Speech Processing 40967 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1396-11-20 February 09, 2018 07:55 AM  
نمرات نهایی درس در بخش نمرات وارد شده است.
همگی موفق باشید.
صامتی

  1396-11-10 January 30, 2018 12:32 PM  
نمرات امتحان های نیم ترم و پایان ترم در بخش نمرات آمده است.
برای دیدن اوراق می توانید دوشنبه 16 بهمن ساعت 3 تا 4 بعدازظهر مراجعه کنید.

  1396-10-30 January 20, 2018 05:56 PM  
تحویل قسمت عملی تمرین چهارم در روز سه شنبه 3 بهمن ماه مطابق فایل زمانبندی ارسال شده در قسمت تمرینات در طبقه 8 آزمایشگاه رسانه های دیجیتال تحویل گرفته خواهد شد. در صورت عدم امکان حضور در زمان های تعیین شده، هر چه سریع تر با خانم سید صالحی هماهنگ بفرمایید.

  1396-10-30 January 20, 2018 12:01 PM  
تحویل قسمت عملی تمرین ششم در روز دوشنبه دوم بهمن ماه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در اتاق 505 صورت می گیرد. در صورت هر گونه مشکل با آقای درخشان هماهنگ بفرمایید.

  1396-10-20 January 10, 2018 04:30 PM  
اسلایدهای بخش ۹.۱ و ۹.۲ جزو امتحان نیستند.
در ضمن امتحان به صورت جزوه بسته برگزار می شود.

  1396-10-18 January 08, 2018 12:35 PM  
تاریخ امتحان به پنجشنبه ۲۱ دی ماه ساعت ۹ تا ۱۱ صبح تغییر یافت.
محل امتحان اتاق ۱۰۱ دانشکده است.

  1396-10-11 January 01, 2018 10:55 AM  
تاریخ تحویل تمرین ششم تا ۳۰ دی ماه تمدید شد.
تاریخ تحویل گزارش کتبی پروژه درس ۱۰ بهمن ماه است.

  1396-10-07 December 28, 2017 05:43 PM  
تمرین ششم در قسمت تمرینات بارگذاری شد. تاریخ تحویل این تمرین 15ام دی است.

  1396-10-02 December 23, 2017 08:15 PM  
نمرات درس در لینک زیر قابل مشاهده هستند:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o4qtz5jP96jkOLKtxNDBTF-_MiVGvfF8ubGvtXgcvoE/edit?usp=sharing

  1396-10-01 December 22, 2017 08:09 PM  
تمرین پنجم در قسمت تمرینات بارگذاری شد. تاریخ تحویل این تمرین 9ام دی است.

  1396-09-21 December 12, 2017 02:21 PM  
افرادی که نتوانسته اند قسمت عملی تمرین دوم و سوم را تحویل دهند می توانند شنبه و یکشنبه هفته ی آینده، به تاریخ 25ام و 26ام آذرماه از ساعت 9 تا 12 صبح، تمرینات خود را در آزمایشگاه پردازش گفتار واقع در طبقه ی 8 تحویل دهند.

  1396-09-18 December 09, 2017 07:39 AM  
امتحان نیم ترم امروز شنبه ساعت ۱۳ در اتاق ۲۰۴ برگزار می شود.
صامتی

  1396-09-11 December 02, 2017 03:05 PM  
تمرین چهارم در قسمت تمرینات بارگذاری شد. تاریخ تحویل این تمرین 25ام آذر است.

  1396-09-10 December 01, 2017 02:27 AM  
با توجه به درخواست اکثریت دانشجویان امتحان با یک هفته تعویق در تاریخ ۱۸ آذر برگزار می شود.

  1396-09-09 November 30, 2017 07:57 AM  
نمونه سوالات نیم ترم دو سال گذشته به همراه حل آنها در قسمت
Resources
آمده است.

  1396-09-09 November 30, 2017 07:30 AM  
امتحان نیم ترم روز شنبه ۱۱ آذرماه از ساعت ۱ تا ۳ بعدازظهر در اتاق ۲۰۴ برگزار می شود.
مباحث مطرح شده از ابتدای ترم تا پایان بخش وکدرها (تمرین ۳) جزو مواد امتحان است.
از بخشهای مرور بر پردازش علائم دیجیتال و آمار و احتمال هم سوال می تواند بیاید.
امتحان به صورت کتاب بسته برگزار می شود.

  1396-08-27 November 18, 2017 07:19 PM  
قسمت عملی تمرین سوم با تغییراتی در قسمت تمرینات بارگذاری شده و مهلت تحویل آن تا جمعه 3 آذر تمدید شده است. مهلت قسمت تئوری تمرین سوم تا دوشنبه 29 آبان است.

  1396-08-27 November 18, 2017 12:05 PM  
مهلت تحویل تمرین سوم تا دوشنبه ۲۹ آبان تمدید شد. همچنین کوییز ۳ در تاریخ شنبه ۴ آذر برگزار می گردد.

  1396-08-20 November 11, 2017 05:02 PM  
تمرین سوم در قسمت تمرینات بارگذاری شد. تاریخ تحویل این تمرین 27ام آبان است.

  1396-08-13 November 04, 2017 07:44 AM  
تمرین دوم در قسمت تمرینات بارگذاری شد. تاریخ تحویل این تمرین 20ام آبان است.

  1396-08-11 November 02, 2017 07:42 PM  
تحویل حضوری قسمت عملی تمرین یک در روز چهارشنبه 17 آبان از ساعت 9 صبح تا 12 می باشد. زمان دقیق ارائه هر دانشجو در قسمت تمرینات بارگذاری شده است. مکان ارائه متعاقبا اعلام خواهد شد.

  1396-07-29 October 21, 2017 07:32 PM  
تمرین اول در قسمت تمرینات بارگذاری شد. تاریخ تحویل این تمرین 6ام آبان است.

  1396-07-29 October 21, 2017 05:05 PM  
پاسخ تمرین سری صفر در قسمت تمرینات بارگذاری شد.

  1396-07-29 October 21, 2017 08:25 AM  
کلاس های حل تمرین شنبه ها ساعت ۱۲ تا ۱۳ در اتاق ۶۲۷ تشکیل می شود.

  1396-07-22 October 14, 2017 06:31 PM  
HW0 added in the Assignments section. The deadline of this homework is on 29th of Mehr.

  1396-07-15 October 07, 2017 08:40 AM  
لطفا به بخش تقویم کلاس مراجعه کنید. یک کوییز (کوییز صفر) به تقویم اضافه شده است.

Instructor:
Dr.sameti
(sameti@sharif.edu)

3 Units
Saturdays and Mondays 13:30 to 14:45
Room: 204
 This website is visited 2658 times since September 2017. Updated Monday 2020-09-07 09:44