Information Technology Strategic Management & Planning 40448 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 97-98 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1398-04-14 July 05, 2019 08:46 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
بابت 2224 بار مراجعه به وبگاه درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1398-04-11 July 02, 2019 09:32 AM  
نمرات و ریز نمرات نهائی در بخش نمرات وبگاه درس اعلام و در سامانه آموزش درج گردید

  1398-04-11 July 02, 2019 06:47 AM  
نتایج بازبینی اعتراضات به تصحیح برگه های امتحانی
از چهارده مورد اعتراض 12 مورد مردود و  دو مورد به شرح زیر اصلاح گردید
نمره نهائی امتحانک یکم  97011126
50.5
نمره نهائی امتحانک سوم  97011126
69.5
نمرات نهائی بزودی اعلام میگردد

  1398-04-10 July 01, 2019 03:46 PM  
روز مراجعه برای دیدن اوراق امتحانی به سر آمد
ده نفر وقت مراجعه گرفتند که نه نفر آنها در زمان مقرر برای دیدن برگه های امتحانی مراجعه نمودند
آنها 35 مورد برگه امتحانی یا امتحانک را رویت و به چهارده برگه اعتراض نوشتند
بعد از بازبینی این برگه ها نتایج اعتراضات اعلام خواهد شد
پس از آن نمرات درس اعلام میگردد
و سپس به آموزش اعلام خواهد شد

  1398-04-08 June 29, 2019 05:40 AM  
راهنمای تعیین و اعلام قبلی وقت جهت مراجعه و دبدن برگه های امتحانی
1- تنها با وقت قبلی و از طریق مراجعه به بخش مباحثه وبگاه درس و اعلام بازه قبلا اعلام نشده توسط دانشجویان دیگر میتوانید برای این حضور اعلام آمادگی کنید
(Discussion Area)
2-مدت این مراجعه 15 دقیقه  بین ساعات 10 الی 13 یا 14:30 تا 17:30 روز دوشنبه   ده تیرماه میتواند باشد
3-محل مراجعه اطاق 709 است
4-مراجعه کننده تنها صاحب اوراق میتواند باشد
5-اعتراض مستدل به برگه ها تنها به  شکل کتبی و تا سه مورد برای هر برگه پذیرفتنی است
6-نمرات نهائی درس پس از بررسی اعتراضات اعلام خواهد شد

  1398-04-02 June 23, 2019 03:57 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد
متعاقبا زمان مراجعه برای دیدن برگه های آزمونهای درسی اعلام خواهد شد
نمره پایان ترم دانشجو
92102319
56

  1398-03-25 June 15, 2019 10:35 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد
غایبین این آزمون
بهارلوئی
قباخلو

  1398-03-14 June 04, 2019 10:28 PM  
نمرات امتحانک سوم  درس در بخش نمرات اعلام شد
نمره شماره دانشجوئی 92102319       86

  1398-03-13 June 03, 2019 10:55 AM  
اسلایدهای فارسی کتاب درسی بر مبنای روایت مترجم این کتاب را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1398-03-13 June 03, 2019 07:32 AM  
اشکال فارسی شش فصل کتاب درسی را به روایت مترجم آن ،  از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1398-03-05 May 26, 2019 09:19 AM  
سی  امین و آخرین جلسه کلاس درس  به شکل فوق العاده از ساعت 12 الی 12:30 در  محل کلاس درس  برگزار  و طی آن امتحانک سوم و پایانی درس گرفته شد

  1398-03-04 May 25, 2019 11:56 AM  
بیست ونهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  و طی آن تدریس فصول کتاب درسی به پایان رسید

  1398-02-30 May 20, 2019 10:51 AM  
بیست وهشتمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید
فراموش نکنید
امتحانک سوم
زمان : یکشنبه 5 خرداد ساعت 12 الی 13:30
محل : کلاس درس 102
پنج پرسش انتخابی امتحان از مطالب  بسته های مطالعه انفرادی (با حق انتخاب یک پرسش از هر بسته) که در وبگاه درس درج شده است خواهد بود
در صورت عدم اتمام درس جلسه فوق العاده جبرانی در روز سه شنبه 7 خرداد ساعت 12 الی 13:30 در  محلی که متعاقبا اعلام خواهد شد برگزار می گردد

  1398-02-28 May 18, 2019 10:55 AM  
بیست وهفتمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید
ارزیابی حضوری پایان ترم درس توسط آموزش در کلاس درس صورت گرفت

  1398-02-27 May 17, 2019 09:59 PM  
نمرات امتحانک دوم در بخش نمرات اعلام شد

  1398-02-25 May 15, 2019 07:20 AM  
نحوه برگزاری امتحانک سوم
با توجه به اینکه در این امتحانک انتخاب دانشجو برای پرسش هائی که پاسخ خواهد داد یک پرسش از هر بسته است
شما با توجه به حجم مطالب بسته ها میتوانید برای مطالعه هم تنها 5 مورد اما از هر بسته  یک مورد ، را انتخاب و مطالعه کنید و در آزمون به آن پرسش در بسته  مربوطه پاسخ  دهید
هرچند با توجه به حجم مطالب درس در آزمون پایان ترم پرسشها محدود به کتاب درسی و مطالب همه بسته های مطالعه انفرادی  خواهد بود که برای آن فرصت دارید
کماکان توصیه  مطالعه گروهی قبلی ، چنانچه پسندیدید کار شما را برای آزمون پایان ترم هم راحت خواهد کرد

  1398-02-24 May 14, 2019 10:23 PM  
راه حلی توصیه ای و نوآورانه برای آمادگی جهت توفیق در امتحانک سوم درس با توجه فرصت ده روزه تا زمان امتحانک
روش انجام : جمع سپاری داوطلبانه  
 هر دانشجوی آماده مشارکت داوطلبانه میتواند یک تا دو عنوان مطلب از پنج بسته و 27 عنوان مطلب  امتحانک را انتخاب و با اعلام  و ثبت غیر تکراری آن در بخش گفتگوی وبگاه درس با نام و شماره دانشجوئی خود ، آنرا برای مطالعه و ارائه 15 دقیقه  ای به سایر دانشجویان به خود اختصاص داده و سهم خود در این مشارکت داوطلبانه در اجرای جمع سپارانه  به عهده بگیرد
در همین اعلام از 30 بازه زمانی ارائه در هفته آینده از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12 الی 13:30 در شش تکه 15 دقیقه ای بازه ای را برای ارائه خود به شکل اختصاصی و بدون رویهم افتادگی ،  با اعلام و ثبت دانشجویان زودتر اعلام و ثبت کرده ، انتخاب و ثبت کند تا انشجویان بتوانند در هفته آینده در زمان و محل کلاسهای حل تمرین درس با این تقسیم کار دست جمعی همه مطالب را مرور کرده ، یاد بگیرند و برای امتحان آماده شوند

  1398-02-24 May 14, 2019 09:48 PM  
بسته های دو و سه و چهار و پنج مطالب مطالعه انفرادی برای امتحانک سوم را در بخش منابع در موضوعات زیر بخوانید
تحول رقمی
تحول معماری سازمانی برای اینترنت اشیاء
معماری هوشمند
معماری تک برگ مک گریگور
برنامه ریزی راهبردی فای کونیگزبرگ
هوش تجاری
مدلسازی فرآیند های تجاری
حاکمیت فا
کوبیت
آی.تی.آی.ال
معماری سازمانی اسپیواک
یکپارچه سازی
راهنمای کار با ایتراپلان برای ترسیم نمودارهای هانشکه
برنامه ریزی راهبردی با آرکی میت
آرکی میت زبان معماری سازمانی
مدل راهبردی سوستاک
مدلهای بلوغ معماری سازمانی
چم کاندیدائی برای مدل ملی معماری سازمانی ایران
مدل ملی پیشین معماری سازمانی ایران
مدل ملی فعلی معماری سازمانی ایران
سیر معماری سازمانی در ایران
آخرین برنامه راهبردی دانشگاه شریف

  1398-02-24 May 14, 2019 05:00 AM  
امتحانک سوم
زمان : یکشنبه 5 خرداد ساعت 12 الی 13:30
محل : کلاس 102
پرسش های امتحان از مطالب  بسته های مطالعه انفرادی که در وبگاه درس درج شده و تا پایان اردیبهشت درج خواهد شد

  1398-02-23 May 13, 2019 11:46 AM  
بیست وششمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید

  1398-02-22 May 12, 2019 06:10 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1398-02-21 May 11, 2019 11:04 AM  
بیست وپنجمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید

  1398-02-20 May 10, 2019 07:43 AM  
بسته اول از مطالب مطالعه انفرادی برای انجام امتحانک سوم شامل مطالب زیر را در بخش منابع مطالعه و برای انجام آن آماده شوید
معماری سازمانی چابک
مدیریت معماری سازمانی
انتخاب ابزار مستند سازی معماری سازمانی
کارگاه مدلهای برنامه ریزی راهبردی
برنامه راهبردی فای دانشگاه بریستول

  1398-02-16 May 06, 2019 02:00 PM  
بیست وچهارمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید
و امتحانک دوم درس گرفته شد

  1398-02-14 May 04, 2019 11:10 AM  
بیست وسومین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید
امتحانک دوم درس جلسه آینده در موضوع معماری سازمانی برگزار خواهد شد

  1398-02-09 April 29, 2019 01:38 PM  
بیست و دومین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید
امتحانک دوم درس دوشنبه آینده برگزار خواهد شد

  1398-02-08 April 28, 2019 12:36 PM  
تصاویری از صفحاتی از ترجمه کتاب روشگان های معماری سازمانی شکرمن
را در بخش منایع ببینید

  1398-02-08 April 28, 2019 12:32 PM  
ارائه ای نمایشی در مورد چارچوب زکمن
را در بخش منایع بخوانید

  1398-02-08 April 28, 2019 12:31 PM  
رائه ای نمایشی در مورد سیاست نامه ارائه نتایج مطالعه معماری سازمانی
را در بخش منابع بخوانید

  1398-02-08 April 28, 2019 12:29 PM  
مقاله ای فارسی در مورد بیانیه تغییر وضع موجود به مطلوب در مطالعه راهبردی معماری سازمانی
را در بخش منابع بخوانید

  1398-02-08 April 28, 2019 12:28 PM  
دو ارائه نمایشی در مورد مفاهیم و نحوه بکارگیری مدلهای مرجع در مطالعات معماری سازمانی
را در بخش منابع بخوانید

  1398-02-08 April 28, 2019 12:13 PM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها منابع زیر را مطالعه کنید
منبع سوم برای مطالعه شخصی تکمیلی و اختیاری است و از مطالب  درسی محسوب نمیشود

ارائه های نمایشی سیزده چارچوب و روشگان معماری سازمانی
برنامه راهبردی جامع سازمان میراث فرهنگی
کتاب الکترونیکی معماری سازمانی از  الف تا ی نوشته مینولی

  1398-02-07 April 27, 2019 11:54 AM  
بیست و یکمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 10:50 AM  
بیستمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 11:11 AM  
نوزدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید    
آزمونک دوم درس در پیش است

  1398-02-02 April 22, 2019 11:09 AM  
هجدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید

  1398-01-24 April 13, 2019 11:38 AM  
مطالب و ارائه های نمایشی از یک کارگاه آموزشی در زمینه معماری سازمانی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1398-01-24 April 13, 2019 11:36 AM  
مطالبی در زمینه های
BMM
و مدلهای همترازی را در بخش منابع بخوانید

  1398-02-02 April 22, 2019 11:08 AM  
هفدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 11:07 AM  
شانزدهمین جلسه درس به شکل فوق العاده بعنوان امتحان جبرانی داوطلبانه از ساعت 18 الی 18:45  برگزار گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 11:05 AM  
پانزدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید
طی این جلسه آزمون میان ترم برگزار گردید
امتحان جبرانی میان ترم و امتحانک یکم برای داوطلبان
از ساعت 18 الی 18:30 امروز در اطاق 202
آقای قباخلو این فرصت را از دست ندهید

  1398-02-02 April 22, 2019 11:04 AM  
چهاردهمین جلسه درس با موضوع حل پرسشهای آزمونک یکم در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 11:02 AM  
سیزدهمین جلسه و جلسه آغازین کلاس درس در سال جدید در زمان مقرر برگزار گردید
غایبین جلسجلسه حل سوالات امتحانک اول فردا یکشنبه ساعت 12:15  الی 15: 13 اطاق 006 طبقه اول
آزمون میان ترم جلسه بعد ، دوشنبه 19 فروردین در زمان و محل کلاس درس فراموش نشود

  1398-01-16 April 05, 2019 09:32 AM  
مدل های فرآیندی کلان انواع مطالعات راهبردی با توالی بلوغ
را در بخش منابع بخوانید
و برای آزمون میان ترم دوشنبه آماده شوید

  1398-01-16 April 05, 2019 09:20 AM  
تحلیل مینتزبرگ از دورنما
را در بخش منابع بخوانید
و برای آزمون میان ترم دوشنبه آماده شوید

  1398-01-16 April 05, 2019 09:14 AM  
PESTLE تحلیل محیطی
را در بخش منابع بخوانید
و برای آزمون میان ترم دوشنبه آماده شوید

  1398-01-13 April 02, 2019 07:22 AM  
نمرات امتحانک یکم در بخش نمرات اعلام شد

  1398-01-10 March 30, 2019 08:35 AM  
با آرزوی داشتن ایام خوش در تعطیلات نوروزی
برای ازمون میان ترم درس آماده شوید  
زمان غیر قابل تغییر آزمون میان ترم
دوشنبه   98/1/19
در زمان و مکان کلاس درس

  1398-02-02 April 22, 2019 11:02 AM  
دوازدهمین جلسه و جلسه پایانی کلاس درس در سال جاری در زمان مقرر برگزار گردید
تذکر : کلاسهای درس در سال جدید از روز شنبه هفدهم فروردین  برقرار است
سال نو مبارک
برایتان سالی سرشار از سلامتی ، شادی و توفیق شامل توفیق حضور در کلاسهای درس آرزو می کنم

  1398-02-02 April 22, 2019 11:00 AM  
یازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
تذکر : کلاسهای پایانی درس در سال جاری دوشنبه برقرار است

  1398-02-02 April 22, 2019 10:59 AM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار
و طی آن امتحانک یکم درس گرفته شد
تذکر : کلاسهای درس هفته آینده برقرار است

  1397-12-18 March 09, 2019 12:23 PM  
شش مقاله فارسی در باره مبانی برنامه ریزی راهبردی
در بخش منابع درج گردید

  1397-12-18 March 09, 2019 12:18 PM  
مقاله سنجش مدل برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان خاتم االنبیاء
در بخش منابع درج گردید

  1397-12-18 March 09, 2019 12:16 PM  
مفاله ای با موضوع بکارگیری سوات در برنامه ریزی راهبردی در شهرداری
در بخش منابع درج گردید

  1397-12-18 March 09, 2019 12:13 PM  
ارائه ای نمایشی از
انواعی از مدل های برنامه ریزی مدیریت راهبردی نامدار
در بخش منابع درج گردید

  1397-12-18 March 09, 2019 12:11 PM  
نمونه هائی از مدل سازی شرایط کسب و کاری برای برنامه ریزی راهبردی
را در ارائه ای نمایشی در بخش منابع ببینید

  1398-02-02 April 22, 2019 10:58 AM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
فراموش نشود
امتحانک یکم درس جلسه آینده دوشنبه 20 اسفند در زمان و مکان کلاس درس به مدت 90 دقیقه برگزار خواهد شد

  1398-02-02 April 22, 2019 10:57 AM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
امتحانک اول درس در هفته آتی در روز دوشنبه 20 اسفند در محل وساعت کلاس برگزار خواهد شد
اسلایدهای راهبرد 360 مدل سنتی در بخش پیوندهای  وبگاه درس با عنوان
رائه ای نمایشی از الگوئی سنتی برای برنامه ریزی راهبردیو تدوین صورت اولویت دار راهبردها
در دسترس است
سایر مطالب مندرج در وبگاه درس و مطالب کلاس درسی از مطالب امتحانک است
امتحانک راس ساعت 13:30 آغاز خواهد شد

  1398-02-02 April 22, 2019 10:56 AM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 10:55 AM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 10:55 AM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1397-12-03 February 22, 2019 09:12 PM  
پیشینه درس شامل
نشانی وبگاه های ارائه های پیشین این درس توسط همین مدرس در سیزده نوبت اجرای پیشین
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1397-12-03 February 22, 2019 09:02 PM  
ارائه ای نمایشی از الگوئی سنتی برای برنامه ریزی راهبردی و تدوین صورت اولویت دار راهبردها
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید و برای انجام امتحانک اول درس آماده شوید

  1398-02-02 April 22, 2019 10:54 AM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-02-02 April 22, 2019 10:53 AM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1397-11-15 February 04, 2019 11:36 AM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1397-11-13 February 02, 2019 12:00 PM  
ارائه نمایشی تعاریف واژگان پایه درس  را در بخش منابع مطالعه و برای ادامه مباحث جلسه اول در جلسه دوم آماده شوید

  1397-11-13 February 02, 2019 12:00 PM  
جلسه اول درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1397-11-12 February 01, 2019 08:18 PM  
با تصمیم آموزش دانشکده محل تشکیل کلاس درس به اطاق 201 انتقال یافت

  1397-11-10 January 30, 2019 11:05 AM  
اولین جلسه کلاس درس شنبه 13 بهمن در زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد

  1397-11-08 January 28, 2019 12:04 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب درسی را برای مدت محدود میتوانید از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1397-11-08 January 28, 2019 08:04 AM  
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در بخش منابع اعلام شد

  1397-10-30 January 20, 2019 12:16 PM  
زمان و محل آزمون های میان ترم و پایان ترم درس در بخش تقویم
Calendar
وبگاه درس اعلام شد
اولین جلسه کلاس درس  شنبه 13 بهمن تشکیل خواهد شد
زمان و محل کلاسهای حل تمرین
شنبه ها 12:15 الی 13:15
اطاق 201

  1397-10-24 January 14, 2019 07:59 AM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
در ترم دوم سال تحصیلی 98-97
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]ir)

3 Units
Saturday & Monday 13:30-15

 This website is visited 5904 times since January 2019. Updated Monday 2020-09-07 09:52