Theory of Cryptography 40675 
  CE Department- Sharif University of Technology 95-96/2 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Resources


Announcments

  1396-04-24 July 15, 2017 01:32 AM  
نمرات امتحان میانترم در منزل و پایان‌ترم در منزل در بخش Grades قرار گرفت.
* همچنین نمرات خام محاسبه شده در فایل Raw.xlsx قرار گرفته است.
* نمرات خام بر اساس فرمول مقابل محاسبه شده است: 2 نمره تمرین، 3 نمره میان‌ترم حضوری، 3 نمره میان‌ترم در منزل، 6 نمره پایان‌ترم حضوری، 6 نمره پایان‌ترم در منزل.
* بر اساس نمراتی که کسب نموده‌اید، نموداری روی نمره خام زده شده و نمره نهایی در EDU وارد شده است.
* طبق تقویم آموزشی دانشگاه، نمرات باید تا 26 تیرماه نهایی شوند. لطفاً در صورت اعتراض تا پایان روز 25 تیر به من ایمیل بزنید. پس از آن نمرات نهایی شده و غیر قابل تغییر خواهند بود.
* با عرض پوزش، به ایمیل‌های درخواست افزایش نمره به دلایلی نظیر عدم مشروطی، مشکلات شخصی، و نظایر آن پاسخ داده نخواهد شد.

  1396-04-16 July 07, 2017 08:35 PM  
نمرات تمارین، امتحان میانترم حضوری و پایان‌نرم حضوری در بخش Grades قرار گرفت.
* در صورت اعتراض به نمرات تمرین صرفاً با TA درس مکاتبه نمایید. (حداکثر تا تاریخ 20 تیرماه)
* برای مشاهده برگه‌هایتان می‌توانید طی روزهای شنبه 17 تا دوشنبه 20 تیرماه به آزمایشگاه امنیت داده و شبکه (طبقه 5 دانشکده کامپیوتر)، آقای ضیائی مراجعه نمایید.
* در صورتی که نمی‌توانید مراجعه حضوری داشته باشید، طی زمان یاد شده به من ایمیل بزنید و دلیل خود را بیان نمایید.

  1396-03-12 June 02, 2017 01:03 AM  
پرسش‌های امتحان پایان‌ترم در منزل روی سایت درس قرار گرفت.
موعد تحویل، ساعت ۲۴ روز 10 تیر می‌باشد و به پاسخ‌هایی که بعد از موعد ارسال شوند، نمره‌ای تعلق نخواهد گرفت.
همچنین دقت نمایید که پاسخ‌ها باید تایپ شوند.

  1396-03-09 May 30, 2017 07:02 PM  
امتحان پایان‌ترم حضوری شامل مباحث:
* درس 8: MAC
* درس 9: Hash
* درس 10: AE

و امتحان پایان‌ترم در منزل شامل:
* درس 7: رمز کلید خصوصی
* درس 11: امضای دیجیتال
خواهد بود.

امتحان پایان‌ترم در منزل ظرف چند روز آینده روی سایت قرار خواهد گرفت، و موعد آن 10 تیر است.

  1396-02-28 May 18, 2017 03:17 PM  
تمرین دوم روی سایت درس قرار گرفت.
موعد تحویل، ساعت ۲۴ روز ۵ خرداد می‌باشد و به تمرین‌هایی که بعد از موعد ارسال شوند، نمره‌ای تعلق نخواهد گرفت.

  1396-02-10 April 30, 2017 07:23 PM  
کوییز از درس هفتم (رمزنگاری کلید خصوصی) روز یکشنبه آینده (17 اردیبهشت) در کلاس درس.
لطفاً برگه‌ای جهت نوشتن پاسخ سوال با خود بیاورید.
لطفاً آخرین نسخه اسلاید را از سایت دریافت نمایید:
TOC-Dousti-07-Private_Key_Encryption-v2.pptm

  1396-01-29 April 18, 2017 07:12 PM  

امتحان میان‌ترم روز پنجشنبه 31 فروردین
ساعت 9 تا 10 - کلاس 202
فقط از اسلایدهای درس 6 و مطالب گفته شده در کلاس مربوط به آن
لطفاً برای امتحان برگه چرکنویس و مداد و پاک‌کن بیاورید.

پس از میان‌ترم، ساعت 10:30 تا 12 یک جلسه جبرانی از کلاس بر گزار می‌شود.

  1396-01-16 April 05, 2017 05:39 AM  
سؤال 3 امتحان میانترم اصلاح شد.

  1396-01-11 March 31, 2017 11:09 PM  
حل تمرین اول روی سایت قرار گرفت.

  1395-12-22 March 12, 2017 03:35 PM  
امتحان Take Home میان‌ترم روی سایت درس قرار گرفت.
موعد تحویل، ساعت 24 روز 18 فروردین است. به ازای هر روز تأخیر 25% از نمره کاسته خواهد شد.

  1395-12-22 March 12, 2017 03:35 PM  
تمرین اول روی سایت درس قرار گرفت.
موعد تحویل، ساعت 24 روز 11 فروردین می‌باشد و به تمرین‌هایی که بعد از موعد ارسال شوند، نمره‌ای تعلق نخواهد گرفت.

  1395-12-16 March 06, 2017 04:43 AM  
سه فیلم آموزشی در مورد مبحث Hypothesis Testing در بخش منابع درس قرار گرفت.

  1395-12-05 February 23, 2017 12:14 AM  
کوییز نخست درس روز سه‌شنبه 10 اسفند

مباحث کوییز:
1. اسلایدهای مبحث سوم (توابع یک‌طرفه) تا آخر اسلاید 24
2. ویرایش دوم کتاب Katz & Lindell از ابتدای فصل 7 (صفحه 241) تا انتهای بخش 7.3.1 (صفحه 250)

  1395-11-27 February 15, 2017 09:46 PM  
امتحان میان‌ترم حضوری در تاریخ پنجشنبه 31 فروردین 96 برگزار خواهد شد.

Instructor:
dousti
(dousti _AT_ CE)

3 Units
Saturday, Tuesday - 15:00 - 16:30
Room: 402

 This website is visited 3928 times since February 2017. Updated Saturday 2017-07-15 01:32