Information Technology 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 95-96 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1396-05-04 July 26, 2017 06:12 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان و استادیاران ساعی این درس
بابت 2615 نوبت مراجعه به وبگاه درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1396-05-04 July 26, 2017 06:10 PM  
نمرات نهائی ثبت شده در سامانه آموزش در بخش نمرات اعلام گردید
این نمرات غیر  قابل تغییر است

  1396-05-01 July 23, 2017 12:20 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس در  بخش نمرات اعلام شد

  1396-04-31 July 22, 2017 07:04 PM  
نتیجه بررسی اعتراضات وارده به تصحیح  برگه های امتحانی
نمره میان ترم
دلبری 71
صدرنژاد 75.5
فتحی  76.5
آ زمون  TG
متحده  52
مویدی  41
بهروز  70
صدرنژاد  56
لباف  58
نمرات نهائی متعاقبا اعلام و  در سامانه آموزش ثبت نهائی خواهد شد

  1396-04-03 June 24, 2017 06:32 PM  
نمرات تمرین سوم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-04-03 June 24, 2017 06:05 PM  
جلسه رویت برگه های امتحانی برگزار و نتایج ان متعاقبا اعلام خواهد شد

  1396-03-28 June 18, 2017 02:56 PM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های  تصحیح شده امتحانات
شنبه سوم تیر از ساعت 11 الی 17
اطاق 401 ، طبقه چهارم
آزمایشگاه پژوهش در آموزش مهندسی کامپیوتر
برگه هر دانشجو برای دیدن فقط در اختیار خود او قرار خواهد گرفت

  1396-03-27 June 17, 2017 03:20 PM  
نمرات تمرین دوم فا در بخش نمرات اعلام شد

  1396-03-26 June 16, 2017 11:47 PM  
نمرات نهائی آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1396-03-26 June 16, 2017 09:57 AM  
تصحیح برگه های آزمون پایان ترم درس آغاز شد
نمرات این برگه ها به ترتیب تصحیح به شکل لحظه ای در بخش نمرات درج خواهد شد

  1396-03-24 June 14, 2017 12:55 PM  
نمرات تمرین یکم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1396-03-22 June 12, 2017 04:46 PM  
نمرات آزمون سواد فناوری اطلاعات در بخش نمرات اعلام شد

  1396-03-24 June 14, 2017 12:56 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر  دیروز برگزار گردید
نتایج تصحیح برگه های این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد
به علت نزدیکی زمان برگزاری امتحانک دوم درس و آزمون پایان ترم درس ،این امتحانک برگزار نگردید و نمره آن به نمره آزمون پایان ترم
اضافه خواهد شد

  1396-03-16 June 06, 2017 06:30 PM  
بیست و ششمین و آخرین جلسه درس به شکل جبرانی  با حل پرسشهای آزمون میان ترم و اتمام فصول کتاب درسی در زمان مقرر برگزار شد
غایبین
یوسفی
حسین پور
جهان آرا
حکاک
کوچک زاده
واحدی فرد
ترابی
طلوعی
منشی زاده
موسی رضا

  1396-03-09 May 30, 2017 04:58 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد

  1396-03-08 May 29, 2017 08:01 PM  
برای مطالعه شخصی فراتر از برنامه کلاسی دانشجویان علاقمند در زمینه آمارهای فاوا در جهان
دو کتاب از انتشارات بانک جهانی در بخش منابع قرار داده شد

  1396-03-08 May 29, 2017 07:59 PM  
صورت تمرین سوم در بخش تمرینات و پیوست های آن در بخش منابع قرار گرفت

  1396-03-07 May 28, 2017 05:09 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد

  1396-03-07 May 28, 2017 08:25 AM  
نمرات نهائی آزمون میان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1396-03-06 May 27, 2017 05:43 PM  
هم زمان با نهائی شدن نمرات آزمون میان ترم درس این نمرات به تدریج در بخش نمرات اعلام خواهد شد

  1396-03-02 May 23, 2017 07:20 PM  
یادآوری بسیار مهم
فراموش نکنید
امتحان TG فردا (چهارشنبه) ساعت 16:30 برگزار خواهد شد.
محل امتحان کلاس 101

  1396-03-02 May 23, 2017 06:58 PM  
موضوعی برای مطالعه و پرسش سوم
پلیس اینترنتی

  1396-03-02 May 23, 2017 06:57 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد

  1396-02-31 May 21, 2017 07:27 PM  
موضوعی برای مطالعه و پرسش دوم
رای گیری الکترونیکی
با مثالی در نشانی درج شده در بخش پیوندها
و نوشته مختصری در بخش منابع

  1396-03-02 May 23, 2017 07:56 PM  
یست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد
ارزشیابی درس انجام گردید
غایبین
یوسفی
حسین پور
جهان آرا
ترابی
زرگر زاده
شجاعی
طلوعی
لباف
نجیمی
تاجداری
زمانی

  1396-02-31 May 21, 2017 07:25 PM  
موضوعی برای مطالعه و پرسش یکم
باج افزار سیصد بیت کوینی
با مثالی دیگر در بخش منابع

  1396-02-26 May 16, 2017 05:52 PM  
بیست و یکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد
غایبین
یوسفی
ایرانی
حمیدی زاده
حسین پور
شعبانی
علی پور
جهان آرا
حکاک
واحدی فرد
ترابی
دلبری
سقائی
صابری
طلوعی
قباخلو
موسی رضا
مویدی
عیسائی

  1396-02-24 May 14, 2017 05:36 PM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد

  1396-02-24 May 14, 2017 05:35 PM  
زمان تحویل پاسخ های تمرین دوم درس تا روز چهارشنبه 27 اردیبهشت بین ساعت 15 الی 16 به شکل نسخه چاپ شده پاسخ رایانه ای تمدید گردید
تحویل دهندگان  پاسخ ها به شکل نسخه چاپ شده پرونده رایانه ای باید همزمان این پرونده الکترونیکی پاسخ ها را با رایانامه به استادیار ارشد درس آقای نعیمیان  در قالب پرونده ورد ارسال کنند

  1396-02-19 May 09, 2017 05:37 PM  
زمان و محل آزمون فصول سواد رایانه ای کتاب درسی
شش فصل
TG
اعلام شد
در پیاتزا این مشخصات را پیگیری کنید
چهارشنبه سوم خرداد ساعت 16:30 اطاق 101
در کلاس رفع اشکال استادیاران حتما شرکت کنید بویژه دانشجویانی که در کلاسهای استادیاران در مورد این فصول غایب بوده اند

  1396-02-19 May 09, 2017 05:27 PM  
نوزدهمین جلسه درس در زمان مقرربرگزار شد
غایبین
یوسفی
حسین پور
علی پور
جهان آرا
حکاک
ترابی
طلوعی
قباخلو
مویدی
عیسایی
کاملی
زمانی

  1396-02-17 May 07, 2017 05:32 PM  
هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد

  1396-02-17 May 07, 2017 05:32 PM  
هفدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد

  1396-02-10 April 30, 2017 06:29 PM  
شانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
ایرانی
عباسی
بهارلوئی
حسین پور
علی پور
جهان آرا
طلوعی
کاملی

  1396-02-08 April 28, 2017 11:19 AM  
برای تسهیل کار دانشجویان در حل تمرین دوم
نسخه الکترونیکی
مجموعه قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
در بخش منابع قرار گرفت

  1396-02-06 April 26, 2017 05:50 PM  
صورت تمرین دوم درس در بخش تمرینات قرار گرفت
پیوست های تمرین دوم را از نشانی درج شده در بخش پیوندهای وبگاه درس بردارید
مهلت تحویل تا 25 اردیبهشت

  1396-02-03 April 23, 2017 05:26 PM  
پانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-02-02 April 22, 2017 07:05 PM  
نمرات امتحانک یکم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1396-02-02 April 22, 2017 04:26 PM  
دوشنبه ساعت 15 در اطاق من تمرین یکم به شکل بهم پیوسته و  دست نویس شامل همه سوالات و جوابها به ترتیب تحویل داده شود

  1396-01-29 April 18, 2017 05:53 PM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار  شد

  1396-01-28 April 17, 2017 03:10 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر در 27 فرورین برگزار
و طی آن آزمون میان ترم درس گرفته شد
غایبین
عباسی
طلوعی
قباخلو

  1396-01-28 April 17, 2017 03:08 PM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر در 20 فرورین برگزار گردید

  1396-01-27 April 16, 2017 12:57 PM  
امتحانک یکم درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
طلوعی
منشی زاده

  1396-01-15 April 04, 2017 05:49 PM  
یازدهمین جلسه درس و اولین جلسه در سال جدید در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-01-15 April 04, 2017 02:06 AM  
با تبریک آغاز سال نو
صورت تمرینک یکم درس در بخش منابع قرار گرفت
زمان تحویل پاسخ دست نویس انفرادی تمرینک یکم
چهارم اردیبهشت

  1395-12-24 March 14, 2017 10:11 PM  
دهمین جلسه درس و جلسه پایانی در سال جاری در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
یوسفی
ایرانی
عباسی
حسین پور
شعباتی
علی پور
منتجبی
جهان آرا
حکاک
کوچک زاده
ترابی
شجاعی
طلوعی
منشی زاده
مویدی
کاملی
زمانی

  1395-12-22 March 12, 2017 06:13 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
یوسفی
ایرانی
حسین پور
شعبانی
جهان آرا
ایرانپاک
ترابی
سقائی
شجاعی
قباخلو
مویدی
زمانی

سه شنبه این  هفته جلسه پایانی درس در سال جاری در زمان مقرر برگزار خواهد شد

  1395-12-17 March 07, 2017 05:05 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-12-16 March 06, 2017 03:35 PM  
با اتمام مرحله ای محتوای وبگاه درس از هم اکنون میتوانید پرسش های اضطرای خود را از طریق اطاق مباحثه وبگاه درس
Discussion Area
با مدرس درس مطرح نمائید

  1395-12-16 March 06, 2017 03:30 PM  
نشانی وبگاه های پیشین این درس توسط همین مدرس در یازده نوبت اجرای پیشین
در بخش پیوندها درج شد

  1395-12-15 March 05, 2017 06:56 PM  
زمان دریافت صورت و تحویل پاسخ دست نویس سه تمرینک درس در بخش تقویم وبگاه درس اعلام شد

  1395-12-15 March 05, 2017 06:35 PM  
زمان برگزاری امتحانک های درس در بخش تقویم وبگاه اعلام شد

  1395-12-15 March 05, 2017 05:51 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-12-14 March 04, 2017 03:32 PM  
برنامه درس در طول ترم و زمان بندی اجرای آن در بخش منابع اعلام شد

  1395-12-10 February 28, 2017 08:06 PM  
مقدمات درس را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مرور کنید

  1395-12-10 February 28, 2017 05:19 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-12-08 February 26, 2017 05:18 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-12-03 February 21, 2017 05:30 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-12-03 February 21, 2017 01:56 PM  
منابع درسی را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1395-12-01 February 19, 2017 05:32 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-11-30 February 18, 2017 01:16 PM  
با پوزش از عدم برگزاری کلاسهای درس در هفته گذشته به علت بیماری
کلاسهای درس در هفته جاری در زمان مقرر برگزار خواهد شد
جلسات جبرانی جلسات برگزار نشده در هفته جبرانی پایان ترم در روزهای شنبه و سه شنبه 13 و 16 خرداد 96  در محل و ساعات درس برگزار خواهد شد

  1395-11-20 February 08, 2017 02:54 PM  
محل و زمان تشکیل کلاسهای حل تمرین درس شنبه الی چهارشنبه از ساعت 12:15 الی 13:15 در اطاق 402 طبقه چهارم می باشد

  1395-11-20 February 08, 2017 07:07 AM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-11-18 February 06, 2017 12:58 AM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1395-11-17 February 05, 2017 01:41 PM  
زمان آزمون های میان ترم و پایان ترم درس را در بخش تقویم وبگاه درس بببینید

  1395-11-16 February 04, 2017 07:37 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس    فناوری اطلاعات  در ترم دوم 96-95خوش آمدید
به زودی در این صفحات برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 17 بهمن برگزار خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 15:00-16:30
Room: 201

 This website is visited 667 times since February 2017. Updated Wednesday 2017-07-26 18:12