خوب هر کس تکه‌کار‌هایی کرده و این هم از تکه نوشته‌هایی از تکه کار‌های ما

سالتکه کار
۱۳۸۷رتبه نخست مسابقات گروهی لیگ علمی پایا در رشته ریاضی
۱۳۸۷پروژه‌ی برتر بیست و پنجمین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه‌حلی۱ تهران با عنوان «تشخیص اعداد دستنویس فارسی به صورت آنلاین»
۱۳۸۸پروژه‌ی برتر بیست و ششمین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه‌حلی۱ تهران با عنوان «تشخیص اعداد دستنویس فارسی به صورت آفلاین»
۱۳۹۰مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی
۱۳۹۱مدال نقره جهانی المپیاد ریاضی