Information Technology Project Management 40428 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall 95-96 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1395-12-04 February 22, 2017 02:42 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران ساعی این درس
بابت 3065 بار مراجعه به وبگاه درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد
با توجه به امکان  درخواست همکاری استاد یاری آموزشی و پژوهشی برای  دانشجویان برجسته درس ، در صورت داشتن شرایط میتوانید برای  استادیاری دروس اعلام آمادگی کنید

  1395-11-29 February 17, 2017 04:00 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1395-11-22 February 10, 2017 12:51 PM  
نتایج بازبینی اوراق دیده شده
پایان ترم
کریمی  پور   88.5
میان ترم
حبیبی  68.8
اسلامی 63

  1395-11-19 February 07, 2017 01:41 PM  
نمرات امتحانک دوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-11-19 February 07, 2017 12:42 PM  
نمرات تمرینات دوم ، سوم و چهارم
در بخش نمرات اعلام شد
نمرات دانشجویانی که با تاخیر تمرینات خود را ارسال کرده اند در این لیست ها درج شده است اما در محاسبه نمره در نظر گرفته نخواهد شد

  1395-11-13 February 01, 2017 01:13 PM  
جلسه دیدن اوراق امتحانی در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج اعتراضات دانشجوئی به نمرات این برگه ها متعاقبا اعلام خواهد شد

  1395-11-10 January 29, 2017 06:09 PM  
نمرات و رتبه های آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1395-11-09 January 28, 2017 11:17 AM  
سه شنبه 12 بهمن ماه 95 زمان مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی دروس
از ساعت 8 صبح الی 13 بعد ازظهر
طبقه چهارم اطاق 401
فقط خود دانشجو میتواند برای دیدن برگه ها مراجعه کند
به هر برگه تا سه مورد با ذکر شماره پرسش و علت اعتراض دانشجو میتواند اعتراض کند
اعتراض فاقد نمره منفی است و به همه اعتراضات رسیدگی بعد از پایان جلسه دیدن برگه ها صورت می گیرد
این جلسه به درخواست نمره و یا تشریح شرایط خاص دانشجویان نمی پردازد
با توجه به تعداد دانشجویان دروس از مراجعه در پایان وقت غیر قابل تمدید خودداری نمائید
مدت دیدن برگه های خود را را با صف انتظار دانشجویان برای دیدن برگه هایشان به شکل منصفانه و عادلانه تنظیم نمائید
از مقایسه برگه ها و نمره ها در جلسه خودداری کنید
جلسه دیدن برگه های امتحانها جلسه شناسائی پاسخ درست پرسشها نیست
جلسه جلسه دیدن برگه ها است پرسش و پاسخ با دیگران تمرکز سایر دانشجویان را در دیدن برگه هایشان برهم میزند

  1395-11-06 January 25, 2017 03:34 PM  
پس از اعلام نمرات آزمون پایان ترم درس
در روز و ساعت و محلی که متعاقبا اعلام خواهد شد میتوانید در هفته آینده برای دیدن اوراق آزمونها ، آزمونکها ، و تمرین ها  شخصا مراجعه نمائید

  1395-10-23 January 12, 2017 11:22 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-10-22 January 11, 2017 04:58 PM  
در جلسه آزمون کتاب باز استفاده از منابع زیر مجاز نیست
فرهنگهای دوزبانه
ترجمه هائی از کتاب درسی
رایانه شخصی
تلفن همراه
ماشین حساب
منابع در اختیار سایر دانشجویان

  1395-10-22 January 11, 2017 04:55 PM  
داوطلبان مطالعات انفرادی اضافی که رایانامه تایید استاد درس به نشانه آغاز کار در زمان مقرر را در اختیار دارند تا پایان وقت امشب برای ارسال اسلایدهای مطالعه انفرادی خود از طریق رایانامه به استاد درس فرصت دارند
همه دانشجویانی که کتابهائی از مدرس درس نزد آنان مانده است لطفا در جلسه امتحان  انها را تحویل دهند

  1395-10-22 January 11, 2017 04:38 PM  
نمرات مطالعات داوطلبانه اضافی که با ارائه همراه بوده اند
خلیلی 85
عبدوس 80
علیان 75
معصومی 70
کهن 65 - مدیریت پروزه استارت آپ برگزیده  
رضائی 60

  1395-10-14 January 03, 2017 08:07 PM  
اسلایدهای ارائه مطالعات انفرادی دانشجوئی
شامل ارائه برگزیده مدیریت پروژه های استارت آپ را در بخش منابع ببینید

  1395-10-14 January 03, 2017 05:42 PM  
بیست و هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن
پاسخ پرسش های آزمون میان ترم درس داده شد

  1395-10-12 January 01, 2017 06:33 PM  
بیست و هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار
و طی آن ارائه مطالعات انفرادی دانشجویان  اجرا
گردید

  1395-10-12 January 01, 2017 06:30 PM  
برگه اعلان زنگ آخر برگزیده کار آقای حبیبی
در بخش منابع رونمائی گردید

  1395-10-11 December 31, 2016 06:23 PM  
با تشکر  از ارسال کنندگان برگه اعلان زنگ آخر به شرح اسامی زیر به اطلاع میرسد برگه اعلان آقای حبیبی به عنوان برگه اعلان برگزیده انتخاب گردید که به زودی در وبگاه درس درج خوهند شد
کریمی پور
موسوی فر
یزدیان
فامیل خلیلی
محمد بیگی
رضا رحیمی
فکری
اسلامی
عبدوس
معصومی
رضائی
حسابی
تهمینه حسینی
اقدام دانشجویان ارسال کننده برگه اعلان در نمره تکوینی مدرس درس لحاظ خواهد شد

  1395-10-11 December 31, 2016 05:23 PM  
دانشجویان زیر که سه نمره برتر آزمون میان ترم درس را گرفته اند برای حل سوالات این آزمون برای سایر دانشجویان در جلسه پایانی کلاس در روز سه شنبه14 دی ماه آماده باشند
آقایی
ندری
کریمی پور

  1395-10-07 December 27, 2016 06:22 PM  
ارائه نمایشی مدیریت سبد پروژه ها
ارائه شده در کلاس درس در بخش منابع درج شد

  1395-10-07 December 27, 2016 06:18 PM  
داوطلبان مصوب کار اضافی تکوینی
مدیریت پروژه های استارت آب : رستمی و کهن

  1395-10-07 December 27, 2016 05:46 PM  
بیست و ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-10-05 December 25, 2016 06:16 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن، امتحانک دوم درس گرفته شد

  1395-10-05 December 25, 2016 07:30 AM  
نمرات تمرین یکم در بخش نمرات اعلام شد
ریز نمرات این آزمون را در پیاتزا میتوانید ببینید

  1395-10-01 December 21, 2016 03:11 PM  
ارائه نمایشی مدیریت ذینفعان فصل دهم
PMBOK
را در بخش منابع  بخوانید

  1395-09-30 December 20, 2016 05:13 PM  
بیست و چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-29 December 19, 2016 12:54 PM  
برنامه کلاسهای درس تا پایان ترم
ادامه جلسات کلاس درس   30 آذر و 5 و  7 و12  و 14 دی ماه    
جلسه امتحانک دوم و پایانی درس یکشنبه 5 دی ماه در کلاس درس
جلسه پاسخگوئی به پرسش های آزمون میان ترم سه شنبه 14 دی ماه در کلاس درس
جلسه زنگ آخر  اطاق 101 پنجشنبه 16 دی ماه ساعت 12الی 13
از فرصت جلسات باقی مانده درس برای ارائه مطالعات انفرادی داوطلبانه خود استفاده کنید

  1395-09-29 December 19, 2016 11:36 AM  
سری اول نمرات فردی وبگاه های گروهی درسی
در بخش نمرات اعلام شد

  1395-09-29 December 19, 2016 08:26 AM  
صورت تمرین چهارم و آخر درس در بخش تمرینات قرار داده شد
مهلت تحویل این تمرین 17 دی ماه

  1395-09-28 December 18, 2016 05:32 PM  
یست و سومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین  
طهوراالسادات هاشمی
سالار عباسی
پارسافر
معصومی
مالک

  1395-09-28 December 18, 2016 08:30 AM  
نمرات و رتبه های  آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1395-09-24 December 14, 2016 04:39 PM  
یست و دومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین به شرح زیر لطفا علت غیبت های   خود را با رایانامه به مدرس درس اطلاع دهند
آقائی
حشمتی
کمال زاده
کهن
محمدی
فکری
محمودی
عباسی
اکبری
پارسافر
راضیه رحیمی
سلطان
ندری
معصومی
موسوی فر
مالک
رستمی

  1395-09-21 December 11, 2016 05:42 PM  
بیست و یکمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-17 December 07, 2016 11:12 AM  
اطلاعیه دعوت به همکاری استادیاری در ترم آینده
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1395-09-16 December 06, 2016 07:07 PM  
بیستمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
سلطانی
غلامی
حشمتی
محمدی
محمودی
عباسی
اکبری
حبیبی
سیده زهرا حسینی
دانشور
رحیمی
فامیل خلیلی
ندری
اسلامی
پیغمبری
محمد بیگی
رحیمی اذعان
مالک
رستمی
رستگاری

  1395-09-15 December 05, 2016 11:32 PM  
مستند گستره های دانشی مدیریت برون سپاری
OMBOK
را در بخش منابع بخوانید

  1395-09-15 December 05, 2016 05:06 PM  
جلسه زنگ آخر این ترم درس که در روز پنجشنبه 16 دی ماه برگزار خواهد شد به بحث و گفتگو در باره درس و مطالعات داوطلبانه اضافی دانشجویان اختصاص دارد و حضور در آن داوطلبانه و اختیاری با اعلام آمادگی و ثبت نام قبلی  است
دیوار کوب یا برگه اعلان یا پوستری برای این جلسه باید تا تاریخ اول دیماه از طریق یک مسابقه داوطلبانه بین دانشجویان کلاس تهیه شود که برنده این مسابقه نمره ای اضافی بابت کار انجام شده خواهد گرفت
نمونه این پوسترها و اطلاعات لازم برای درج بر آن را از نمونه های ترمهای پیشین میتوانید استخراج کنید
مسئول برپائی  و هماهنگی این جلسه آقای حبیبی از دانشجویان درس خواهند بود

  1395-09-14 December 04, 2016 05:44 PM  
ارائه نمایشی و فیلمی در باره برپائی پروژه بزرگراه طبقاتی صدر را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1395-09-14 December 04, 2016 05:22 PM  
نوزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه امروز
سلطانی
غلامی
آقائی
حشمتی
فایضی
کمال زاده
کهن
محمدی
فرزانه هاشمی
عباسی
اکبری
خاتمی
دانشور
عوض نژاد
فامیل خلیلی
محمد علیان
اسلامی
محمد بیگی
محمد زاده
کریمی پور
یزدیان
مالک
رستمی
رستگاری

  1395-09-14 December 04, 2016 05:22 PM  
صورت تمرین سوم درس در بخش تمرینات قرار داده شد
مهلت تحویل 25 آذر

  1395-09-07 November 27, 2016 05:32 PM  
هجدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-09-06 November 26, 2016 12:14 AM  
نمرات و ریزنمرات امتحانک یکم درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1395-09-02 November 22, 2016 05:24 PM  
هفدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-25 November 15, 2016 05:29 PM  
شانزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-23 November 13, 2016 11:03 PM  
پانزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-23 November 13, 2016 01:01 PM  
مستندات و ارائه هائی نمایشی در مورد بدنه دانشی مدیریت پروژه
PMBOK
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1395-08-22 November 12, 2016 12:17 PM  
صورت تمرین دوم درس در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل تا هشتم آذرماه

  1395-08-18 November 08, 2016 06:20 PM  
چهاردهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-16 November 06, 2016 05:53 PM  
مهلت تحویل  تمرین یکم درس تا پایان روز جمعه 21 آبان تمدید شد

  1395-08-16 November 06, 2016 05:53 PM  
سیزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-14 November 04, 2016 08:37 AM  
مهلت تحویل  تمرین یکم درس تا پایان روز دوشنبه 17 آبان تمدید شد

  1395-08-13 November 03, 2016 05:24 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-12 November 02, 2016 06:29 PM  
در مورد تحویل تمرین اول درس
در پرسش پنجم جمله آخر به شرح زیر اضافی است
افزودن فعالیتهای مربوط به یکپارچه سازی این سامانه های جزئی  و آزمون یکپارچگی را فراموش نکنید
برای تحویل پاسخ ها به ترتیب زیر عمل نمائید
پاسخ های فردی خود به هر بخش انفرادی پرسشها  را تحویل مدیر گروه دهید
مدیر گروه نسخه داک تمرین را از بخش تمرینات بردارد و ذیل هر تکه انفرادی با ذکر نام و شماره دانشجوئی هر عضو گروه پاسخ او را درج نماید و اگر تحویل نداده مقابل نام عضو گروه در بخش پاسخ انفرادی بنویسد تحویل نداده است
پاسخ به پرسش های گروهی را به همین ترتیب پس از هر بخش گروهی پرسش با ذکر نام یا شماره گروه درج کند
با رایانامه با  عنوان نامه ذکر شده در صورت تمرین این پرونده و پرونده شبکه فعالیتی درج شده در نرم افزار مدیریت پروژه را فقط یکبار برای استادیار درس ارسال کرده و از ایشان درخواست تایید دریافت نماید

  1395-08-12 November 02, 2016 06:19 PM  
زمان  و محل آزمون میان ترم درس : پنجشنبه  13 آبان از ساعت 15 الی 17 اطاق 101

  1395-08-11 November 01, 2016 06:26 PM  
دوازدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-09 October 30, 2016 06:22 PM  
یازدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن امتحانک اول درس با حضور 41 دانشجو گرفته شد

  1395-08-09 October 30, 2016 12:41 AM  
جدول نگاشت موارد بکارگیری حوزه های مدیریتی در گروه های فرآیندی مپفا
را در بخش منابع ببینید و بخوانید و به دقت به یاد بسپرید

  1395-08-05 October 26, 2016 04:48 PM  
با توافق دانشجویان زمان شروع امتحان میان ترم درس در روز پنجشنبه 13 آبان از ساعت 14 به 15 منتقل شد

  1395-08-04 October 25, 2016 07:10 PM  
دهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-02 October 23, 2016 07:46 PM  
برای امتحانک اول و آزمون میان ترم درس آماده شوید

  1395-08-02 October 23, 2016 07:09 PM  
مباحث جلسه سوم آموزش نرم افزار مدیریت پروژه

انواع task ها

خط مبنا و ذخیره آن

به روز رسانی پروژه

گزارش ها

شاخص های مالی

  1395-08-02 October 23, 2016 07:00 PM  
با تشکر از شرکت کنندگان در جلسه اول حل تمرین درس
MaProject
سید مهدی حسینی
فرزانه هاشمی
محمودی
پارسافر
سیده زهرا حسینی
سارا غضنفری
محمدعلیان
پیغمبری
محمدزاده
عبدوس
کریمی پور
معصومی
یزدیان
مالک
رضایی

  1395-08-02 October 23, 2016 06:42 PM  
نهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-08-12 November 02, 2016 06:19 PM  
زمان  و محل آزمون میان ترم درس : پنجشنبه  13 آبان از ساعت 15 الی 17 اطاق 101

  1395-07-27 October 18, 2016 05:56 PM  
هشتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-26 October 17, 2016 11:31 AM  
صورت تمرین یکم درس در بخش تمرینات قرار داده شد

  1395-07-25 October 16, 2016 06:16 PM  
هفتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-25 October 16, 2016 01:11 PM  
مباحث جلسه دوم حل تمرین آموزش نرم افزار مدیریت پروژه

کلاس حل تمرین در مورد مباحث زیر خواهد بود:

انواع منابع

تعریف و تخصیص منابع

تسطیح منابع و روش های آن

تاریخ شمسی در ام اس پراجکت

فعالیت‌های بحرانی و مفهوم slack

مشخص کردن فرسنگ‌ نماها

انواع view ها و کاربرد آنها

تعریف کردن محدودیت‌ها (constraints)

  1395-07-19 October 10, 2016 05:22 PM  
رای انجام تمرین یکم درس آماده شوید
چگونه هزینه و زما ن اجرای پروژه های  فاوا را برآورد کنیم؟
را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-19 October 10, 2016 05:01 PM  
برای انجام تمرین یکم درس آماده شوید
مقاله مدرس درس با عنوان یک زیست چرخ ترکیبی و تجمیعی برای پروژه های فاوا
را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-19 October 10, 2016 04:48 PM  
برای انجام تمرین یکم درس آماده شوید
چند زیستچرخ کمینه برای پروژه های فا
را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-19 October 10, 2016 04:41 PM  
برای انجام تمرین یکم درس آماده شوید
یک مقاله و یک گزارش در مورد امکان سنجی را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-19 October 10, 2016 04:34 PM  
برای انجام تمرین یکم درس آماده شوید
یک دو ارائه نمایشی در مورد یک قالب گسترده فعالیتهای زیست چرخ تولید نرم افزار را
در بخش منابع بخوانید

  1395-07-19 October 10, 2016 04:29 PM  
برای انجام تمرین یکم درس آماده شوید
تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک مصوب سال 93 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-19 October 10, 2016 03:21 PM  
برای رسم درخت شکست کار میتوانید از نرم افزار
MindMapper
کمک بگیرید و در تمرین یک بکاربرید
در بخش پیوند ها نشانی تهیه نسخه 30 روزه رایگان این نرم افزار درج شده است

  1395-07-18 October 09, 2016 06:03 PM  
ششمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-18 October 09, 2016 08:14 AM  
یادآوری کلاس حل تمرین
کلاس حل تمرین امروز یکشنبه ساعت 12:15 در کلاس 402 تشکیل خواهد شد. موضوع کلاس توضیح چگونگی انجام تمرین اول و شروع آموزش MS Project خواهد بود. گروه هایی که امروز از مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه بازدید دارند سعی کنند حداقل یک نفر از گروه در کلاس حضور داشته باشد تا مطالب را به دیگران منتقل کند

  1395-07-17 October 08, 2016 12:29 AM  
بنا بر اطلاع استادیار درس
با توجه به نظرسنجی انجام شده کلاس‌های حل تمرین روزهای یکشنبه از ساعت 12:15 در کلاس 402 برگزار می‌شوند.

اولین جلسه کلاس حل تمرین یکشنبه هفته آینده (18مهر) تشکیل خواهد شد. در این جلسه چگونگی انجام تمرین اول شرح داده می‌شود و آموزش نرم‌افزار MS Project شروع خواهد شد.

  1395-07-14 October 05, 2016 11:31 PM  
موضوع  چهار نمرین درسی مدیریت برپائی یک مرکز خدمات فناوری اطلاعات دانشگاهی با مثال و نمونه عملی مرکز در حال برپائی خدمات ماشینی و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف است
برای انجام تمرین اول درس که هفته آینده صورت آن به شما  داده خواهد شد گام اول ترسیم درخت شکست کار پروژه برپائی این مرکز است
برای اخذ اطلاعات واقعی در این زمینه  سه جلسه مصاحبه و بازدید در روزهای شنبه 17 و یکشنبه 18 و دوشنبه 19 مهر از ساعت 12 الی 13:30 در مرکز خدمات ماشینی و فناوری اطلاعات دانشگاه برنامه ریزی شده است که میزبان شما معاونت این مرکز خواهد بود
در هر جلسه مرکز تا 15 دانشجو را پذیرا خواهد بودو هر دانشجو از هر گروه لازم است در یکی از این سه جلسه شرکت کند و در این جلسه برگه حضور در جلسه را تکمیل و امضا کند
عدم تکمیل ظرفیت هر جلسه که اولویت حضور با 15 نفر اولی است که در هر جلسه به مرکز مراجعه می کنند و اگر در جلسه پایانی به علت تکمیل ظرفیت دانشجوئی امکان حضور نیابد مسئول این امر بعهده خود دانشجو بوده و قابل جبران نخواهد بود.
هر فرد گزارش فنی خود از مباحثات جلسه ای که حضور داشته با ذکر آنچه از فعالیت های برپائی این مرکز فرا گرفته تا دو روز پس از بازدید باید در صفحد شخصی خود در وبگاه گروه خود درج نماید .هر گروه تا پایان هفته آینده فرصت دارد جمع بندی گزارشات افراد گروه خود را به عنوان فهم گروه از پروژه برپائی این مرکز در صفحه کارگروهی وبگاه گروه درج نماید.
هر گروه با توجه به داشتن 4 عضو تلاش کند در هریک از این سه جلسه حداقل یک نماینده داشته باشد تا بهترین اطلاعات را گردآوری کند.
در این جلسات برای هر پروژه جزئی فا شامل سخت افزار ، نرم افزار ، ارتباطات ، زنده افزار و سازمان ابزار باید  بین سه تا پنج سطح جزئیات فعالیتی استخراج نمائید تا برگ های فعالیتی که قابل انجام توسط یک فرد یا گروه یا قابل برونسپاری باشد.
علاوه بر این شما اطلاعاتی باید در مورد کل هزینه و زمان این پروژه و پروژه های جزئی تا فعالیت های جزئی تر بدست آورید. در پایان موارد توفیق و شکست این پروژه و نحوه مواجهه با دشواریها و نحوه رفع آنها توسط مدیران آنرا  بپرسید.
ابزار ثبت و اخد و استجراج مطالب این جلسه شامل برگه های یادداشت ، رایانه یا کاغذ جهت ثبت آن و یا ابزار ضبط مطالب جلسه را اگر لازم میدانید فراموش نکنید.
از استادیار درس برای رفع مشکلات احتمالی از طریق پیازا کمک بگیرید
بازدید موفقی داشته باشید . امیدوار و مطمئنم  با حضور محترمانه و مودبانه و منضیط در این جلسه علاوه بر یادگیری از خود ، گروه ، کلاس و این درس چهره مناسبی ترسیم خواهید نمود.
موفق باشید.

  1395-07-14 October 05, 2016 08:30 AM  
اولین صفحه اینترنتی گروه های درسی توسط گروه 7 ایجاد شد
که از طریق  نشانی درج شده در فهرست وبگاه درس میتوانید به آن دسترسی یابید
منتظر ایجاد برگه اینترنتی سایر گروه ها هستم
در این صفحه اینترنتی علاوه بر درج اسامی اغضای گروه و نشانی رایانامه آنها صفحه ای برای درج فعالیت های هر عضو گروه و صفحه ای برای اطلاع رسانی کارهای گروهی انجام شده و نتایج آنها ایجاد کنید و این صفحات را در رابطه با مطالعات و فعالیتهای درسی و کار فردی و جمعی در مورد تمرینات به روز نگه دارید
به بهترین صفحات گروهی و فردی در ارزیابی تکوینی میتواند امتیازاتی تعلق گیرد

  1395-07-13 October 04, 2016 06:09 PM  
گروه های درسی به شرح زیر تشکیل گردید
گروه 1 : غلامی / آقائی / فامیل خلیلی / حبیبی
گروه 2 : کهن / ط.هاشمی / ف.هاشمی / رحیمی
گروه 3 : حسابی / ت.حسینی / اسلامی / محمد بیگی
گروه 4 : محمودی / دانشور / محمد زاده / ندری
گروه 5 : اکبری / س.ز.حسینی / پارسافر / غضنفری
گروه 6 : خاتمی / عوض نژاد / محمد علیان / رستگاری
گروه 7 : عبدوس / معصومی / مالک / رحیمی اذعان
گروه 8 : کریمی / موسوی فر / یزدیان / رضائی
گروه 9 : رستمی / فایضی / سلطانی / حشمتی
گروه 10 : س.م.حسینی / کمال زاده / فکری / محمدی
گروه 11 : عباسی / پیغمبری / سلطان

  1395-07-13 October 04, 2016 05:58 PM  
پنجمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-11 October 02, 2016 07:19 PM  
نمونه ای از وبگاه ها و اساسنامه
گروه های درسی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1395-07-11 October 02, 2016 06:48 PM  
دو کتاب الکترونیکی در مورد ام.اس.پروجکت 2013
را از بخش منابع بردارید و بخوانید

  1395-07-11 October 02, 2016 06:39 PM  
برای تمرین های درسی
پوشه درخت شکست کار شامل راهنمای تهیه و مثالهای نمونه را در بخش منابع بدقت بخوانید و بیاموزید

  1395-07-11 October 02, 2016 06:38 PM  
نسخه الکترونیکی ترجمه ای از کتاب درسی
را از بخش منابع میتوانید بردارید

  1395-07-11 October 02, 2016 06:34 PM  
متن گزارش کی آس 2013 در مورد سرنوشت پروژه های نرم افزاری را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-11 October 02, 2016 06:37 PM  
ارائه ای نمایشی از گزارش کی آس 2013 در مورد سرنوشت پروژه های نرم افزاری به روایت آقای نعیمیان استادیار درس در این ترم را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-11 October 02, 2016 06:32 PM  
مشخصات سه کتاب فارسی ترجمه ای در مورد مدیریت پروژه های فا را در بخش منابع بخوانید

  1395-07-11 October 02, 2016 06:31 PM  
تعاریف و واژگان  
مبانی مدیریت را در دوبخش در منابع بخوانید و بیاموزید

  1395-07-11 October 02, 2016 06:06 PM  
چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-11 October 02, 2016 06:09 PM  
لطفا در اسرع وقت گروه چهار نفره درسی خود را تعیین و با درج نام و شماره دانشجوئی اعضا و نام مدیر گروه و نام گروه در اطاق محاوره وبگاه درس ثبت و اعلام نمائید
سپس بعد از جلسه گروهی اساسنامه گروه را با درج زمان و ساعت و محل تشکیل جلسات نیم ساعته هفتگی گروه و شرایط اخراج همکار خاطی غیر مشارکت جو  که در جلسات گروه شرکت منظم ندارد  ، تهیه و با برپائی صفحه اینترنتی گروه آن را در این صفحه درج کنید . سپس نشانی برگه اینترنتی گروه را برای مدرس درس جهت اعلام در وبگاه درس ارسال نمائید

  1395-07-11 October 02, 2016 01:32 PM  
از طریق پیازا با استادیار درس آقای نعیمیان در تماس باشید

  1395-07-10 October 01, 2016 06:18 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول کتاب درسی را از بخش منابع بردارید

  1395-07-10 October 01, 2016 05:54 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب درسی را از بخش منابع بردارید

  1395-07-10 October 01, 2016 05:31 PM  
طرح سیلابس درس تکمیل گردید
Syllabus

  1395-07-09 September 30, 2016 01:13 AM  
موضوع ، زمان تحویل صورت تمرین ها ی درس و زمان دریافت پاسخ های آنها
در بخش
Assignments
وبگاه درس درج گردید

  1395-07-09 September 30, 2016 12:01 AM  
نشانی وبگاه های درس درهشت نوبت پیشین ارائه توسط همین مدرس از 85 تا 95 را  از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوند های
Links
وبگاه درس میتوانید ببینید

  1395-07-08 September 29, 2016 07:52 PM  
تقویم تاریخ های مهم درس در بخش
Calendar
وبگاه درس درج گردید
لطفا به دقت مطالعه کنید و به یاد بسپرید

  1395-07-06 September 27, 2016 06:18 PM  
سومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-04 September 25, 2016 07:00 PM  
دومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-07-03 September 24, 2016 06:27 PM  
موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ یا معرفی گروه درسی در
اطاق گفتگوی درس در
بخش
DISCUSSION AREA
وبگاه درس
میتوانید مطرح کنید

  1395-07-03 September 24, 2016 06:08 PM  
برنامه کاری مدرس درس در طول ترم در بخش منابع اعلام شد

  1395-07-03 September 24, 2016 05:51 PM  
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در بخش منابع
Resources
وبگاه درس درج گردید

  1395-06-28 September 18, 2016 06:21 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-06-27 September 17, 2016 03:19 PM  
محل کلاس درس به اطاق 201 انتقال یافت

  1395-06-14 September 04, 2016 05:51 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
در ترم اول سال تحصیلی 96-95
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 28 شهریور برگزار خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday : 15 - 16:30
Room: 201

 This website is visited 5712 times since September 2016. Updated Wednesday 2017-02-22 14:42