Information Technology Ethics 40347 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 98-99 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources

Assignments

  ا متحانک پنجم Deadline: 1399/3/13  

امتحانک پنجم در موضوع  پنج فصل پایانی کتاب درسی  در جلسه 28 کلاس درس در روز  سه شنبه 13 خرداد برگزار خواهد شد: با مطالعه اطلاعات موجود در بخش منابع برای شرکت در این امتحانک  آماده شوید
ارائه های نمایشی انگلیسی و فارسی پنج فصل پایانی کتاب درسی از دیدگاه مولف کتاب ، مدرس و کمک استاد درس


  ا متحانک چهارم Deadline: 1399/2/30  

امتحانک چهارم در موضوع  پنج فصل اول کتاب درسی  در جلسه 25 کلاس درس در روز  سه شنبه 30 اردیبهشت برگزار خواهد شد: با مطالعه اطلاعات موجود در بخش منابع برای شرکت در این امتحانک آماده شوید
ارائه های نمایشی انگلیسی و فارسی پنج فصل اول کتاب  درسی از دیدگاه مولف کتاب ، مدرس و کمک استاد درس


  ا متحانک سوم Deadline: 1399/2/16  

امتحانک سوم در موضوع  پیشینه فلسفی اخلاق در جلسه 21 کلاس درس در روز  سه شنبه 16 اردیبهشت برگزار خواهد شد: با مطالعه اطلاعات زیر در بخش منابع برای شرکت در امتحانک دوم آماده شوید
دو سری ارائه نمایشی پیشینه اخلاق در فلسفه غرب


  ا متحانک دوم Deadline: 1399/2/2  

امتحانک دوم در موضوع  اخلاق یا مهندس حرفه ای  در جلسه هفدهم کلاس درس در روز  سه شنبه 2 اردیبهشت برگزار خواهد شد: با مطالعه اطلاعات زیر در بخش منابع برای شرکت در امتحانک دوم آماده شوید
ارائه نمایشی اخلاق حرفه ای
نمونه هایی از آداب نامه های بنگاه های ایرانی
نقد آداب نامه های ایرانی
نر افزار و نیک افزار و خشک افزار
تعارض های اخلاقی
تنگناهای اخلاقی
نمونه سوگندنامه مهندسی
نظام حرفه ای رایانش ایران
از دانش آموخته مهندسی تا مهندس حرفه ای
پیشنهادی برای نظام حرفه ای فا در ایران
طرح نظام مهندسی فاوای ایران


  ا متحانک یکم Deadline: 1399/1/19  

منابع امتحانک یکم درس که در جلسه سیزدهم کلاس درس در روز  سه شنبه 19 فروردین برگزار خواهد شد
مطالب مطروحه در کلاسهای درس
و مطالب زیر مندرج در بخش منابع وبگاه درس
اسلایدهای ارائه مقاله مولد درس
خلاق ، آداب و قانون در یک نگاه
ارزش های زیر بنای اخلاق از کجا می آیند؟
در باب عقلانیت زندگی اخلاقی
مروری دانشجوئی بر اخلاق و فناوری اطلاعات


  صورت تمرین سوم Deadline: 1399/3/17  

تحلیل صحت و سقم  نسبت توافق نامه های سطح خدمات در رایا سپهر با گونه هایی از جباریت مدرن


  صورت تمرین دوم درس Deadline: 1399/2/23  

اثرات تاویل میکله بوربا از اخلاق فضیلت گرا به هوش اخلاقی در ترویج آداب فناوری اطلاعات


  صورت تمرین یکم درس Deadline: 1399/1/22  

بررسی آدابی سامانه امتیاز دهی شهروندی چین


 This website is visited 2514 times since February 2020. Updated Monday 2020-09-07 10:06