در گیت
انواع workflow ها در گیت
نمایش امکانات گرافیکی محیط‌های توسعه
نصب گیت در پلتفرم‌ها و IDEهای مختلف
کار با remote در گیت
تنظیمات gitignore
و سرفصل‌های جلسهٔ دوم آن به شرح زیر است:
نمایش با جزئیات بیشتر امکانات سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات کنترل ورژن و مفاهیم merge و workflowها و ابزارهای محیط‌های توسعه
معرفی روش‌ها و انواع بازگشت به نسخه‌های پیشین (Undoing) در گیت و مفاهیم Stashing
مفهوم و دلایل استفاده از fork در گیت
روش‌های Semantic Versioning و Tagگذاری در گیت
مراحل Pull Request
کار با برخی از سیستم‌های Continous Integration و تست خودکار کد
ساخت کلید و رمزنگاری ارتباط با مخازن گیت
تنظیم Deploy On Push و Git Hook در گیت
تمرین مطالب گفته شده در قالب کارگاه

  1395-07-13 October 04, 2016 12:07 PM  
شناسه و اعضای گروه های درسی دانشجوئی به شرح زیر اعلام شد
گروه 1 : رجب زاده / معصومی / محمد بیگی / منظوری
گروه 2 : سلطانی / تمجیدی / حشمتی / دانشور
گروه 3 : گنج خانلو / نفر / ندری / محمد زاده
گروه 4 : ملاجعفری / بهروزیخواه / ابراهیم نژاد / خورسند
گروه 5 : معمارزاده / شاه ولی /   بیگی  / امینی

  1395-07-13 October 04, 2016 12:00 PM  
پنجمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-11 October 02, 2016 07:20 PM  
نمونه ای از وبگاه ها و اساسنامه
گروه های درسی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1395-07-11 October 02, 2016 07:07 PM  
مشخصات دو ترجمه از کتاب درسی
یکی همه فصول و دومی نیمی از فصول را در بخش منابع ببینید

  1395-07-11 October 02, 2016 02:16 PM  
پرونده
نماتن : نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
را در بخسش منابع به دقت بخوانید و برای انجام پروژه درسی آماده شوید

  1395-07-11 October 02, 2016 02:14 PM  
نمونه ای از یک گزارش امکان سنجی
را به دقت بخوانید و با انجام مطالعه امکان سنجی آشنا شوید

  1395-07-11 October 02, 2016 02:13 PM  
ارائه نمایشی در مورد نمونه مشخصاتی از سامانه های اطلاعاتی تجاری
را در بخش منابع ببینید و با ویژگیهای انواع سامانه های تجاری آشنا شوید

  1395-07-11 October 02, 2016 02:12 PM  
ارائه نمایشی  یک قالب گسترده فعالیتهای زیست چرخ تولید نرم افزار
در بخش منابع ببینید و با گسترده ترین گامهای انجام یک پروژه نرم افزاری آشنا شوید

  1395-07-11 October 02, 2016 01:28 PM  
چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-11 October 02, 2016 09:09 AM  
از طریق پیازا با استادیار درس آقای صدر نژاد در تماس باشید

  1395-07-11 October 02, 2016 09:13 AM  
لطفا در اسرع وقت گروه درسی خود را تعیین و در اطاق محاوره ثبت و اعلام نمائید
سپس بعد از جلسه گروهی اساسنامه گروه را با درج زمان و ساعت و محل تشکیل جلسات نیم ساعته هفتگی گروه و شرایط اخراج همکار خاطی غیر مشارکت جو  که در جلسات گروه شرکت منظم ندارد  ، تهیه و با برپائی صفحه اینترنتی گروه آن را در این صفحه درج کنید . سپس نشانی برگه اینترنتی گروه را برای مدرس درس جهت اعلام در وبگاه درس ارسال نمائید.

  1395-07-10 October 01, 2016 06:19 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول کتاب درسی را از بخش منابع بردارید

  1395-07-10 October 01, 2016 06:04 PM  
کتاب الکترونیکی کمک درسی - پتولمی -  برای مطالعه اضافی داوطلبانه
را میتوانید از بخش منابع بردارید

  1395-07-10 October 01, 2016 05:53 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب درسی را از بخش منابع بردارید

  1395-07-10 October 01, 2016 05:32 PM  
طرح سیلابس درس تکمیل گردید
Syllabus

  1395-07-09 September 30, 2016 01:58 AM  
موضوع ، زمان تحویل پروژه درسی در قالب  چهار تمرین با ذکر موضوع و زمان دریافت پاسخ های آنها
در بخش
Assignments
وبگاه درس درج گردید

  1395-07-09 September 30, 2016 12:11 AM  
نشانی وبگاه های درس در نه نوبت ارائه پیشین آن در  ترم های گذشته
در بخش پیوندها
Links
میتوانید بیابید

  1395-07-06 September 27, 2016 06:17 PM  
سومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-04 September 25, 2016 12:11 PM  
دومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-08 September 29, 2016 07:53 PM  
تقویم تاریخ های مهم درس در بخش
Calendar
وبگاه درس درج گردید
آنرا به دقت مطالعه کنید و به یاد بسپرید

  1395-07-03 September 24, 2016 06:25 PM  
موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ یا معرفی گروه درسی در
اطاق گفتگوی درس در
بخش
DISCUSSION AREA
وبگاه درس
میتوانید مطرح کنید

  1395-07-03 September 24, 2016 06:08 PM  
برنامه کاری مدرس درس در طول ترم در بخش منابع اعلام شد

  1395-07-03 September 24, 2016 05:55 PM  
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در بخش منابع
Resources
وبگاه درس درج گردید

  1395-06-28 September 18, 2016 02:45 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-06-14 September 04, 2016 05:22 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس تحلیل و طراحی  سیستمها  : سامانه های اطلاعاتی رایانه ای
در ترم اول سال تحصیلی 96-95
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 28 شهریور برگزار خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 10:30 - 12
Room: 202

 This website is visited 1234 times since September 2016. Updated Wednesday 2017-02-22 14:41