Technical and Scientific Presentation 40221 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 95-96 - Group 2 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1396-05-01 July 23, 2017 08:44 AM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران ساعی این درس
بابت 3484 نوبت مراجعه به وبگاه درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد
با توجه به امکان  درخواست همکاری استاد یاری آموزشی و پژوهشی برای  دانشجویان برجسته درس ، در صورت داشتن شرایط میتوانید برای  استادیاری دروس  به مدرس درس با ارسال رایانامه اعلام آمادگی نمایند

  1396-05-01 July 23, 2017 08:42 AM  
بدینوسیله از زحمات فراوان دستیاران کوشای این درس خانمها
موسوی ، حمیدی زاده و یزدیان
قدردانی میشود
و نظر یکی از دانشجویان قدرشناس این درس که با رایانامه ارسال شده  در پایان درج میگردد
ترمی که گذشت من با شما درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی را گذراندم
خواستم در انتها  بابت زحمت هایی که کشیدید و تلاش هایی که شما و دستیارانتون برای ایجاد روش های جدید تدریس و ارزیابی داشتید، تشکر بکنم.
یک انتقادی که بنظرم اومد این بود که من جز کسانی بودم که با اینکه نمره کارسوق هایم خوب نبود ولی موافق این سیستم و روش، بودم و هستم، ولی بعضا سوالات موجود در کارسوق ها از مطالب تدریس شده در همان جلسه بود و یا زمانش متناسب نبود. ولی کلیت قضیه بنظرم خوب بود.
همچنین پشتکار و زحمت دستیاران این درس بسیار زیاد بود. به شخصه بعد از بررسی 9 بار اسلاید و 7 بار مقاله ام توسط دستیار مربوطه، که در هر بررسی هم بطور کامل و با جزییات ایرادات مشخص میشد، از همت و پشتکارشون و وقتی که برای ما میگذاشتند تعجب کرده بودم.

  1396-05-01 July 23, 2017 08:34 AM  
نمرات نهائی ثبت شده در سامانه آموزش در بخش نمرات اعلام گردید
این نمرات غیر  قابل تغییر است

  1396-05-01 July 23, 2017 08:32 AM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس پس از اعمال اعتراضات وارد
در بخش نمرات اعلام شد

  1396-04-31 July 22, 2017 07:00 PM  
نتیجه بررسی اعتراضات وارده به تصحیح  برگه های امتحانی
نمره مقاله
ایرانپاک 48
نمره میان ترم
فردوسی 65
نمره پایان ترم
فردوسی 76
قربانپور 60
صابریان 61
نمرات نهائی متعاقبا اعلام و  در سامانه آموزش ثبت نهائی خواهد شد

  1396-04-03 June 24, 2017 06:05 PM  
جلسه رویت برگه های امتحانی برگزار و نتایج ان متعاقبا اعلام خواهد شد

  1396-04-03 June 24, 2017 08:56 AM  
نمرات نهائی و ریز آنها ، ارسالی به آموزش در بخش نمرات درج گردید

  1396-04-02 June 23, 2017 12:24 PM  
اعلام نمرات مقالات و اسلایدها و ارزیابی درخت موضوعی مقاله به پایان رسید و همه نمرات مربوطه در بخش نمرات اعلام گردید

  1396-04-01 June 22, 2017 02:02 PM  
مقالات و اسلایدهای دانشجویان در حال تصحیح و اعلام لحظه ای و تدریجی نتایج در بخش نمرات وبگاه درس است

  1396-04-01 June 22, 2017 12:23 PM  
تصحیح برگه های آزمون پایان ترم پایان و همه نمرات در  بخش نمرات اعلام شد

  1396-03-31 June 21, 2017 12:49 PM  
تصحیح برگه های آزمون پایان ترم درس آغاز شد
نمرات این برگه ها به ترتیب تصحیح به شکل لحظه ای در بخش نمرات درج خواهد شد

  1396-03-30 June 20, 2017 12:39 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر  برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1396-03-28 June 18, 2017 02:54 PM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های  تصحیح شده امتحانات
شنبه سوم تیر از ساعت 11 الی 17
اطاق 401 ، طبقه چهارم
آزمایشگاه پژوهش در آموزش مهندسی کامپیوتر
برگه هر دانشجو برای دیدن فقط در اختیار خود او قرار خواهد گرفت

  1396-03-27 June 17, 2017 04:00 PM  
قالب نهائی مقاله درسی در بخش منابع  درج گردید
مقاله نهائی خود را در این قالب بریزید نسخه چاپ شده و منگنه شده کاغذی آنرا در ابتدای جلسه آزمون پایان ترم تحویل دهید
شب قبل از امتحان می بایست نسخه الکترونیکی مقاله در این قالب و مجموعه اسلایدهای نهائی در قالب پرونده
PPT
و تصویر درخت موضوعی مقاله نهائی خود را با رایانامه به نشانه مدرس درس ارسال نمائید
در عنوان موضوع رایانامه نام و شماره دانشجوئی و عبارت مقاله و اسلاید نهائی و درخت موضوعی را درج کنید
تنها اولین نامه ارسالی شما ملاک خواهد بود. نسخ مکرر نفرستید

  1396-03-17 June 07, 2017 04:13 PM  
چهاردهمین و آخرین جلسه درس به شکل جبرانی  برای برگزاری ارائه گروهی داوطلبانه  در زمان مقرر برگزار شد
نمرات این  ارائه در بخش نمرات اعلام شد

  1396-03-13 June 03, 2017 12:13 PM  
نمرات تمرینک چهارم و نمرات نهائی کارسوق چهارم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-03-10 May 31, 2017 02:44 PM  
ارائه های نمایشی
گوش شنوا زيربناي مهارت ارتباط آموزشی
کار گروهی-مذاکره-فشارروانی-امتحان
مدیریت زمان
را در بخش منابع بخوانید

  1396-03-10 May 31, 2017 02:33 PM  
سیزدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه دو سخنرانی با قیمانده از مرحله دوم سخنرانی های دانشجوئی انجام گردید که نمرات آن در بخش نمرات اعلام گردیده است
غایبین جلسه
شعبانی
فردوسی
رضوی محسنی
غلام زاده
کلاتی
ایرانپاک
گتمیری
عباسی

  1396-03-06 May 27, 2017 06:23 PM  
نمرات تمرینک سوم و نمرات نهائی کارسوق سوم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-03-03 May 24, 2017 04:02 PM  
ارائه هایی نمایشی در زمینه های کارگروهی ، مذاکره ، و ارتباط موثر را در بخش منابع بخوانید
در این جلسه یک سخنرانی از مرحله دوم سخنرانی های دانشجوئی انجام ودیگری به هفته آینده موکول گردید که نمره سخنرانی انجام شده  در بخش نمرات اعلام گردیده است

  1396-03-03 May 24, 2017 03:46 PM  
دوازدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه ارزشیابی درس انجام شد

  1396-02-30 May 20, 2017 07:38 PM  
نمرات تمرینک دوم و نمرات نهائی کارسوق دوم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-02-30 May 20, 2017 07:21 PM  
نمرات نهائی آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-02-30 May 20, 2017 02:54 PM  
برگه های آزمون میان ترم در حال تصحیح و اعلام تدریجی نمرات در بخش نمرات است

  1396-02-27 May 17, 2017 04:41 PM  
یازدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه دو سخنرانی از مرحله دوم سخنرانی های دانشجوئی انجام گردید که نمرات آن در بخش نمرات اعلام گردیده است
غایبین جلسه
شعبانی
کلاتی
گتمیری
عباسی
ایرانپاک
غایببین در جلسات باقیمانده کلاس که شامل مطالب خارج کتاب درسی است  حاضر شوند

  1396-02-24 May 14, 2017 01:33 AM  
نمره تمرینک یکم و نمرات نهائی کارسوق
یکم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-02-20 May 10, 2017 03:08 PM  
ارائه ای نمایشی از مشخصات ارائه گروهی چهار وجهی و نحوه ارزیابی آنرا از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1396-02-20 May 10, 2017 03:00 PM  
دانشجویان داوطلب ارائه گروهی لطفا سخنرانی همینگ را در نشانی زیر ببینید

www.dideo.ir/v/yt/a1zDuOPkMSw

  1396-02-20 May 10, 2017 02:57 PM  
دهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه دو سخنرانی از مرحله دوم سخنرانی های دانشجوئی انجام گردید که نمرات آن در بخش نمرات اعلام گردیده است

  1396-02-20 May 10, 2017 11:51 AM  
نمرات امتحانک چهارم کارسوق چهارم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-02-20 May 10, 2017 07:41 AM  
صورت تمرینک چهارم کارسوق چهار را از بخش تمرینات بردارید

  1396-02-15 May 05, 2017 01:13 PM  
نمرات امتحانک سوم کارسوق سوم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-02-20 May 10, 2017 02:57 PM  
نهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کارسوق چهارم درس  برگزار و در امتحانک آن 20 نفر شرکت نمودند

  1396-02-13 May 03, 2017 09:37 AM  
صورت تمرینک سوم کارسوق سه را از بخش تمرینات بردارید

  1396-02-13 May 03, 2017 09:41 AM  
با توجه به نتایج دو نفر باقیمانده برای ارائه مقدماتی به شرح زیر
گتمیری 126
شعبانی صفر :به علت غیبت
آخرین گروه سخنرانان مرحله نهائی به شرح زیر معین شدند
دهم خرداد ماه : صابریان و شیرزادیان

  1396-02-10 April 30, 2017 11:51 PM  
به عنوان منبع برای ارائه گروهی فیلم زیر را ببینید
احتمالا اغلب دوستان، دیوید پترسون، استاد دانشگاه برکلی را می شناسند و نیازی به معرفی ندارد. مفاهیم و فناوریهای اکنون جاافتاده ای مثل RISC و RAID حاصل تفکر، پژوهشها، و فعالیتهای ایشان و دانشجویانشان بوده و با نام ایشان شناخته می شوند.  ایشان سال ۲۰۱۶ پس از ۴۰ سال کار در آن دانشگاه خود را بازنشسته کرد. به همان مناسبت مراسمی در آن دانشگاه برای ایشان برگزار شد و ایشان هم طبق رسم جالبی که گذاشته اند، حاصل تجربیاتش را در یک سخنرانی با عنوان عمومی  View from the Top: Last Lecture of ... برای استفاده ی اعضای جوانتر با عنوان How to Be a Bad Professor ارایه نمود. این سخنرانی برای بنده خیلی آموزنده بود. گفتم شاید برای دیگر دوستان هم ارزشمند باشد. فایل سخنرانی   در نشانی زیر در دسترس است: (حدود ۱ گیگابایت. از داخل دانشگاه و با غیرفعال کردن VPN شریف فایل را بردارید)
ftp://ftp.sharif.ir/OpenData/CE/Top_ProfessorDavidPatterson.mp4
زیر نویس فارسی این فیلم بخش منابع در دسترس است
فیلم را با
KMP
ببینید

  1396-02-10 April 30, 2017 11:37 PM  
تصویر روی جلد و مشخصات دو کتاب برای استفاده در ارائه گروهی
را در بخش منابع ببینید

  1396-02-10 April 30, 2017 11:34 PM  
گروه سوم داوطلب انجام کار اضافی داوطلبانه ارائه گروهی با اعضای زیر تشکیل گردید
نگین مجیدی
میلاد رضوی محسنی
فائزه قربانپور
محمدجواد شعبانی

  1396-02-09 April 29, 2017 05:19 PM  
نمونه ای از یک مقاله دبستانی را در بخش منابع بخوانید

  1396-02-09 April 29, 2017 05:18 PM  
مدل امتیازدهی و نقد اسلایدهای ارائه شفاهی دانشجوئی
را دربخش منابع ببینید

  1396-02-09 April 29, 2017 05:10 PM  
الگوی نقد و نحوه امتیاز دهی به پیش نویس مقاله ارائه شفاهی را در بخش منابع ببینید

  1396-02-09 April 29, 2017 05:08 PM  
مقاله ای در مورد مقاله نویسی و آماده سازی ارائه نمایشی برای عرضه آن
را در بخش منابع بخوانید

  1396-02-09 April 29, 2017 05:07 PM  
راهنمائی برای نوشتن مقاله
را در بخش منابع بخوانید

  1396-02-09 April 29, 2017 05:00 PM  
نمونهای از یک مقاله و اسلایدهای قابل قبول آن برای این درس
را در بخش منابع ببینید

  1396-02-09 April 29, 2017 04:46 PM  
برای برگزاری کارسوق چهارم و پایانی درس و حضور در امتحانک چهارم با موضوع گزارش و پایان نامه نویسی آماده شوید
ارائه ای نمایشی در باره پایان نامه نویسی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1396-02-09 April 29, 2017 04:46 PM  
برای برگزاری کارسوق چهارم و پایانی درس و حضور در امتحانک چهارم با موضوع گزارش و پایان نامه نویسی آماده شوید
متنی در باره گزارش نویسی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها  بخوانید

  1396-02-06 April 26, 2017 04:27 PM  
نمرات امتحانک دوم کارسوق دوم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-02-06 April 26, 2017 04:18 PM  
گروه دوم داوطلب ارائه گروهی با اعضای زیر تشکیل گردید
محمدحسین ایرانپاک ،علی گرجی، حسین کشاورز و امیرعلی گتمیری
دانشجویانی که به سخنرانی مرحله نهائی راه نمی یابند برای جبران دو راه حل دارند
1- تشکیل و اعلام حضور داوطلبانه برای ارائه گروهی
2-ارسال مکرر مقاله و اسلاید و اصلاح مکرر آن و اخذ نمره الف (بین 90 تا 100 ) و محاسبه 5نمره ارائه شفاهی و مقاله و اسلاید بر مبنای این نمره

  1396-02-06 April 26, 2017 04:12 PM  
نهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کارسوق سوم درس  برگزار و در امتحانک آن 20 نفر شرکت نمودند
غایبین عبارتند از
رزاقی
شهرکی پور
بهنام نیا
بناشوشتری
سکالش فر
قاسملو

  1396-02-05 April 25, 2017 09:03 AM  
اسامی دانشجویانی که تاکنون به مرحله دوم سخنرانی ها راه یافته اند و زمان سخنرانی آنها به شرح زیر است
شرط حضور این گروه ارسال پیشاپیش پیش نویس مقاله و اسلایدهای اصلاح شده به استادیاران درس  کسب تایید آنان است
سیزده اردیبهشت : رضوی
بیست اردیبهشت : زینالی و عباسی
بیست و هفت اردیبهشت : قربانپور و منتجبی
سوم خرداد : کشاورز و تاجداری

  1396-02-05 April 25, 2017 08:59 AM  
نمرات سخنرانی مرحله اول که تا کنون انجام شده در بخش نمرات اعلام  شد. تا کنون ۲۴ سخنرانی از ۲۶ سخنرانی انجام گرفته است که ۱۶ سخنران سخنرانی کردند و ۸ نفر غایب بودند. از ۸ نفر غایب  با ادله نسبتا موجه برای آقایان شعبانی و گتمیری ، تاریخ ۱۲ اردیبهشت سخنرانی با کسر ۱۰ درصد نمره گذاشته شده است و به سایر ۶ نفر فرصت داده شده است که موضوع خود را اعلام کنند و برای سخنرانی با کسر نصف نمره داوطلب شوند. اسامی غایبین به شرح زیر است:
رزاقی، شهرکی‌پور، بناشوشتری، بهنام‌نیا، سکالش‌فر و قاسملو
برای سخنرانی مرحله دوم به شرط ارائه پیش نویس مقاله و اسلایدهای اصلاح شده به استادیاران
افرا زیر از بین بیشترین نمرات در تاریخ های مشخص برگزیده شده اند که باید برای این ارائه ها آماده شوند
آقای رضوی به عنوان سخنران داوطلب مرحله اول به مرحله دوم راه یافته است
برای سخنرانی روز آخر مرحله دوم در دهم خرداد پس از برگزاری سخنرانی های باقیمانده با توجه به امتیازات اخذ شده و امتیاز دانشجویان انتخاب نشده برای مرحله دوم دو نفر انتخاب و به زودی اسامی آنها اعلام خواهد شد

  1396-02-04 April 24, 2017 04:07 PM  
ارائه هائی نمایشی در باره نحوه آماده کردن اسلایدهای ارائه را در بخش منابع بخوانید

  1396-02-04 April 24, 2017 04:04 PM  
ارائه نمایشی کارسوقی در باره نحوه نوشتن شرح حال تخصصی را در قسمت منابع بخوانید

  1396-02-04 April 24, 2017 03:57 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها و خواندن مطالبی در باره نگارش نامه اداری و چکیده نویسی برای انجام کارسوق سوم درس آماده شوید

  1396-02-02 April 22, 2017 04:16 PM  
اولین گروه برای ارائه گروهی داوطلبانه به اسامی زیر تشکیل گردید
این ارائه برای افراد داوطلب اختیاری بوده و بیشینه دو نمره برای هر عضو گروه را دارد
موضوع ارائه گروهی در برتامه درس در وبگاه درس اعلام شده است

  1396-02-02 April 22, 2017 04:14 PM  
نمرات امتحانک یکم از کارسوق یکم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-01-30 April 19, 2017 03:12 PM  
هشتمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه آزمون میان ترم درس برگزار و در امتحانک آن 20 نفر شرکت نمودند
غایبین عبارتند از
رزاقی
شهرکی پور
مجیدی
بناشوشتری
سکالش فر
قاسملو

  1396-01-23 April 12, 2017 02:53 PM  
دو مجموعه ارائه  نمایشی دو مدرس دانشگاهی از کتاب درسی را
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید و خود را برای مطالعه مفصل کتاب درسی و آزمون میان ترم در هفته آینده آماده کنید

  1396-01-23 April 12, 2017 02:47 PM  
هفتمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کارسوق دوم درس برگزار و در امتحانک آن 21 نفر شرکت نمودند
غایبین که از انجام تمرینک دوم هم به علت عدم شرکت در امتحانک دوم  محروم میگردند عبارتند از
سکالش فر
بناشوشتری
بهنام نیا
قاسملو
ایرانپاک

  1396-01-23 April 12, 2017 09:29 AM  
ارائه نمایشی تولید محتوا برای نوشتن مقاله را جهت آمادگی برای انجام امتحانک دوم در بخش منابع بخوانید

  1396-01-23 April 12, 2017 09:28 AM  
برای توجیه نوشتن تمرینات درس به شکل دستخط
ارائه نمایشی خط  شخصیت را در بخش منابع بخوانید

  1396-01-23 April 12, 2017 08:07 AM  
برنامه زمان بندی ارائه های مقدماتی دانشجوئی که قبل از نوروز در پیازا اعلام شده بود
مجددا در بخش منابع وبگاه درس یادآوری میشود
در مور این ارائه ها و برنامه ها لطفا برای مدرس درس رایانامه نفرستید
با استادیاران درس تماس بگیرید
نشانی رایانامه های استادیاران درس که در بخش سیلابس وبگاه درس موجود است به شرح زیر است
موسوی,  e-mail: mina.moosavi7@gmail.com
یزدیان,  e-mail: yazdian96@gmail.com
حمیدی زاده,  e-mail: atia7hamidizadeh@gmail.com
رایانامه ها را با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی و اسم درس بفرستید و گرنه خوانده نمیشود

  1396-01-16 April 05, 2017 03:57 PM  
دو ارائه نمایشی در مورد انواع گردهمائی ها و انواع زبانها را در بخش منابع ببینید

  1396-01-16 April 05, 2017 03:52 PM  
ششمین جلسه درس و اولین جلسه  در سال جدید در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کارسق اول درس برگزار و در امتحانک آن 23 نفر شرکت نمودند
غایبین که از انجام تمرینک یکم هم به علت عدم شرکت در امتحانک و عدم ثبت موضوع سخنرانی و موضوع جایگزین محروم میگردند عبارتند از
شهرکی پور
بناشوشتری
بهنام نیا
این غایبین چنانچه بخواهند در کارسوق های بعدی شرکت کنند لازم است موضوعات سخنرانی و موضوع جایگزین منتخب خود را در اسرع وقت در وبگاه درس ثبت کنند
خانم کلاتی که بدون ثبت موضع جایگزین در امتحانک یکم شرکت کردند چنانچه موضوع جایگزین خود را در وبگاه درس در اسرع وقت ثبت کنند با 30 در صد جریمه کاهش نمره امتحانک یکم میتوانند تمرینک یکم را انجام دهند

  1396-01-15 April 04, 2017 07:39 PM  
دانشجویان زیر که موضوعات ارائه یا جایگزین خود را هنوز اعلام نکرده اند تا فردا قبل از شروع کلاس برای اینکار فرصت دارند
دقت کنید موضوع ارائه شما باید در بین دانشجویان غیر تکراری باشد یعنی قبلا انتخاب نشده باشد
قربانپور و گرجی دو موضوع انتخاب کرده اند .موضوع نهائی را اعلام کنند
دانشجویانی که هنوز موضوع ارائه خود را در وبگاه درس ثبت نکرده اند
رزاقی
شهرکی پور
بناشوشتری
بهنام نیا
دانشجویانی که هنوز موضوع جایگزین خود را ثبت نکرده اند
رزاقی
شهرکی پور
بنا شوشتری
کلاتی
بهنام نیا

  1396-01-15 April 04, 2017 07:21 PM  
موضوع جایگزین
زمینه ای خواهد بود که در کارسوق های درس بر مبنای آن پرسش هائی را باید پاسخ و فعالیت هائی را انجام دهید یعنی موضوع امتحانک های کارسوق ها خواهد بود
در تمرینک های کارسوق ها سوالات و تمرینات امتحانک را در مورد موضوع اصلی سخنرانی خود انجام خواهید داد و خطاهای امتحانک را تصحیح خواهید کرد
اگر تاکنون در بخش قسمت مباحثه وبگاه درس موضوع جایگزین خود را  انتخاب و اعلام و ثبت نکرده اید
قبل از انجان کارسوق یکم حتما این کار را انجام دهید بدون این انتخاب و اعلام درج آن در
بخش مباحثه وبگاه درس قادر و مجاز به شرکت در امتحانک کارسوق یکم نخواهید بود
موضوع جایگزین را در زمینه رشته خود انتخاب و موضوعی را اعلام کنید که بیشترین اطلاع یا اشراف یا مطالعه را در مورد آن دارید

  1396-01-15 April 04, 2017 07:14 PM  
سخنرانی شفاهی و ارزیابی آن
موضوع مطالب  درسی آخرین جلسه کلاس در سال گذشته را در بخش منابع مطالعه کنید

  1396-01-15 April 04, 2017 07:00 PM  
الگوی جیدید ارزیابی سخنرانی های دانشجوئی پیشنهادی استادیاران درس
در در بخش منابع ببینید

  1396-01-15 April 04, 2017 06:56 PM  
ارائه هائی در مورد تولید مبتنی بر مدل محتواهای پژوهشی
را در بخش منابع بخوانید و برای کارسوق یکم آماده شوید

  1396-01-15 April 04, 2017 06:44 PM  
ضمن تبریک آغاز سال نو
به اطلاع میرسد
با عدم اجرای کارسوق یکم در جلسه پایانی کلاس درس در سال گذشته
اجرای این کارسوق و به اولین جلسه سال جدید موکول گردید که فردا برگزار خواهد شد
به تقاضای دانشجویان زمان امتحان میان ترم درس نیز از 23 فروردین به 30 فروردین منتقل شد
برنامه درس و زمان بندی اجرای آن براین مبنا مورد بازبینی قرار گرفت و نسخه اصلاح شده آن اینک در بخش منابع وبگاه درس قرار دارد

  1395-12-25 March 15, 2017 03:41 PM  
پنجمین جلسه درس و جلسه پایانی در سال جاری در زمان مقرر برگزار گردید
غاتبین
شعبانی زهرائی
رزاقی
شهرکی پور
صابریان
قربانپور
منتجبی
بنا شوشتری
جعفر غلام زاده
کلاتی
شکوهی نیا
کشاورز
شیرزادیان
گتمیری
قاسملو
گرجی
تاجداری

  1395-12-23 March 13, 2017 04:39 PM  
با نظر اکثریت دانشجویان در آخرین جلسه کلاس درس در ترم جاری کارسوق یکم برگزار نخواهد شد
اما کلاس درس در چهارشنبه 25 اسفند برگزار و علاوه بر مطالب درسی ، ارائه سخنرانان داوطلب جهت یادگیری سایرین ارائه و با تحلیل مدل نقد  مورد ارزیابی مدرس درس قرار خواهد گرفت
ارائه گروهی داوطلبانه برگزار خواهد شد که فرصتی برای جبران نمره از دست رفته دانشجویانی خواهد بود که به مرحله دوم سخنرانی ها راه نیافته اند

  1395-12-18 March 08, 2017 03:49 PM  
چهارمین جلسه درس برگزار گردید

  1395-12-16 March 06, 2017 03:36 PM  
با اتمام مرحله ای محتوای وبگاه درس از هم اکنون میتوانید پرسش های اضطرای خود را از طریق اطاق مباحثه وبگاه درس
Discussion Area
با مدرس درس مطرح نمائید

  1395-12-16 March 06, 2017 03:00 PM  
نشانی وبگاه های پیشین این درس توسط همین مدرس در هجده نوبت اجرای پیشین
در بخش پیوندها درج شد

  1395-12-16 March 06, 2017 02:28 PM  
دانشجویان زیر موضوع مقله خود را اعلام نمائید
شعبانی
اشکان
شهرکی پور
بناشوشتری
کلاتی
بهنام نیا

  1395-12-14 March 04, 2017 01:51 PM  
برنامه درس در طول ترم و زمان بندی اجرای آن در بخش منابع اعلام شد

  1395-12-11 March 01, 2017 02:07 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-12-07 February 25, 2017 07:44 PM  
مقدمات درس و خلاصه ای از آنچه را که در کلاس شنیده اید را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مرور کنید

  1395-12-04 February 22, 2017 02:30 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-11-30 February 18, 2017 01:17 PM  
با پوزش از عدم برگزاری کلاس درس در هفته گذشته به علت بیماری
کلاس درس در هفته جاری در زمان مقرر برگزار خواهد شد
جلسه جبرانی جلسه برگزار نشده در هفته جبرانی پایان ترم در روز چهارشنبه 17 خرداد 96 برگزار خواهد شد

  1395-11-20 February 08, 2017 02:53 PM  
محل و زمان تشکیل کلاسهای حل تمرین درس شنبه الی سه شنبه از ساعت 12:15 الی 13:15 در اطاق 402 طبقه چهارم می باشد

  1395-11-20 February 08, 2017 02:34 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-11-17 February 05, 2017 01:37 PM  
زمان آزمون های میان ترم و پایان ترم درس را در بخش تقویم وبگاه درس بببینید

  1395-11-16 February 04, 2017 07:29 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی
در ترم دوم سال تحصیلی 96-95
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز چهارشنبه 20 بهمن ماه برگزار خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Wednesday 13 - 15
Room: 101

 This website is visited 6509 times since February 2017. Updated Sunday 2017-07-23 08:44