Information Technology Ethics 40347 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall 96-97 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1396-11-16 February 05, 2018 08:24 AM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیار  ساعی   درس آداب فناوری اطلاعات در ترم اول 97-96
بابت 1937 بار مراجعه به وبگاه درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد
با توجه به امکان  درخواست همکاری استاد یاری آموزشی و پژوهشی برای  دانشجویان برجسته درس ، در صورت داشتن شرایط میتوانید برای  استادیاری دروس اعلام آمادگی کنید

  1396-11-09 January 29, 2018 09:30 PM  
نمرات نهائی درس در سامانه آموزش درج گردید

  1396-11-09 January 29, 2018 10:35 AM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس  در بخش نمرات اعلام شد

  1396-11-03 January 23, 2018 04:38 PM  
جلسات دیدن اوراق امتحانی برگزار گردید
نتایج  اعتراضات
نمره جدید امتحانک اول خانم صداقت
63
در وبگاه هم اصلاح شد
نمرات نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد شد

  1396-11-02 January 22, 2018 04:45 PM  
با درخواست وقت  قبلی با رایانامه و اخد تایید مدرس درس
فردا سه شنبه  3 بهمن میتوانید شخصا برای دیدن برگه های تصحیح  شده امتحانات درس آداب فناوری اطلاعات به دفتر مدرس درس مراجعه نمائید
مدت دیدن برگه ها برای هر مراجع 15 دقیقه
بین ساعات 9 تا 12  
حداقل سه بازه زمانی با اولویت پیشنهاد کنید

  1396-11-02 January 22, 2018 09:00 AM  
نمرات تمرین سوم درس در بخش نمرات اعلام شد
متعاقبا نحوه و زمان مراجعه جهت دیدن اوراق امتحانی اعلام خواهد شد

  1396-10-30 January 20, 2018 06:29 PM  
نمرات تمرین دوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1396-10-28 January 18, 2018 06:17 PM  
نمرات پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1396-10-24 January 14, 2018 08:17 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1396-10-10 December 31, 2017 12:17 PM  
ییست وهفتمین و آخرین جلسه درس در زمان مقرر با اتمام مباحث کلاسی و کتاب درسی برگزارگردید
در این جلسه ارائه داوطلبانه آقای صدرنژاد در موضوع بیطرفی شبکه به پایان رسید

  1396-10-03 December 24, 2017 03:08 PM  
بیست و ششمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
به خواست و توافق دانشجویان نمره امتحانک دوم درس گرفته نخواهد شد و نمره آن به نمره آزمون پایان ترم که کتاب باز برگزار خواهد شد اضافه می گردد.

  1396-10-03 December 24, 2017 12:43 PM  
ارائه نمایشی بی طرفی شبکه
در بخش منابع قرار گرفت

  1396-09-28 December 19, 2017 02:34 PM  
بیست و پنجمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-09-28 December 19, 2017 08:53 AM  
نمرات
امتحانک یکم
تمرین یکم
و آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1396-09-26 December 17, 2017 02:50 PM  
در باره انسان دوزیست معاصر و دیدگاه های دکتر عاملی
در بخش منابع بخوانید

  1396-09-26 December 17, 2017 02:46 PM  
بیست و چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار و ارزشیابی دانشجوئی درس نیز انجام گردید

  1396-09-21 December 12, 2017 02:36 PM  
یست و سومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسه
رحیمی
رضائی
جنگلی
لطفا علت غیبت خود در جلسات اخیر کلاس درس را با رایانامه اطلاع دهید

  1396-09-19 December 10, 2017 02:33 PM  
بیست و دومین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-09-17 December 08, 2017 06:10 AM  
مقاله کوتاه آداب شزان
را در بخش منابع بخوانید
و از آن  برای پاسخگوئی به  بخشی از تمرین سوم درس استفاده کنید

  1396-09-16 December 07, 2017 10:33 PM  
صورت  تمرین سوم در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل اول دی ماه

  1396-09-16 December 07, 2017 10:27 PM  
مستندات نرم افزار آموزش آداب آگورا
را در بخش منابع بخوانید
و برای پاسخگوئی به تمرین سوم درس آماده شوید

  1396-09-16 December 07, 2017 10:17 PM  
ارائه ای نمایشی در باره رایانش سبز و مطلب
بازیافت ابزار مستهلک رایانه ای در ایران
را در بخش منابع بخوانید
و برای پاسخگوئی به تمرین سوم درس آماده شوید

  1396-09-16 December 07, 2017 10:04 PM  
چند اسلاید از ارائه نمایشی مقاله  : به گزینی محتوا از طریق چارچوبی چند بعدی برای دروس دانشگاهی آداب در علوم و فناوری
و برای پاسخگوئی به تمرین سوم درس آماده شوید

  1396-09-16 December 07, 2017 09:59 PM  
یادداشت بطالت رقمی
و آزمون اعتیاد به اینترنت را
در بخش منابع بخوانید
و برای پاسخگوئی به تمرین سوم درس آماده شوید

  1396-09-16 December 07, 2017 09:48 PM  
سه مطلب در باره فیس بوک
را در بخش منابع بخوانید و برای پاسخگوئی به تمرین سوم درس آماده شوید

  1396-09-16 December 07, 2017 09:40 PM  
توافقنامه والدین با فرزندان برای استفاده از اینترنت
را در بخش منابع بخوانید

  1396-09-14 December 05, 2017 07:29 PM  
برنامه کنگره بین المللی اخلاق در عالوم و فناوری
که هم اکنون و تا پایان هفته  در تهران در حال اجرا است را در بخش منابع بخوانید

  1396-09-14 December 05, 2017 03:12 PM  
بیست و یکمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-09-12 December 03, 2017 02:45 PM  
بیستمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
رحیمی
صداقت

  1396-09-12 December 03, 2017 02:45 PM  
نوزدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین
رحیمی
جنگلی

  1396-09-07 November 28, 2017 06:38 AM  
مدل های داوری آدابی را در بخش منابع بخوانید

  1396-09-05 November 26, 2017 03:28 PM  
هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار  گردید

  1396-08-27 November 18, 2017 11:05 AM  
اطلاعیه
با توجه به تلاقی زمان کلاس درس در روز سه شنبه 30 آبان ماه با جلسه برگزاری ارائه مقاله در پنجمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ، کلاس در این روز  امکان برگزاری ندارد.
جلسه جبرانی این کلاس در روز یکشنبه دهم دی ماه برگزار خواهد شد

  1396-08-23 November 14, 2017 02:30 PM  
هفدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار  
شد
غائبین
رحیمی
جنگلی

  1396-08-21 November 12, 2017 03:27 PM  
مقاله رنسانس فناوری نوشته دکتر علی پایا را در بخش منابع بخوانید

  1396-08-21 November 12, 2017 03:19 PM  
با مطالعه ارائه ای در بخش منابع با مبانی متن باز آشنا شوید

  1396-08-21 November 12, 2017 03:19 PM  
نوشته روزنامه ای
چگونه در شبکه های اجتماعی نقد کنیم
را در بخش منابع بخوانید

  1396-08-21 November 12, 2017 02:42 PM  
شانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار شد
غایبین
جنگلی
رحیمی

  1396-08-16 November 07, 2017 02:31 PM  
پانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزارگردید

  1396-08-14 November 05, 2017 02:50 PM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزارگردید

  1396-08-13 November 04, 2017 08:50 AM  
صورت  تمرین دوم در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل 11 آذر

  1396-08-09 October 31, 2017 03:35 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار  و طی آن  آزمون میان ترم درس برگزار گردید

  1396-08-07 October 29, 2017 07:53 PM  
مطالب زیر  را در بخش منابع بخوانید و برای انجام تمرین دوم و آزمون میان ترم آماده شوید
اخلاق اطلاعات لوچیانو فلوریدی
اخلاق مهندسی شینزینگر
مروری بر اخلاق فناوری اطلاعات
آداب نامه رایانه ای ارزیابی پذیر
مدارای نراقی
تعارض و تنگنای اخلاقی

  1396-08-07 October 29, 2017 01:38 PM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار  و طی آن امتحانک اول درس گرفته و نسخ کاغذی حل تمرین یکم درس از دانشجویان دریافت شد

  1396-08-05 October 27, 2017 07:10 PM  
به پیشنهاد و موافقت دانشجویان امتحانک اول درس یکشنبه هفتم آبان برگزار خواهد شد

  1396-08-02 October 24, 2017 02:21 PM  
یازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-08-02 October 24, 2017 02:21 PM  
راهیردهای سبز  شرکت براد را در بخش منابع بخوانید و با مراجعه به بخش پیوندها از طریق سه فیلم با این شرکت و فعالیت های آن آشنا شوید

  1396-08-02 October 24, 2017 02:22 PM  
کتاب قوانین و مقررات فا در ایران و
قانون جرائم رایانه ای ایران را در بخش منابع ببینید

  1396-08-02 October 24, 2017 11:49 AM  
ارائه های نمایشی دستیاران از فصول یک تا پنج کتاب درسی
را در بخش منابع بخوانید

  1396-08-02 October 24, 2017 02:22 PM  
در باره هوش اخلاقی معرفی و خلاصه مطال کتابی را به عنوان مطلب درسی در بخش منابع بخوانید

  1396-07-30 October 22, 2017 01:49 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-07-25 October 17, 2017 03:02 PM  
با توجه به تغییر آزمون میان ترم به ناچار امتحانک اول درس در دوم آبان برگزار میشود

  1396-07-25 October 17, 2017 02:10 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-07-24 October 16, 2017 03:22 PM  
صورت تمرین یکم و را در بخش تمرینات و پیوست های آنرا در بخش منابع بخوانید
مهلت تحویل ششم آبان

  1396-07-23 October 15, 2017 01:43 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-07-18 October 10, 2017 01:24 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-07-16 October 08, 2017 01:49 PM  
ارائه ای نمایشی در مورد اخلاق حرفه ای را در بخش منابع بخوانید و برای طرح این مسائل در جلسه بعد آماده شوید

  1396-07-16 October 08, 2017 01:45 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-07-16 October 08, 2017 04:42 AM  
نشانی پست الکترونیکی استادیار درس آقای علی بهروز در بخش برنامه درسی وبگاه درس اعلام شد

  1396-07-15 October 07, 2017 05:24 AM  
به درخواست و با موافقت دانشجویان زمان آزمون میان ترم به سه شنبه 9 آبان انتقال یافت

  1396-07-11 October 03, 2017 01:39 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-07-04 September 26, 2017 02:21 PM  
انواع حق
ارزش های بنگاهی
فلسفه اخلاق و ابعاد آن را با مراجعه  به بخش منابع مختصرا مرور کنید

  1396-07-04 September 26, 2017 02:14 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-07-02 September 24, 2017 01:36 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-06-29 September 20, 2017 01:44 PM  
پیشینه اخلاق در فلسفه غرب را با مراجعه به بخش پیوندها در نشانی داده شده بخوانید و برای ادامه این مبحث در جلسه بعد آماده شوید

  1396-07-02 September 24, 2017 01:36 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1396-06-27 September 18, 2017 03:55 AM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر در روز یکشنبه برگزار گردید

  1396-06-25 September 16, 2017 07:46 PM  
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن
نسخه پیسنهادی مدرس درس در بخش منابع  درج گردید

  1396-06-25 September 16, 2017 07:45 PM  
زمان  دریافت صورت و تحویل تمرین ها در بخش تمرین ها اعلام شد

  1396-06-25 September 16, 2017 01:00 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
دو فیلم در مورد یادگیری و یاددهی شامل
1- ساماندهی راهنمای درس
2- دستاوردهای برنامه کارشناسی آموزش مهندسی
را ببینید و برای گفتگو و تفاهم در مورد شکل و محتوای درس آماده شوید

  1396-06-25 September 16, 2017 11:59 AM  
عناوین مطالب مطروحه در هر جلسه در زمان بندی جلسات در تقویم وبگاه  درس درج شد

  1396-06-21 September 12, 2017 10:56 AM  
کتاب درسی و اسلایدهائی فارسی برای آن و کتابی برای آینده این درس را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1396-06-20 September 11, 2017 11:48 AM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها
Links
میتوانید سایت های اجرای این درس در هشت نوبت پیشین طی  ده سال گذشته  را ببینید

  1396-06-20 September 11, 2017 11:41 AM  
زمان 28 جلسه درس و آزمون میان ترم و پایان ترم در بخش تقویم اعلام شد
محتوای جلسات بعد اعلام می شود

  1396-06-20 September 11, 2017 11:18 AM  
اطاق گفتگوی درس راه اندازی شد
از طریق فهرست این برگه به این اطاق دسترسی دارید

  1396-06-20 September 11, 2017 11:16 AM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس آداب فناوری اطلاعات
در ترم اول سال تحصیلی 97-96
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 26 شهریور در ساعنت مقرر در اطاق 202برگزار خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]ir)

3 Units
Sunday & Tuesday : 16:30 - 18:00
Room: 202

 This website is visited 3525 times since September 2017. Updated Monday 2020-09-07 09:46