و عکس‌هایی ماندست از روزگاران گذشته(پ‍ ن‍ پ‍ مال آیندست!) از دوستان گل گلاب

دوره طلای ۱۳۹۰ کلاس آقای شریفی تبار


در محضر استاد بزرگوار میبدی


سمینار ۲۵ام علوم و فنون


بولینگ عبدل


افطاری سال ۱۳۸۹ راهنمایی حلی


اختتامیه جام پلیکان!!!


فدریکو‌ی قهرمان ...