Database Security 40-734 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1395-11-24 February 12, 2017 08:48 AM  
سلام
جمعبندی نمرات در سایت بار شده است.  اگر اعتراضی هست لطفا با رایانامه ارسال فرمایید.  برگه ها را هم ببینید که اشتباهی رخ نداده باشد.  آماده ارسال نمرات به آموزش هستیم.

رسول جلیلی

  1395-11-23 February 11, 2017 06:26 AM  
سلام
نمرات پایان نیمسال و پروژ در سایت بار شده است.  جهت دیدن برگه های میان و پایان نیمسال به آقای ضیائی در طبقه پنجم مراجعه فرمایید.  نمرات نهایی حداکثر دوشنبه ارسال خواهد شد.

رسول جلیلی

  1395-10-29 January 18, 2017 01:24 PM  

زمان تحویل پروژه در قسمت assignments قرار گرفت

  1395-10-11 December 31, 2016 08:08 AM  

ارائه های دانشجویان بر روی سایت و در قسمت منابع قرار گرفت

  1395-10-08 December 28, 2016 06:12 PM  

بنابردر خواست دانشجویان مهلت ارسال فاز دوم پروژه تا 24 دی تمدید شد

  1395-10-08 December 28, 2016 09:03 AM  

ساختار اولیه پروژه در سایت قرار گرفت

  1395-10-05 December 25, 2016 04:09 PM  

بنابردر خواست دانشجویان میزان جریمه دیرکرد برای فاز دوم پروژه کاهش یافت و به ازای هر روز دیرکرد ۵ درصد از نمره آن کم خواهد شد.
موفق باشید

  1395-10-03 December 23, 2016 04:20 PM  


زمان ارائه ها در بخش منابع قرار گرفته است

  1395-10-01 December 21, 2016 06:08 PM  
سلام
نمرات میان نیمسال در بخش نمرات وارد گردید.  رویت برگه ها، به همراه پایان نیمسال انشاالله.
رسول جلیلی÷

  1395-09-17 December 07, 2016 09:05 AM  

با توجه به درخواست دانشجویان مبتنی بر تمدید زمان فاز اول امکان ارسال تا 22 آذر با اعمال 5 درصد جریمه به ازای هر روز وجود دارد

  1395-09-07 November 27, 2016 04:08 PM  

دانشجویان محترم
گزارش های مقاله ی مروری خود را با عنوان "ِDBSec_Survey_StudentID" به ایمیل alimadadi@ce.sharif.edu ارسال نمایند

  1395-08-07 October 28, 2016 04:27 PM  


صورت پروژه درس در قسمت تمرینات قرار گرفت


  1395-07-27 October 18, 2016 05:36 PM  


عناوین پیشنهادی برای مقاله مروری در بخش تمرینات درس قرار گرفت


  1395-07-11 October 02, 2016 10:05 AM  
سلام و عرض خیر مقدم به سایت درس امنیت پایگاه داده
سرتدریس یار درس آقای مهندس قره چمنی خواهند بود
امتحان میان نیمسال روز یکشنبه بیست و سوم آبان ماه برگزار خواهد شد.

رسول جلیلی

Instructor:
Rasool Jalili
(jalili@sharif.ir)

3 Units
10:30 - 12:00

 This website is visited 2027 times since September 2016. Updated Sunday 2017-02-12 08:48