Compiler Design 40414 
  CE Department- Sharif University of Technology 2 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources
   Piazza


Announcments

  1399-03-28 June 17, 2020 08:42 AM  
سلام
تمرین پنجم بارگذاری شد و موعد تحویل آن 12 تیر می باشد. موفق باشید.

  1399-03-04 May 24, 2020 07:40 AM  
سلام مهلت ارسال تمرین چهارم تا 11 خرداد تمدید شد

  1399-02-26 May 15, 2020 09:08 AM  
سلام

تمرین چهارم بارگذاری شد و موعد تحویل آن 3 خرداد می باشد.

موفق باشید

  1399-02-24 May 13, 2020 11:59 AM  
سلام
فاز اول پروژه در بخش منابع بارگذاری شده است. ددلاین مربوط به آن ۹ ام خرداد است و تا ۲۶ اردیبهشت باید گروه هایتان را مشخص کنید (برای اطلاعات بیشتر لطفا توضیحات پروژه را مطالعه کنید) کار را با خواندن توصیف زبان
Decaf
آغاز کنید. سپس یکی از روش‌هایی که در صورت فاز ۱ مشخص شده است را انتخاب کرده و به پیاده‌سازی در قالب‌هایی که به شما داده شده‌اند بپردازید. لطفا مطالعه‌ی صورت پروژه را به روز های پایانی منتقل نکنید تا در صورت ابهام بتوان آن را به موقع رفع کرد
موفق باشید

  1399-02-16 May 05, 2020 12:19 PM  
سلام
تمرین سوم در بخش تمرینات قرار داده شد، موعد تحویل آن 25 اردیبهشت است
موفق باشید

  1399-02-04 April 23, 2020 12:17 PM  
سلام
تمرین دوم بارگزاری شده است و موعد تحویل آن پانزدهم اردیبهشت است

  1399-01-23 April 11, 2020 06:47 AM  
سلام
تمرین سری اول در صفحه تمرینات و کوئرا بارگزاری شده است و مهلت ارسال آن یکم اردیبهشت است

Instructor:
Ghassem Jaberipur
(Jaberipur@sbu.ac.ir)

3 Units
Wednesday 7:30 - 10:30
Room: 101

 This website is visited 1734 times since February 2020. Updated Monday 2020-09-07 10:06