Database Design 40384 
  CE Department- Sharif University of Technology 95-96-2 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1396-04-26 July 17, 2017 10:32 AM  

ریزنمرات ونمرات نهایی
ریزنمرات و نمره نهایی خود را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.
به توضیحات ارایه شده در ذیل صفحه نمرات توجه نمایید.
نمرات بر اساس اعتراضهای انجام شده و عدم لحاظ نمودن تاخیر یک روزه در ارسال تمرین چهارم بروز شد.

  1396-04-25 July 16, 2017 06:16 PM  

به اعتراضات امتحان پایان ترم رسیدگی شد و نمره خانم خانعلی زاده و آقای زینالی تغییر یافت.

  1396-04-20 July 11, 2017 08:00 PM  

نمرات پایان ترم
نمرات پایان ترم خود را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.
جهت رویت برگه های خود می توانید حداکثر تا روز شنبه ۲۴ تیر به آقای ضیایی در آزمایشگاه امنیت داده و شبکه واقع در طبقه ۵ (درب شیشه ای) مراجعه نمایید.
توضیح اینکه احتمالا رسیدگی به اعتراضات بعد از ثبت موقت نمرات در سیستم آموزش انجام می شود و در صورت تغییر نمره، در سیستم آموزش تا پیش از نهایی سازی نمرات اصلاح خواهد شد.

  1396-04-20 July 11, 2017 03:44 PM  

به اعتراضات میان ترم رسیدگی شد و نمره آقایان لطفی و شکرفروش به ترتیب به ۲۳.۷۵ و ۲۲ تغییر یافت.

  1396-03-02 May 23, 2017 10:35 PM  

نمرات میان ترم
نمرات میان ترم خود را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.
جهت رویت برگه های خود می توانید حداکثر تا روز دوشنبه ۸ خرداد به آقای ضیایی در آزمایشگاه امنیت داده و شبکه واقع در طبقه ۵ (درب شیشه ای) مراجعه نمایید.

  1396-02-16 May 06, 2017 07:47 AM  

یادداشتهای تکمیلی
یادداشتهای تکمیلی حاوی مطالبی تکمیلی در خصوص درس و مثالهایی از بخشهای مختلف نظری درس در سایت بارگذاری شد.

  1396-02-12 May 02, 2017 03:54 PM  

فیلمهای آموزشی درس
جهت دسترسی به فیلمهای آموزشی درس (که در سال گذشته ضبط شده) می توانید به سایت درس افزار آزاد شریف به آدرس زیر مراجعه نمایید.
http://ocw.sharif.edu/course/id/120

  1396-01-31 April 20, 2017 10:10 PM  
بازخوردهای فاز اول و مستند فاز دوم پروژه روی صفحه درس در سایت کوئرا قرار گرفت

  1396-02-11 May 01, 2017 10:28 AM  

امتحان میان ترم
بر اساس توافق صورت گرفته در کلاس، امتحان میان ترم درس طراحی پایگاه داده ها روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می گردد. در این امتحان کلیه مباحث مطرح شده در کلاس تا پایان مبحث معماری پایگاه داده ها (اسلایدهای سری ۵) پوشش داده خواهد شد.
مکان امتحان: اتاقهای ۱۰۲ و ۱۰۳ دانشکده

  1396-01-07 March 27, 2017 11:20 AM  
تمرین دوم و فاز اول پروژه روی صفحه درس در کوئرا قرار گرفت.

  1395-12-24 March 14, 2017 08:49 PM  
مهلت ارسال پاسخ تمرین اول تا 5 فروردین تمدید شد.

  1395-12-24 March 14, 2017 09:03 PM  
صفحه کوئرا درس ایجاد شد.
لینک صفحه: https://quera.ir/overview/add_to_course/course/951
رمز غبور: dAt4B562
لازم به ذکر است که پاسخ تمرینات خود را روی صفحه کوئرا آپلود نمایید و از ارسال آنها به ایمیلی که پیش از این ذکر شده بود، خودداری کنید.

  1395-12-24 March 14, 2017 08:26 PM  
تمرین اول روی سایت درس در قسمت تمرین ها قرار گرفت.

  1395-12-08 February 26, 2017 07:36 AM  

کتابهای مرجع درس به صورت موقت (برای دو هفته) از اینجا قابل دستیابی است. گذرواژه فایل، آدرس ایمیل بنده است.

  1395-11-18 February 06, 2017 09:20 PM  

شروع ترم جدید تحصیلی مبارک!

Instructor:
Morteza Amini
(amini [AT] sharif)

3 Units
Sun-Tue 9.00 - 10.30
Room: 101
















 This website is visited 27 times since February 2017. Updated Monday 2017-07-17 10:32