Algorithmic Game Theory 40835 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1395-10-06 December 26, 2016 04:02 PM  
تخته سیاه جلسه ۶ دی ماه بارگذاری شد.

  1395-10-04 December 24, 2016 05:22 PM  
اسلاید‌های
Coalitional Game Theory
و نوت‌های آقای فرگوسن در سایت درس بارگذاری شد.

همچنین تخته‌سیاه‌ جلسه ۴ دی ماه نیز در سایت درس قرار گرفت.

  1395-10-04 December 24, 2016 02:05 PM  
مهلت ارسال تمرین چهارم تا روز ۲۶ دی ماه تمدید شد.

  1395-09-29 December 19, 2016 08:52 PM  
تخته سیاه جلسات ۲۲ و ۲۹ آذر بارگذاری شد.

  1395-09-21 December 11, 2016 04:06 PM  
تخته سیاه جلسه ۲۰ آذر بارگذاری شد.

  1395-09-20 December 10, 2016 12:40 PM  
تا آخر هفته (روز شنبه آینده) فرصت دارید که سوالاتی از امتحان رو که حل نکردید و یا اشتباه حل کرده‌اید و می خواهید پاسختان در امتحان نادیده گرفته شود، را نوشته و برای من ایمیل کنید. در این صورت، در صورت صحت جواب ارسالی ۳۰ درصد نمره سوال را دریافت خواهید کرد.

توجه داشته باشید که اگر پاسخ یکی از سوالات را ارسال کنید، پاسخی که در برگه‌تان نوشته‌اید دیگر خوانده نخواهد شد.

می توانید بخش‌های الف و ب سوال‌ها رو تفکیک کنید. یعنی سوال ۵ قسمت الف و قسمت ب به صورت مجزا معنی دارند و می توانید بفرستید. اما از این ریزدانه‌تر امکان پذیر نیست.

سوالات در قسمت تمارین درس بارگذاری شد.

  1395-09-06 November 26, 2016 07:36 PM  
تخته سیاه جلسه ۶ آذر بارگذاری شد.

  1395-09-01 November 21, 2016 08:47 PM  
تخته سیاه جلسه ۱ آذر بارگذاری شد.

  1395-08-22 November 12, 2016 08:51 PM  
تخته سیاه جلسه ۲۲ آبان بارگذاری شد.

  1395-08-22 November 12, 2016 04:09 PM  
تمرین سری سوم بارگذاری شد.

  1395-08-21 November 11, 2016 10:04 AM  
اسلایدهای مربوط به طراحی مکانیزم بارگذاری شدند.

  1395-08-21 November 11, 2016 10:04 AM  
تخته سیاه جلسه ۱۷ آبان بارگذاری شد.

  1395-08-15 November 05, 2016 04:49 PM  
تخته سیاه جلسه ۱۵ آبان بارگذاری شد.

  1395-08-14 November 04, 2016 09:01 AM  
نوت‌های آقای رافگاردن (مورد نیاز برای مبحث
Mechanism Design and Auctions)
بارگذاری شدند.

  1395-08-14 November 04, 2016 09:01 AM  
اسلاید‌های
Extensive Form Games
به روز شدند

  1395-08-14 November 04, 2016 08:55 AM  
تخته سیاه جلسه ۱۰ آبان بارگذاری شد.

  1395-08-09 October 30, 2016 02:30 PM  
تخته سیاه جلسه ۸ آبان بارگذاری شد.

  1395-08-04 October 25, 2016 02:50 PM  
تمرین سری دوم در بخش تمارین درس بارگذاری شد.

  1395-08-03 October 24, 2016 05:02 PM  
تخته سیاه جلسه ۳ آبان بارگذاری شد.

  1395-08-01 October 22, 2016 04:50 PM  
اسلایدهای
Extensive Form Games
بارگذاری شد.

  1395-08-01 October 22, 2016 04:31 PM  
تخته سیاه جلسه ۱ آبان بارگذاری شد.

  1395-07-26 October 17, 2016 04:44 PM  
تخته سیاه جلسه ۲۶ مهر بارگذاری شد.

  1395-07-24 October 15, 2016 10:34 PM  
تخته سیاه جلسه ۲۴ مهر بارگذاری شد.
تمرین سری اول نیز بارگذاری شد.

  1395-07-23 October 14, 2016 12:07 PM  
نسخه جدید اسلاید‌های سری دوم بارگذاری شد.

  1395-07-22 October 13, 2016 02:09 PM  
درس امین صابری در دانشگاه استانفورد برای محاسبه نقطه تعادل بازی‌ها:
http://web.stanford.edu/~saberi/equilibria.html

برای مطالعه بیشتر برای علاقه‌مندان

  1395-07-20 October 11, 2016 03:12 PM  
تخته سیاه جلسه ۱۹ مهر بارگذاری شد.

  1395-07-19 October 10, 2016 01:59 PM  
موارد زیر در بخش منابع درس بارگذاری شد:

۱- اسلاید نهایی سری ۱
۲- اسلاید ناقص سری ۲ که به تدریج کامل میشود.
۳- تخته سیاه جلسه ۱۷ مهر
۴- نوت‌های آقای پاپادیمیتریو و فرگوسن که برای اسلاید سری ۲ لازم است.

  1395-07-12 October 03, 2016 05:41 PM  
لکچرنوت آقای پاپادیمیتریو که اثبات‌های قضایا نش، ثابت بروئر و اشپرنر از روی آن ارائه شد در قسمت منابع درس بارگذاری شد.

  1395-07-12 October 03, 2016 05:35 PM  
تخته سیاه جلسه ۱۲ مهر بارگذاری شد.

  1395-07-11 October 02, 2016 03:42 PM  
منبع اصلی درس و مطالبی که برای اسلاید سری ۱ لازم است در بخش منابع درس بارگذاری شد.

Instructor:
MohammadAmin Fazli
(mohammadamin.fazli@gmail.com)

3 Units

 This website is visited 2277 times since September 2016. Updated Monday 2016-12-26 16:02