Data Mining 40-714 
  CE Department- Sharif University of Technology 95-1 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources

Assignments

  Assignment 4 Deadline: 1395/11/8  

  » Assignment File:

 • Assignment 4.pdf


 •   quiz3-solution Deadline: 1395/10/6  

    » Assignment File:

 • quiz3-solution.pdf
 •   » Comments:

  در سوال سوم قسمت ب
  هر مرز خطی یا درجه دو که در وسط کشیده شده باشد صحیح است.


     Deadline: 1395/10/5  

    » Assignment File:

 • Assignment 3.pdf
 •   » Comments:

  *راهنمایی بخش‌های مستند تحویلی:
  ۱- توضیح ویژگی‌هایی که برای مدل‌سازی هر مساله به نظرتان می‌رسد یا از مقالات دیگر استخراج کردید با ذکر منابع
  ۲- انتخاب الگوریتم مناسب برای هر مساله با تحلیل و توضیح علت استفاده یا عدم استفاده از سایر الگوریتم‌ها
  ۳- تعیین مقالاتی که برای آموزش و تست مورد استفاده قرار می‌گیرند
  ۴- پیاده‌سازی الگوریتم با توجه به ویژگی‌های تعریف شده (یا زیرمجموعه‌ای از آن‌ها) و تحلیل خروجی و معیارهای ارزیابی روی داده تست (استفاده از کدها و پکیج‌های موجود با ذکر منبع بلامانع است)
  * نمره‌دهی با توجه به عملکرد راه‌حل شما در مقایسه با سایر دانشجویان انجام می‌شود.
  * در ارسال ایمیل پاسخ تمرین حتما به فرمت خواسته شده توجه کنید. پاسخ‌های خارج از این فرمت تصحیح نمی‌شود.


    Homework 1 Deadline: 1395/9/24  

    » Assignment File:

 • Homework1.pdf


 •    Deadline: 1395/8/28  

    » Assignment File:

 • Assignment 2.pdf


 •    Deadline: 1395/8/8  

    » Assignment File:

 • Assignment 1.pdf


 •  This website is visited 13863 times since September 2016. Updated Monday 2020-09-07 09:41