Information Technology Ethics 40347 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 98-99 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1399-04-28 July 18, 2020 12:25 PM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس  به  اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
بابت 1443 بار مراجعه به وبگاه درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد صفحات این وبگاه از این پس به هنگام نخواهد شد

  1399-04-24 July 14, 2020 07:51 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس ارسالی به آموزش در بخش نمرات اعلام شد

  1399-04-24 July 14, 2020 07:35 PM  
ریز نمرات  امتحانک پنجم و آزمون نهائی درس در بخش نمرات اعلام شد

  1399-04-24 July 14, 2020 10:28 AM  
نمره ناخالص خود را که در گروه واتس آپی درس اعلام شده است را ببینید و در نظرسنجی آن شرکت کنید

  1399-04-24 July 14, 2020 10:28 AM  
نمرات امتحانک پنجم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1399-04-22 July 12, 2020 11:42 AM  
نمرات تمرینک سوم  درس در بخش نمرات اعلام شد

  1399-04-21 July 11, 2020 02:21 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1399-04-21 July 11, 2020 02:20 PM  
آزمون پایان ترم درس به شکل اکترونیکی از ساعت 9 صبح امروز شنبه 21 تیرماه با حضور همه دانشجویان برگزار گردید

  1399-03-27 June 16, 2020 01:33 PM  
مهلت تحویل تمرینک سوم درس تا آخر روز جمعه 30 خرداد با 50 درصد جریمه تاخیر تحویل تمدید گردید

  1399-03-27 June 16, 2020 01:36 PM  
سی و دومین و آخرین جلسه درس و بیست و هشتمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیست وپنجمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 27 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس
در غیاب دانشجویان
قباخلو
نادمی
و گرجی
یرگزار گردید

  1399-03-27 June 16, 2020 10:26 AM  
طبق برنامه امتحانات مندرج در بخش منابع زمان امتحان صبح 21 تیرماه ساعت 9 اعلام شده است

  1399-03-25 June 14, 2020 01:08 PM  
سی و دومین و آخرین جلسه درس و بیست و هشتمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیست وپنجمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 27 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtahi
یرگزار می گردد

  1399-03-25 June 14, 2020 01:07 PM  
سی و یکمین جلسه درس و بیست و هفتمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیست وچهارمین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 25 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس  
یرگزار گردید

  1399-03-25 June 14, 2020 01:06 PM  
مقاله
آداب نامه رایانه ای ارزیابی پذیر
را در بخش منابع به دقت بخوانید

  1399-03-25 June 14, 2020 12:56 PM  
ارائه نمایشی چرخه آداب برای داوری اخلاقی و نرم افزار آموزشی داوری اخلاقی آگورا را در بخش منابع ببینید

  1399-03-20 June 09, 2020 01:54 PM  
در بخش منابع با اخلاق اطلاعات لوچیانو فلوریدی بیشتر آشنا شوید منابع بیشتری در راه است بازهم سر بزنید

  1399-03-20 June 09, 2020 01:35 PM  
با زندگی دوم در بخش منابع بیشتر آشنا شوید

  1399-03-20 June 09, 2020 01:23 PM  
با جهان دو فضائی در بخش منابع آشنا شوید

  1399-03-20 June 09, 2020 01:12 PM  
برنامه روزآمد درس را در بخش تقویم ببینید

  1399-03-20 June 09, 2020 12:53 PM  
سی و یکمین جلسه درس و بیست و هفتمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیست وچهارمین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 25 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtahi
یرگزار می گردد  
لطفا در این جلسه حاضر باشید زیرا در مورد آزمون پایان با نظر سنجی تصمیم گیری خواهد شد
مبحث درسی مهم این جلسه دیدگاه های لوچیانو فلوریدی فیلسوف اخلاق اطلاعات است
جلسه بعدی یعنی سه شنبه هفته آینده که جلسه پایانی درس هم هست را فراموش نکنید زیرا حل مسئله در داوری اخلاقی بحث خواهد شد که از مطالب اصلی امتحان نهائی درس به هر شیوه ای است  
این هشدار ویژه غایبین جلسه امروز است
تحویل با تاخیر تا پایان هفته تمرینک سوم درس را هم فراموش نکنید
ضمنا فراموش نکنید هلت شرکت در نظرسنجی کیفیت ارائه دروس نیمسال جاری (نظرسنجی رسمی نیم‌سالانه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی) تا تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ تمدید شد. ثبت نظرات با ورود به سامانه آموزش و مراجعه به منوی «نظارت و ارزیابی» امکان پذیر است.

  1399-03-20 June 09, 2020 12:41 PM  
سی امین جلسه درس و بیست و ششمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیست وسومین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 20 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس  
یرگزار گردید

  1399-03-18 June 07, 2020 02:14 PM  
سی امین جلسه درس و بیست و ششمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیست وسومین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 20 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtahi
یرگزار می گردد

  1399-03-18 June 07, 2020 02:15 PM  
بیست و نهمین جلسه درس و بیست و پنجمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیست و دومین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 18 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس  
یرگزار  و طی آن
امتحانک پنجم درس  در موضوع مطالب پنج فصل پایانی کتاب درسی
به شکل خود آزمایی جمع سپارانه برگزار شد

  1399-03-18 June 07, 2020 09:47 AM  
برای آشنایی با نحوه انجام امتحانک پنجم میتوانید
نحوه اجرای آنرا به شکل خود آزمونی جمع سپارانه
در بخش منابع برای یک اسلاید و یک پرسش و یک پاسخ به صورت فیلم در بخش منابع ببینید

  1399-03-16 June 05, 2020 09:48 AM  
نمرات و ریز نمرات امتحانک چهارم در بخش نمرات اعلام شد
ملاک این نمرات ارزیابی دانشجویان از کیفیت طراحی پرسشها و پاسخگویی  به آنها توسط دیگر دانشجویان (به جز پاسخ های شفاهی) بوده است
تحویل غیر قابل تمدید تمرین سوم تا پایان فردا و حضور در امتحانک پنجم در روز یکشنبه را فراموش نکنید

  1399-03-13 June 02, 2020 07:01 PM  
بیست و نهمین جلسه درس و بیست و پنجمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیست و دومین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 18 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtahi
یرگزار می گردد
امتحانک پنجم درس  در این جلسه در موضوع مطالب پنج فصل پایانی کتاب درسی
برگزار خواهد شد
زمان تحویل تمرین سوم درس   17 خرداد فراموش نشود
بنا به اعلام اداره آموزش دانشگاه  امتحان پایان ترم غیر حضوری خواهد بود

  1399-03-13 June 02, 2020 06:59 PM  
بیست و هشتمین جلسه درس و بیست و چهارمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیست و یکمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 13 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس
یرگزار گردید

  1399-03-11 May 31, 2020 01:11 PM  
بیست و هشتمین جلسه درس و بیست و چهارمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیست و یکمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 13 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtahi
یرگزار می گردد
امتحانک پنجم درس  در جلسه بعدی سه شنبه 13 خرداد در موضوع مطالب پنج فصل پایانی کتاب درسی
برگزار خواهد شد
زمان تحویل تمرین سوم درس   17 خرداد فراموش نشود

  1399-03-11 May 31, 2020 01:09 PM  
بیست و هفتمین جلسه درس و بیست و سومین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیستمین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 11 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس  
یرگزار گردید

  1399-03-10 May 30, 2020 12:10 PM  
نمرات تمرینات و امتحانک ها تا کنون در بخش نمرات درج گردید

  1399-03-06 May 26, 2020 01:49 PM  
بیست و هفتمین جلسه درس و بیست و سومین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و بیستمین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 11 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد
امتحانک پنجم درس سه شنبه 13 خرداد در موضوع مطالب پنج فص پایانی کتاب درسی
برگزار خواهد شد
زمان تحویل تمرین سوم درس از 6 خرداد به 17 خرداد انتقال یافت

  1399-03-06 May 26, 2020 01:45 PM  
بیست و ششمین جلسه درس و بیست و دومین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و نوزدهمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 6 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس  
یرگزار گردید

  1399-02-30 May 19, 2020 02:00 PM  
بیست و ششمین جلسه درس و بیست و دومین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و نوزدهمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 6 خرداد 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد

  1399-02-30 May 19, 2020 01:59 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس و بیست و یکمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و هجدهمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس  
یرگزار و طی آن امتحانک چهارم درس گرفته شد

  1399-02-29 May 18, 2020 08:48 AM  
اطلاعیه مهم
امتحان چهارم رسما کتاب باز است
اسلایدهای انگلیسی پنج فصل اول کتاب درسی را هم به دقت بخوانید و بفهمید و تحلیل کنید
این اسلایدها را  هم  با خود به جلسه آزمون مجازی بیاورید و برای استفاده در دسترس داشته باشید

  1399-02-28 May 17, 2020 01:16 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس و بیست و یکمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و هجدهمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد
طی این جلسه امتحانک چهارم درس  از مطالب پنج فصل اول کتاب درسی گرفته خواهد شد

  1399-02-28 May 17, 2020 01:13 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس و بیستمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و هفدهمین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 28 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس  
یرگزار  گردید

  1399-02-23 May 12, 2020 09:42 PM  
سه مدل داوری اخلاقی بوید ، رست و پایا را در بخش منابع بخوانید

  1399-02-23 May 12, 2020 09:39 PM  
گزارش جهان رقمی 2019 شامل یک گزارش فارسی و یک ارائه نمایشی وضعیت ایران و تعریف جدید یونسکو از باسوادی را در بخش منابع ببینید

  1399-02-23 May 12, 2020 09:32 PM  
اسلایدهای فارسی و انگلیسی فصول 5 تا 10 کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1399-02-23 May 12, 2020 06:57 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس و بیستمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و هفدهمین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 28 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد
از دوستان غایب در جلسه پیشین بویژه دعوت میشود جلسات آتی کلاس را که در باره داوری است از دست ندهند

  1399-02-23 May 12, 2020 06:53 PM  
بیست و سومین جلسه درس ونوزدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و شانزدهمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس
یرگزار گردید

  1399-02-21 May 10, 2020 01:41 PM  
بیست و سومین جلسه درس ونوزدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و شانزدهمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد

  1399-02-21 May 10, 2020 01:39 PM  
بیست و دومین جلسه درس وهجدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و پانزدهمین  جلسه در سال 1399در روز یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس
یرگزار  گردید

  1399-02-17 May 06, 2020 08:46 AM  
نمرات امتحانک  سوم درس برای دانشجویان از طریق واتس آپ ارسال و پاسخ پرسش های امتحانک سوم   در گروه واتس آپی درس درج و ریز نمرات بدون نام دانشجویان در بخش نمرات وبگاه درس  درج گردید

  1399-02-16 May 05, 2020 01:44 PM  
بیست و دومین جلسه درس وهجدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و پانزدهمین  جلسه در سال 1399در روز یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد

  1399-02-16 May 05, 2020 01:43 PM  
بیست و یکمین جلسه درس وهفدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و چهاردهمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس
یرگزار گردید
در این جلسه امتحانک سوم درس برگزار  شد
پاسخ پرسش های این امتحانک هم اکنون در گروه واتس آپ درس قرار داده شده است
نمرات این امتحانک به زودی اعلام خواهد شد

  1399-02-14 May 03, 2020 01:59 PM  
بیست و یکمین جلسه درس وهفدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و چهاردهمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد
در این جلسه امتحانک سوم درس در موضوع پیشینه فلسفی اخلاق در غرب برگزار خواهد شد
منتظرهمه دانشجویان ، بویژه دانشجویانی که در جلسه پیش غیبت داشتند هستم

  1399-02-14 May 03, 2020 01:56 PM  
بیستمین جلسه درس وشانزدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و سیزدهمین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 14 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس
یرگزار می گردید

  1399-02-14 May 03, 2020 01:53 PM  
ارائه نمایشی
هرم نقد در شبکه های اجتماعی
در بخش منابع درج گردید

  1399-02-14 May 03, 2020 10:02 AM  
در مجموعه دیگر دیئگاه های اخلاقی شش ارائه نمایشی شامل اخلاق دینی ، اسلامی ، ایرانی ، کار ، ناصری ، عبید و اخلاق محیط زیست را در بخش منابع ببینید

  1399-02-14 May 03, 2020 10:00 AM  
سه ارائه نمایشی در مورد نرم افزارها و سخت افزارهای متن باز و مجوز های متن باز را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1399-02-09 April 28, 2020 04:13 PM  
بیستمین جلسه درس وشانزدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و سیزدهمین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 14 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد
منتظردانشجویی که در جلسه پیش غیبت داشتند هستم

  1399-02-09 April 28, 2020 04:11 PM  
نوزدهمین جلسه درس وپانزدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و دوازدهمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس
یرگزار گردید

  1399-02-07 April 26, 2020 03:31 PM  
به علت مشکلاتی که پیش آمده جواب تمرینات درس را اختصاصا به نشانی رایانامه ای زیر برای من ارسال نمایید
abtahi@sharif.ir
ضمنا سه قسمت تمرین یکم را که قبلا ارسال کرده اید نیز عینا با یک رایانامه مجدد ارسال کنید در متن رایانامه تاریخ ارسال هر قسمت تمرین و برای قسمت سوم اگر با تاخیر فرستاده اید بنویسید

  1399-02-07 April 26, 2020 01:46 PM  
نوزدهمین جلسه درس وپانزدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و دوازدهمین  جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد
منتظردانشجویانی که در جلسه پیش غیبت داشتند هستم

  1399-02-07 April 26, 2020 01:39 PM  
هجدهمین جلسه درس وچهاردهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و یازدهمین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 7 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس
یرگزار گردید

  1399-02-04 April 23, 2020 08:01 PM  
نمرات امتحانک  دوم درس برای دانشجویان از طریق واتس آپ ارسال و پاسخ پرسش های امتحانک دوم   در گروه واتس آپی درس درج و ریز نمرات بدون نام دانشجویان در بخش نمرات وبگاه درس  درج گردید

  1399-02-03 April 22, 2020 03:45 PM  
بخش نامه معاونت آموزشی دانشگاه در مورد آزمون های غیر حضوری و پاسخ های امتحانک دوم درس را در گروه واتس آپی درس ببینید
نتایج این امتحانک به زودی اعلام خواهد شد

  1399-02-02 April 21, 2020 07:19 PM  
هجدهمین جلسه درس وچهاردهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و یازدهمین  جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 7 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد

  1399-02-02 April 21, 2020 07:17 PM  
هفدهمین جلسه درس وسیزدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و دهمین جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس  
یرگزار  و
در این جلسه دومین امتحانک درس در موضوع مهندس و اخلاق حرفه ای گرفته
شد. نتایج این امتحانک متعاقبا اعلام خواهد شد

  1399-01-31 April 19, 2020 01:08 PM  
هفدهمین جلسه درس وسیزدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و دهمین جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد
در این جلسه دومین امتحانک درس در موضوع مهندس و اخلاق حرفه ای گرفته خواهد شد

  1399-01-31 April 19, 2020 01:05 PM  
شانزدهمین جلسه درس ودوازدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و نهمین جلسه در سال 1399در روز یکشنبه 31 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس  
یرگزار گردید

  1399-01-31 April 19, 2020 09:23 AM  
زمان برگزاری و موضوع امتحانک های درس را در بخش تمرینات
Assignments
ببینید

  1399-01-26 April 14, 2020 03:44 PM  
شانزدهمین جلسه درس ودوازدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و نهمین جلسه در سال 1399در روز یکشنبه 31 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد

  1399-01-26 April 14, 2020 03:42 PM  
پانزدهمین جلسه درس ویازدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و هشتمین جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 26 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس
یرگزار گردید

  1399-01-25 April 13, 2020 08:09 AM  
با مطالعه ارائه های نمایشی - به ویژه و با تاکید بر ارائه نمایش اخلاق یا مهندس حرفه ای -و نوشته ها و مقالات زیر در بخش منابع برای شرکت در امتحانک دوم آماده شوید
ارائه نمایشی اخلاق حرفه ای
نمونه هایی از آداب نامه های بنگاه های ایرانی
نقد آداب نامه های ایرانی
نر افزار و نیک افزار و خشک افزار
 تعارض های اخلاقی
تنگناهای اخلاقی
نمونه سوگندنامه مهندسی
نظام حرفه ای رایانش ایران
از دانش آموخته مهندسی تا مهندس حرفه ای
 پیشنهادی برای نظام حرفه ای فا در ایران
طرح نظام مهندسی فاوای ایران

  1399-01-26 April 14, 2020 03:45 PM  
امتحانک دوم درس در موضوع مهندسی حرفه ای
در روز سه شنبه 2  اردیبهشت  در موضوع مهندسی حرفه ای برگزار خواهد شد

  1399-01-24 April 12, 2020 01:46 PM  
پانزدهمین جلسه درس ویازدهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و هشتمین جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 26 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد

  1399-01-24 April 12, 2020 01:44 PM  
چهاردهمین جلسه درس ودهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و هفتمین جلسه در سال 1399در روز یکشنبه 24 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس
برگزار گردید

  1399-01-23 April 11, 2020 11:25 AM  
نمرات امتحانک یکم درس برای دانشجویان از طریق واتس آپ ارسال و پاسخ پرسش های امتحانک یکم و نظر سنجی برای برگزاری امتحانک دوم در گروه واتس آپی درس به همراه ریز نمرات بدون نام دانشجویان درج گردید

  1399-01-20 April 08, 2020 10:28 AM  
چهاردهمین جلسه درس ودهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و هفتمین جلسه در سال 1399در روز یکشنبه 24 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد

  1399-01-20 April 08, 2020 10:27 AM  
سیزدهمین جلسه درس ونهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و ششمین جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 19 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس  
یرگزار    
و در  این جلسه امتحانک یکم درس در زمینه تعاریف  و مفاهیم پایه گرفته شد

  1399-01-17 April 05, 2020 07:41 PM  
منابع امتحانک یکم درس که در جلسه سیزدهم کلاس درس در روز  سه شنبه 19 فروردین برگزار خواهد شد
مطالب مطروحه در کلاسهای درس
و مطالب زیر مندرج در بخش منابع وبگاه درس
اسلایدهای ارائه مقاله مولد درس
اخلاق ، آداب و قانون در یک نگاه
ارزش های زیر بنای اخلاق از کجا می آیند؟
در باب عقلانیت زندگی اخلاقی
 مروری دانشجوئی بر اخلاق و فناوری اطلاعات

  1399-01-17 April 05, 2020 03:00 PM  
سیزدهمین جلسه درس ونهمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و ششمین جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 19 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد منتظرتان هستم  
در این امتحانک یکم درس در زمینه تعاریف  و مفاهیم پایه گرفته خواهد شد

  1399-01-17 April 05, 2020 02:56 PM  
دوازدهمین جلسه درس وهشتمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و پنجمین جلسه در سال 1399در روز یکشنبه 17 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی بر گزار گردید

  1399-01-17 April 05, 2020 02:55 PM  
ارائه نمایشی بیانیه جهانی حقوق بشر
را در بخش منابع بخوانید

  1399-01-12 March 31, 2020 12:47 PM  
دوازدهمین جلسه درس وهشتمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و پنجمین جلسه در سال 1399در روز یکشنبه 17 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد منتظرتان هستم

  1399-01-12 March 31, 2020 12:45 PM  
یازدهمین جلسه درس وهفتمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و چهارمین جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 12 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی
برگزار گردید

  1399-01-12 March 31, 2020 08:29 AM  
اسلایدهای فارسی و انگلیسی فصول 1و2و3و4 کتاب درسی را در بخش منابع بخوانید

  1399-01-12 March 31, 2020 08:18 AM  
معرفی پلیس فتا
پلیس جرائم رایانه ای ایران را در نشانی زیر ببینید
https://www.cyberpolice.ir/abouts#features-row

  1399-01-12 March 31, 2020 08:13 AM  
قانون جرائم رایانه ای ایران و نقد آنرا در بخش منابع بخوانید

  1399-01-12 March 31, 2020 08:05 AM  
در رابطه با تمرین دوم
خلاصه ای از ترجمه کتاب هوش اخلاقی میکله بوربا
را در بخش منابع بخوانید

  1399-01-12 March 31, 2020 08:11 AM  
در رابطه با تمرین یکم و سوم
ارائه ای نمایشی در مورد قانون اخیر حفاظت از حریم شخصی در اتحادیه اروپا
را در بخش منابع بخوانید

  1399-01-12 March 31, 2020 07:47 AM  
صورت سه تمرین درس و زمانهای تحویل آن در بخش تمرینات قرار گرفت
پیگیر اطلاعات و تحویل مرحله ای پاسخ های آن ها از طریق گروه واتس آپی درس با نام
آداب فناوری اطلاعات باشید

  1399-01-10 March 29, 2020 12:43 PM  
یازدهمین جلسه درس وهفتمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و چهارمین جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 12 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد منتظرتان هستم

  1399-01-10 March 29, 2020 12:42 PM  
دهمین جلسه درس وششمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و سومین جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 10 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس برگزار گردید

  1399-01-05 March 24, 2020 12:48 PM  
دهمین جلسه درس وششمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و سومین جلسه در سال 1399در روز یک شنبه 10 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد منتظرتان هستم

  1399-01-05 March 24, 2020 12:45 PM  
نهمین جلسه درس وپنجمین جلسه جلسه اجرای آن به شکل مجازی امروز سه شنبه 5 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی برگزار گردید

  1399-01-03 March 22, 2020 02:47 PM  
نهمین جلسه درس وپنجمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی و ذومین جلسه در سال 1399در روز سه شنبه 5 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد منتظرتان هستم

  1399-01-03 March 22, 2020 02:45 PM  
هشتمین جلسه درس وچهارمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی امروز یک شنبه 3 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی برگزار گردید

  1399-01-02 March 21, 2020 09:13 AM  
با سلام و تبریک آغاز سال و ن و آرزوی سلامتی و شادی برای همه طبق توافق قبلی
هشتمین جلسه درس وچهارمین جلسه اجرای آن به شکل مجازی در روز یک شنبه 3 فروردین 1399 در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد منتظرتان هستم

  1398-12-27 March 17, 2020 02:24 PM  
هفتمین جلسه درس و سومین جلسه اجرای آن به شکل مجازی در زمان مقرر کلاس  در کلاس مجازی یرگزار
و در مورد استمرار کلاسهای مجازی در ایام نوروز با نظر همه دانشجویان تصمیم به انجام ، در صورت امکان حضور اکثریت  دانشجویان در هر جلسه گرفته شد

  1398-12-25 March 15, 2020 03:27 PM  
هفتمین جلسه درس وسومین جلسه اجرای آن به شکل مجازی در روز سه شنبه 27 اسفند در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد منتظرتان هستم

  1398-12-25 March 15, 2020 03:19 PM  
ششمین جلسه درس و دومین جلسه اجرای آن به شکل مجازی در زمان مقرر کلاس  در کلاس مجازی یرگزار
و صورت تمرین اول درس برای انجام مطرح و در مورد استمرار کلاسهای مجازی در ایام نوروز از دانشجویان نطر خواهی شد

  1398-12-24 March 14, 2020 12:55 PM  
ارائه های نمایشی زیر را که به شکل گیری گفتگو در برپائی گفتمان آداب فناوری اطلاعات
کمک می کند در بخش منابع مطالعه کنید
اخلاق ، آداب و قانون در یک نگاه
ارزش های زیر بنای اخلاق از کجا می آیند؟
در باب عقلانیت زندگی اخلاقی
مروری دانشجوئی بر اخلاق و فناوری اطلاعات

  1398-12-24 March 14, 2020 12:38 PM  
پیشینه اخلاق در فلسفه را در قالب دو مجموعه ارائه نمایشی مصور از طریق نشانی درح شده در بخش پیوندها
Links
به زبان ساده به شکل اجمالی مطالعه و با پرسش و رفع اشکال در کلاس های درس
مجازی آنها را به شکل خوآموزی جبرانی بیاموزید

  1398-12-24 March 14, 2020 11:20 AM  
ششمین جلسه درس ودومین جلسه اجرای آن به شکل مجازی در فردا یکشنبه 25 اسفند در زمان مقرر کلاس حضوری  در کلاس مجازی درس به نشانی
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtah
یرگزار می گردد منتظر تان هستم

  1399-01-17 April 05, 2020 04:28 PM  
چهارمین و پنجمین جلسه کلاس درس در قالب اولین جلسه اجرای آن به شکل مجازی در زمان مقرر کلاس  در کلاس مجازی در روز سه شنبه بیستم اسفندماه یرگزار گردید

  1398-12-18 March 08, 2020 10:59 PM  
با مطالعه
ارائه نمایشی اخلاق حرفه ای
در بخش منابع
برای حضور در اولین جلسه مجازی درسی وچهارمین جلسه کلاس
در سه شنبه بیستم اسفند آماده شوید

  1398-12-18 March 08, 2020 10:55 PM  
دانشجویان گرامی
با توجه به تصمیم دانشگاه مبنی بر برگزاری کلاسها به صورت الکترونیکی تا اطلاع ثانوی، به اطلاع می رساند که از سه شنبه بیستم اسفندماه کلاس درس آداب فناوری اطلاعات     به صورت مجازی هم برگزار می گردد
برای این منظور درروز ها و ساعات کلاس یعنی یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 15 الی 16:30 به پیوند
https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtahi
مراجعه نمایید و با کلیک بر روی گزینه «میهمان» وارد کلاس مجازی شوید و
سپس شناسه کاربر خود را از میهمان به نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی تغییر دهید و سپس در آن شرکت کنید
راهنمای استفاده از سامانه: https://vclass.ecourse.sharif.edu/help
ویدیوهای آموزشی کار با سامانه: https://www.skyroom.online/pages/content/video-help
توصیه شده است از مرورگر کروم برای ورود به کلاس استفاده کنید.
در طی کلاس، درصورت وجود سوال می توانید با فشردن شکلک دست در قسمت سمت چپ بالای صفحه، درخواست طرح سوال کنید و با صدور مجوز از سوی مدرس درس ، با استفاده از میکروفون سوال خود را طرح نمایید. امکان طرح سوال و پاسخ گیری به صورت متنی (با استفاده از چت سیستم) هم وجود دارد.
با دادن مجوز به مدرس درس در صورت تقاضای ایشان یا خواست شما میتوانید تصویر خویش را هم در معرض دید حضار کلاس در زمانی که مصلحت میدانید و حین گفتگو با دادن مجوز بگذارید
لطفا تا پیش از برگزاری کلاس به سیستم وارد شوید و در صورت وجود مشکل به مستندات کار با سامانه رجوع و در صورت حل نشدن مشکل به مدرس درس
به نشانی رایانامه
abtahi@sharif.ir
پیام بفرستید
کلاس را بر اساس برنامه از پیش توافق شده در تقویم موجود در وبگاه درس و توالی و زمان بندی آن در حد امکان پی خواهیم گرفت
اسلایدهای هر جلسه  روز قبل در وبگاه درس قرار داده خواهد شد
تلاش خواهد شد روش گفتمانی توافقی ارائه درس را کماکان در محیط مجازی پی بگیریم و این مستلزم آن خواهد بود که  اسلایدهای هر جلسه را قبلا دانشجویان مطالعه کرده باشند
برای در اختیار گذارد  بخش هایی از ترجمه کتاب درسی که در دست انتشار است به مترجمین آن پیام و درخواست داده ام و هنوز پاسخی نگرفته ام
کماکان روزانه وبگاه درس را برای دریافت مطالب تازه پی بگیرید
منتظر حضور همه شما در کلاس مجازی هستم
حضور افراد ثبت نام نکرده در کلاس مجاز نیست و در صورت حضور دعوت به خروج خواهند شد مگر روز قبل هر جلسه از مدرس درس با رایانامه مجوز بگیرند
موفق باشید

  1398-12-08 February 27, 2020 10:47 PM  
برنامه جبرانی پیگیری آموزش غیرحضوری در ایام تعطیل اضطراری عمومی کلاسهای درس متعاقبا در همین صفحه اعلام خواهد شد

  1398-11-29 February 18, 2020 03:14 PM  
محتوای اولیه وبگاه درس کامل گردید
همه امکانات درج شده را ببینید

  1398-11-29 February 18, 2020 03:13 PM  
اسلایدهای مقاله مولد درس را در بخش منابع ببینید

  1398-11-29 February 18, 2020 02:56 PM  
تقویم اجرای درس ، با زمان بندی ، عناوین مطالب هرجلسه و زمان آزمون ها ، امتحانک ها و زمان ارائه صورت تمرینات در بخش
Calendar
وبگاه درس اعلام شد

  1398-11-29 February 18, 2020 01:05 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1398-11-29 February 18, 2020 11:09 AM  
نسخه الکترونیکی کتاب درسی و کتاب کمکی درس را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1398-11-27 February 16, 2020 01:14 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1398-11-20 February 09, 2020 12:12 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1398-11-20 February 09, 2020 11:03 AM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندهای
Links
وبگاه درس میتوانید با وبگاه های  12 اجرای پیشین درس از سال 1385 آشنا شوید

  1398-11-20 February 09, 2020 05:21 AM  
به نام بهترین سرآغاز
به وبگاه درس آداب فناوری اطلاعات
در ترم دوم سال تحصیلی 99-98
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
اولین جلسه کلاس درس  یکشنبه 20 بهمن ماه تشکیل خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]ir)

3 Units
Sunday & Tuesday : 15:00 - 16:30
Room: vclass.ecourse.sharif.edu/ch/abtahi

 This website is visited 2513 times since February 2020. Updated Monday 2020-09-07 10:06