Electronic Commerce 40438 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall 98-99 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1398-11-15 February 04, 2020 11:18 AM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان  این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهدد شد

  1398-11-11 January 31, 2020 09:13 AM  
نمرات نهائی در سامانه آموزش درج گردید

  1398-11-11 January 31, 2020 09:02 AM  
نمرات و ریز نمرات نهائی
درس در بخش نمرات وبگاه درس اعلام شد

  1398-11-08 January 28, 2020 03:29 PM  
جلسه مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی برگزار و موردی وارد تشخیص داده نشد
نمرات نهائی و ریز آنها به زودی اعلام میشود

  1398-11-07 January 27, 2020 09:27 PM  
نمرات آزمون پایانی درس در بخش نمرات وبگاه درس اعلام شد
برای دیدن برگه های امتحانات و امتحانک ها در روز سه شنبه 8 بهمن فردا از هم اکنون تا ظهر فردا از طریق ارسال نامه الکترونیکی به مدرس درس برای مراجعه بین  ساعانت 15 الی 18 تقاضای وقت نمائید.مراجعه بدون تعیین وقت قبلی میسر نیست

  1398-11-07 January 27, 2020 09:26 PM  
آزمون پایان ترم درس با حضور همه دانشجویان در زمان مقرر برگزار گردید.نتایج این آزمون به زودی اعلام خواهد شد

  1398-10-21 January 11, 2020 12:06 PM  
اطلاعیه مهم
با حفظ روز و ساعت امتحان
یعنی شنبه 5 بهمن ساعت 9 صبح
محل امتحان از اطاق 202  به طبقه نهم دانشکده مهندسی کامپوتر اطاق 901 محل سابق شورای دانشکده منتقل شد

  1398-10-17 January 07, 2020 02:53 PM  
بیست و هشتمین و آخرین جلسه درس در زمان مقرر با اتمام مطالب درسی برگزار
گردید

  1398-10-15 January 05, 2020 02:37 PM  
بیست و هفتمین جلسه درس در زمان مقرر تشکیل گردید

  1398-10-10 December 31, 2019 02:48 PM  
بیست و ششمین جلسه درس در زمان مقرر تشکیل گردید
با حذف امتحانک سوم به علت ضیق وقت نمره آن به نمره آزمون پایان ترم اضافه گردید
مناظره در جلسه سه شنبه 17 دی برگزار خواهد شد

  1398-10-09 December 30, 2019 02:02 PM  
مروری بر برخی از عناوین مطالب گفته شده درکلاس درس از فصول 12 الی 15 را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1398-10-08 December 29, 2019 03:39 PM  
یست و پنجمین جلسه درس در زمان مقرر تشکیل و طی آن ارزشیابی درس انجام  گردید

  1398-09-26 December 17, 2019 01:31 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس در زمان مقرر تشکیل گردید
این جلسه که به مناظره در موضوعی اعلام شده جهت جبران بخشی از نمره امتحانک اول درس اختصاص داشت به علت عدم حضور دانشجویان بویژه آنها که آمادگی خود را برای  برگزاری مناظره اعلام کرده بودند ادامه نیافت و برگزار نگردید
بدین ترتیب این فرصت جبرانی از دست رفت
هفته آینده به علت سفر از پیش برنامه ریزی شده مدرس درس کلاسهای درس (یکشنبه یکم و سه شنبه سوم دی) برگزار نخواهد شد
جلسه بعدی کلاس یکشنبه 8 دی برگزار خواهد شد
در صورت نیاز به جلسات جبرانی برای اتمام مطالب درسی این جلسات به میزان حداکثر سه جلسه در هفته کلاسهای جبرانی در هفته ماقبل شروع امتحانات با اطلاع قبلی برگزار خواهد شد

  1398-09-26 December 17, 2019 01:04 PM  
نمرات جدید امتحانک دوم بدون محاسبه نمرات منفی در وبگاه درس اعلام شد

  1398-09-24 December 15, 2019 08:39 PM  
نمرات امتحانک دوم در بخش نمرات اعلام شد

  1398-09-24 December 15, 2019 08:33 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن امتحانک دوم درس گرفته شد

  1398-09-19 December 10, 2019 02:35 PM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
امتحانک دوم درس در جلسه آینده را فراموش نکنید

  1398-09-19 December 10, 2019 02:36 PM  
اینفوگرام و گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال  1397 را در بخش منابع ببینید
و بخوانید که در امتحانک سوم درس از موضوعات آزمون است

  1398-09-17 December 08, 2019 02:30 PM  
بیست و یکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-09-16 December 07, 2019 02:20 PM  
اطلاعیه مهم
به درخواست دانشجویان
امتحانک دوم درس
به روز یکشنبه 24 آذر
در زمان و مکان کلاس درس انتقال یافت

  1398-09-12 December 03, 2019 03:44 PM  
مروری بر برخی از عناوین مطالب گفته شده درکلاس درس از فصول 9 الی 12 را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید و برای حضور در امتحانک دوم آماده شوید

  1398-09-12 December 03, 2019 03:13 PM  
اطلاعیه مهم
امتحانک دوم درس
روز چهارشنبه 20 آذر
ساعت 12 الی 13:30
اطاق 101
از مطالب فصول 9 و 10 و 11 و 12 کتاب درسی

  1398-09-12 December 03, 2019 03:12 PM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-09-10 December 01, 2019 02:47 PM  
نوزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-09-05 November 26, 2019 03:04 PM  
هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-09-03 November 24, 2019 02:47 PM  
هفدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-09-01 November 22, 2019 08:18 AM  
تمامی نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1398-08-29 November 20, 2019 08:16 AM  
برگه های آزمن میان ترم در حال تصحیح است که نتایج آن پس از تصحیح به تدریج در بخش نمرات وبگاه درس اعلام می شود

  1398-08-28 November 19, 2019 02:38 PM  
شانزددهمین جلسه درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار  و طی آن آزمون میان ترم درس گرفته شد

  1398-08-27 November 18, 2019 07:26 AM  
هر چند در آستانه آزمون دنبال کتاب درسی گشتن برای خواندن شبیه شوخی است اما در پی رایانامه آقای شجاعی یک نسخه از کتاب درسی برای ایشان ارسال شد تا به ادعا ایشان در اختیار دیگر دانشجویان قرار دهد.هر چند نشانی کتاب درسی به عکس ادعا در دسترس و کتاب قابل بار برداری است که همه آزمایش گردید.به هر حال از نشانی های اینترنتی مندرج در متن کتاب برای دسترسی به اطلاعات اضافی و مطالب آنها پرسشی در آزمون میان ترم وجود ندارد و اگر پرسشی از کتاب باشد در  آزمون از متن مطالب کتاب و تصاویر و نمودارها و جداول است

  1398-08-26 November 17, 2019 03:02 PM  
مروری بر برخی از عناوین مطالب گفته شده درکلاس درس در فصول 6 و 7 و 8
کتاب درسی را در بخش منابع بخوانید

  1398-08-26 November 17, 2019 02:53 PM  
پانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
جلسه آینده آزمون میان ترم درس در ساعت و محل کلاس درس گرفته خواهد شد
فراموش نکنید

  1398-08-21 November 12, 2019 02:34 PM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-08-19 November 10, 2019 03:03 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-08-19 November 10, 2019 09:08 AM  
تمامی نمرات امتحاتک یکم در بخش نمرات اعلام شد

  1398-08-14 November 05, 2019 02:40 PM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-08-14 November 05, 2019 10:39 AM  
برگه های امتحانک یکم در حال تصحیح است و نمرات آن به تدریج در بخش نمرات اعلام شده و خواهد شد

  1398-08-19 November 10, 2019 11:01 AM  
آزمونک یکم درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایب آزمونک : قباخلو
اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای مناظره گروهی در موضوع
سرآوا
با امکان اخذ سقف یک نمره جبرانی در آزمون یکم برای هر فرد موفق شرکت کننده در در مناظره
ایرانپاک
صابری
واحدی فرد
کریمی آرا
دلبری
مویدی
بلورچی فرد
زرگر زاده
دانشجویان فوق میتوانند با درج اسامی گروه خود در بخش مباحثه گروهی وبگاه درس برای انجام مناظره اعلام آمادگی کنند
مدیران دو گروه پس از توافق در مورد آمادگی برای مناظره میتوانند مراتب را به مدرس درس اطلاع دهند تا زمان مناظره ۶۰ دقیقه ای گروهی تعیین و اعلام شود

  1398-08-11 November 02, 2019 05:40 PM  
جهت یادآوری میتوانید
مروری بر برخی از عناوین مطالب گفته شده درکلاس درس در فصول 3 و 4 و 5 را هم در بخش منابع ببینید و برای امتحانک اول آماده شوید

  1398-07-30 October 22, 2019 02:41 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-07-28 October 20, 2019 02:48 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
امتحانک اول درس روز یکشنبه 12 آبان در زمان و مکان کلاس درس برگزار خواهد شد

  1398-07-23 October 15, 2019 03:19 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-07-23 October 15, 2019 11:01 AM  
ارائه هایی نمایشی در مورد موضوع و مثال برای انجام تمرین درسی را در بخش منابع مطالعه و برای انجام آن آماده شوید

  1398-07-21 October 13, 2019 02:43 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-07-21 October 13, 2019 02:43 PM  
ارائه ای نمایشی در مورد سرمایه گذاری جمع سپارانه
را در بخش منابع بخوانید

  1398-07-16 October 08, 2019 02:46 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-07-14 October 06, 2019 03:22 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-07-13 October 05, 2019 12:27 PM  
قانون تجارت الکترونیکی ایران را در بخش منابع بخوانید

  1398-07-13 October 05, 2019 12:22 PM  
مروری بر برخی از عناوین مطالب تا کنون گفته شده درکلاس
را از طریق نشانی های درج دشده در بخش پیوندها بخوانید

  1398-07-09 October 01, 2019 02:59 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-07-08 September 30, 2019 12:28 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر
روز یکشنبه 7 مهرماه
برگزار گردید

  1398-07-02 September 24, 2019 02:44 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-06-31 September 22, 2019 03:03 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1398-06-28 September 19, 2019 09:39 AM  
زمان بندی ارائه مطالب درسی و فصول  کتاب درسی در بخش تقویم اعلام شد

  1398-06-27 September 18, 2019 02:35 PM  
منابع درسی را شلمل
نسخه الکترونیکی کتاب درسی
و اسلایدهای انگلیسی پانزده فصل کتاب را
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید ببینید و بردارید و پیش از ارائه در کلاس درس مطالعه نمایید و برای حضور در کلاس درس آماده شوید

  1398-06-27 September 18, 2019 02:28 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها وبگاه های اجراهای پیشین درس در دو ترم اول  ودوم 98-97
میتوانید ببینید

  1398-06-27 September 18, 2019 02:20 PM  
زمان و محل آزمون های میان ترم و پایان ترم درس در بخش تقویم وبگاه اعلام شد

  1398-06-27 September 18, 2019 02:18 PM  
برگه محل گفتگوی درس راه اندازی شد

  1398-06-27 September 18, 2019 02:16 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس تجارت الکترونیکی
در ترم اول سال تحصیلی 99-98
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
اولین جلسه کلاس درس  یکشنبه 31 شهریور تشکیل خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]ir)

3 Units
Sunday & Tuesday : 15:00 - 16:30
Room: 103

 This website is visited 2014 times since September 2019. Updated Monday 2020-09-07 09:54