Electronic Commerce 40438 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 97-98 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1398-04-14 July 05, 2019 08:45 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
بابت 1741 بار مراجعه به وبگاه درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1398-04-11 July 02, 2019 09:26 AM  
نمرات و ریز نمرات نهائی در بخش نمرات وبگاه درس اعلام و در سامانه آموزش درج گردید

  1398-04-11 July 02, 2019 06:31 AM  
نتایج بازبینی اعتراضات به تصحیح برگه های امتحانی
از هفت مورد اعتراض شش مورد مردود . یک مورد به شرح زیر اصلاح گردید
نمره نهائی پایان ترم 94105785
58
نمرات نهائی بزودی اعلام میگردد

  1398-04-10 July 01, 2019 03:39 PM  
روز مراجعه برای دیدن اوراق امتحانی به سر آمد
نه نفر وقت مراجعه گرفتند که هشت نفر آنها در زمان مقرر برای دیدن برگه های امتحانی مراجعه نمودند
آنها 12 مورد برگه امتحانی یا امتحانک را رویت و به هفت برگه اعتراض نوشتند
بعد از بازبینی این برگه ها نتایج اعتراضات اعلام خواهد شد
پس از آن نمرات درس اعلام میگردد
و سپس به آموزش اعلام خواهد شد

  1398-04-08 June 29, 2019 05:39 AM  
راهنمای تعیین و اعلام قبلی وقت جهت مراجعه و دبدن برگه های امتحانی
1- تنها با وقت قبلی و از طریق مراجعه به بخش مباحثه وبگاه درس و اعلام بازه قبلا اعلام نشده توسط دانشجویان دیگر میتوانید برای این حضور اعلام آمادگی کنید
(Discussion Area)
2-مدت این مراجعه 15 دقیقه  بین ساعات 10 الی 13 یا 14:30 تا 17:30 روز دوشنبه   ده تیرماه میتواند باشد
3-محل مراجعه اطاق 709 است
4-مراجعه کننده تنها صاحب اوراق میتواند باشد
5-اعتراض مستدل به برگه ها تنها به  شکل کتبی و تا سه مورد برای هر برگه پذیرفتنی است
6-نمرات نهائی درس پس از بررسی اعتراضات اعلام خواهد شد

  1398-04-04 June 25, 2019 08:21 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های امتحانی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1398-04-01 June 22, 2019 01:50 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1398-03-17 June 07, 2019 08:09 AM  
نمرات تمرینک سوم در بخش نمرات  اعلام شد
تذکر مهم
نمرات تمرینک بدون در نطر گرفتن جرائم تاخیرات و ملاحظه همه تمدیدها و ارفاقات اعلام شده است
در صورتی این نمرات در محاسبه نمره نهائی شما به این شکل لحاظ خواهد شد که نمره امتحان پایان ترم شما بهتر از نمره آزمون میان ترم باشد

  1398-10-09 December 30, 2019 01:59 PM  
ارائه های نمایشی از رئوس برخی مطالب درسی شامل نکاتی از فصول نه تا پانزده کتاب درسی و اسلایدهای آن ، ترجمه هائی از آنها و برداشت هائی از آن و مطالب
کلاسی را  در بخش منابع ببینید

  1398-03-04 May 25, 2019 01:23 PM  
بیست وهفتمین و آخرین جلسه کلاس درس  که به رفع اشکال و بررسی افق های آتی موضوع درس اختصاص داشت در زمان مقرر برگزار  گردید

  1398-03-04 May 25, 2019 01:22 PM  
بیست وششمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید
در این جلسه آموزش محتوای دوره شامل فصل پایانی کتاب درسی به اتمام رسید
جلسه آینده در روز شنبه 4 خرداد جلسه پایانی دوره خواهد بود که به رفع اشکال مباحث دوره و پرسش و پاسخ دانشجوئی اختصاص دارد که در زمان عادی کلاس در اطاق 204 برگزار خواهد شد

  1398-02-28 May 18, 2019 02:03 PM  
بیست وپنجمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید
ارزیابی حضوری پایان ترم درس توسط آموزش در کلاس درس صورت گرفت

  1398-02-24 May 14, 2019 11:48 AM  
برنامه تحویل تمرینک سوم درس برای دانشجویان از طریق رایانامه ارسال شد

  1398-02-23 May 13, 2019 01:39 PM  
بیست و چهارمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید

  1398-02-23 May 13, 2019 08:24 AM  
رمز گذاری با دانش صفر را در بخش منابع بخوانید

  1398-02-21 May 11, 2019 01:34 PM  
بیست وسومین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید

  1398-02-21 May 11, 2019 01:35 PM  
نمرات تمرین یکم و دوم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1398-02-18 May 08, 2019 06:41 PM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1398-02-16 May 06, 2019 02:04 PM  
بیست و دومین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید

  1398-02-14 May 04, 2019 01:39 PM  
بیست و یکمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید

  1398-02-09 April 29, 2019 01:39 PM  
بیستمین جلسه  کلاس درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-02-07 April 27, 2019 01:41 PM  
نوزدهمین جلسه  کلاس درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 01:41 PM  
هجدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 05:20 AM  
هفدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن آزمون میان ترم گرفته شد
آزمونک دوم درس در راه است.آماده شوید

  1398-01-27 April 16, 2019 12:05 PM  
صورت تمرین سوم و پایانی درس در بخش تمرینات درج گردید
مهلت تحویل حضوری
 98/03/1

  1398-02-02 April 22, 2019 05:20 AM  
شانزدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن آزمون میان ترم گرفته شد
تحویل تمرینات 1 و 2 تا پایان امشب فراموش نشود

  1398-02-02 April 22, 2019 05:19 AM  
پانزدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار گردید
امتحان میان ترم درس طبق اعلام قبلی جلسه آینده در زمان و مکان کلاس درس دوشنبه 26 فروردین برگزار خواهد شد
حتما حضور بهم رسانید

  1398-01-23 April 12, 2019 11:45 AM  
ارائه های نمایشی از رئوس برخی مطالب درسی شامل نکاتی از فصول یک تا هشت کتاب درسی و اسلایدهای آن ، ترجمه هائی از آنها و برداشت هائی از آن و مطالب کلاس
را در بخش منابع پس از خواندن کتاب درسی مرور کنید و برای آزمون میان ترم آماده شوید

  1398-02-02 April 22, 2019 05:19 AM  
چهاردهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 05:18 AM  
سیزدهمین جلسه و جلسه آغازین کلاس درس در سال جدید در زمان مقرر برگزار گردید
زمان تحویل تمرین دوم فراموش نشود
آزمون میان ترم درس در هفته آینده را بیاد داشته باشید

  1398-01-10 March 30, 2019 08:31 AM  
با آرزوی داشتن ایام خوش در تعطیلات نوروزی
صورت تمرین دوم درس در وبگاه درس در بخش تمرینات درج گردید
مهلت تحویال  : 98/1/23
زمان غیر قابل تغییر آزمون میان ترم
دوشنبه 98/1/26
در زمان و مکان کلاس درس

  1398-02-02 April 22, 2019 05:17 AM  
دوازدهمین جلسه و جلسه پایانی کلاس درس در سال جاری در زمان مقرر برگزار گردید
تذکر : کلاسهای درس در سال جدید از روز شنبه هفدهم فروردین  برقرار است
سال نو مبارک
برایتان سالی سرشار از سلامتی ، شادی و توفیق شامل توفیق حضور در کلاسهای درس آرزو می کنم

  1398-02-02 April 22, 2019 05:16 AM  
یازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غذکر : کلاسهای پایانی درس در سال جاری دوشنبه برقرار است

  1397-12-21 March 12, 2019 09:01 AM  
صورت تفصیلی تمرین یکم درس با راهنمائی های انجام آنرا در بخش منابع بخوانید

  1398-02-02 April 22, 2019 05:15 AM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
تذکر : کلاسهای درس هفته آینده برقرار است

  1398-02-02 April 22, 2019 05:14 AM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
کلاسهای درس تا دوشنبه 27 اسفند دایر است
تمرین یکم تا 27 اسفند مهلت تحویل الکترونیکی و کاغذی دارد
این مهلت قابل تمدید نبوده و تحویل آن پس از این مهلت که به علت پیش نیازی برای تمرین دوم باید حتما انجام شود امتیازی ندارد
برای ثبت عنوان خدمت غیر تکراری فین تکی منتخب خود برای نوشتن مدل و برنامه تجاری و ساختن نمونه نرم افزاری آن در تمرینات درس ، در بخش گفتگوی وبگاه درس تنها تا پایان این هفته فرصت دارید

  1397-12-16 March 07, 2019 12:31 PM  
صورت تفصیلی تمرین یکم با راهنمائی برای انجام را در بخش تمرینات وبگاه درس بخوانید

  1398-02-02 April 22, 2019 05:08 AM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1397-12-12 March 03, 2019 01:00 PM  
نمونه ای از تحویل دادنی های تمرین یکم را در بخش منابع ببینید

  1397-12-12 March 03, 2019 11:34 AM  
زمان تحویل تمرین یکم
دوشنبه 27 اسفندماه

  1397-12-12 March 03, 2019 11:27 AM  
تمرینات درس
موضوع سه تمرین درس  نمونه سازی خدمتی در حوزه فین تک یا فناوری مالی با انتخاب شما
و  تدوین یک مدل کسب و کاری برای آن در تمرین یک
نگارش یک برنامه تجاری برای آن در تمرین دو
و تولید یک نمونه یا پروتوتایپ از نرم افزار مولد این خدمت در تمرین سوم و همه به شکل انفرادی است
برای آشنائی فین تک یا فناوری های مالی فیلم سخنرانی هنری ارسلانیان دانشیار دانشگاه هنگ کنگ را در نشانی زیر ببینید :
How FinTech is Shaping the Future of Banking | Henri Arslanian ...
https://www.youtube.com/watch?v=pPkNtN8G7q8
Video for tedx talk fintech revolution▶ 14:02
Dec 6, 2016 - Uploaded by TEDx Talks
While FinTech is revolutionizing the banking industry and giving millions of people access to financial services .
سپس با مراجعه به نشانی زیر به شکل تفصیلی با این فناوری آشنا شوید و سپس خدمت یا سرویس مالی نوآورانه پیشنهادی خود برای تمرینات درس را  انتخاب و در در بخش گروه مباحثه درس در وبگاه درس به شکل غیر تکراری نسبت به سایر دانشجویانی که موضوع خود را ثبت کرده اند ، ثبت و اعلام عمومی نمائید
https://way2pay.ir/fintech/

  1398-02-02 April 22, 2019 05:07 AM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 05:07 AM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1397-12-05 February 24, 2019 11:07 AM  
مطالب زیر را در بخش منابع بخوانید و بیاموزید
ارائه  هائی نمایشی از گونه دو زبانه ای از مطالب فصل اول و دوم کتاب درسی
ارائه نمایشی کارگاهی در باره تدوین مدل های تجاری
ارائه نمایشی کارگاهی در باره تدوین برنامه های تجاری
ارائه نمایشی کارگاهی در باره خلاصه برنامه تجاری یک بانک مجازی

  1398-02-02 April 22, 2019 05:06 AM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1397-12-03 February 22, 2019 08:09 PM  
مشخصات چهار کتاب در موضوعات درس به شکل تالیف ، ترجمه یا گردآوری بخشی از فصول کتاب درسی به زبان فارسی
در بخش منابع بخوانید

  1397-12-03 February 22, 2019 07:46 PM  
سه تمرین درس با سه امتحانک
به علت عدم وجود داوطلب دستیاری واجد شرایط  جایگزین شد
زمان هر امتحانک در جلسه قبل از برگزاری در کلاس درس
پس از اتمام ارائه مطالب مربوطه به دانشجویان اعلام خواهد شد و شامل همه مطالب درسی از ابتدا تا جلسه قبل از امتحانک (مطالب کلاسی+مطالب کلاس درسی + مطالب وبگاه درس)خواهد بود

  1397-12-03 February 22, 2019 07:45 PM  
پبشبنه درس شامل
وبگاه نوبت پیشین (اولین نوبت ) ارائه این درس توسط این مدرس در ترم اول  98-97
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1398-02-02 April 22, 2019 05:05 AM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 05:04 AM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1397-11-15 February 04, 2019 11:34 AM  
جلسه دوم درس امروز 15 بهمن تشکیل نخواهد شد
زمان جلسه جبرانی به زودی اعلام خواهد شد

  1397-11-14 February 03, 2019 06:50 AM  
جلسه اول درس در زمان مقرر  در روز شنبه 13 بهمن برگزار گردید

  1397-11-12 February 01, 2019 08:17 PM  
با تصمیم آموزش دانشکده محل تشکیل کلاس درس به اطاق 202 انتقال یافت

  1397-11-10 January 30, 2019 11:05 AM  
اولین جلسه کلاس درس شنبه 13 بهمن در زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد

  1397-11-08 January 28, 2019 12:08 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب درسی و اسلایدهای انگلیسی آنرا برای مدت محدود میتوانید از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1397-11-08 January 28, 2019 08:09 AM  
زمان های تحویل تمرینات درسی در بخش تقویم وبگاه اعلام شد

  1397-11-08 January 28, 2019 08:02 AM  
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در بخش منابع اعلام شد

  1397-10-30 January 20, 2019 12:17 PM  
زمان و محل آزمون های میان ترم و پایان ترم درس در بخش تقویم
Calendar
وبگاه درس اعلام شد
اولین جلسه کلاس درس  شنبه 13 بهمن تشکیل خواهد شد
زمان و محل کلاسهای حل تمرین
دوشنبه ها 12:15 الی 13:15
اطاق 201

  1397-10-24 January 14, 2019 07:49 AM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس تجارت الکترونیکی
در ترم دوم سال تحصیلی 98-97
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]ir)

3 Units
Saturday & Monday 16:30-18

 This website is visited 4947 times since January 2019. Updated Monday 2020-09-07 09:51